Produktoví manažéri - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu produktového manažéra? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (13 votes)
IBM Junior Product Manager ukážka motivačného listu
Created with Kickresume

Average: 4.9 (13 votes)

Ako napísať silný motivačný list produktového manažéra, ktorý získa pracovné miesta

Produktoví manažéri sú zodpovední za získavanie informácií o tom, čo zákazníci chcú, a o tom, ako možno vyvinúť produkty, ktoré by tieto potreby zákazníkov spĺňali. Ak chcete získať pozíciu produktového manažéra, potrebujete dobre napísaný motivačný list, ktorý zamestnávateľa presvedčí, že ste pre danú prácu najvhodnejší.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov na napísanie silného motivačného listu produktového manažéra. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Ako vytvoriť silný nadpis a titulok ako produktový manažér
 • Prečo prispôsobiť obsah motivačného listu produktového manažéra
 • Čo uviesť v úvode motivačného listu produktového manažéra
 • Spôsoby, ako efektívne opísať svoje zručnosti a úspechy ako produktový manažér
 • Ako presvedčivo uzavrieť motivačný list produktového manažéra

1. Ako vytvoriť silný nadpis a titulok ako produktový manažér

Záhlavie a nadpis motivačného listu plnia v každom motivačnom liste dôležitú úlohu, pretože dávajú dokumentu potrebnú štruktúru a vizuálny tok.

Hlavička vášho motivačného listu je na prvom mieste, zvyčajne je umiestnená buď na stred, alebo v ľavom hornom rohu stránky. V tomto záhlaví musíte uviesť informácie, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov a oddelenie spoločnosti, do ktorej sa hlásite
 • adresu spoločnosti

Tu je príklad dobre naformátovanej hlavičky produktového manažéra

Joe King, produktový manažér

(123) 456-7890 | joeking@email.com | linkedin.com/in/joe-king

Komu:
Oddelenie vývoja produktov
1234 Adresa ulice
Washington, D.C. 20005

Po záhlaví nasleduje titulok vášho motivačného listu, teda stručný názov, ktorý pomôže upútať pozornosť zamestnávateľa. V tomto nadpise uveďte kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub zamestnávateľovi, že list je určený konkrétne jemu.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu produktového manažéra, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných zložiek

Môj úspešný trojstupňový prístup k produktovému manažmentu a jeho prínos pre vašu firmu

Spúšťacie slovo/číslo: 3-stupňový prístup
Kľúčové slovo: Produktový manažment
Prídavné meno/sloveso: úspešný, prínos
Prísľub: váš podnik

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

2. Prečo prispôsobiť obsah motivačného listu produktového manažéra

Vždy, keď píšete motivačný list produktového manažéra, mali by ste jeho obsah prispôsobiť konkrétnemu zamestnávateľovi a pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate.

Týmto spôsobom zamestnávateľovi ukážete, že ste do svojej žiadosti vložili veľké úsilie a tiež, že máte vynikajúci zmysel pre detail.

Prispôsobenie motivačného listu si vyžaduje, aby ste vopred dôkladne preskúmali spoločnosť a hľadali kľúčové údaje, ako napr:

 • hodnoty spoločnosti a kultúra pracoviska
 • aktuálne ciele a projekty spoločnosti
 • zamestnanec spoločnosti zodpovedný za prijímanie manažérov

Tento posledný detail vám pomôže vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý osloví konkrétneho zamestnanca menom a okamžite naznačí, že list bol šitý na mieru.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený vedúci oddelenia neznámej osoby,
 • Vážená pani neznáma,
 • Vážená pani neznáma a tím pre vývoj produktov,

Profesionálny tip : Oslovenia ako pán, pani a slečna sú mimoriadne dôležité, aby ste ich v motivačnom liste uviedli správne. Ak si nie ste istí správnym oslovením konkrétnej osoby, zvoľte radšej jej profesijný titul.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Čo uviesť v úvodnom motivačnom liste produktového manažéra

Váš motivačný list nasleduje po nadpise a osobnom pozdrave, zohráva dôležitú úlohu pri upútaní pozornosti zamestnávateľa a povzbudí ho, aby pokračoval v čítaní.

Ak chcete napísať účinný úvodný list produktového manažéra, nezabudnite uviesť:

 • stručné zhrnutie vašej profesionálnej histórie
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Profesionálny tip: Ak nemáte spoločného známeho, ktorého by ste mohli uviesť, skúste využiť sieť LinkedIn alebo iné profesionálne siete na nadviazanie kontaktov so súčasnými zamestnancami a spolupracovníkmi spoločností, ktoré vás najviac zaujímajú. To vám môže pomôcť získať lepší prehľad o tom, čo daná spoločnosť hľadá, ako aj získať niekoľko nových profesionálnych známych.

