IT podpora - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu pracovníka podpory IT? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 15. november 2023
Average: 4.9 (16 votes)
Hlavný inžinier sieťovej podpory ukážka sprievodného listu
Created with Kickresume

Average: 4.9 (16 votes)

Získanie vysnívanej práce sa začína presvedčivým motivačným listom pracovníka podpory IT, ktorý hneď od začiatku zaujme personalistov.

Ako však nájsť rovnováhu medzi profesionálnym a osobným prístupom? Nebojte sa, máme pre vás podrobný návod, ako zmeniť svoj motivačný list z priemerného dokumentu na dokument, ktorý zmení pravidlá hry.

Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Formát motivačného listu pracovníka IT podpory
 • Dokonalá hlavička motivačného listu
 • Efektívny nadpis motivačného listu pracovníka podpory IT
 • Osobný pozdrav v motivačnom liste
 • Presvedčivý úvod motivačného listu pracovníka podpory IT
 • Prezentácia zručností a úspechov v motivačnom liste pracovníka podpory IT
 • Silný záver motivačného listu pracovníka podpory IT
 • Chyby v motivačnom liste, ktorým sa treba vyhnúť
 • Priemerný plat a vyhliadky na zamestnanie pre pracovníkov podpory IT

1. Ako naformátovať motivačný list pracovníka podpory IT

Váš motivačný list pracovníka podpory IT by mal byť ako dobre anotovaný kód: jasný, logicky štruktúrovaný a zrozumiteľný. Tu nájdete návod, ako ho správne naformátovať:

 • Dĺžka: Podobne ako pri kódovaní, aj tu môže byť kľúčom k úspechu stručnosť. Motivačný list by nemal presiahnuť jednu stranu, aby bol stručný, ale zároveň vyčerpávajúci.
 • Zarovnanie: Uistite sa, že všetok text je zarovnaný na ľavú stranu, čím získate čistý a profesionálny vzhľad sprievodného listu.
 • Okraje: Prijmite jednopalcové okraje na každej strane. Vďaka tomu bude váš motivačný list pôsobiť prehľadne a dobre organizovane.
 • Písmo: Vyberte si profesionálne a čitateľné písmo, napríklad Arial, Times New Roman alebo Calibri. Veľkosť písma medzi 10 a 12 bodmi je vhodná pre čitateľnosť.
 • Oddiely: Dobre zostavený motivačný list má zvyčajne tri časti: úvod, hlavnú časť a záver. Predstavte si tieto časti ako prvky programu - každý plní určitú funkciu.
 • Vyhnite sa hustým textovým blokom: Zachovajte krátke, zvládnuteľné odseky. Tam, kde je to vhodné, použite na rozčlenenie informácií odrážky.

Ak svoj motivačný list pre pracovníka podpory IT správne sformujete, dokument bude čitateľa hladko navigovať vašimi zručnosťami a presvedčí potenciálneho zamestnávateľa, že ste ideálnym kandidátom na danú pozíciu.

Vytvor si motivačný list pomocou umelej inteligencie.

Vytvor si pomocou nášho AI nástroja skvelý prvý návrh motivačného listu. Rýchlo nájdi tie správne slová s pomocou najvýkonnejšieho jazykového modelu na svete od OpenAI.
Motivačný list pomocou AI

2. Ako vytvoriť záhlavie motivačného listu pre pracovníka podpory IT

Záhlavie vášho motivačného listu pracovníka podpory IT možno považovať za metadáta vášho dokumentu. Je to prvá vec, ktorú náborový manažér uvidí, a udáva profesionálny tón zvyšku listu. Čo by teda mal obsahovať a ako by ste ho mali formátovať?

Správna hlavička by mala obsahovať nasledujúce údaje prezentované úhľadným a profesionálnym spôsobom:

 • Vaše celé meno
 • Váš profesijný titul (ak je to vhodné)
 • Vaše kontaktné údaje: adresa, telefónne číslo, e-mail, profil LinkedIn (nepovinné)
 • Dátum napísania
 • Celé meno príjemcu, jeho profesijný titul (ak ho poznáte), názov spoločnosti a adresu spoločnosti

Pozrime sa na nesprávny a správny príklad hlavičky motivačného listu pre pracovníka podpory IT.

