Ako vytvoriť pútavý životopis personalistu?

Či už ste skúsený manažér ľudských zdrojov, alebo sa uchádzate o základnú prácu v oblasti ľudských zdrojov, ste súčasťou oddelenia, ktoré účinne dohliada na životný cyklus zamestnancov.

Možno sa stretnete s náborom, prijímaním, školením a dokonca aj prepúšťaním zamestnancov. Vaša pozícia si určite vyžaduje veľmi komplexný súbor zručností a niet pochýb o tom, že môžete uspieť na akejkoľvek pozícii.

Na začiatok však budete musieť vypracovať úchvatný životopis personalistu, ktorý urobí dojem na vášho potenciálneho zamestnávateľa.

1. Zvoľte si vhodný formát svojho personálneho životopisu

Ako uchádzač o prácu v oblasti ľudských zdrojov určite viete, aké dôležité je, aby bol váš životopis pre personalistu ľahko čitateľný a aby sa v ňom ľahko orientoval.

Ak chcete zabrániť tomu, aby váš životopis skončil v "hromade odmietnutých", postupujte podľa týchto praktických tipov na formátovanie a zabezpečte, aby váš životopis vyzeral čisto.

 • Zvoľte si dvojstĺpcové usporiadanie. Vaše kontaktné údaje, zručnosti a všetky ďalšie časti sa nachádzajú v ľavom stĺpci, pravá strana môže byť venovaná segmentom, ako je profesionálny profil, pracovné skúsenosti a vzdelanie.
 • Zvýšte prehľadnosť svojho životopisu tým, že uvediete svoju pracovnú históriu a vzdelanie v opačnom chronologickom poradí. Začnite poslednou úlohou a používajte odrážky, aby ste sa vyhli veľkým blokom textu.
 • Medzi jednotlivými časťami použite záporné medzery, ktoré poskytnú vášmu životopisu priestor na dýchanie.
 • Vyhnite sa krikľavým obrázkom a štýlovým písmom. Ak sa rozhodnete pre grafické prvky, uistite sa, že fungujú ako ústredné body, ktoré vedú pohľad náborového manažéra k požadovanej časti.

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

2. Dajte vyniknúť svojmu odbornému zhrnutiu o ľudských zdrojoch

Úspešný profesijný súhrn by mal byť:

 • relevantný pre pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate
 • Pútavý
 • Stručný
 • zameraný na dosiahnuté výsledky

Váš profesijný profil by mal mať 3 - 5 riadkov a mal by prezentovať vaše najlepšie úspechy a brilantné zručnosti v oblasti ľudských zdrojov.

Príklad profesijného profilu v oblasti ľudských zdrojov

Samostatný, na detaily orientovaný odborník v oblasti ľudských zdrojov s viac ako 4 rokmi skúseností s vývojom a zlepšovaním procesov nástupu a orientácie zamestnancov. Úspešne spolupracoval so všetkými oddeleniami na vytvorení 100 % virtuálneho onboardingu pre nových zamestnancov. Vynikajúci riešiteľ problémov s chuťou učiť sa. Vynikajúci komunikátor a efektívny tímový líder, ktorému sa darí v prostredí riadenom termínmi. Dokáže riadiť interné aj externé vzťahy s primeraným zmyslom pre naliehavosť a zdvorilosť.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu


3. Najefektívnejší súbor zručností, ktoré môžete uviesť vo svojom životopise v oblasti ľudských zdrojov

Nie každý by mohol mať na starosti obsadzovanie pracovných miest, odovzdávanie chodiacich papierov, starostlivosť o zamestnanecké výhody a správu dôverných údajov.

Interpersonálne zručnosti, vynikajúca komunikácia, tímová práca a trpezlivosť sú len niektoré z mnohých schopností, ktorými sa budete musieť vybaviť, aby ste mohli plniť svoju úlohu.

Efektívne prispôsobte svoj súbor zručností pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem, a zapôsobte na potenciálneho zamestnávateľa.

Najlepšie mäkké zručnosti v oblasti ľudských zdrojov do vášho životopisu

 • Zručnosti v oblasti služieb zákazníkom
 • Tímová práca
 • Vynikajúce komunikačné zručnosti v ústnej a písomnej forme
 • Zodpovednosť
 • Flexibilita
 • Dôvernosť
 • Diplomatickosť
 • Trpezlivosť
 • Rozhodovanie
 • Riešenie problémov
 • Schopnosť dobre pracovať pod tlakom
 • Organizácia
 • riadenie času

Efektívne tvrdé zručnosti, ktoré si môžete uviesť do životopisu v oblasti ľudských zdrojov

 • Mzdové systémy
 • Hodnotenie kandidátov
 • Odmeňovanie a benefity
 • Techniky získavania talentov
 • HRIS (vynikajúca znalosť)
 • MS Office (vynikajúca znalosť)


4. Vytvorte si v životopise personalistu časť o pracovných skúsenostiach, ktorá vám pomôže získať pracovné miesto

Často sa stáva, že nádejného zamestnanca náborový manažér prehliadne kvôli nedostatočne spracovanej časti životopisu o pracovných skúsenostiach.

Nedovoľte, aby sa to stalo, a nech náborový pracovník vidí, čo ste - špičkový odborník, ktorý prispeje k úspechu jeho spoločnosti.