Tu je príklad účinného úvodného motivačného listu produktového manažéra

Vážený vedúci oddelenia neznámej osoby,

som produktový manažér s viac ako 9-ročnými skúsenosťami s dohľadom nad vývojom produktov na vysokej úrovni a podporou silných vzťahov s akcionármi. Keďže vaša spoločnosť je lídrom v oblasti vývoja produktov, som nadšený možnosťou potenciálne sa pripojiť k vášmu tímu. Môj bývalý kolega a priateľ, pán John Smith, je projektovým manažérom vo vašej spoločnosti a dôrazne mi odporučil, aby som sa uchádzal o túto pozíciu.

4. Spôsoby, ako efektívne opísať svoje zručnosti a úspechy ako produktového manažéra

Po úspešnom napísaní úvodného textu pre produktového manažéra je vaším ďalším krokom napísanie hlavných odsekov motivačného listu. Silný motivačný list produktového manažéra bude obsahovať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré ponúkajú kľúčové informácie o vašich najdôležitejších zručnostiach a úspechoch.

Pri písaní týchto odsekov dbajte na to, aby informácie, ktoré uvediete, boli veľmi konkrétne a kontextuálne. Neuvádzajte len jednoducho, aké zručnosti máte - opíšte, ako ste sa v týchto zručnostiach zdokonalili a ako ich uplatňujete na pracovisku.

Pri opise úspechov používajte podľa možnosti kvantifikovateľné údaje a detaily. Pomôže vám to ukázať zamestnávateľovi hmatateľnú hodnotu, ktorú môžete ponúknuť.

Tu je 6 príkladov zručností produktového manažéra, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Analýza trhových trendov
 • techniky prieskumu medzi zákazníkmi
 • Vypracovanie plánov vývoja produktov
 • Budovanie vzťahov so zainteresovanými stranami
 • Kreatívne riešenie problémov
 • Definovanie vízie a cieľov produktu

Tu je príklad opisu dosiahnutých výsledkov v motivačnom liste

Ako produktový manažér v spoločnosti [bývalý zamestnávateľ] som pozorne sledoval trendy na trhu, aby som pomohol určiť najlepšie funkcie, ktoré treba pridať do softvéru, a určiť optimálny čas na vydanie týchto funkcií. Výsledkom môjho prieskumu trhu bolo 45 % zvýšenie spokojnosti zákazníkov s vydávaním funkcií a 30 % zvýšenie celkového počtu používateľov.

5. Ako presvedčivo uzavrieť motivačný list produktového manažéra

Posledným krokom k napísaniu vynikajúceho motivačného listu produktového manažéra je vytvorenie presvedčivého záveru. Tento záver musí zamestnávateľa povzbudiť, aby vás urýchlene kontaktoval, a poskytnúť jasné pokyny, ako vás najlepšie kontaktovať.

Záverečné vyjadrenie vášho motivačného listu produktového manažéra by malo obsahovať:

 • Ako a kedy vás možno kontaktovať
 • Kedy máte v úmysle nadviazať ďalšie kroky
 • formálny podpis

Tu je príklad silného záverečného vyhlásenia z motivačného listu produktového manažéra

Ako váš nový produktový manažér som presvedčený, že môžem zvýšiť spokojnosť vašich zákazníkov aj akcionárov. Rád by som sa stretol priamo v priebehu budúceho týždňa a som k dispozícii ktorýkoľvek pracovný deň od 8.00 do 17.00. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890. Ak sa mi neozvete do budúceho pondelka, plánujem sa vám ozvať v tom čase.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. jún 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (13 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory motivačných listov — produktoví manažéri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
IBM Junior Product Manager ukážka motivačného listu
IBM Junior Product Manager ukážka motivačného listu

Related produktoví manažéri resume examples

Produktový inžinier v spoločnosti ALTEN ukážka životopisu
Produktový inžinier v spoločnosti ALTEN ukážka životopisu
Ukážka životopisu senior programového manažéra
Ukážka životopisu senior programového manažéra
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Senior Product Manager v spoločnosti Bajaj Finserv Ukážka životopisu
Senior Product Manager v spoločnosti Bajaj Finserv Ukážka životopisu
Vedúci produktový manažér v spoločnosti BlueSG Ukážka životopisu
Vedúci produktový manažér v spoločnosti BlueSG Ukážka životopisu
Senior Service Manager v spoločnosti Fazer
Senior Service Manager v spoločnosti Fazer
Produktový inžinier v spoločnosti Flock ukážka životopisu
Produktový inžinier v spoločnosti Flock ukážka životopisu
Senior Product Manager v spoločnosti Lowe's príklad životopisu
Senior Product Manager v spoločnosti Lowe's príklad životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template