Ľudské zdroje - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu v oblasti ľudských zdrojov? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 5.0 (4 votes)
Ukážka motivačného listu manažéra pre vzdelávanie a rozvoj v spoločnosti PepsiCo
Created with Kickresume

Average: 5.0 (4 votes)

Ako vytvoriť účinný motivačný list pre ľudské zdroje

Vo svete ľudských zdrojov môže motivačný list znamenať veľký rozdiel. Je to vstupná brána do vašej vysnívanej práce, prvý dojem, ktorý vám môže zabezpečiť miesto pri stole. So správnym myslením a prístupom môžete prezentovať svoju jedinečnú zmes zručností, skúseností a osobnosti spôsobom, ktorý oslní vášho budúceho zamestnávateľa.

V tejto príručke vás naučíme 6 jednoduchých krokov na napísanie motivačného listu pre personalistov, ktorý neskončí na kope odmietnutých žiadostí. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • štruktúrovať motivačný list o ľudských zdrojoch pomocou záhlavia a nadpisu
 • Personalizovať pozdrav a obsah motivačného listu o ľudských zdrojoch
 • napísať presvedčivý úvod do motivačného listu o ľudských zdrojoch
 • Zdôraznite svoje najlepšie profesionálne vlastnosti v oblasti ľudských zdrojov
 • Preukážte svoje nadšenie a záujem o spoločnosť
 • Ukončite svoj motivačný list o ľudských zdrojoch zapamätateľným záverom

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Štruktúru svojho motivačného listu o ľudských zdrojoch vytvorte pomocou záhlavia a nadpisu.

Na rozdiel od životopisu nemá motivačný list stanovenú štruktúru s oddelenými časťami. Preto je veľmi dôležité dať svojmu listu štruktúru a vizuálny tok prostredníctvom záhlavia a nadpisu.

Záhlavie motivačného listu je prvým detailom, ktorý zamestnávateľ uvidí, a malo by poskytovať potrebné informácie, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (a názov oddelenia)
 • adresa spoločnosti (nepovinné - najčastejšie sa uvádza pri tlačených motivačných listoch)

Tu je príklad dobre štruktúrovaného záhlavia personálneho listu

Jane Allen, manažérka ľudských zdrojov
(123) 456-7890 | janeallen@email.com | linkedin.com/in/jane-allen

Komu: Mgr:
Oddelenie ľudských zdrojov
1234 Ulica
Miami, FL, 33101

Po vytvorení záhlavia môžete prejsť k vytvoreniu titulku motivačného listu - krátkeho titulku, ktorý slúži na upútanie pozornosti zamestnávateľa najpresvedčivejšími údajmi z vášho listu.

V titulku sa snažte uviesť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad účinného titulku pre oblasť ľudských zdrojov, po ktorom nasleduje rozpis jeho kľúčových zložiek

Môj úspešný prístup k ľudským zdrojom v 3 krokoch a ako ho uplatním vo vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3-stupňový prístup
Kľúčové slovo: Ľudské zdroje
Prídavné meno/sloveso: Úspešný, uplatniť
Prísľub: Vaša spoločnosť - uvedením tohto typu detailu na konci titulku informujete zamestnávateľa, že budete priamo hovoriť o tom, ako môžu vaše zručnosti a skúsenosti prospieť jeho spoločnosti.

Vyskúšaj náš AI nástroj a vytvor si životopis za pár minút!

Náš AI nástroj dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť skvelý prvý návrh životopisu. Stačí zadať názov pracovnej pozície a nechať umelú inteligenciu nájsť tie správne slová pre tvoj životopis.
Životopis pomocou AI

2. Personalizujte pozdrav a obsah svojho motivačného listu v oblasti ľudských zdrojov

Sprievodné listy môžu byť pri uchádzaní sa o zamestnanienesmierne užitočným nástrojom, ak sú prispôsobené konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate.

