Ako vytvoriť účinný motivačný list pre ľudské zdroje

Odborníci na ľudské zdroje sa špecializujú na prácu so zamestnancami a ich vzťahy na pracovisku - od náboru a pohovorov až po riešenie konfliktov na pracovisku. Ak chcete získať pozíciu odborníka na ľudské zdroje, budete musieť napísať účinný motivačný list, ktorý predstaví vaše schopnosti.

V tejto príručke vás naučíme 5 jednoduchých krokov na napísanie motivačného listu pre personalistov. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • Štruktúrovať motivačný list o ľudských zdrojoch pomocou záhlavia a nadpisu
 • Personalizovať pozdrav a obsah motivačného listu o ľudských zdrojoch
 • napísať presvedčivý úvod do motivačného listu o ľudských zdrojoch
 • Vyzdvihnite svoje najlepšie profesionálne vlastnosti v oblasti ľudských zdrojov
 • Ukončite svoj motivačný list o ľudských zdrojoch zapamätateľným záverom

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Štruktúru svojho motivačného listu o ľudských zdrojoch vytvorte pomocou záhlavia a nadpisu.

Na rozdiel od životopisu nemá motivačný list stanovenú štruktúru s oddelenými časťami. Preto je veľmi dôležité dať svojmu listu štruktúru a vizuálny tok prostredníctvom záhlavia a nadpisu.

Záhlavie motivačného listu je prvým detailom, ktorý zamestnávateľ uvidí, a malo by poskytovať potrebné informácie, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (a názov oddelenia)
 • adresa spoločnosti (nepovinné - najčastejšie sa uvádza v tlačených sprievodných listoch)

Tu je príklad dobre štruktúrovaného záhlavia personálneho listu

Jane Allen, manažérka ľudských zdrojov
(123) 456-7890 | janeallen@email.com | linkedin.com/in/jane-allen

Komu: Mgr:
Oddelenie ľudských zdrojov
1234 Ulica
Miami, FL, 33101

Po vytvorení záhlavia môžete prejsť k vytvoreniu titulku motivačného listu - krátkeho titulku, ktorý slúži na upútanie pozornosti zamestnávateľa najpresvedčivejšími údajmi z vášho listu.

V titulku sa snažte uviesť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad účinného titulku pre oblasť ľudských zdrojov, po ktorom nasleduje rozpis jeho kľúčových zložiek

Môj úspešný prístup k ľudským zdrojom v 3 krokoch a ako ho uplatním vo vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3-stupňový prístup
Kľúčové slovo: Ľudské zdroje
Prídavné meno/sloveso: Úspešný, uplatniť
Prísľub: Vaša spoločnosť - uvedením tohto typu detailu na konci titulku informujete zamestnávateľa, že budete priamo hovoriť o tom, ako môžu vaše zručnosti a skúsenosti prospieť jeho spoločnosti.

2. Personalizujte pozdrav a obsah svojho motivačného listu v oblasti ľudských zdrojov

Sprievodné listy môžu byť pri uchádzaní sa o zamestnanienesmierne užitočným nástrojom, ak sú prispôsobené konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate.

Ak chcete prispôsobiť svoj motivačný list danej pracovnej pozícii, musíte pred podaním žiadosti dôkladne preskúmať spoločnosť. Počas tohto prieskumu hľadajte informácie, ako napr:

 • Zamestnanec, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou posudzovať váš motivačný list a žiadosť
 • Projekty, na ktorých sa spoločnosť v súčasnosti podieľa (a ako sa vaše zručnosti dajú využiť na účely tohto projektu)
 • Hodnoty a ciele, ktoré spoločnosť verejne deklarovala (tieto informácie odhaľujú kľúčový jazyk, ktorý spoločnosť používa a ktorý môžete zohľadniť vo svojom liste)

Budete tiež chcieť vytvoriť osobný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Zahrnutie tohto typu pozdravu pomáha okamžite ukázať vašu pozornosť venovanú detailom a úroveň vykonaného prieskumu.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený pán John Doe,
 • Vážený pán náborový manažér John Doe,
 • Vážený pán John Doe a tím ľudských zdrojov,

Zistite svoje skóre v životopise!

Náš kontrolór životopisov s umelou inteligenciou dokáže skontrolovať váš životopis a poskytnúť vám tipy, ako ho môžete zlepšiť.
resume score

3. Napíšte presvedčivý úvod do motivačného listu pre personalistov

Po napísaní pozdravu je ďalšou časťou vášho motivačného listu, na ktorú sa treba zamerať, úvod. Úvod v oblasti ľudských zdrojov by mal mať dĺžku 2 až 3 vety a mal by obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie (roky praxe, oblasť odbornosti atď.)
 • vyhlásenie, prečo sa uchádzate o danú pozíciu
 • Spoločnú známosť (ak je to možné) - zahrnutie spoločných známostí je pre váš motivačný list neuveriteľne užitočné a pôsobivé. Ak nemáte spoľahlivého spoločného známeho, skúste využiť sociálne platformy, ako je LinkedIn, na rozšírenie svojej profesionálnej siete

Tu je príklad dobre napísaného úvodného listu pre personalistov

Vážený pán John Doe,

som odborník v oblasti ľudských zdrojov s viac ako 5-ročnou praxou v podnikovom prostredí na úrovni C-suite. Môj profesionálny známy, Jack King, je manažérom vo vašom komunikačnom oddelení a veľmi mi odporučil, aby som sa uchádzal o toto pracovné miesto. Rozhodol som sa uposlúchnuť radu pána Kinga, pretože som presvedčený, že môj súbor zručností sa dokonale hodí pre súčasné potreby vašej spoločnosti.

