Sprievodca projektového manažéra pri písaní vynikajúceho motivačného listu

Projektoví manažéri majú mnoho kľúčových povinností, pokiaľ ide o dohľad nad najdôležitejšími projektmi a cieľmi spoločnosti - od plánovania a organizovania projektov až po vypracovanie rozpočtu a dohľad nad projektovými tímami. Ak chcete získať pozíciu projektového manažéra, potrebujete dobre napísaný motivačný list, ktorý predstaví vaše najlepšie odborné predpoklady.

V tejto príručke vás naučíme všetko o písaní vynikajúceho motivačného listu projektového manažéra. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • správne naformátovať záhlavie a titulok svojho listu pre projektového manažéra
 • Personalizovať pozdrav a obsah motivačného listu projektového manažéra
 • Vytvoriť presvedčivý úvod motivačného listu projektového manažéra
 • Vyzdvihnúť svoje najlepšie zručnosti a úspechy ako projektového manažéra
 • Ukončite svoj motivačný list pre projektového manažéra silným záverom

1. Správne naformátujte záhlavie a nadpis svojho listu pre projektového manažéra

Prvým kľúčovým krokom pri písaní motivačného listu projektového manažéra je vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku. Tieto prvky pomáhajú dať vášmu motivačnému listu štruktúru, ako aj poskytnúť všetky podstatné informácie o tom, kto ste a čo je hlavným cieľom vášho listu.

Záhlavie vášho motivačného listu je na prvom mieste a nachádza sa buď v ľavom hornom rohu, alebo v strede dokumentu. V záhlaví by ste mali uviesť:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov a oddelenie spoločnosti, do ktorej sa hlásite
 • adresu spoločnosti (tento údaj je obzvlášť dôležitý, ak má spoločnosť viac ako jedno sídlo)

Tu je príklad dobre naformátovanej hlavičky projektového manažéra

Jane Doe, projektová manažérka

(123) 456-7890 | janedoe@email.com | linkedin.com/in/jane-doe

Komu: Howard Business Solutions
Oddelenie vývoja projektov
1234 Ulica
Chattanooga, TN 37405

Keď už máte hlavičku pripravenú, ďalším krokom je napísať titulok sprievodného listu, ktorý upúta pozornosť. Váš nadpis by mal vždy obsahovať kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub zamestnávateľovi, že list je napísaný špeciálne pre neho.

Tu je príklad dobre napísaného titulku pre projektového manažéra, po ktorom nasleduje stručné vysvetlenie jeho hlavných zložiek

Moje 3 najdôležitejšie zručnosti projektového manažéra a ako ich uplatním v prospech vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3 zručnosti
Kľúčové slovo: projektový manažér
Prídavné meno/sloveso: top, uplatniť
Prísľub: prínos pre vašu spoločnosť

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

2. Prispôsobte pozdrav a obsah svojho motivačného listu projektového manažéra

Keď píšete motivačný list projektového manažéra, jedným z najlepších spôsobov, ako odlíšiť svoj list od konkurenčných uchádzačov, je personalizovať pozdrav a obsah .

Personalizácia motivačného listu si vyžaduje, aby ste dôkladne preskúmali spoločnosť, do ktorej sa hlásite, a hľadali kľúčové informácie, ako napr:

 • Aké sú súčasné ciele a zámery spoločnosti
 • všetky projekty, na ktorých sa spoločnosť v súčasnosti podieľa
 • Kto je v spoločnosti zodpovedný za posudzovanie žiadostí

Na základe tohto posledného detailu môžete vytvoriť osobný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Zamestnávateľovi to okamžite prezradí, že ste venovali čas prispôsobeniu motivačného listu a prieskumu spoločnosti, čím preukážete, že venujete veľkú pozornosť detailom.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený pán Jack Green,
 • Vážený pán výkonný riaditeľ Jack Green,
 • Vážený pán Jack Green a tím pre rozvoj projektu,

Zistite skóre svojho životopisu!

Náš kontrolór životopisov s umelou inteligenciou dokáže skontrolovať váš životopis a poskytnúť vám tipy, ako ho môžete zlepšiť.
resume score

3. Vytvorte presvedčivý úvodný motivačný list projektového manažéra

Keď máte pripravený pozdrav, nadpis a záhlavie, vaším ďalším kľúčovým krokom je napísať presvedčivý úvod motivačného listu projektového manažéra.

V tomto úvode nezabudnite uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie (roky praxe, špecializácie atď.)
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné) - uvedenie spoločnej známosti pomáha budovať okamžitý vzťah a dôveru so zamestnávateľom. Ak nemáte spoločného známeho, skúste využiť sieť LinkedIn na rozšírenie svojej profesionálnej siete.