Nesprávny príklad záhlavia sprievodného listu pracovníka podpory IT

James Smith
Pracovník podpory IT
Boston
JamesFutureITpro@email.com
20. apríla 2022

Komu to môže patriť

Prečo je tento príklad nesprávny? V tomto príklade je adresa neúplná bez uvedenia ulice, štátu a PSČ. Okrem toho e-mailová adresa pôsobí neprofesionálne. A napokon, "To Whom It May Concern" sa všeobecne považuje za poslednú možnosť. Vždy je najlepšie vynaložiť maximálne úsilie na to, aby ste našli meno náborového manažéra pre osobný kontakt.

Správny príklad hlavičky pracovníka IT podpory

James Smith
IT Support Officer
123 Main Street
Boston, MA 01234
(123) 456-7890
james.smith@email.com
20. apríla 2022

Komu: Mgr: Pani Jane Doe
Hiring Manager
Tech Done
123 Lane, Chicago, IL

V správnom príklade sú použité plné mená a každá informácia je jasne oddelená a prezentovaná. Je uvedený správny dátum a je uvedené aj meno príjemcu, titul, názov spoločnosti a adresa. Tento príklad vyvoláva u čitateľa profesionálny prvý dojem, čo signalizuje, že aj zvyšok listu bude dobre spracovaný.

Jednoducho povedané, dobre štruktúrovaná hlavička môže váš motivačný list pre pracovníka podpory IT od začiatku pripraviť na úspech.

3. Ako vytvoriť správny nadpis pre motivačný list pracovníka podpory IT

Rovnako dôležitý ako silný háčik v dobre navrhnutom programe je aj nadpis vášho motivačného listu pracovníka podpory IT, ktorý slúži ako kľúčový bod pri upútaní pozornosti personalistu. Dobre vytvorený nadpis môže vytvoriť priestor pre jedinečnú ponuku hodnoty, ktorú prinášate.

Titulok by mal zahŕňať vašu hlavnú hodnotu ako pracovníka podpory IT - ak chcete, váš jedinečný predajný argument. Ide o to, aby ste presvedčivým spôsobom vyjadrili svoju kľúčovú silnú stránku, osobitné odborné znalosti alebo výnimočné úspechy relevantné pre danú pozíciu.

Tu sa dozviete, ako môžete vytvoriť neodolateľný titulok:

 • Buďte konkrétni: Uveďte svoje profesijné označenie a to, ako sa hodíte na danú pozíciu. Všeobecné titulky majú menšiu šancu upútať pozornosť.
 • Používajte relevantné kľúčové slová: Uveďte kľúčové slová z inzerátu, aby ste ukázali, že vaše zručnosti dokonale zodpovedajú tomu, čo hľadajú.
 • Buďte struční: Dlhý titulok môže čitateľa odradiť. Snažte sa o stručnú, ale údernú vetu.

Nesprávny príklad pracovníka podpory IT

Skúsený IT pracovník pripravený na výzvu

Prečo je tento príklad nesprávny? Hoci tento nadpis znie zábavne a ľahko, sotva je vhodný pre formálnu žiadosť o zamestnanie. Chýbajú v ňom podrobnosti o schopnostiach uchádzača alebo jeho predchádzajúcej práci a výraz "IT chlapík" je príliš neformálny aj pre kvalifikovaného IT pracovníka. Zamerajte sa na profesionálnejší tón a uveďte konkrétne informácie o pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Správny príklad pracovníka IT podpory

Skúsený pracovník IT podpory špecializujúci sa na riešenie problémov v sieti s preukázateľnými výsledkami pri znižovaní výpadkov systému

Prečo je tento príklad správny? Tento nadpis je konkrétny, vyjadruje odbornosť a zdieľa merateľné úspechy. Uchádzača prezentuje ako spoľahlivého odborníka orientovaného na výsledky, čo náborového manažéra prinúti pokračovať v čítaní.

Pamätajte, že titulok je ako prvý riadok kódu vo vašom programe - je kľúčový pre vražedný prvý dojem. Ak je pútavý a presvedčivý, udáva tón zvyšku motivačného listu. Tým, že hneď na začiatku preukážete svoje schopnosti a relevantnosť, už teraz máte silný štart.

