Asistenti ľudských zdrojov - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2024

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu asistenta ľudských zdrojov? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Posledná aktualizácia: 27. marec 2024
Priemer: 4.8 (77 hlasovaní)
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Vytvorené v Kickresume

Priemer: 4.8 (77 hlasovaní)

Ako vytvoriť profesionálny sprievodný list asistenta ľudských zdrojov

Asistenti ľudských zdrojov (HR) zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore oddelení ľudských zdrojov v každom odvetví. Ak chcete nájsť tú správnu úlohu, musíte napísať motivačný list, ktorý vystihuje vaše všeobecné aj špecializované zručnosti asistenta ľudských zdrojov.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu HR asistenta. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Ako naformátovať záhlavie a nadpis motivačného listu HR asistenta
 • Prečo musíte svoj motivačný list HR asistenta prispôsobiť danej pracovnej pozícii
 • Aké informácie uviesť v úvode motivačného listu pre HR asistenta
 • Ako prezentovať svoje zručnosti a úspechy ako personálny asistent
 • Čo uviesť v závere motivačného listu personálneho asistenta

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
See more examples like these

1. Správne naformátujte záhlavie a nadpis svojho motivačného listu pre asistentku ľudských zdrojov

Vždy, keď píšete motivačný list asistenta ľudských zdrojov, prvým krokom je vytvorenie záhlavia a nadpisu. Tieto prvky sprievodného listu pomáhajú dodať dokumentu vizuálnu plynulosť, ako aj trochu potrebnej štruktúry.

Ako prvé je to záhlavie vášho motivačného listu, ktoré by malo obsahovať:

 • Vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti a oddelenia, do ktorého sa hlásite
 • fyzickú adresu spoločnosti

Pri uvádzaní týchto informácií dbajte na ich usporiadanosť a vždy dávajte prednosť svojim profesijným údajom - vaše meno by malo byť vždy na prvom riadku textu a najlepšie väčším písmom a tučne.

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia sprievodného listu personálneho asistenta

Sally Joe, asistentka ľudských zdrojov
(123) 456-7890 | sallyjoe@email.com | linkedin.com/in/sally-joe

Komu: MoMo Staffing Company
Oddelenie ľudských zdrojov
1234 Adresa ulice
Naples, FL, 34102

Po vytvorení vizuálne príjemného záhlavia je vaším ďalším krokom napísanie titulku motivačného listu - krátkeho titulného vyhlásenia, ktoré slúži na upútanie pozornosti zamestnávateľa. Tento nadpis bude patriť pod váš nadpis, ale pred úvodný odsek, a spravidla bude na stránke vycentrovaný.

Váš nadpis by mal obsahovať kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad presvedčivého titulku pre asistentov ľudských zdrojov, po ktorom nasleduje stručné vysvetlenie jeho hlavných zložiek

Moje 3 najväčšie úspechy ako HR asistentky a ako ich môžem dosiahnuť vo vašej firme

Spúšťacie slovo/číslo: 3 úspechy
Kľúčové slovo: HR asistentka
Prídavné meno/sloveso: Top, dosiahnuť
Prísľub: Vaša firma - tento detail hovorí zamestnávateľovi, že váš motivačný list bude priamo riešiť potreby jeho firmy.

2. Prispôsobte svoj motivačný list personálnej asistentke pre danú pracovnú pozíciu.

Po dokončení hlavičky a nadpisu je vašou ďalšou úlohou prispôsobiť motivačný list presne pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. To znamená, že budete musieť vopred dôkladne preskúmať spoločnosť a hľadať informácie, ako napr:

 • Kto v spoločnosti bude zodpovedný za čítanie vášho motivačného listu - tieto informácie využijete na vytvorenie osobného pozdravu, ktorý osloví túto konkrétnu osobu menom
 • Aké sú hodnoty spoločnosti. Pozrite si aj ich webové stránky a marketingové materiály, aby ste zistili, aký všeobecný jazyk používajú - a pokúste sa niektoré z nájdených kľúčových slov premietnuť do svojho listu.
 • s akými projektmi, významnými klientmi alebo profesijnými združeniami je spoločnosť zapojená