Ak chcete prispôsobiť svoj motivačný list danej pracovnej pozícii, musíte pred podaním žiadosti dôkladne preskúmať spoločnosť. Počas tohto prieskumu hľadajte informácie, ako napr:

 • Zamestnanec, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou posudzovať váš motivačný list a žiadosť
 • Projekty, na ktorých sa spoločnosť v súčasnosti podieľa (a ako sa vaše zručnosti dajú využiť na účely tohto projektu)
 • Hodnoty a ciele, ktoré spoločnosť verejne deklarovala (tieto informácie odhaľujú kľúčový jazyk, ktorý spoločnosť používa a ktorý môžete zohľadniť vo svojom liste)

Budete tiež chcieť vytvoriť osobný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Zahrnutie tohto typu pozdravu pomáha okamžite ukázať vašu pozornosť venovanú detailom a úroveň vykonaného prieskumu.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený pán John Doe,
 • Vážený pán náborový manažér John Doe,
 • Vážený pán John Doe a tím ľudských zdrojov,

3. Napíšte presvedčivý úvod do motivačného listu pre personalistov

Po napísaní pozdravu je ďalšou časťou vášho motivačného listu, na ktorú sa treba zamerať, úvod. Úvod do personálneho listu by mal mať dĺžku 2 až 3 vety a mal by obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie (roky praxe, oblasť odbornosti atď.)
 • vyhlásenie, prečo sa uchádzate o danú pozíciu
 • Spoločnú známosť (ak je to možné) - zahrnutie spoločných známostí je pre váš motivačný list neuveriteľne užitočné a pôsobivé. Ak nemáte spoľahlivého spoločného známeho, skúste využiť sociálne platformy, ako je LinkedIn, na rozšírenie svojej profesionálnej siete

Tu je príklad dobre napísaného úvodného listu pre personalistov

Vážený pán John Doe,

som odborník v oblasti ľudských zdrojov s viac ako 5-ročnou praxou v podnikovom prostredí na úrovni C-suite. Môj profesionálny známy, Jack King, je manažérom vo vašom komunikačnom oddelení a veľmi mi odporučil, aby som sa uchádzal o toto pracovné miesto. Rozhodol som sa uposlúchnuť radu pána Kinga, pretože som presvedčený, že môj súbor zručností sa dokonale hodí pre súčasné potreby vašej spoločnosti.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Vyzdvihnite svoje najlepšie profesionálne vlastnosti v oblasti ľudských zdrojov

Nasledujú hlavné odseky vášho motivačného listu. Ide o najobjemnejšiu časť, ktorá ponúka odpovede na kľúčové otázky, ako napr:

 • Aké relevantné zručnosti, úspechy a kvalifikáciu máte?
 • Ako môžete uplatniť svoje zručnosti a kvalifikáciu v rámci tejto pozície?
 • Čím môžete prispieť k súčasným projektom a cieľom spoločnosti?

Pri opise svojich rôznych odborných vlastností nezabudnite uviesť kvantifikovateľné údaje a konkrétne príklady, kedykoľvek je to možné. Nezabudnite, že tieto odseky sú miestom, kde môžete prezentovať svoju profesionálnu hodnotu, preto tento priestor využite naplno.

Tu je 6 príkladov zručností v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Procesy prijímania zamestnancov (nábor, pohovory, prijímanie zamestnancov atď.)
 • Vypracovanie programov odbornej prípravy zamestnancov
 • Vyšetrovanie sťažností a riešenie konfliktov
 • Stratégie na udržanie zamestnancov
 • Empatické a aktívne počúvanie
 • Vedenie založené na spolupráci

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste pre oblasť ľudských zdrojov

Ako asistentka pre ľudské zdroje v [bývalý zamestnávateľ] som pomohla vytvoriť a zaviesť program školenia nových zamestnancov, ktorý zvýšil mieru produktivity nových zamestnancov o 25 %. Okrem toho tento program zaviedol nové iniciatívy na pomoc zamestnancom, ktoré zvýšili celkovú spokojnosť zamestnancov o 30 %.

5. Preukážte svoje nadšenie a záujem o spoločnosť

V motivačnom liste pre personalistov je nevyhnutné prezentovať svoje nadšenie pre danú oblasť a spoločnosť, do ktorej sa hlásite. To znamená zdôrazniť, čo konkrétne vás na spoločnosti priťahuje a prečo ste z pozície nadšení.

Využite motivačný list ako príležitosť vysvetliť, ako sa vaše osobné hodnoty zhodujú s poslaním spoločnosti a ako môžete prispieť k jej cieľom.

Ak sa napríklad uchádzate o zamestnanie v spoločnosti, ktorá uprednostňuje rozvoj zamestnancov, môžete spomenúť svoju vášeň pre vzdelávanie a túžbu pomáhať ostatným rásť a rozvíjať ich zručnosti.