IT support officer headline examples

4. Ako napísať osobný pozdrav v motivačnom liste

Personalizovaný pozdrav môže byť vašou tajnou zbraňou pri upútaní pozornosti personalistu. Ukazuje, že ste investovali čas do prieskumu, čím prejavujete vážny záujem o prácu v ich organizácii.

Prispôsobenie pozdravu pomáha hneď od začiatku nadviazať ľudský kontakt, čím sa vaša žiadosť z "jednej z mnohých" stáva "výnimočnou".

Oslovenie náborového manažéra menom je pútavejšie a osobnejšie ako všeobecné pozdravy. Vždy však dbajte na to, aby ste pri výbere pozdravu dodržiavali profesionálne hranice. Tu je niekoľko príkladov:

 • Ak poznáte meno náborového manažéra: "Vážený pán Peterson" alebo "Vážená pani Petersonová".
 • Ak má náborový manažér konkrétny titul: Peterson," alebo "Vážený pán doktor Peterson,".
 • Ak nie je známe pohlavie prijímateľa: "Vážený pán Alex Peterson,"

Čo ak sa vám napriek všetkému úsiliu pri hľadaní nepodarí nájsť meno danej osoby? Zvážte pozdrav zameraný viac na oddelenie, napríklad: "Vážený náborový tím oddelenia IT", ktorý je určite prívetivejší ako odrezané "Komukoľvek, koho sa to týka".

Tu sú príklady personalizovaných pozdravov pre váš motivačný list

 • Vážený pán Peterson,
 • Vážený pán doktor Peterson,
 • Vážený pán Alex Peterson,

Nezabudnite, že váš pozdrav je prvou príležitosťou urobiť pozitívny dojem. Začnite dôrazne! Upútanie čitateľa už prvým riadkom môže udávať tón zvyšku vášho motivačného listu pre pracovníka podpory IT.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

5. Ako vytvoriť silný úvodný motivačný list pracovníka podpory IT

Tak ako presvedčivá ukážka softvéru zaujme hneď na začiatku, aj úvod vášho motivačného listu pracovníka podpory IT by mal rýchlo upútať pozornosť čitateľa. Tu je, čo by mal obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej a akademickej histórie
 • presvedčivý dôvod, prečo sa uchádzate o túto pozíciu pracovníka podpory IT
 • zmienka o spoločnom známom, ak je to relevantné

Teraz sa pozrime na dva príklady presvedčivých úvodných informácií, jeden pre skúseného pracovníka podpory IT a druhý pre čerstvého absolventa.

Úvodný motivačný list skúseného pracovníka podpory IT

Vážený pán Thompson,

ako pracovník IT podpory s viac ako sedemročnou praxou, ktorý sa špecializuje na optimalizáciu siete a odstraňovanie systémových problémov v spoločnosti Tech Solutions, som pre našich klientov neustále zlepšoval prevádzkyschopnosť a výkonnosť systému. Keďže som pracoval na projektoch podobných tým, ktoré ste opísali vo vašom pracovnom inzeráte, teším sa z možnosti priniesť svoje osvedčené zručnosti v oblasti správy systémov a podpory zákazníkov do spoločnosti XYZ Corporation.

Prečo je tento príklad silný? Uchádzač rýchlo vyzdvihuje svoje uplatniteľné skúsenosti a špecializované zručnosti a vyjadruje nadšenie pre túto úlohu. Svoje skúsenosti tiež spája s inzerátom, čím náborovému manažérovi ukazuje, že si urobil prieskum.

Úvodný motivačný list čerstvého absolventa

Vážená pani Johnsonová,

Ako čerstvo vyštudovaný absolvent IT na univerzite ABC s uznávanou excelentnosťou v oblasti riešenia problémov v projektoch túžim uplatniť svoje akademické vedomosti v praxi. Vaša pozícia IT Support Officer ma zaujala, pretože ma obzvlášť zaujíma, ako spoločnosť XYZ využíva technologické inovácie na podporu rastu. V skutočnosti som na podobnú tému napísal svoju diplomovú prácu pod vedením profesora Deana, nášho spoločného známeho.