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste personálneho asistenta

 • Vážená pani neznáma,
 • Vážená pani vedúca personálneho oddelenia Jane Doe,
 • Vážená pani Jane Doe a tím ľudských zdrojov,

Tip pre profesionálov: Pri používaní čestných oslovení (pán, pani, pani, doktor atď.) sa vždy uistite, že používate správne oslovenie. Ak si nie ste istí, úplne ho vynechajte - netreba uraziť zamestnávateľa nesprávnym oslovením.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Urobte si príťažlivý úvodný motivačný list personálneho asistenta

Nastal čas začať písať skutočné odseky vášho motivačného listu HR asistenta, počnúc úvodom. Silný úvod bude obsahovať 2 až 3 vety, ktoré budú obsahovať:

 • Prehľad vašej profesijnej histórie - konkrétne úroveň vašich skúseností a všetky vaše profesijné špecializácie.
 • vyjadrenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tip pre profesionálov: Vzájomní známi vám u zamestnávateľov automaticky prinesú body, pretože vám poskytnú dôveryhodné profesionálne referencie a pomôžu vám vybudovať si dôveryhodnosť hneď na začiatku. Ak nemáte spoločného známeho, vyskúšajte profesionálnu platformu, ako je LinkedIn, ktorá vám pomôže vybudovať a rozšíriť vašu sieť.

Tu je príklad dobre napísaného úvodného motivačného listu personálneho asistenta

Vážená pani vedúca personálneho oddelenia neznámej,

Som asistentka ľudských zdrojov s viac ako 3 rokmi skúseností s prácou v oblasti náboru zamestnancov v maloobchode. Môj bývalý manažér Jack King nedávno nastúpil na pozíciu vedúceho ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti a vyzval ma, aby som sa uchádzala o voľné miesto v jeho tíme. Keďže vaše oddelenie v súčasnosti potrebuje špecialistu na nábor zamestnancov, domnievam sa, že moje skúsenosti sú veľmi relevantné a výrazne ma kvalifikujú na túto pozíciu.

4. Prezentujte svoje zručnosti a úspechy ako asistentka ľudských zdrojov

Keď zdokonalíte svoj úvod, prejdete k písaniu hlavných odsekov motivačného listu. Motivačný list personálneho asistenta by mal mať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré poskytujú podrobnejší pohľad na jeho najlepšie zručnosti, úspechy a kvalifikáciu.

Pri opise svojich zručností, úspechov a kvalifikácie nezabudnite použiť čo najkonkrétnejšie údaje. Poskytnutie kontextu a kvantifikovateľných informácií umožní zamestnávateľom tieto detaily vyzdvihnúť a pomôže im ukázať hodnotu, ktorou môžete prispieť ich spoločnosti.

Tu je 6 príkladov zručností personálneho asistenta, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Plánovanie stretnutí
 • Vedenie úvodných školení a školení zamestnancov
 • administrácia a vyhodnocovanie testov uchádzačov
 • znalosť softvéru pre ľudské zdroje
 • vybavovanie otázok týkajúcich sa ľudských zdrojov
 • Vedenie digitálnych záznamov

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste asistenta ľudských zdrojov

Ako asistentka ľudských zdrojov v [bývalý zamestnávateľ] som zohrávala kľúčovú úlohu v digitálnej podpore oddelenia ľudských zdrojov. Pomohla som získať a nainštalovať nový softvér HR, ktorý zlepšil čas riešenia otázok o 15 %, čo pomohlo zvýšiť mieru spokojnosti zamestnancov o 35 %.

