Projektový manažér v spoločnosti Digital Deers

Zamestnaný/á vo firme

As a Project Manager at Digital Deers, you may be seeking inspiration to enhance your CV and effectively showcase your skills and accomplishments. We are excited to share this successful Project Manager resume sample that played a pivotal role in jump-starting a real job seeker's career with Digital Deers. With their kind permission, we are delighted to share this exceptional resume with our readers. Feel free to utilize this resume template for free or personalize it to align with your unique qualifications and experiences using Kickresume's job-landing CV maker.

Rewrite Sample with AI
1M+ úspešných uchádzačov
Tento vzor životopisu nám poslala skutočná osoba, ktorá získala prácu s pomocou Kickresume. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!

Projektový manažér v spoločnosti Digital Deers (textová verzia)

Michael Baker

Adresa: Vazovova, 811 07, Bratislava, Slovakia
E-mail: hello@kickresume.com
Telefón: +421 999 999 999

Pracovné skúsenosti

11/2021 - súčasnosť, Project manager, Digital Deers, Praha, Česká republika
01/2021 - súčasnosť, Web developer, Remédio Digital s.r.o., Praha, Česká republika
10/2020 - 08/2021, WordPress developer, High Five studio, s. r. o., Bratislava, Slovensko

Vzdelanie

09/2019 - 08/2021, Aplikovaná Informatika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
09/2016 - 06/2019, Grafik digitálnych médií, SOŠ Polygrafická, Bratislava, Slovensko
  • Súťaž ZENIT - 1. miesto v školskom kole | 2. miesto v krajskom kole
  • Čestné uznanie predsedu BSK za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy
09/2014 - 06/2016, Informatické a telekomunikačné systémy, SPŠ Elektrotechnická, Bratislava, Slovensko

Zručnosti

Jazykové znalosti
Slovenčina
Angličtina
Počítačové znalosti - používateľ
Windows
macOS
Počítačové znalosti - programátor
HTML
CSS
JavaScript
PHP
WordPress
SQL

Silné stránky

Pochopenie potrieb
Neustále vzdelávanie
Prehľad skrz rôzne oblasti
Ochota zdielať vedomosti

Sociálne siete

https://www.linkedin.com/in/trip1e/
https://www.instagram.com/trip1e/
https://www.facebook.com/d7.kralik
O pozícií:

As a Project Manager, you will play a critical role in planning, executing, and closing projects successfully. Your responsibilities will include defining project scope, developing timelines, allocating resources, and managing budgets to ensure project objectives are achieved. You will collaborate with cross-functional teams, facilitate communication, and monitor project progress to identify and mitigate risks. The ideal candidate should possess strong leadership skills, excellent organizational abilities, and a proven track record in managing projects. With your expertise, you will drive project success, meet client expectations, and contribute to the overall growth and success of the organization.

O firme:
Digital Deers

Digital Deers is a dynamic and innovative company specializing in digital marketing and technology solutions. With a team of skilled professionals, Digital Deers offers a comprehensive range of services including web development, digital advertising, social media marketing, and search engine optimization. The company's expertise lies in creating impactful digital experiences that drive business growth and maximize online presence. Committed to delivering exceptional results, Digital Deers combines creative thinking, data-driven strategies, and cutting-edge technology to help clients achieve their digital marketing goals. With a customer-centric approach and a passion for excellence, Digital Deers is dedicated to helping businesses thrive in the digital landscape.

Uprav si tento vzor v našom online editore.

Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

Kickresume’s AI Resume Writer can generate a great first draft of your resume in seconds. Simply enter your job title and let artificial intelligence help you get started.
Vytvoriť životopis pomocou AI Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

Súvisiace vzory životopisov — projektoví manažéri

Ukážka životopisu projektového manažéra
Ukážka životopisu projektového manažéra
Ukážka životopisu vedúceho projektu
Ukážka životopisu vedúceho projektu
Niekoľko vzoriek životopisov projektových manažérov
Niekoľko vzoriek životopisov projektových manažérov

Súvisiace vzory motivačných listov — projektoví manažéri

Ukážka sprievodného listu majstra
Ukážka sprievodného listu majstra
Príklad sprievodného listu manažéra projektu Cloud
Príklad sprievodného listu manažéra projektu Cloud
Príklad sprievodného listu manažéra klubu
Príklad sprievodného listu manažéra klubu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 2 500 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.