Ako napísať pôsobivý sprievodný list pre manažérov

Práca manažéra môže byť veľmi náročná, pretože tímy ľudí sa spoliehajú na vaše vedenie, aby podnik fungoval efektívne. Ak chcete napísať pôsobivý motivačný list pre manažérov, musíte uviesť kľúčové údaje o svojich príslušných zručnostiach, úspechoch a kvalifikácii pre danú pozíciu.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov pri písaní motivačného listu pre manažérov. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Formátovanie záhlavia a titulku motivačného listu pre manažérov
 • Prispôsobenie motivačného listu pre rolu v manažmente
 • Napísanie efektívneho úvodu motivačného listu ako manažér
 • Predstavenie vašich manažérskych zručností a úspechov s konkrétnymi podrobnosťami
 • presvedčivý záver motivačného listu pre manažérov

1. Formátovanie záhlavia a titulku motivačného listu pre manažérov

Keď začnete tvoriť svoj motivačný list pre manažérov, prvým zásadným krokom je dať motivačnému listu štruktúru prostredníctvom dvoch kľúčových prvkov: záhlavia a nadpisu.

Váš záhlavie aj nadpis musia byť dobre naformátované a stručné, pretože ide o prvé informácie, s ktorými sa zamestnávateľ stretne a na základe ktorých si urobí obraz.

Počnúc hlavičkou motivačného listu by tento prvok mal obsahovať:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti a oddelenia, do ktorého sa hlásite
 • adresu spoločnosti

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia sprievodného listu pre manažérov

John Doe, vyšší manažment

(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

Komu: Mgr: The Broiler Company
Management Department
1234 Street Address
San Francisco, CA, 94016

Po dokončení hlavičky je ďalším krokom napísanie presvedčivého nadpisu motivačného listu, ktorý upúta pozornosť zamestnávateľa.

Ak chcete napísať svoj titulok pre manažment, uveďte:

 • Kľúčové slovo súvisiace s pozíciou
 • pútavé číslo alebo spúšťacie slovo
 • výrazné prídavné meno alebo sloveso
 • prísľub zamestnávateľovi, že list je určený práve jemu

Tu je príklad dobre napísaného titulku pre manažérov, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných zložiek

Môj trojstupňový prístup k vedeniu v manažmente a ako ho využijem na podporu vášho tímu

Spúšťacie slovo/číslo: 3-krokový prístup
Kľúčové slovo:
Prídavné meno/sloveso: Podpora
Prísľub: Váš tím

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa rýchlo zamestnali.

2. Prispôsobenie motivačného listu na pozíciu v manažmente

Keď sa uchádzate o pozíciu v manažmente, zamestnávatelia chcú vidieť jasné náznaky vašej pracovnej etiky, odhodlania a úsilia. Najlepší spôsob, ako ich preukázať hneď na začiatku, je prispôsobiť svoj motivačný list každému konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate.

Prispôsobenie motivačného listu si vyžaduje, aby ste si spoločnosť vopred dôkladne preskúmali. Pri tomto prieskume by ste sa mali zamerať na tieto kľúčové údaje:

 • Hodnoty spoločnosti: Zamestnávateľ bude prechádzať motivačné listy a hľadať zručnosti a hodnoty, ktoré uprednostňuje. Ak chcete získať prehľad o tom, aké sú tieto hodnoty, pozrite si poslanie spoločnosti a rôzne marketingové materiály, pričom si všimnite kľúčové slová a jazyk, ktorý používajú.
 • Aktuálne projekty a združenia: Znalosť aktuálnych projektov a profesijných združení spoločnosti je veľmi dôležitá, pretože vám umožní priamo hovoriť o potrebách spoločnosti a o tom, ako ich môžete splniť vo svojom motivačnom liste.
 • Konkrétni zamestnanci: Vždy si nájdite čas a zistite, ktorí zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za posudzovanie žiadostí a spätné obvolávanie kvalifikovaných uchádzačov. Na základe týchto informácií môžete vytvoriť personalizovaný pozdrav, v ktorom oslovíte konkrétnu osobu menom.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v motivačných listoch:

 • Vážený generálny riaditeľ Jane Mills,
 • Vážený pán hlavný manažér Jack Smith,
 • Vážený pán Jack Smith a oddelenie manažmentu,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napísanie účinného úvodného motivačného listu ako manažér

Keď už máte potrebné informácie na prispôsobenie sprievodného listu, je čas vrhnúť sa na písanie samotného obsahu. Prvý odsek, ktorý napíšete, je váš úvod, ktorý by mal obsahovať:

 • stručné zhrnutie vašej profesionálnej minulosti (roky praxe, špecializácie atď.)
 • úvodné vyhlásenie o tom, prečo si myslíte, že ste vhodným kandidátom na danú pozíciu
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tip pre profesionálov: Vzájomná známosť môže byť zlatou vstupenkou do sŕdc zamestnávateľov. Uvedením spoločného známeho si okamžite vybudujete vzťah tým, že ponúknete dôveryhodnú profesionálnu referenciu. Ak vám chýba spoločný známy, skúste využiť sieť LinkedIn na nadviazanie kontaktov s príslušnými odborníkmi.

Tu je príklad účinného predstavenia manažmentu

Vážený pán hlavný manažér Jack Smith,

Som profesionál v oblasti riadenia s viac ako 10-ročnou odbornou praxou v oblasti riadenia finančných rizík. Vďaka preukázateľným skúsenostiam s tvorbou efektívnych rozpočtov na riadenie rizík viem, že môžem na túto pozíciu priniesť potrebnú úroveň odborných znalostí. Môj mentor, pán Joe King, je profesionálnym spolupracovníkom vášho generálneho riaditeľa a vrelo mi odporučil, aby som sa uchádzal o toto pracovné miesto, pretože moja profesionálna osobnosť a štýl vedenia sa dokonale hodia k vašej existujúcej pracovnej kultúre.