5. Efektívne ukončite svoj motivačný list asistenta ľudských zdrojov

Piatym a posledným krokom pri písaní motivačného listu asistenta pre ľudské zdroje je napísať zapamätateľné záverečné vyhlásenie. V tomto vyhlásení by ste mali uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, keď sa vám ozvú
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad silného záveru z motivačného listu personálneho asistenta

Perspektíva práce pre vašu spoločnosť a prijatie tejto príležitosti ma veľmi vzrušuje a teším sa, že sa s vami čoskoro osobne porozprávam. Aby ste ma čo najlepšie zastihli, môžete ma kontaktovať na telefónnom čísle (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 do 17.00. Ak sa mi neozvete do budúceho utorka, ozvem sa vám, aby som si overila stav mojej žiadosti.

Ďakujem,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Asistenti ľudských zdrojov — často kladené otázky k sprievodnému listu

Emphasize HR software proficiency, understanding of employment laws, and data analysis skills. Highlight soft skills like communication, empathy, and conflict resolution, aligning them with the job description to show you're a comprehensive candidate.

For example, share a brief, personal story that highlights your passion for HR or describe a specific aspect of the field that excites you. Connect this enthusiasm to how you can contribute to the company’s HR goals.

Address it personally - research the company and tailor the content of your cover letter to match its values and mission. You can also include a distinctive career highlight or personal insight related to HR that makes you memorable.

Steer clear of simply repeating your resume. Avoid clichés and generic terms. Be vigilant about spelling and grammar mistakes, and keep your cover letter concise.

Identify keywords in the job posting and weave them into your narrative. Keep in mind that your keywords must be spelled exactly as they appear in the job posting, ensuring ATS compatibility.

Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Priemer: 4.8 (77 hlasovaní)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky príklady sprievodných listov - ľudské zdroje

Všetky vzory motivačných listov — asistenti ľudských zdrojov

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad motivačného listu administratívneho asistenta spoločnosti Robert Half HR
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Príklad sprievodného listu HR úradníka
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu zástupcu pre ľudské zdroje
Príklad sprievodného listu asistenta náboru
Príklad sprievodného listu asistenta náboru
Príklad sprievodného listu špecialistu pre vzťahy so zamestnancami
Príklad sprievodného listu špecialistu pre vzťahy so zamestnancami
Ukážka sprievodného listu personálneho konzultanta
Ukážka sprievodného listu personálneho konzultanta
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka pre ľudské zdroje
Ukážka sprievodného listu špecialistu na školenia
Ukážka sprievodného listu špecialistu na školenia
Príklad sprievodného listu Headhuntera
Príklad sprievodného listu Headhuntera
Príklad motivačného listu špecialistu pre nástup do zamestnania
Príklad motivačného listu špecialistu pre nástup do zamestnania
Príklad sprievodného listu analytika ľudských zdrojov
Príklad sprievodného listu analytika ľudských zdrojov
Sprievodný list vývojára práce
Sprievodný list vývojára práce
Príklad sprievodného listu špecialistu na pracovné sily
Príklad sprievodného listu špecialistu na pracovné sily
Príklad sprievodného listu personálneho špecialistu
Príklad sprievodného listu personálneho špecialistu
Ukážka sprievodného listu juniorského náborára
Ukážka sprievodného listu juniorského náborára
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre personálne operácie
Ukážka sprievodného listu špecialistu pre personálne operácie

Súvisiace vzory životopisov — asistenti ľudských zdrojov

Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu HR zástupcu
Príklad životopisu HR zástupcu
Robert Half HR administratívny asistent príklad životopisu
Robert Half HR administratívny asistent príklad životopisu
Koordinátor BOZP Ukážka životopisu
Koordinátor BOZP Ukážka životopisu
Príklad životopisu HR Clerk
Príklad životopisu HR Clerk
Zmena kariéry príklad životopisu
Zmena kariéry príklad životopisu
Príklad životopisu asistenta pre propagáciu
Príklad životopisu asistenta pre propagáciu
Personálny špecialista ukážka životopisu
Personálny špecialista ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 5 000 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template