Tu je príklad presvedčivého predstavenia z motivačného listu projektového manažéra

Vážený výkonný manažér Jack Green,

Som certifikovaný odborník na riadenie projektov s viac ako 7-ročnými skúsenosťami s dohľadom nad projektmi v oblasti IT a vývoja softvéru. Keďže vaša spoločnosť je lídrom v technologickom priemysle, som nadšený, že môžem uvažovať o tejto pozícii. Môj mentor a IT marketingový špecialista vašej spoločnosti, pán John Doe, ma oslovil v súvislosti s týmto pracovným miestom a dôrazne mi odporučil, aby som sa prihlásil, pretože moje zručnosti sa dokonale hodia na túto pozíciu.

4. Zdôraznite svoje najlepšie zručnosti a úspechy ako projektový manažér

Po úvode nasledujú zvyšné odseky vášho motivačného listu projektového manažéra. V týchto hlavných odsekoch by ste mali podrobnejšie opísať svoje najlepšie profesionálne zručnosti a úspechy, aby ste zamestnávateľom ukázali, akú hodnotu môžete ponúknuť.

Pri opise vašich kľúčových zručností a úspechov dbajte na to, aby všetky informácie, ktoré uvediete, boli vysoko relevantné, kontextuálne a kvantifikovateľné.

Napríklad neuvádzajte len to, že máte dobré komunikačné zručnosti - namiesto toho opíšte, ako vaše komunikačné zručnosti prospeli vašim schopnostiam pri riadení projektov.

Tu je 6 príkladov zručností v oblasti riadenia projektov, ktoré môžete uviesť v motivačnom liste

 • Rozvíjanie projektových nápadov
 • stanovenie termínov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti
 • koordinácia a komunikácia s akcionármi
 • tvorba rozpočtu
 • Hodnotenie výkonnosti
 • Kreatívne riešenie problémov

Tu je príklad opisu dosiahnutých výsledkov v motivačnom liste pre projektový manažment

Ako projektový manažér v [bývalý zamestnávateľ] som dostal za úlohu zvýšiť efektívnosť a produktivitu tímu pre vývoj projektov. Zavedením nového systému hodnotenia výkonnosti sa mi podarilo zvýšiť produktivitu o 45 % a zlepšiť mieru dokončenia projektov o 25 %.

5. Ukončite svoj motivačný list projektového manažéra silným záverom

Na efektívne ukončenie motivačného listu projektového manažéra potrebujete silný záver, ktorý obsahuje:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, ako a kedy vás môžu kontaktovať, ako aj to, kedy plánujete nadviazať ďalšie kroky týkajúce sa vašej žiadosti
 • formálny podpis

Tu je príklad účinného záveru motivačného listu projektového manažéra

Ak budem vybraný na túto pozíciu, budem viesť váš tím k úspechu a zabezpečím vysokú úroveň kvality a produktivity každého projektu vašej spoločnosti. Rád sa s vami porozprávam priamo a najlepšie ma zastihnete ktorýkoľvek pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890. Teším sa, že sa mi ozvete, a ak sa mi ešte neozvete, plánujem vás kontaktovať budúci utorok.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. jún 2022

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory motivačných listov — projektoví manažéri

Ukážka sprievodného listu manažéra projektu Coop
Ukážka sprievodného listu manažéra projektu Coop
Projektový expert - šablóna sprievodného listu
Projektový expert - šablóna sprievodného listu
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad motivačného listu manažéra IT projektov
Príklad motivačného listu manažéra IT projektov
Spriaznený projektový manažér ukážka sprievodného listu
Spriaznený projektový manažér ukážka sprievodného listu
Sprievodný list manažéra stavebných projektov
Sprievodný list manažéra stavebných projektov
Príklad sprievodného listu projektového pracovníka
Príklad sprievodného listu projektového pracovníka
Príklad sprievodného listu vedúceho projektu
Príklad sprievodného listu vedúceho projektu
Príklad sprievodného listu administrátora projektu
Príklad sprievodného listu administrátora projektu
Príklad sprievodného listu projektového manažéra
Príklad sprievodného listu projektového manažéra
Príklad sprievodného listu manažéra projektu Cloud
Príklad sprievodného listu manažéra projektu Cloud
Príklad sprievodného listu staviteľa domov
Príklad sprievodného listu staviteľa domov
Príklad sprievodného listu tajomníka projektu
Príklad sprievodného listu tajomníka projektu
Príklad sprievodného listu manažéra fitnes centra
Príklad sprievodného listu manažéra fitnes centra
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Príklad motivačného listu Mason
Príklad motivačného listu Mason
Príklad sprievodného listu manažéra klubu
Príklad sprievodného listu manažéra klubu
Ukážka sprievodného listu asistenta riadenia projektu
Ukážka sprievodného listu asistenta riadenia projektu
Ukážka sprievodného listu majstra
Ukážka sprievodného listu majstra
Príklad sprievodného listu manažéra konferencie
Príklad sprievodného listu manažéra konferencie

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.