Manažéri klientskych vzťahov - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu manažéra vzťahov so zákazníkmi? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 5.0 (4 votes)
Príklad sprievodného listu manažéra obchodných vzťahov
Created with Kickresume

Average: 5.0 (4 votes)

Ako napísať dokonalý motivačný list pre manažéra vzťahov s klientmi

Manažéri vzťahov s klientmi sú zodpovední nielen za to, aby boli klienti spoločnosti spokojní, ale aj za to, aby pomáhali komunikovať o prípadných problémoch a v prípade potreby ponúkali odporúčania na riešenie. Ak chcete získať pozíciu manažéra vzťahov s klientmi, budete potrebovať motivačný list, ktorý vyjadruje vašu profesionalitu, oddanosť a snahu o spokojnosť klientov.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov pri písaní motivačného listu manažéra vzťahov s klientmi. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Formátovanie záhlavia a titulku listu manažéra vzťahov s klientmi
 • Vytvorenie osobného pozdravu v motivačnom liste
 • Písanie pútavého úvodu motivačného listu
 • Ukázanie vašej hodnoty ako manažéra vzťahov s klientmi
 • Ukončenie motivačného listu účinným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Ako správne naformátovať záhlavie a titulok pre manažéra vzťahov s klientmi

V každom dobre napísanom motivačnom liste je prvým krokom, ktorý uchádzač urobí v procese písania, vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku.

Záhlavie motivačného listu je 3- až 4-riadkový blok textu, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu dokumentu. V tomto záhlaví sa nachádzajú všetky potrebné identifikačné informácie o uchádzačovi a spoločnosti, do ktorej sa uchádza.

Na porovnanie, titulok motivačného listu je jednoriadkový text nasledujúci za záhlavím, ktorý poskytuje presvedčivý náhľad na informácie, ktoré budú nasledovať. Hlavným cieľom tohto titulku je upútať pozornosť zamestnávateľa.

Aby sme lepšie ukázali, ako vytvoriť každý z týchto kľúčových prvkov motivačného listu, nižšie uvádzame podrobnejšie vysvetlenia a príklady:

Formátovanie záhlavia

Záhlavie motivačného listu môže mať rôzny formát v závislosti od celkového štýlu a vzhľadu, o ktorý sa snažíte. Záhlavie by však malo vždy obsahovať:

 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (a prípadne oddelenie)
 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, LinkedIn atď.)

Keď sa všetko spojí dokopy, hlavička vášho manažéra vzťahov s klientmi by mala vyzerať podobne ako táto

Pre: First Citizens Bank, oddelenie služieb zákazníkom
Od: Joan Smith, manažérka vzťahov s klientmi
(123) 456-7890 | joansmith@email.com | linkedin.com/in/joan-smith

Písanie nadpisu

Pri písaní titulku motivačného listu by ste mali vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad dobre napísaného titulku pre manažéra vzťahov s klientmi, po ktorom nasleduje rozpis jeho kľúčových častí

Môj 4-krokový prístup k riadeniu vzťahov s klientmi a ako môže byť pre vašich klientov prínosom

Spúšťacie slovo/číslo: 4-krokový prístup
Kľúčové slovo: Riadenie vzťahov s klientmi
Prídavné meno/sloveso: Prínos
Prísľub: Vaši klienti - tým, že konkrétne uvediete "vaši klienti", ukážete zamestnávateľovi, že informácie, ktoré nájdete vo svojom motivačnom liste, budú priamo súvisieť s potrebami jeho spoločnosti a klientely.

2. Ako vytvoriť osobný pozdrav pre váš motivačný list manažéra vzťahov s klientmi

Ďalším bodom vášho motivačného listu manažéra vzťahov s klientmi je pozdrav.

Odporúčame vždy zvoliť personalizovaný pozdrav , ktorý osloví konkrétnu osobu alebo oddelenie menom. Nielenže tým zamestnávateľovi ukážete, že máte vynikajúci zmysel pre detail, ale odhalíte aj úroveň počiatočného úsilia, ktoré ste vynaložili na to, aby ste si spoločnosť vopred preskúmali.

