Ako napísať špičkový životopis manažéra stratégie?

Ako manažér stratégie navrhujete pre spoločnosti plány na dosiahnutie úspechu. Dokážete ľahko identifikovať silné a slabé stránky organizácie a implementovať najlepšiu stratégiu na zvýšenie efektívnosti spoločnosti. Ste analyzátorom, kľúčovým plánovačom, hodnotiteľom a výkonným pracovníkom, ktorý sa usiluje o to, aby spoločnosť bola vpredu.

Ako sa však dostanete pred uchádzačov o prácu, po ktorej túžite? Nuž, možno budete musieť najprv vypracovať stratégiu na napísanie úhľadného a účinného životopisu manažéra stratégie.

Vďaka nasledujúcim tipom budete môcť vytvoriť atraktívny životopis, ktorý neskončí v hromade odpadkov.

1. Formátujte svoj životopis manažéra stratégie profesionálnym spôsobom

Rovnako ako pri strategických plánoch si možno budete chcieť určiť kľúčové faktory, na ktorých budete zakladať vzor svojho životopisu.

Priblížte si formát životopisu manažéra stratégie pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu:

 • Na všetkých stranách nastavte jednopalcové okraje .
 • Nech váš životopis dýcha a medzi jednotlivými časťami použite biele miesta.
 • Použite obrátený chronologický formát, začínajúci vašimi poslednými pracovnými skúsenosťami.
 • Zvoľte klasické písmo, napríklad Calibri, Arial alebo Cambria.
 • Ak nie je v pracovnej ponuke uvedené inak, uložte svoj životopis ako dokument PDF so zachovaním formátovania.

2. Vytvorte pútavé profesijné zhrnutie svojho životopisu manažéra stratégie

Váš profesijný profil je bezpochyby prvou vecou, na ktorú náborové manažéry upierajú zrak. Je to ten stručný, vzrušujúci text, ktorý zahŕňa vaše najdôležitejšie skúsenosti, najväčšie prednosti a kvantifikované úspechy.

Ak si chcete vytvoriť dôkladnú stratégiu na vytvorenie účinného profesijného profilu, môžete si najprv položiť nasledujúce otázky:

 • Koľko času strávi náborový pracovník čítaním môjho životopisu?
 • Aké dlhé by malo byť moje profesijné zhrnutie?
 • Aké výrazy zabezpečia pozornosť náborového manažéra?

Odpoveď na prvú strategickú otázku: náborový pracovník nemusí stráviť čítaním vášho životopisu viac ako 8 sekúnd. Možno to znie kruto, ale sú zaneprázdnení ako mačka na rozpálenej plechovej streche.

Váš profesijný profil by mal mať približne 2-5 riadkov, čo môže znieť náročne, ale keď sa dostaneme k odpovedi na tretiu otázku, bude to pre vás hračka.

Každý náborový manažér bude hľadať kľúčové slová z ponuky práce a relevantné, merateľné úspechy. Tu je návod, ako môžete upútať ich pozornosť:

 • Použite kľúčové slová z daného pracovného inzerátu.
 • Spojte ich so svojimi najväčšími relevantnými úspechmi.
 • Vždy, keď môžete, použite čísla.
 • Používajte úderné akčné slová, ako napríklad:viedol, rozvíjal, zvyšoval, mentoroval atď.

Príklad profesijného zhrnutia manažéra stratégie

"Nadšený a na výsledky orientovaný manažér stratégie, ktorý vyniká vo vývoji a implementácii postupov a procesov stabilizácie podniku. Viedol a mentoroval tím 25 odborníkov, identifikoval trhové príležitosti vo výške 15 miliónov USD a vypracoval stratégiu presadzovania. Zvýšil mieru schválených úverov o 35 % zavedením používania inovatívnych techník výberu marketingových kampaní. Držiteľ ocenenia Zamestnanec mesiaca s mimoriadnymi vodcovskými a komunikačnými schopnosťami."

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Predajte svoje najlepšie zručnosti manažéra stratégie

Čo z vás robí skvelého odborníka? Určite to nie sú len vaše vedomosti o riadení stratégie, ale aj vaše osobnostné vlastnosti, ktoré môžu napredovať.

Nepodceňujte časť o svojich zručnostiach a uistite sa, že ako prvé uvádzate tie kompetencie, ktoré váš potenciálny zamestnávateľ hľadá.

Najlepšie mäkké zručnosti manažéra stratégie do vášho životopisu:

 • Vynikajúca komunikácia
 • Strategické myslenie
 • Vedenie
 • Aktívne počúvanie
 • Delegovanie právomocí
 • Sebavedomie
 • Prispôsobivosť
 • Obchodný prehľad
 • Prezentácia
 • Organizácia
 • Realizácia

Najlepšie zručnosti, ktoré si môžete uviesť do životopisu manažéra stratégie:

 • Microsoft Office Suite
 • SAP
 • Adaptive Insights
 • Aha!
 • Softvér na tvorbu organizačných schém
 • SnapStrat
 • EXM
 • Cascade Strategy
 • Envisio
 • Podniková analýza

4. Nechajte vyniknúť svoje pracovné skúsenosti v oblasti riadenia stratégie

Ako manažérovi pre stratégiu vám nie je cudzie konkurenčné umiestňovanie. Keď príde na opis vašich doterajších pracovných skúseností, definujte, ako sa odlíšite od ostatných uchádzačov a vytvoríte hodnotu pre potenciálneho zamestnanca.

