Ako vytvoriť efektívny životopis projektového manažéra?

Ako projektový manažér ste zodpovedný za plánovanie, vedenie a realizáciu projektu.

Vaša úloha zahŕňa mnoho náročných povinností a zodpovedností.

Ste však skúsený profesionál, ktorý vidí prekážky ako príležitosti. Vaše inovatívne nápady sú v predstihu a dokážete sa ľahko zladiť so zainteresovanými stranami s cieľom stanoviť požadované výsledky.

Každá spoločnosť alebo organizácia by bola nadšená, keby vás mala.

Má to však jeden háčik. Pred všetkým ostatným budete musieť úspešne zrealizovať svoj prvý projekt - životopis projektového manažéra.

Nasledujúce tipy vám našťastie pomôžu naplánovať a profesionálne zostaviť váš životopis.

Stále si hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.


1. Ako úhľadne naformátovať životopis projektového manažéra?

Vaše zručnosti v oblasti štruktúry členenia práce sa vám budú hodiť aj pri plánovaní častí životopisu. Ako skúsený projektový manažér si určite vyberiete tú najlepšiu možnú šablónu, ktorá zaujme personalistu.

Vďaka nasledujúcim tipom si zabezpečíte prehľadnosť a ľahkú orientáciu vo svojom životopise:

 • Pri navrhovaní životopisuudržujte nízky počet strán . Aj keď ste skúsený projektový manažér, ktorého životopis by mohol explodovať skúsenosťami, snažte sa nepresiahnuť dve strany. Ak sa rozhodnete pre dvojstĺpcové usporiadanie, môžete túto záležitosť dokonale vyriešiť.
 • Používajte biele miesta medzi jednotlivými časťami, čím zabezpečíte, že váš životopis bude mať priestor na dýchanie.
 • Použite obrátený chronologický formát, pričom ako prvé uveďte svoje najnovšie skúsenosti. Náborový manažér tak získa jasnú predstavu o vašej kariérnej ceste.
 • Vyhnite sa štýlovým fontom. Koniec koncov, obsah vášho životopisu je dôležitejší. Neodvádzajte od neho pozornosť náborového pracovníka. Používajte staré dobré klasické písmo, napríklad Calibri, Cambria alebo Arial.
 • Životopis uložte ako dokument PDF, pokiaľ nie je v príslušnej pracovnej ponuke uvedené inak. Zachováte si tak neporušené formátovanie.

2. Ako napísať pútavý profesijný súhrn pre životopis projektového manažéra?

Profesijný súhrn vášho životopisu, nazývaný aj profesijný profil, je pre vás úplne prvou príležitosťou, ako prezentovať svoje skúsenosti, úspechy a zručnosti.

Aby ste sa zapísali do povedomia a zabezpečili, že personalista bude pokračovať v čítaní vášho životopisu projektového manažéra, musíte svoj profesijný súhrn urobiť relevantne, jasne a stručne.

 • Prispôsobte svoj životopis každej pracovnej ponuke a použite kľúčové slová z danej pracovnej ponuky.
 • Uveďte svoje roky praxe.
 • Uveďte svoje najdôležitejšie povinnosti a najlepšie kvantifikovateľné úspechy.
 • Používajte zaujímavé prídavné mená a úderné akčné slová.

Príklad profesijného zhrnutia projektového manažéra

Skúsený projektový manažér Profesionál s viac ako 8 rokmi skúseností v oblasti analýzy Fit/Gap a návrhu riešení pre SAP a integrované aplikačné rozhrania. Zručne riadil implementáciu tímu viac ako 60 funkčných a technických konzultantov. Riadil objednávanie peňažných a logistických tokov spoločnosti Markson pre 180 nových pobočiek, čo viedlo k zvýšeniu ročných príjmov o 1,2 mil.

 

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu


3. Aké sú najpôsobivejšie zručnosti, ktoré by ste mali uviesť v životopise projektového manažéra?

Mať znalosti z oblasti riadenia projektov je dôležité, ale rovnako dôležité je mať aj správne mäkké zručnosti.

Ak si lámete hlavu nad tým, aké zručnosti sa najlepšie hodia do vášho životopisu, už sa viac nečudujte. Vráťte sa k pracovnej ponuke, aby ste na začiatku zoznamu použili tie najrelevantnejšie.

Napríklad vaša spolupráca s rôznymi kľúčovými zainteresovanými stranami si bude určite vyžadovať vynikajúce komunikačné, vyjednávacie, vodcovské alebo motivačné schopnosti.

Zostavte si súbor svojich najefektívnejších zručností v oblasti riadenia projektov výberom z nasledujúcich kompetencií.

Najlepšie mäkké zručnosti pre váš životopis projektového manažéra

 • Vynikajúca komunikácia
 • Aktívne počúvanie
 • Kritické myslenie
 • Silné vodcovské zručnosti
 • Vyjednávanie
 • Motivácia
 • Efektívna organizácia
 • Riadenie času
 • Riadenie rizík
 • Riadenie tímu
 • Riadenie konfliktov
 • Riešenie problémov
 • Riadenie rozpočtu
 • Motivácia
 • Flexibilita
 • Interpersonálne zručnosti

 

Najúčinnejšie zručnosti projektového manažéra pre váš životopis

 • SD
 • LE
 • EDI
 • ABAP
 • FI/CO
 • BW
 • IT zručnosti
 • Microsoft Office Suite
 • HP QC / ALM
 • Service Now
 • Unix/Linux

4. Ako zúročiť svoje pracovné skúsenosti v oblasti riadenia projektov?

Dobre spracovaná pracovná skúsenosť je vaším predajným argumentom.

