Vedúci - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu výkonného manažéra? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.8 (4 votes)
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Created with Kickresume

Average: 4.8 (4 votes)

Najlepší návod na napísanie motivačného listu pre výkonného manažéra

Výkonní manažéri zohrávajú vo veľkých organizáciách kľúčovú úlohu tým, že dohliadajú na celé oddelenia a zabezpečujú, aby tieto oddelenia dosiahli svoje obchodné ciele. Ak sa chcete stať výkonným manažérom, potrebujete presvedčivý motivačný list, ktorý zamestnávateľov zaujme.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu výkonného manažéra. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Vytvorenie silného záhlavia a titulku ako výkonný manažér
 • Prispôsobení obsahu motivačného listu výkonného manažéra
 • písaní úvodu, ktorý upúta pozornosť, ako výkonný manažér
 • prezentovaní vašej profesionálnej hodnoty ako výkonného manažéra
 • Záverečné presvedčivé vyhlásenie ako výkonný manažér

1. Vytvorenie silného nadpisu a titulku ako výkonný manažér

Na začiatku motivačného listu výkonného manažéra musíte najprv vytvoriť silný nadpis a titulok.

Počnúc hlavičkou motivačného listu bude tento blok textu obsahovať všetky podstatné informácie o tom, kto ste a u akého zamestnávateľa sa uchádzate o zamestnanie.

Tieto informácie zahŕňajú:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, LinkedIn atď.)
 • názov a oddelenie spoločnosti, do ktorej sa hlásite
 • adresu spoločnosti (obzvlášť dôležité, ak má spoločnosť viac ako jedno sídlo)

Tu je príklad dobre naformátovanej hlavičky výkonného manažéra

Jack Smith, výkonný manažér

(123) 456-7890 | jacksmith@email.com | linkedin.com/in/jack-smith

Pre: Golden PR Solutions, oddelenie manažmentu
1234 Adresa ulice
Columbia, SC 29044

Po úspešnom dokončení záhlavia je vaším ďalším krokom napísanie pútavého titulku motivačného listu, ktorý funguje ako titulné vyhlásenie a pomáha upútať pozornosť zamestnávateľa.

Silný titulok bude vždy obsahovať kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub zamestnávateľovi, že list je napísaný špeciálne pre neho.

Tu je príklad účinného titulku z motivačného listu výkonného manažéra, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných zložiek

Moje 3 kľúčové úspechy ako výkonného manažéra a ako ich plánujem dosiahnuť vo vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3 úspechy
Kľúčové slovo: výkonný manažér
Prídavné meno/sloveso: kľúčový, plán, dosiahnuť
Prísľub: Vaša spoločnosť

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

2. Prispôsobenie obsahu motivačného listu výkonného manažéra

Vždy, keď píšete motivačný list výkonného manažéra, je dôležité, aby ste čo najviac vyzdvihli svoj zmysel pre detail a pracovnú morálku.

Jedným z najlepších spôsobov, ako zamestnávateľom okamžite naznačiť tieto profesionálne vlastnosti, je personalizovať obsah vášho motivačného listu pre konkrétne pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Na tento účel musíte dôkladne preskúmať spoločnosť a hľadať informácie, ako napr:

 • aká je pracovná kultúra a medziľudské vzťahy v spoločnosti
 • Čo spoločnosť hľadá u zamestnancov (hľadajte kľúčové slová a konkrétne formulácie, ktoré môžete premietnuť do svojho listu)
 • zamestnanca spoločnosti zodpovedného za posudzovanie žiadostí

Na základe tejto poslednej informácie môžete vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý osloví osobu, ktorá si s najväčšou pravdepodobnosťou prečíta váš motivačný list, menom.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov do motivačného listu

 • Vážený pán John Doe,
 • Vážený pán John Doe, špecialista pre nábor zamestnancov,
 • Vážený pán John Doe a tím manažérov,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napísanie pútavého úvodu ako výkonný manažér

Keď máte pripravený nadpis, titulok a osobný pozdrav, je čas napísať úvod do motivačného listu výkonného manažéra.

Tento úvod musí byť presvedčivý, musí pomôcť upútať pozornosť zamestnávateľa a zabezpečiť, aby pokračoval v čítaní. Váš úvod ako taký by mal obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie (roky praxe, špecializácie atď.)
 • vyhlásenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tip pre profesionálov: Vzájomní známi sú silným doplnkom motivačného listu, pretože zamestnávateľovi poskytujú okamžitú a dôveryhodnú profesionálnu referenciu. V prípade uchádzačov bez vzájomnej známosti využite profesionálne platformy, ako je LinkedIn, na nadviazanie kontaktov s príslušnými odborníkmi.