Zamyslite sa nad svojimi najvýznamnejšími úspechmi relevantnými pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate, a nezabudnite ich kvantifikovať, kedykoľvek to bude možné.

Používajte odrážky, aby sa vaše úspechy ľahko čítali. Písanie veľkých kusov textu by bolo zaručeným spôsobom, ako frustrovať náborového manažéra, a to určite nechcete.

Príklad pracovných skúseností manažéra stratégie

Wedeliver Ltd., Austin, Texas
Manažér stratégie
2015-2021

 • Vypracoval a zaviedol postupy a procesy na stabilizáciu podniku.
 • Riadil a mentoroval tím 25 odborníkov.
 • Identifikoval trhové príležitosti v hodnote 15 miliónov USD a vypracoval stratégiu ich realizácie.
 • Zvýšenie miery schválenia úverov o 35 % zavedením používania inovatívnych techník výberu marketingových kampaní.
 • Víťaz ocenenia Zamestnanec mesiaca s mimoriadnymi vodcovskými schopnosťami a skvelými komunikačnými zručnosťami.

5. Napíšte pôsobivú časť o vzdelaní do svojho životopisu manažéra stratégie

Môže sa stať, že váš potenciálny zamestnávateľ od vás bude vyžadovať bakalárske vzdelanie v oblasti obchodnej administratívy, ekonomiky, priemyselného manažmentu alebo v inej príbuznej oblasti podnikania.

Ako dostať svoju časť o vzdelaní na vrchol? Okoreňte ju pridaním relevantných kurzov, úspechov alebo oblastí záujmu.

Tu je návod, ako uviesť vzdelanie v životopise manažéra stratégie

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, Spojené štáty americké
Bakalársky titul v odbore Business Administration s vyznamenaním
2010-2013

 • Oblasť záujmu: Obchodný manažment
 • Vynikal v prognózovaní
 • Relevantné predmety: Štatistika, marketing, účtovníctvo, ekonomika, podnikový manažment, komunikácia, prognózovanie, elektronický obchod

6. Zahrňte do svojho životopisu manažéra pre stratégiu ďalšie relevantné časti

Nezužujte svoje dodatočné časti na vyplnenie priestoru. Ak ich len správne vyberiete, môžete svoj životopis výrazne obohatiť. Odhaľte svoje najlepšie kompetencie zodpovedajúce pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Spomeňte si na úspechy, certifikáty, konferencie alebo dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispeli k rozšíreniu vašich zručností v oblasti riadenia stratégie a urobili z vás ešte lepšieho komunikátora alebo organizátora.

Inšpirujte sa nasledujúcimi ďalšími časťami svojho životopisu:

 • Jazykové zručnosti
 • Certifikáty
 • Ocenenia
 • Projekty
 • Dosiahnuté výsledky
 • Záujmy
 • Dobrovoľnícke aktivity
 • Školenia
 • Konferencie

Zúčastnili ste sa na príslušnej konferencii? Môžete ju takto uviesť vo svojom životopise manažéra stratégie:

Konferencie

 • Konferencia Advances in Physics and Engineering Mathematics, marec 2016

Teraz, keď ste vytvorili atraktívny životopis, skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú problémy, a pozrite sa, ako je na tom v porovnaní s inými životopismi.

Publikované 3. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — strategickí manažéri

Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Ukážka životopisu manažéra služieb
Ukážka životopisu manažéra služieb
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Generálny riaditeľ spoločnosti JBM Ukážka životopisu
Generálny riaditeľ spoločnosti JBM Ukážka životopisu
Kontrolór spoločnosti Kings Glass
Kontrolór spoločnosti Kings Glass
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Ukážka životopisu manažéra pre rozvoj podnikania
Ukážka životopisu manažéra pre rozvoj podnikania
Skúsený manažér pre rozvoj podnikania ukážka životopisu
Skúsený manažér pre rozvoj podnikania ukážka životopisu
Hlavný produktový manažér Ukážka životopisu
Hlavný produktový manažér Ukážka životopisu
Vzorka životopisu manažéra BOZP
Vzorka životopisu manažéra BOZP
MicroStrategy developer Ukážka životopisu
MicroStrategy developer Ukážka životopisu
Ukážka životopisu superintendenta
Ukážka životopisu superintendenta
Spoluzakladateľ spoločnosti The Agrocal Company ukážka životopisu
Spoluzakladateľ spoločnosti The Agrocal Company ukážka životopisu
Príklad životopisu manažéra kontinuity podnikania
Príklad životopisu manažéra kontinuity podnikania
Ukážka životopisu viceprezidenta
Ukážka životopisu viceprezidenta
Príklad životopisu obchodného architekta
Príklad životopisu obchodného architekta
Príklad životopisu mestského manažéra
Príklad životopisu mestského manažéra
Príklad životopisu špecialistu na riadenie logistiky
Príklad životopisu špecialistu na riadenie logistiky

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.