Príklad životopisu HR zástupcu

Zamestnaný/á vo firme
Quantum Metric

Vylepšite svoj životopis podľa tohto príkladu životopisu HR zástupcu. Tento životopis pomohol skutočnému uchádzačovi o zamestnanie získať pozíciu v spoločnosti Quantum Metric. Tento zákazník nám dovolil podeliť sa s vami o svoj životopis. Túto ukážku životopisu môžete bezplatne skopírovať a vložiť alebo prepracovať v elegantnom programe na tvorbu životopisov Kickresume.

Vytvoriť životopis
1M+ úspešných uchádzačov
Tento vzor životopisu nám poslala skutočná osoba, ktorá získala prácu s pomocou Kickresume. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!
Priemer: 4.9 (14 hodnotení)

Príklad životopisu HR zástupcu (textová verzia)

Siena Rosales

E-mailová adresa: hello@kickresume.com
Telefónne číslo: 555-555-5555

Zhrnutie životopisu

Sebamotivovaná, na detaily orientovaná odborníčka v oblasti ľudských zdrojov so schopnosťou pracovať samostatne. Riešiteľka problémov s chuťou učiť sa a úprimnou túžbou urobiť svet efektívnejším a účinnejším. Vynikajúci komunikátor a efektívny tímový líder, ktorému sa darí v prostredí, kde sa pracuje v termínoch. Výnimočné interpersonálne zručnosti; schopný riadiť interné aj externé vzťahy s primeraným zmyslom pre naliehavosť a zdvorilosť.

Pracovné skúsenosti

02/2020 - súčasnosť, zástupca pre ľudské zdroje, Quantum Metric, Inc., Colorado Springs, CO, Spojené štáty.
 • Vypracovala zdokonalený proces nástupu a orientácie a úspešne spolupracovala so všetkými oddeleniami na vytvorení 100 % virtuálneho nástupu nových zamestnancov.
 • Koordinoval zamestnanecké výhody a slúžil ako prvý kontaktný bod pre všetky otázky týkajúce sa výhod.
 • Vypracoval program odmien a uznania zamestnancov.
 • Koordinovala podujatia, pomáhala marketingovému oddeleniu so špeciálnymi projektmi, podujatiami a kampaňami.
 • Spravovala dokumentáciu týkajúcu sa ľudských zdrojov, napríklad pracovné zmluvy a potvrdenia o dodržiavaní zásad, všeobecné administratívne dokumenty.
 • Slúžila ako prvé kontaktné miesto pre všetky otázky týkajúce sa ľudských zdrojov.
10/2018 - 02/2020, Office Manager, Social-Engineer, LLC., Colorado Springs, CO, USA
 • Dohliadal a koordinoval kancelárske operácie a postupy s cieľom zabezpečiť organizačnú efektívnosť a účinnosť.
 • Vytvárala a udržiavala všetky zložky zamestnancov, školiace zložky a dôverné súbory.
 • Spravovala a koordinovala registráciu benefitov a slúžila ako hlavný kontaktný bod pre otázky týkajúce sa benefitov.
06/2017 - 10/2018, Office Manager, UIC/BSNC, Colorado Springs, CO, Spojené štáty americké
 • Riadenie funkcií v oblasti ľudských zdrojov vrátane správy procesu zverejňovania pracovných ponúk, oslovovania kandidátov, udržiavania databázy HRIS, plánovania a asistencie pri pohovoroch a výbere, vypracovávania ponukových listov, vypĺňania dokumentov pre nových zamestnancov a orientácie, vypracovávania a úpravy personálnych politík a postupov, overovania a schvaľovania časových výkazov, vypĺňania formulárov personálnych opatrení a vedenia všetkých osobných záznamov.
 • Spravoval rozvrhy, organizoval kancelárske funkcie a dohliadal na každodennú prevádzku kancelárie.
05/2015 - 06/2017, špecialista pre ekonomický rozvoj, El Paso County Government, Colorado Springs, CO, USA

Špecialista pre hospodársky rozvoj (2016 až 2017)

 • Sprostredkovával programy štátnej správy a miestnej samosprávy vrátane Programu pomoci pri splácaní úveru na kľúč a Programu daňových stimulov pre podnikateľské zóny.
 • Poskytoval podporu správcovi podnikovej zóny úzkou spoluprácou s organizáciami 501c3) v rámci okresu El Paso s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných procesov, prijímanie, sledovanie a rýchlu a presnú distribúciu príspevkov.

Špecialista na účtovníctvo (2015 až 2016)

 • Vykonával všetky funkcie v oblasti účtovných záväzkov a finančného výkazníctva pre deväť okresných oddelení.
 • Zaznamenával transakcie, vypracovával výkazy, sledoval výdavky a kontroloval ich správnosť.
05/2012 - 05/2015, správca kancelárie, rôzne miesta
 • Pomoc pri všetkých aspektoch administratívneho riadenia a podpory.
 • Pomáhal pri príprave pravidelných plánovaných správ.
 • Organizovala a plánovala stretnutia a schôdzky.

Vzdelávanie

01/2019 - súčasnosť, bakalársky titul, Colorado State University - Global Campus, Fort Collins, CO, Spojené štáty americké

Riadenie ľudských zdrojov

Titul Associate's Degree, Pikes Peak Community College, Colorado Springs, Spojené štáty americké.

Dobrovoľníctvo

Členka / dobrovoľníčka, Junior League of Colorado Springs
Tajomníčka správnej rady, Colorado Springs Society of Human Resource Management

Certifikáty

Associate Professional in Human Resources (aPHR), HR Certification Institute
Certifikát Veteráni v práci, Nadácia SHRM
Notár, štát Colorado
Certifikát o analýze pracovnej sily, HR Certification Institute
Certifikát riadenia rizík, HR Certification Institute
Employing Abilities @Work Certificate, Nadácia SHRM

Silné stránky

Prispôsobivosť
Orientácia na detaily
Súcitný
Empatický
Posilnenie postavenia
Trpezlivý
Pozitívny prístup
Uprav si tento vzor v našom online editore.

Let your resume write itself — with AI.

Kickresume’s AI Resume Writer can generate a great first draft of your resume in seconds. Simply enter your job title and let artificial intelligence help you get started.
Create Resume With AI Let your resume write itself — with AI.

Súvisiace vzory životopisov — ľudské zdroje

Vzorka životopisu manažéra pre vzťahy so zamestnancami
Vzorka životopisu manažéra pre vzťahy so zamestnancami
Príklad životopisu pracovníka pre umiestňovanie
Príklad životopisu pracovníka pre umiestňovanie
Personálny špecialista ukážka životopisu
Personálny špecialista ukážka životopisu

Súvisiace vzory motivačných listov — asistenti ľudských zdrojov

Príklad sprievodného listu personálneho špecialistu
Príklad sprievodného listu personálneho špecialistu
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka pre ľudské zdroje
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Príklad sprievodného listu HR úradníka

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.