 • Svoju pracovnú históriu vždy prispôsobte tomu, čo sa od vás očakáva v konkrétnej pracovnej pozícii.
 • Vyhnite sa veľkým kusom textu a namiesto toho používajte odrážkové zoznamy. Počet bodov udržujte na mierne nízkej úrovni.
 • Uvádzajte len najdôležitejšie úspechy a kvantifikujte ich, kedykoľvek môžete.
 • Používajte silný jazyk.

Príklad časti o pracovných skúsenostiach v oblasti ľudských zdrojov

Mark & Benson
Asistent ľudských zdrojov
2015-2018

 • Vypracoval proces nástupu a orientácie a úspešne spolupracoval so všetkými oddeleniami na vytvorení 100 % virtuálneho nástupu nových zamestnancov.
 • Koordinoval zamestnanecké výhody a slúžil ako prvý kontaktný bod pre všetky otázky týkajúce sa výhod.
 • Vypracovala viac ako 7 programov oceňovania.
 • Efektívne koordinoval 19 podujatí a pomáhal marketingovému oddeleniu s viac ako 10 rozsiahlymi kampaňami.
 • Slúžil ako prvý kontaktný bod pre všetky otázky týkajúce sa ľudských zdrojov.

5. Nechajte zažiariť svoju sekciu vzdelávania v oblasti ľudských zdrojov akademickými úspechmi

Keď ide o uvedenie vášho vzdelania, je skutočnou slivovicou mať bakalársky titul v oblasti obchodu, ľudských zdrojov alebo v príbuznom odbore.

Avšak aj keď ste nezískali formálne vzdelanie v tejto oblasti, môžete využiť svoje akademické úspechy, príslušné kurzy alebo oblasti záujmov, aby váš životopis zažiaril.

Uvedenie vzdelania v životopise personalistu

Európska univerzita
magisterský titul v odbore psychológia
2010-2015

 • Vynikajúci v oblasti rozmanitosti a multikulturalizmu
 • Diplomová práca: Metódy zberu údajov,
 • Relevantné predmety: Psychológia, štatistika, organizačné správanie, motivácia, riadenie konfliktov a vyjednávanie


6. Do svojho životopisu v oblasti ľudských zdrojov zahrňte vhodné dodatočné časti

Vášne, aktivity, záujmy, vzdelávacie skúsenosti - môžete využiť ktorúkoľvek z nich na prezentáciu svojich súvisiacich kompetencií.

Napríklad to, že ste sa naučili cudzí jazyk, môže dokonale vyjadriť vašu schopnosť efektívne komunikovať.

Vyberte si relevantné doplnkové časti, ktoré môžu vyjadriť vaše výnimočné zručnosti v oblasti ľudských zdrojov:

 • Jazykové zručnosti
 • Certifikáty
 • Kvalifikácie
 • Dobrovoľnícke aktivity
 • Referencie od zamestnancov
 • Školenia
 • Konferencia
 • Ocenenia
 • Projekty
 • Dosiahnuté výsledky
 • Záujmy

Uvedenie ďalších častí v životopise personalistu

Dobrovoľnícke aktivity

 • Členka / dobrovoľníčka, Junior League of Colorado Springs, január 2019
 • Tajomník správnej rady, Spoločnosť pre riadenie ľudských zdrojov v Colorado Springs

Certifikáty

 • Associate Professional in Human Resources (aPHR), HR Certification Institute, marec 2019
 • Certifikát Veterans at Work, Nadácia SHRM, máj 2020

Jazykové zručnosti

 • Francúzština, certifikát B2
 • Nemčina, plynulá
Publikované 7. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — ľudské zdroje

Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
BBVA Compass Banker ukážka životopisu
BBVA Compass Banker ukážka životopisu
Senior Engagement Manager ukážka životopisu
Senior Engagement Manager ukážka životopisu
Špecialista na školenia v spoločnosti Evolution ukážka životopisu
Špecialista na školenia v spoločnosti Evolution ukážka životopisu
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Hilton Front Desk Resume Sample
Hilton Front Desk Resume Sample
Ukážka životopisu manažéra zabezpečenia služieb skupiny Hoist
Ukážka životopisu manažéra zabezpečenia služieb skupiny Hoist
JEA Senior Incident Manager ukážka životopisu
JEA Senior Incident Manager ukážka životopisu
Ukážka životopisu asistenta profesora
Ukážka životopisu asistenta profesora
HR Admin - Lenovo vzor Životopisu
HR Admin - Lenovo vzor Životopisu
Príklad životopisu administratívneho asistenta cirkvi
Príklad životopisu administratívneho asistenta cirkvi
Manažér vzdelávania a rozvoja v spoločnosti PepsiCo ukážka životopisu
Manažér vzdelávania a rozvoja v spoločnosti PepsiCo ukážka životopisu
Príklad životopisu špecialistu podpory zákazníkov
Príklad životopisu špecialistu podpory zákazníkov
Manažér ľudských zdrojov ukážka životopisu
Manažér ľudských zdrojov ukážka životopisu
Príklad životopisu HR zástupcu
Príklad životopisu HR zástupcu
Náborár v spoločnosti RapidSOS ukážka životopisu
Náborár v spoločnosti RapidSOS ukážka životopisu
Robert Half HR administratívny asistent príklad životopisu
Robert Half HR administratívny asistent príklad životopisu
Rutgers University Child Development Associate Resume Sample
Rutgers University Child Development Associate Resume Sample
Príklad životopisu manažéra diverzity
Príklad životopisu manažéra diverzity

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.