Prečo je tento príklad silný? Tento úvod odborne prezentuje dosiahnuté vzdelanie namiesto odborných skúseností a zároveň ho spája s úlohou, o ktorú sa uchádza. Navyše, uvedenie mena spoločného známeho dodáva osobný nádych.

Presvedčivý úvod vytvára solídnu platformu na zdôraznenie vašich zručností a kvalifikácie v celom zvyšku motivačného listu pracovníka podpory IT.

IT support officer cover letter opening example

6. Ako prezentovať zručnosti a úspechy v motivačnom liste pracovníka podpory IT

Hlavná časť vášho motivačného listu pre pracovníka podpory IT je hlavnou scénou - je to vaša príležitosť prezentovať vaše konkrétne zručnosti a úspechy. Predstavte si ho ako základný kód programu: organizovaný, informatívny a zložitý.

Rozdeľte telo listu do dvoch alebo troch stručných odsekov. Každý odsek by mal mať svoj vlastný účel a postupne budovať váš príbeh:

 • Venujte sa kľúčovým zručnostiam a kvalifikáciám uvedeným v pracovnej ponuke a podporte ich svojimi konkrétnymi skúsenosťami alebo úspechmi.
 • Ukážte, ako by vaše jedinečné vlastnosti a súbor zručností priniesli spoločnosti hodnotu.
 • Použite stránku . akčné slovesá a ak je to možné, uveďte kvantifikáciu výsledkov.
 • Uveďte príslušné certifikáty alebo školenia, znalosť softvéru a akékoľvek iné technické zručnosti.
 • Prezentujte mäkké zručnosti, ako je komunikácia alebo riešenie problémov, v kontexte relevantnom pre IT podporu.

Ak vám chýbajú odborné skúsenosti, zdôraznite svoje dosiahnuté vzdelanie, stáže alebo príslušné kurzy. Podeľte sa o situácie, v ktorých ste preukázali požadované zručnosti.

Teraz si tieto tipy precvičme na príkladoch:

Príklad odsekov tela motivačného listu skúseného pracovníka podpory IT

V mojej súčasnej funkcii pracovníka podpory IT v spoločnosti Tech Solutions som úspešne využil svoje rozsiahle znalosti prostredí Windows Server, čo viedlo k ohromujúcemu zníženiu počtu problémov súvisiacich so sieťou o 20 % len v prvom štvrťroku.

Medzi moje významné projekty patrilo riadenie aktualizácie viac ako 200 používateľských pracovných staníc na systém Windows 10, čo zvýšilo efektivitu systému o pôsobivých 50 %. Moja zodpovednosť sa rozšírila aj na vedenie riešenia problémov s hardvérom, softvérom a sieťovými problémami, čo významne prispelo k dosiahnutiu až 95 % spokojnosti zákazníkov.

Okrem technických odborných znalostí som vždy považoval za kľúčové mentorovanie; dôsledne som poskytoval poradenstvo mladším zamestnancom, čím som podporoval kooperatívne tímové prostredie a záväzok neustáleho vzdelávania.

Nezabudnite, že pri rozširovaní odsekov dbajte na to, aby každá veta mala pridanú hodnotu a priamo súvisela s úlohou pracovníka podpory IT. Vyhnite sa opakovaniu a nezabudnite vyzdvihnúť to, čo prinášate.

Príklad hlavných odsekov motivačného listu čerstvého absolventa

V poslednom ročníku štúdia na univerzite ABC som využil príležitosť uplatniť svoje akademické zručnosti v praxi počas stáže IT podpory v spoločnosti Local Business Co. Tu som sa podieľal na správe a riešení problémov serverového a desktopového prostredia spoločnosti Microsoft, pričom som získal cenné praktické skúsenosti.

Predovšetkým som viedol projekt, na ktorom sa podieľal malý tím a ktorý sa zameriaval na optimalizáciu postupov zálohovania údajov spoločnosti. Naše spoločné úsilie viedlo k zvýšeniu spoľahlivosti zálohovania údajov o 30 %.

Okrem týchto reálnych skúseností som si rozšíril svoje vedomosti absolvovaním pokročilého kurzu sieťovej bezpečnosti a následne získal certifikát v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Tento príklad čerstvého absolventa sa zameriava na prenosné zručnosti a znalosti z univerzity a praxe, vďaka čomu je relevantný aj bez priamej pracovnej skúsenosti. Nezabudnite, že kvalita víťazí nad kvantitou, keď ide o prezentáciu vašich zručností a úspechov v motivačnom liste pre pracovníka IT podpory.