4. Vyzdvihnite svoje najlepšie profesionálne vlastnosti v oblasti ľudských zdrojov

Nasledujú hlavné odseky vášho motivačného listu. Ide o najobjemnejšiu časť, ktorá ponúka odpovede na kľúčové otázky, ako napr:

 • Aké relevantné zručnosti, úspechy a kvalifikáciu máte?
 • Ako môžete uplatniť svoje zručnosti a kvalifikáciu v rámci tejto pozície?
 • Čím môžete prispieť k súčasným projektom a cieľom spoločnosti?

Pri opise svojich rôznych odborných vlastností nezabudnite uviesť kvantifikovateľné údaje a konkrétne príklady, kedykoľvek je to možné. Nezabudnite, že tieto odseky sú miestom, kde môžete prezentovať svoju profesionálnu hodnotu, preto tento priestor využite naplno.

Tu je 6 príkladov zručností v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Procesy prijímania zamestnancov (nábor, pohovory, prijímanie zamestnancov atď.)
 • Vypracovanie programov odbornej prípravy zamestnancov
 • Vyšetrovanie sťažností a riešenie konfliktov
 • Stratégie na udržanie zamestnancov
 • Empatické a aktívne počúvanie
 • Vedenie založené na spolupráci

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste pre oblasť ľudských zdrojov

Ako asistentka pre ľudské zdroje v [bývalý zamestnávateľ] som pomohla vytvoriť a zaviesť program školenia nových zamestnancov, ktorý zvýšil mieru produktivity nových zamestnancov o 25 %. Okrem toho tento program zaviedol nové iniciatívy na pomoc zamestnancom, ktoré zvýšili celkovú spokojnosť zamestnancov o 30 %.

5. Ukončite svoj motivačný list o ľudských zdrojoch zapamätateľným záverom

Posledným krokom k napísaniu účinného motivačného listu o ľudských zdrojoch je ukončiť ho zapamätateľným záverečným vyhlásením. Tento záver by mal obsahovať:

 • nadšené vyhlásenie o pracovnej pozícii a vašich plánoch na ďalšie kroky
 • Kedy plánujete opätovne osloviť zamestnávateľa a ako vás môže najlepšie zastihnúť
 • formálny podpis

Tu je príklad silného záverečného vyhlásenia z motivačného listu pre personalistov

Ďakujem, že ste si našli čas na preskúmanie môjho motivačného listu a žiadosti. Som nesmierne dychtivý dozvedieť sa viac o tejto pozícii a teším sa, že sa mi v priebehu budúceho týždňa ozvete. Najlepšie sa mi môžete ozvať v ktorýkoľvek pracovný deň od 8.00 do 17.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890. Ak sa mi do budúceho piatku neozvete, ozvem sa vám ohľadom stavu mojej žiadosti.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 21. apríl 2022

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — ľudské zdroje

Ukážka motivačného listu manažéra pre vzdelávanie a rozvoj v spoločnosti PepsiCo
Ukážka motivačného listu manažéra pre vzdelávanie a rozvoj v spoločnosti PepsiCo
Príklad motivačného listu náborára v spoločnosti RapidSOS
Príklad motivačného listu náborára v spoločnosti RapidSOS
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Workday Diversity Manager ukážka sprievodného listu
Workday Diversity Manager ukážka sprievodného listu
Šablóna sprievodného listu manažéra výhod
Šablóna sprievodného listu manažéra výhod
Šablóna sprievodného listu CHRO
Šablóna sprievodného listu CHRO
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre nábor
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre nábor
Ukážka sprievodného listu HR
Ukážka sprievodného listu HR
Príklad motivačného listu pre nábor zamestnancov
Príklad motivačného listu pre nábor zamestnancov
Príklad sprievodného listu personálneho manažéra
Príklad sprievodného listu personálneho manažéra
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Ukážka sprievodného listu náborára predaja
Ukážka sprievodného listu náborára predaja
Prijímací úradník Sprievodný list ukážka
Prijímací úradník Sprievodný list ukážka
Ukážka sprievodného listu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu pre ľudské zdroje
Príklad sprievodného listu HR špecialistu
Príklad sprievodného listu HR špecialistu
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Ukážka sprievodného listu výkonného náborára
Ukážka sprievodného listu výkonného náborára
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.