Ako napísať účinný motivačný list pre zákaznícky servis

Odborníci na zákaznícky servis pracujú priamo so zákazníkmi a klientmi spoločnosti, aby im poskytli individuálne odporúčania, vyriešili všetky vzniknuté problémy a dosiahli vynikajúcu zákaznícku skúsenosť. Ak chcete získať pozíciu profesionála v oblasti služieb zákazníkom, budete potrebovať motivačný list, ktorý dokonale vystihuje vaše schopnosti, kvalifikáciu a profesionálne nasadenie.

V tejto príručke vás naučíme 5 základných krokov pri písaní motivačného listu ako profesionála v oblasti služieb zákazníkom. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • Vytvoriť záhlavie a titulok motivačného listu pre oblasť služieb zákazníkom
 • Prispôsobiť pozdrav v motivačnom liste zákazníckeho servisu
 • napísať účinný úvod motivačného listu k zákazníckemu servisu
 • Zdôraznite svoje úspechy v oblasti služieb zákazníkom
 • Ukončite svoj motivačný list silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vytvorte si záhlavie a nadpis motivačného listu pre oblasť služieb zákazníkom

Vždy, keď píšete motivačný list ako profesionál v oblasti služieb zákazníkom, prvým kľúčovým krokom je vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku.

Záhlavie motivačného listu je malý blok textu, ktorý obsahuje všetky identifikačné informácie o vás ako uchádzačovi a o spoločnosti, do ktorej sa hlásite. Pokiaľ ide o nadpis vášho motivačného listu, ide o titulné vyhlásenie, ktoré pomáha upútať pozornosť zamestnávateľa a ponúka náhľad na informácie, ktoré budú nasledovať.

Aby sme vám pomohli ukázať, ako efektívne vytvoriť každý z týchto prvkov motivačného listu, nižšie uvádzame podrobnejšie vysvetlenia a príklady:

Formátovanie záhlavia

Pri vytváraní záhlavia motivačného listu nemusíte dodržiavať superšpecifický formát. Existuje však niekoľko kľúčových prvkov, ktoré by toto záhlavie malo obsahovať. Mala by obsahovať 3 až 4 riadky textu, ktoré poskytujú:

 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (prípadne aj oddelenie)
 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, LinkedIn atď.)

Tu je príklad dobre naformátovaného nadpisu z motivačného listu zákazníckeho servisu

Komu: McMillian Architecture Associates, oddelenie služieb zákazníkom
Od:
(123) 456-7890 | janedoe@email.com | linkedin. com/in/jane-doe

Písanie titulku

Ak chcete vytvoriť presvedčivý nadpis motivačného listu, mali by ste vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu v oblasti služieb zákazníkom, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho kľúčových zložiek

Môj prístup k zákazníckemu servisu v 3 krokoch a ako môže zlepšiť spokojnosť vašich zákazníkov

Spúšťacie slovo/číslo: 3-stupňový prístup
Kľúčové slovo: Zákaznícky servis
Prídavné meno/sloveso: Zlepšiť
Prísľub: Spokojnosť vašich zákazníkov - uvedenie tohto detailu na konci titulku naznačuje zamestnávateľovi, že informácie vo vašom motivačnom liste budete priamo vzťahovať na potreby jeho zákazníkov.

2. Personalizujte pozdrav vo svojom motivačnom liste o službách zákazníkom

Vždy, keď je to možné, je nesmierne užitočné zahrnúť do svojho motivačného listu personalizovaný pozdrav.

Na rozdiel od všeobecných pozdravov - ako napríklad "Komukoľvek, koho sa to týka" - sa v personalizovanom pozdrave osloví konkrétna osoba alebo oddelenie menom. Týmto spôsobom tento typ pozdravu zamestnávateľovi ukáže úroveň úsilia, ktoré ste vynaložili na predchádzajúci prieskum jeho spoločnosti, ako aj váš vynikajúci zmysel pre detail.

Ak nemôžete presne určiť osobu alebo oddelenie, ktoré bude váš motivačný list posudzovať, vyskúšajte jednu z nasledujúcich alternatív:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte pútavý úvodný motivačný list k zákazníckemu servisu

Nadpis a pozdrav vášho motivačného listu plnia základný účel tým, že na začiatku upútajú pozornosť zamestnávateľa. Aby ste však zamestnávateľa zaujali, budete musieť napísať účinný a pútavý úvodný odsek, ktorý bude obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný list k motivačnému listu o službách zákazníkom

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som zástupca zákazníckeho servisu s viac ako 4 rokmi skúseností s priamou prácou s vysokopostavenými firemnými klientmi. Náš spoločný známy a generálny riaditeľ vašej sesterskej spoločnosti, Jack Smith, mi odporučil, aby som sa uchádzal o túto pozíciu po tom, ako so mnou spolupracoval na nedávnej obchodnej konferencii.