7. Ako napísať efektívny záver motivačného listu

Tak ako záverečné riadky programu potvrdzujú jeho úspešnú realizáciu, záver vášho motivačného listu pracovníka podpory IT potvrdzuje váš záujem a zanecháva trvalý dojem. Je to posledná príležitosť vyjadriť svoje nadšenie pre danú úlohu, prezentovať svoju hodnotu a podnietiť náborového manažéra k akcii.

Presvedčivý záver motivačného listu by mal:

 • zopakovať váš záujem o túto pozíciu a spoločnosť
 • uviesť podrobnosti o tom, ako a kedy vás možno najlepšie kontaktovať
 • navrhnúť ďalší krok (kedy budete pokračovať)
 • uviesť zdvorilé poďakovanie čitateľovi za jeho čas a pozornosť
 • Ukončite formálnym podpisom

Tu je príklad silného záveru motivačného listu

Vzhľadom na moje osvedčené výsledky v oblasti riešenia systémových problémov a oddanosť najvyššej úrovni podpory IT som presvedčený, že by som bol prínosom pre váš tím v spoločnosti XYZ Corporation. Teším sa na možnosť prediskutovať s vami túto zaujímavú príležitosť. Neváhajte ma kontaktovať v čo najkratšom čase na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese johnsmith@email.com. Na budúci týždeň plánujem nadviazať na moju žiadosť a dúfam, že sa mi čoskoro ozvete. Ďakujem, že ste zvážili moju žiadosť.

S úctou,

John Smith

Tento príklad záveru je presvedčivý, pretože vyjadruje sebadôveru uchádzača, vyzýva na ďalšiu konverzáciu, poskytuje jasné ďalšie kroky a končí úctivým spôsobom. Vypracovanie účinného záveru motivačného listu pracovníka podpory IT je vaším posledným predajným argumentom a môže rozhodnúť o tom, že vás prijmú na pracovný pohovor.

8. Ako sa vyhnúť častým chybám v motivačnom liste pracovníka podpory IT

Aj tí najskúsenejší odborníci v oblasti technológií môžu pri písaní svojich materiálov k žiadosti o zamestnanie urobiť chyby. Pozrime sa na bežné chyby, ktoré sa často vyskytujú v motivačných listoch pracovníkov IT podpory, a na to, ako sa im vyhnúť:

 • Používanie všeobecného, univerzálneho motivačného listu: Každá žiadosť o zamestnanie by mala mať jedinečne prispôsobený sprievodný list, ktorý sa zaoberá špecifickými požiadavkami a nuansami danej pozície. Aby ste sa vyhli tejto chybe, vždy dbajte na to, aby ste obsah prispôsobili každej žiadosti o zamestnanie. Použite opis pracovnej pozície ako usmernenie na zdôraznenie vašich špecifických zručností a skúseností, ktoré priamo súvisia s danou pozíciou.
 • Prílišná odbornosť: Ako IT profesionál sa ľahko ponoríte do technickej terminológie. Nezabúdajte, že osoba, ktorá číta váš motivačný list, nemusí byť taká technicky zdatná ako vy. Vyvážte svoje technické znalosti jasným a zrozumiteľným jazykom.
 • Zanedbávanie korektúr: Gramatické chyby a preklepy môžu narušiť vašu profesionalitu a zmysel pre detail - vlastnosti, ktoré sú vo svete IT veľmi cenené. Vždy si svoju prácu dvakrát skontrolujte alebo zvážte, či by váš motivačný list nemal skontrolovať dôveryhodný priateľ alebo mentor.
 • Prílišná rozvláčnosť: Dôležité je byť stručný, ale výstižný. Snažte sa, aby váš motivačný list nemal viac ako jednu stranu.
 • Zameranie sa len na seba: Nezabudnite tiež zdôrazniť, aký prínos môžete mať pre spoločnosť. Nájdite rovnováhu medzi prezentáciou svojich schopností a vyjadrením toho, ako môžete prispieť tímu a organizácii.