Výber vašich najdôležitejších projektov by mal byť jednoduchý ako mrknutie oka. Možno si však budete chcieť položiť otázku, či sú dostatočne relevantné pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Vyberte si projekty, ktoré najlepšie vyjadrujú to, čo od vás potenciálny zamestnávateľ očakáva.

Kombinácia kľúčových slov z oznámenia o pracovnej pozícii s vašimi najlepšími, kvantifikovanými úspechmi je presne to, čo potrebujete, aby vaša časť o pracovných skúsenostiach zažiarila.

Pracovný životopis projektového manažéra

Markson's Ltd., Austin, Texas
Projektový manažér
2013-2021

 • Vykonával Fit/Gap analýzu a návrh riešenia pre SAP a integrované aplikačné rozhrania.
 • Riadil dodávku navrhnutých riešení s internými a externými poskytovateľmi služieb.
 • Poskytoval efektívne správy o stave projektu zainteresovaným stranám.
 • Zručne viedol implementáciu tímu viac ako 60 funkčných a technických konzultantov.
 • Riadil objednávanie peňažných a logistických tokov spoločnosti Markson pre 180 nových pobočiek, čo viedlo k zvýšeniu ročných príjmov o 1,2 mil.


5. Ako správne uviesť vzdelanie v životopise projektového manažmentu?

Na získanie titulu PMP nemusíte nevyhnutne potrebovať titul v oblasti projektového riadenia. Bez ohľadu na váš študijný odbor je časť o vzdelaní tou časťou, kde môžete prezentovať svoje relevantné kurzy, oblasti záujmu alebo úspechy, ktoré sa počítajú.

Bude mať ich pridanie význam? Určite môže. A ako skúsený projektový manažér nebudete riskovať.

Príklad časti o vzdelaní projektového manažéra

Európska univerzita
bakalársky titul v odbore ekonómia
2010-2013

 • Oblasť záujmu: Podniková stratégia
 • Vynikajúci v manažérskej a priemyselnej ekonómii
 • Relevantné predmety: Medzinárodný obchod, peniaze a bankovníctvo, marketing, účtovníctvo, podnikový manažment, ekonomické princípy

6. Aké sú najvhodnejšie ďalšie časti životopisu projektového manažéra?

Nikdy nepodceňujte silu dodatočných oddielov vo svojom životopise. Či už si vyberiete certifikáty, jazykové znalosti, vášne alebo dobrovoľnícke aktivity, určite sa môžu stať vašou zlatou vstupenkou, ak ich len správne použijete.

Pridaním jazykových kompetencií napríklad vyjadríte svoje komunikačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy a kriticky myslieť. Tie by sa mohli dokonale hodiť pre projektového manažéra, však?

Chýba vám vzdelanie v príbuznom odbore? Určite ste absolvovali jeden alebo dva relevantné kurzy alebo ste získali certifikáty, ktoré zvýšia vaše šance na získanie požadovanej práce.

Z nižšie uvedeného zoznamu si môžete vybrať vami preferované dodatočné sekcie:

 • Jazykové zručnosti
 • Certifikáty
 • Konferencie
 • Publikácie
 • Dosiahnuté výsledky
 • Ocenenia
 • Projekty
 • Záujmy
 • Dobrovoľnícke aktivity
 • Školenia

Uvedenie ďalších častí v životopise projektového manažéra

Jazykové zručnosti

 • Angličtina - materinský jazyk
 • Gréčtina- plynule, certifikát B2
 • čínština - certifikát A2

Certifikáty

 • Certifikácia ITIL, marec 2017
 • Certifikačný program Project Management Professional (PMP), apríl 2015
 • SAP IS Retail, január 2015
Publikované 7. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — projektoví manažéri

Accenture Software Engineering Team Lead Resume
Accenture Software Engineering Team Lead Resume
Air France Team Manager ukážka životopisu
Air France Team Manager ukážka životopisu
Ukážka životopisu projektového manažéra
Ukážka životopisu projektového manažéra
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Príklad životopisu vedúceho projektu
Príklad životopisu vedúceho projektu
Vedúci produktový manažér v spoločnosti BlueSG Ukážka životopisu
Vedúci produktový manažér v spoločnosti BlueSG Ukážka životopisu
Ukážka životopisu obchodného manažéra v zdravotníctve
Ukážka životopisu obchodného manažéra v zdravotníctve
Ukážka životopisu manažéra služieb
Ukážka životopisu manažéra služieb
Dell GCP Program Manager ukážka životopisu
Dell GCP Program Manager ukážka životopisu
Projektový manažér v spoločnosti Digital Deers
Projektový manažér v spoločnosti Digital Deers
Príklad životopisu projektového a grantového manažéra
Príklad životopisu projektového a grantového manažéra
Príklad životopisu manažéra spoločnosti GlaxoSmithKline
Príklad životopisu manažéra spoločnosti GlaxoSmithKline
Ukážka životopisu Scrum Master
Ukážka životopisu Scrum Master
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Vedúci tímu v spoločnosti Google vzorka životopisu
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Príklad životopisu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad životopisu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Príklad životopisu obchodného manažéra lekárne
Príklad životopisu obchodného manažéra lekárne

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.