Ak ste dôkladne preskúmali spoločnosť a nemôžete presne určiť osobu alebo oddelenie, ktoré bude váš motivačný list posudzovať, vyskúšajte jednu z týchto alternatív:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Ako napísať pútavý úvodný motivačný list manažéra vzťahov s klientmi

Po zvolenom osobnom pozdrave nasleduje úvodný odsek vášho motivačného listu. Zatiaľ čo váš nadpis a pozdrav spolupracujú na počiatočnom upútaní pozornosti zamestnávateľa, váš úvod by mal udržať jeho záujem tým, že bude obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • vyjadrenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list manažéra vzťahov s klientmi

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som manažér vzťahov s klientmi s viac ako 5 rokmi špecializovaných skúseností v technologickom odvetví. Nedávno som mal možnosť stretnúť sa s viceprezidentom vašej spoločnosti Joeom Kingom na obchodnej konferencii. Po preskúmaní môjho životopisu a diskusii o mojich skúsenostiach v odbore mi pán King dôrazne odporučil, aby som sa uchádzal o túto pozíciu.

4. Ako prezentovať svoju hodnotu ako manažéra vzťahov s klientmi

Keď už máte pripravený úvod, ďalším krokom je napísať hlavné odseky motivačného listu. Dobre napísaný motivačný list zvyčajne obsahuje 2 až 4 hlavné odseky, ktoré ponúkajú podrobné odpovede na tieto kľúčové otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácia vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Opísanie vašich relevantných úspechov a vysvetlenie, ako môžete tieto úspechy dosiahnuť v spoločnosti zamestnávateľa, je obzvlášť dôležité. Týmto spôsobom zamestnávateľovi účinne ukážete, akú profesionálnu hodnotu môžete ponúknuť.

Tu je príklad úspechu, ktorý sa nachádza v motivačnom liste manažéra vzťahov s klientmi

Ako manažér vzťahov s klientmi u [bývalého zamestnávateľa] som zaviedol nový komunikačný postup pre oslovovanie klientov, čo viedlo k 35 % nárastu celkového počtu udržaných klientov. Okrem toho som zvýšil celkové hodnotenie spokojnosti klientov spoločnosti na 98 %.

5. Ako ukončiť motivačný list účinným záverečným vyhlásením

Záverečným prvkom vášho motivačného listu manažéra vzťahov s klientmi je účinné záverečné vyhlásenie. V tomto záverečnom vyhlásení by ste mali uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, keď sa vám ozvú
 • dodatočnú vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad silnej záverečnej vety z motivačného listu manažéra vzťahov s klientmi

Rád by som sa s vami priamo porozprával o tom, ako môžu moje skúsenosti a úspechy na pozícii manažéra vzťahov s klientmi pomôcť vašej spoločnosti dosiahnuť jej ciele. Som k dispozícii na stretnutie v ktorýkoľvek pracovný deň počas bežnej pracovnej doby od 9.00 do 17.00. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese joansmith@email.com.

S vďakou,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy sprievodného listu.

Publikované 17. marec 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (4 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — manažéri klientskych vzťahov

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad sprievodného listu manažéra obchodných vzťahov
Príklad sprievodného listu manažéra obchodných vzťahov
Príklad sprievodného listu spolupracovníka klienta
Príklad sprievodného listu spolupracovníka klienta
Príklad sprievodného listu manažéra klienta
Príklad sprievodného listu manažéra klienta
Príklad sprievodného listu manažéra pre spoluprácu s klientmi
Príklad sprievodného listu manažéra pre spoluprácu s klientmi
Ukážka sprievodného listu pracovníka pre vzťahy so zákazníkmi
Ukážka sprievodného listu pracovníka pre vzťahy so zákazníkmi
Príklad sprievodného listu pracovníka pre vzťahy so zákazníkmi
Príklad sprievodného listu pracovníka pre vzťahy so zákazníkmi
Príklad sprievodného listu manažéra úspechu zákazníkov
Príklad sprievodného listu manažéra úspechu zákazníkov

Related manažéri klientskych vzťahov resume examples

Príklad životopisu manažéra vzťahov s klientmi spoločnosti Informa
Príklad životopisu manažéra vzťahov s klientmi spoločnosti Informa
Otlob Customer Care Agent príklad životopisu
Otlob Customer Care Agent príklad životopisu
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Asistent poštového doručovateľa Ukážka životopisu
Asistent poštového doručovateľa Ukážka životopisu
Príklad životopisu manažéra obchodných vzťahov
Príklad životopisu manažéra obchodných vzťahov
Príklad životopisu spolupracovníka klienta
Príklad životopisu spolupracovníka klienta
Príklad životopisu manažéra klienta
Príklad životopisu manažéra klienta
Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi ukážka životopisu
Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template