Alebo ak si spoločnosť cení rozmanitosť a inklúziu, môžete diskutovať o svojich vlastných skúsenostiach s prácou s rozmanitými tímami a o svojom záväzku vytvárať inkluzívne pracovisko. Tým, že preukážete svoje nadšenie a vzťah k spoločnosti, môžete urobiť silný dojem na náborového manažéra a zvýšiť svoje šance na získanie pracovného miesta.

Tu je príklad, ktorý preukazuje nadšenie a záujem o oblasť ľudských zdrojov:

Počas môjho pôsobenia v spoločnosti XYZ som bol zodpovedný za vedenie niekoľkých iniciatív v oblasti rozmanitosti a inklúzie vrátane mentorského programu pre nedostatočne zastúpených zamestnancov a realizácie celofiremného školenia o nevedomej zaujatosti. Tieto skúsenosti mi pomohli nielen hlbšie pochopiť zásady HR, ale tiež vo mne vzbudili vášeň pre vytváranie spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho pracoviska. Som nadšená, že môžem túto vášeň a odborné znalosti preniesť do tímu ľudských zdrojov v spoločnosti ABC a pokračovať v presadzovaní zmysluplných zmien v tomto odvetví.

6. Ukončite svoj motivačný list v oblasti ľudských zdrojov zapamätateľným záverom

Posledným krokom k napísaniu efektívneho motivačného listu v oblasti ľudských zdrojov je ukončiť ho zapamätateľným záverečným vyhlásením. Tento záver by mal obsahovať:

 • nadšené vyhlásenie o pracovnej pozícii a vašich plánoch na ďalšie kroky
 • Kedy plánujete opätovne osloviť zamestnávateľa a ako vás môže najlepšie zastihnúť
 • formálny podpis

Tu je príklad silného záverečného vyhlásenia z motivačného listu pre personalistov

Ďakujem, že ste si našli čas na preskúmanie môjho motivačného listu a žiadosti. Som neuveriteľne dychtivý dozvedieť sa viac o tejto pozícii a teším sa, že sa mi v priebehu budúceho týždňa ozvete. Najlepšie sa mi môžete ozvať v ktorýkoľvek pracovný deň od 8.00 do 17.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890. Ak sa mi do budúceho piatku neozvete, ozvem sa vám ohľadom stavu mojej žiadosti.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 18. apríl 2023
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (4 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — ľudské zdroje

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Ukážka motivačného listu manažéra pre vzdelávanie a rozvoj v spoločnosti PepsiCo
Ukážka motivačného listu manažéra pre vzdelávanie a rozvoj v spoločnosti PepsiCo
Príklad motivačného listu náborára v spoločnosti RapidSOS
Príklad motivačného listu náborára v spoločnosti RapidSOS
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Workday Diversity Manager ukážka sprievodného listu
Workday Diversity Manager ukážka sprievodného listu
Šablóna sprievodného listu manažéra výhod
Šablóna sprievodného listu manažéra výhod
Šablóna sprievodného listu CHRO
Šablóna sprievodného listu CHRO
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre nábor
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre nábor
Ukážka sprievodného listu HR
Ukážka sprievodného listu HR
Príklad motivačného listu pre nábor zamestnancov
Príklad motivačného listu pre nábor zamestnancov
Príklad sprievodného listu personálneho manažéra
Príklad sprievodného listu personálneho manažéra
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Ukážka sprievodného listu náborára predaja
Ukážka sprievodného listu náborára predaja
Prijímací úradník Sprievodný list ukážka
Prijímací úradník Sprievodný list ukážka
Ukážka sprievodného listu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu pre ľudské zdroje
Príklad sprievodného listu HR špecialistu
Príklad sprievodného listu HR špecialistu
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Ukážka sprievodného listu výkonného náborára
Ukážka sprievodného listu výkonného náborára
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje

Related ľudské zdroje resume examples

Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
BBVA Compass Banker ukážka životopisu
BBVA Compass Banker ukážka životopisu
HR Generalist at Business Porters Ukážka životopisu
HR Generalist at Business Porters Ukážka životopisu
Senior Engagement Manager ukážka životopisu
Senior Engagement Manager ukážka životopisu
Špecialista na školenia v spoločnosti Evolution ukážka životopisu
Špecialista na školenia v spoločnosti Evolution ukážka životopisu
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Hilton Front Desk Resume Sample
Hilton Front Desk Resume Sample

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template