Tu je príklad dobre napísaného úvodného listu výkonného manažéra

Vážený pán John Doe,

som výkonný manažérsky pracovník s viac ako 8-ročnými skúsenosťami s riadením oddelení podnikovej komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Táto práca je pre mňa ideálnou príležitosťou na ďalší kariérny rast a zároveň na spoluprácu s tímom talentovaných a oddaných odborníkov. Vaša vedúca oddelenia komunikácie, pani Jane Millerová, je moja bývalá spolužiačka z vysokej školy a oslovila ma, či by som sa neuchádzal o túto pozíciu.

4. Prezentácia vašej profesionálnej hodnoty ako výkonného manažéra

Teraz, keď je pozornosť zamestnávateľa pevne prilepená na váš motivačný list, musíte udržať jeho záujem tým, že sa ponoríte do dôkladnejšieho vysvetlenia vašich najlepších zručností, úspechov a kvalifikácie.

Pri opise každého z nich sa uistite, že uvádzate tieto podrobnosti:

 • relevantné: Motivačný list by mal obsahovať len tie najrelevantnejšie informácie, ktoré súvisia s daným pracovným miestom. Uistite sa, že zručnosti a skúsenosti, ktoré opisujete, sú vysoko relevantné a zdôrazňujú, prečo ste kvalifikovaným kandidátom.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, použite presné čísla, štatistiky alebo údaje na opis kľúčových úspechov. Pomôže to zamestnávateľovi ukázať reálnu hodnotu, ktorú môžete ponúknuť jeho spoločnosti.
 • Kontextové: Namiesto jednoduchého uvedenia zručností, ktoré máte, uveďte tieto zručnosti v širšom kontexte tým, že vysvetlíte, ako ich uplatňujete na pracovisku, a všetky súvisiace úspechy, ktoré ste vďaka svojim zručnostiam dosiahli.

Tu je 6 príkladov zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste výkonného manažéra

 • Tvorba a implementácia politík
 • Postupy pri nástupe do zamestnania
 • Riadenie projektov
 • Inovatívne myslenie
 • Tvorba rozpočtu
 • štýl vedenia (autoritatívny, delegatívny atď.)

Tu je príklad opisu úspechu v motivačnom liste výkonného manažéra

Ako výkonný manažér v [bývalý zamestnávateľ] som úzko spolupracoval s viacerými oddeleniami s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi oddeleniami. Na dosiahnutie tohto cieľa som obstaral a zaviedol novú digitálnu platformu na spoluprácu, ktorá umožnila bezproblémovú komunikáciu a zvýšila celkovú produktivitu kancelárie o viac ako 35 %.

5. Záver presvedčivého záverečného vyhlásenia ako výkonný manažér

Motivačný list výkonného manažéra vždy zakončite presvedčivým záverečným vyhlásením, ktoré zamestnávateľa povzbudí, aby vás oslovil.

Tento záver by mal obsahovať:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte, že sa vám ozve
 • následnú vetu, v ktorej uvediete, ako a kedy vás môžu najlepšie kontaktovať, ako aj to, kedy sa plánujete ozvať
 • formálny podpis

Tu je príklad presvedčivej záverečnej vety z motivačného listu výkonného manažéra

Som dychtivý spoznať váš tím a začať pracovať na dosiahnutí každého z hlavných cieľov vašej spoločnosti. Ak sa mi chcete čo najlepšie dovolať a dohodnúť si stretnutie, zavolajte mi na telefónne číslo (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7.00 do 17.00. Veľmi sa teším, že sa mi ozvete, a ak sa mi ešte neozvete, plánujem vás kontaktovať budúcu stredu.

S vďakou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. jún 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.8 (4 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — vedúci

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Ukážka motivačného listu riaditeľa pre rozvoj podnikania HubSpot
Ukážka motivačného listu riaditeľa pre rozvoj podnikania HubSpot
Ukážka sprievodného listu marketingového riaditeľa
Ukážka sprievodného listu marketingového riaditeľa
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Sprievodný list výkonného riaditeľa účtu
Sprievodný list výkonného riaditeľa účtu

Related vedúci resume examples

Ukážka životopisu výkonného riaditeľa pre rozvoj podnikania
Ukážka životopisu výkonného riaditeľa pre rozvoj podnikania
Ukážka životopisu výkonného riaditeľa účtu
Ukážka životopisu výkonného riaditeľa účtu
Výkonný riaditeľ pre rozvoj v spoločnosti Frontline Education ukážka životopisu
Výkonný riaditeľ pre rozvoj v spoločnosti Frontline Education ukážka životopisu
Google Account Executive Resume Sample
Google Account Executive Resume Sample
Manažér pre úspech zákazníkov v spoločnosti Harmonic
Manažér pre úspech zákazníkov v spoločnosti Harmonic
Ukážka životopisu riaditeľa pre rozvoj obchodu HubSpot
Ukážka životopisu riaditeľa pre rozvoj obchodu HubSpot
Ukážka životopisu marketingového riaditeľa
Ukážka životopisu marketingového riaditeľa
Príklad životopisu Senior Media Executive
Príklad životopisu Senior Media Executive

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template