Ak sa vyhnete týmto častým nástrahám, ste na najlepšej ceste vytvoriť pútavý a účinný motivačný list pracovníka podpory IT, ktorý má reálnu šancu, že si vás všimnú.

Pozrite si aj našu ukážku životopisu pracovníka podpory IT alebo jedným kliknutím premeňte svoj vybrúsený profil na LinkedIn na životopis.

9. Priemerný plat a vyhliadky pracovníkov podpory IT

Získanie pozície pracovníka podpory IT je nielen prísľubom naplňujúcej kariéry, ale aj značného finančného ohodnotenia. Podľa najnovších údajov Úradu pre štatistiku práce bol v máji 2022 medián ročného platu pracovníkov IT podpory 59 660 USD.

Hoci to naznačuje solídny príjem, nezabudnite, že skutočné zárobky sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je úroveň skúseností, lokalita a veľkosť zamestnávateľa.

Z hľadiska rastu pracovných miest a príležitostí vykazuje oblasť IT podpory sľubnú budúcnosť. Predpokladá sa, že celková zamestnanosť pracovníkov v oblasti IT podpory v rokoch 2022 až 2032 vzrastie o 5 %. Tento rast je rýchlejší ako priemerný rast predpokladaný pre všetky povolania, čo odráža rozhodujúcu úlohu IT podpory pri fungovaní úspešných organizácií.

Pracovných príležitostí v tejto oblasti je skutočne veľa. V priebehu tohto desaťročia sa v priemere každoročne očakáva približne 66 500 voľných pracovných miest pre pracovníkov IT podpory. To ešte raz zdôrazňuje sľubné možnosti zamestnania pre pracovníkov, ktorí sa chcú venovať IT podpore.

Publikované 16. marec 2022

IT podpora Cover Letter FAQ

If you can't find the hiring manager’s name after reasonable efforts, it's acceptable to use a more department-focused greeting like, "Dear IT Department Hiring Team." Avoid using generic greetings like "To Whom It May Concern" as it can make your letter appear impersonal.

While it's essential to make sure details from your resume align with your cover letter, avoid merely duplicating the same information. The cover letter should provide context and personal insights that your bullet-pointed resume may not fully convey.

If you have significant gaps in your employment history, your cover letter is a good place to briefly address them. Explain the gap in positive terms, focusing on what you learned or achieved during this time. For example, you may have gained new IT skills through independent study or freelance work.

It's rare for a candidate to meet all job criteria perfectly. If you lack a few minor qualifications but still believe you're a good fit for the role, use your cover letter to highlight your most relevant strengths and experiences. Show enthusiasm and a willingness to learn and grow in those areas where you might be lacking.

While it is a professional document, your cover letter doesn't need to be overly formal. Adopt a conversational, yet professional, tone that reflects your personality. This will not only make your writing more engaging but show the reader a bit about who you are as an individual.

Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (16 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory motivačných listov — IT podpora

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Hlavný inžinier sieťovej podpory ukážka sprievodného listu
Hlavný inžinier sieťovej podpory ukážka sprievodného listu
Sprievodný list špecialistu technickej podpory
Sprievodný list špecialistu technickej podpory

Related IT podpora resume examples

Vzorka životopisu analytika podpory
Vzorka životopisu analytika podpory
Inžinier IT podpory v Egyptskej arabskej pozemkovej banke ukážka životopisu
Inžinier IT podpory v Egyptskej arabskej pozemkovej banke ukážka životopisu
IBM IT Support Specialist príklad životopisu
IBM IT Support Specialist príklad životopisu
Príklad životopisu IT asistenta
Príklad životopisu IT asistenta
IT Help Desk Bilingual Support at Patriot LLC Resume Sample
IT Help Desk Bilingual Support at Patriot LLC Resume Sample
Prevádzkový analytik v spoločnosti Rippling Ukážka životopisu
Prevádzkový analytik v spoločnosti Rippling Ukážka životopisu
Hlavný inžinier sieťovej podpory ukážka životopisu
Hlavný inžinier sieťovej podpory ukážka životopisu
Šablóna životopisu staršieho špecialistu technickej podpory
Šablóna životopisu staršieho špecialistu technickej podpory

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template