4. Uveďte svoje manažérske zručnosti a úspechy s konkrétnymi podrobnosťami

Po napísaní silného a účinného úvodu prejdete k písaniu hlavných odsekov motivačného listu. Tieto hlavné odseky by sa mali zamerať na vaše najdôležitejšie zručnosti, úspechy a kvalifikáciu v oblasti riadenia.

Pri opise svojich zručností a úspechov nezabudnite uviesť informácie, ktoré sú:

 • Konkrétne: Pri opise svojich profesionálnych vlastností buďte vždy čo najkonkrétnejší. Nehovorte napríklad len, že máte vynikajúci štýl vedenia - namiesto toho presne opíšte svoj štýl vedenia (autoritatívny, delegatívny, transformačný atď.) a vysvetlite, ako ho uplatňujete na pracovisku.
 • Kontext: Poskytnutie kontextu je kľúčové pre to, aby informácie vo vašom motivačnom liste boli pre zamestnávateľov cennejšie. Kontext môže zahŕňať opis bývalej pozície a jej povinností alebo vysvetlenie konkrétneho projektu alebo cieľa, ktorý vám bol pridelený v predchádzajúcom zamestnaní.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, uveďte kvantifikovateľné fakty týkajúce sa vašich zručností a úspechov, napríklad kľúčové údaje alebo štatistiky. Pomôže to zamestnávateľovi ukázať reálnu hodnotu, ktorú môžete ponúknuť.

Tu je 6 príkladov manažérskych zručností, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Rozvoj obchodu a logistika
 • Tvorba rozpočtu
 • Vystupovanie na verejnosti
 • Riadenie projektov
 • Výnimočná verbálna a neverbálna komunikácia
 • mentorovanie a vedenie zamestnancov

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste pre manažérov

Ako hlavný manažér v podnikovej kancelárii v [bývalý zamestnávateľ] bolo jednou z mojich kľúčových povinností každý mesiac hodnotiť výkonnosť členov môjho tímu. Využívaním individuálneho prístupu k riadeniu výkonnosti som dosiahol priemerný 45 % nárast produktivity prideleného tímu.

5. Presvedčivý záver motivačného listu pre manažérov

Na záver svojho motivačného listu pre manažérov potrebujete silné záverečné vyhlásenie, ktoré zamestnávateľa presvedčí, aby vás bezodkladne kontaktoval.

Toto záverečné vyhlásenie by malo obsahovať:

 • Ako a kedy vás možno najlepšie kontaktovať
 • Kedy by ste chceli dostať odpoveď a kedy plánujete nadviazať ďalšie kroky
 • formálny podpis

Tu je príklad presvedčivého záverečného vyhlásenia z motivačného listu pre manažérov

Ďakujem vám, že ste si našli čas na preskúmanie mojej žiadosti a veľmi sa teším, že sa mi ozvete v súvislosti s touto pozíciou, najlepšie v priebehu budúceho týždňa. Ak sa mi neozvete do budúceho piatku ráno, plánujem v tom čase nadviazať ďalšie kroky. Ak ma chcete zastihnúť, zavolajte mi na číslo (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Veľká vďaka,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. jún 2022

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory motivačných listov — manažment

Ukážka sprievodného listu manažéra marketingu a značky
Ukážka sprievodného listu manažéra marketingu a značky
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Ukážka sprievodného listu manažéra projektu Coop
Ukážka sprievodného listu manažéra projektu Coop
Ukážka motivačného listu manažéra úspechu zákazníkov v spoločnosti Descartes Systems
Ukážka motivačného listu manažéra úspechu zákazníkov v spoločnosti Descartes Systems
Príklad motivačného listu manažéra IT v oblasti zdravotnej starostlivosti Essen
Príklad motivačného listu manažéra IT v oblasti zdravotnej starostlivosti Essen
Príklad sprievodného listu koordinátora podujatí
Príklad sprievodného listu koordinátora podujatí
Ukážka sprievodného listu manažéra zabezpečenia služieb skupiny Hoist
Ukážka sprievodného listu manažéra zabezpečenia služieb skupiny Hoist
Ukážka motivačného listu riaditeľa pre rozvoj podnikania HubSpot
Ukážka motivačného listu riaditeľa pre rozvoj podnikania HubSpot
Ukážka sprievodného listu marketingového riaditeľa
Ukážka sprievodného listu marketingového riaditeľa
Ukážka sprievodného listu manažéra marketingovej komunikácie
Ukážka sprievodného listu manažéra marketingovej komunikácie
IBM Junior Product Manager ukážka motivačného listu
IBM Junior Product Manager ukážka motivačného listu
Príklad motivačného listu manažéra prevádzky elektronického obchodu IKEA
Príklad motivačného listu manažéra prevádzky elektronického obchodu IKEA
Príklad sprievodného listu plánovaného darcu
Príklad sprievodného listu plánovaného darcu
Projektový expert - šablóna sprievodného listu
Projektový expert - šablóna sprievodného listu
Učiteľský sprievodný list ukážka
Učiteľský sprievodný list ukážka
Sprievodný list manažéra výroby spoločnosti Lockheed Martin
Sprievodný list manažéra výroby spoločnosti Lockheed Martin
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Ukážka motivačného listu Executive Search Associate at Marcum
Ukážka motivačného listu Executive Search Associate at Marcum
Ukážka sprievodného listu riaditeľa NYU
Ukážka sprievodného listu riaditeľa NYU
Ukážka motivačného listu inštitucionálneho rozvojového pracovníka
Ukážka motivačného listu inštitucionálneho rozvojového pracovníka

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.