4. Vyzdvihnite svoje úspechy v oblasti služieb zákazníkom

Po úvode motivačného listu nasledujú hlavné odseky, v ktorých by ste sa mali snažiť ponúknuť podrobné odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete, že sa naučíte?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácia vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Zameranie sa konkrétne na úspechy je veľmi dôležité, pretože pomáhajú zamestnávateľom ukázať reálnu a praktickú hodnotu, ktorú môžete spoločnosti priniesť.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste pre oblasť služieb zákazníkom:

Ako zástupca zákazníckeho servisu pre [bývalý zamestnávateľ] som zaviedol nový digitálny systém plánovania stretnutí, ktorý znížil počet čakateľov na stretnutia o 45 %. V dôsledku tohto zlepšenia zákazníci vyjadrili o 85 % vyššiu mieru spokojnosti s celkovou zákazníckou skúsenosťou pri plánovaní stretnutí s vysokopostavenými pracovníkmi.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

5. Ukončite svoj motivačný list silným záverečným vyhlásením

Poslednou zložkou každého motivačného listu, ktorý získava pracovné miesto, je silné záverečné vyhlásenie. V tomto záverečnom vyhlásení by ste mali uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej uvediete, že sa tešíte na odpoveď
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad účinnej záverečnej vety z motivačného listu zákazníckeho servisu

Pevne verím, že moje zručnosti v oblasti služieb zákazníkom na vysokej úrovni v kombinácii so záväzkom vašej spoločnosti k spokojnosti zákazníkov sa ukážu ako vynikajúce spojenie, keď sa pripojím k vášmu tímu. Rád by som sa s vami o tejto príležitosti porozprával priamo a som k dispozícii na stretnutie ktorýkoľvek pracovný deň od 10.00 do 16.00. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890.

S pozdravom,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy motivačného listu.

Publikované 16. marec 2022

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — zákaznícky servis

Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Príklad sprievodného listu výkonného účtovníka
Ukážka motivačného listu manažéra úspechu zákazníkov v spoločnosti Descartes Systems
Ukážka motivačného listu manažéra úspechu zákazníkov v spoločnosti Descartes Systems
Príklad motivačného listu predajcu v spoločnosti LUSH
Príklad motivačného listu predajcu v spoločnosti LUSH
Ukážka sprievodného listu skladníka v regáli
Ukážka sprievodného listu skladníka v regáli
Oprava mobilných telefónov Technik sprievodný list ukážka
Oprava mobilných telefónov Technik sprievodný list ukážka
Príklad sprievodného listu poradcu pre služby zákazníkom
Príklad sprievodného listu poradcu pre služby zákazníkom
Ukážka sprievodného listu pre podporu predaja zvnútra
Ukážka sprievodného listu pre podporu predaja zvnútra
Maloobchodný predajca ukážka sprievodného listu
Maloobchodný predajca ukážka sprievodného listu
Príklad sprievodného listu manažéra obchodných vzťahov
Príklad sprievodného listu manažéra obchodných vzťahov
Príklad sprievodného listu spolupracovníka klienta
Príklad sprievodného listu spolupracovníka klienta
Príklad motivačného listu spolupracovníka v oblasti starostlivosti o zákazníkov
Príklad motivačného listu spolupracovníka v oblasti starostlivosti o zákazníkov
Príklad sprievodného listu manažéra klienta
Príklad sprievodného listu manažéra klienta
Príklad motivačného listu pre zákaznícky servis
Príklad motivačného listu pre zákaznícky servis
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka v oblasti finančných služieb
Ukážka sprievodného listu spolupracovníka v oblasti finančných služieb
Šablóna sprievodného listu zástupcu zákazníckeho servisu
Šablóna sprievodného listu zástupcu zákazníckeho servisu
Príklad sprievodného listu predajcu nábytku
Príklad sprievodného listu predajcu nábytku
Ukážka sprievodného listu predajcu áut
Ukážka sprievodného listu predajcu áut
Príklad motivačného listu zamestnanca zákazníckeho servisu
Príklad motivačného listu zamestnanca zákazníckeho servisu
Príklad sprievodného listu asistenta služieb zákazníkom
Príklad sprievodného listu asistenta služieb zákazníkom
Príklad sprievodného listu manažéra pre spoluprácu s klientmi
Príklad sprievodného listu manažéra pre spoluprácu s klientmi

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.