Databázoví administrátori - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu správcu databázy? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (10 votes)
Sprievodný list vedúceho dátového analytika
Created with Kickresume

Average: 4.9 (10 votes)

Ako vytvoriť presvedčivý motivačný list správcu databázy

Správcovia databáz sú zodpovední za to, aby boli systémy údajov dobre organizované, zabezpečené a prístupné oprávneným používateľom. Ak sa chcete stať správcom databázy, budete potrebovať motivačný list, ktorý predstaví váš talent spolu s profesionálnou hodnotou, ktorú môžete poskytnúť zamestnávateľovi.

V tejto príručke vás naučíme 5 základných krokov pri písaní motivačného listu správcu databázy. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to:

 • správne naformátovať záhlavie a nadpis motivačného listu
 • Vytvoriť osobný pozdrav v motivačnom liste
 • napísať presvedčivý úvod motivačného listu správcu databázy
 • Vyzdvihnite svoje úspechy ako správca databázy
 • Ukončite svoj motivačný list účinným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Správne naformátujte záhlavie a nadpis motivačného listu správcu databázy

Prvým krokom k napísaniu efektívneho motivačného listu správcu databázy je vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku.

Záhlavie motivačného listu je blok textu, ktorý obsahuje všetky potrebné identifikačné informácie o uchádzačovi a spoločnosti, do ktorej sa hlási. Pokiaľ ide o nadpis motivačného listu, ide o krátke titulné vyhlásenie, ktoré upúta pozornosť zamestnávateľa a predkladá najdôležitejšie informácie v liste.

Aby sme lepšie ukázali, ako vytvoriť tieto prvky sprievodného listu, nižšie sme uviedli podrobnejšie príklady a vysvetlenia:

Formátovanie záhlavia

Záhlavie motivačného listu môže mať rôzny formát v závislosti od vašich štylistických preferencií. Záhlavie sa najčastejšie nachádza v ľavom hornom rohu alebo v strede dokumentu a zvyčajne obsahuje 3 až 4 riadky textu, ktoré obsahujú:

 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (prípadne názov oddelenia)
 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa atď.)

Tu je príklad toho, ako vyzerá dobre naformátovaná hlavička správcu databázy

Pre: Ivy Tech Solutions, oddelenie analýzy údajov
Od: Ivy Tech Solutions, oddelenie analýzy údajov Jane Doe, správca databázy
(123) 456-7890 | janedoe@email.com | linkedin.com/in/jane-doe

Písanie nadpisu

Pri písaní nadpisu motivačného listu sú vašimi dvoma hlavnými cieľmi upútať pozornosť zamestnávateľa a presne a pravdivo predostrieť informácie, ktoré majú prísť, presvedčivým spôsobom.

Na tento účel by ste mali vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad dobre napísaného titulku správcu databázy, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho kľúčových zložiek

Moje 3 najlepšie zručnosti správcu databázy a ich prínos pre vašu spoločnosť

Spúšťacie slovo/číslo: 3 zručnosti
Kľúčové slovo:
Prídavné meno/sloveso: najlepšie, prínos
Prísľub: vaša spoločnosť - pridaním týchto slov na koniec titulku naznačíte zamestnávateľovi, že svoje zručnosti priamo prepojíte s potrebami jeho spoločnosti.

2. Vytvorte si osobný pozdrav v motivačnom liste správcu databázy.

Vždy, keď píšete motivačný list, je dôležité uviesť premyslený, personalizovaný pozdrav.

Personalizovaný pozdrav osloví konkrétnu osobu alebo oddelenie menom. V dôsledku toho zamestnávateľom ukážete, že ste si pred podaním žiadosti nielen dôkladne preskúmali ich spoločnosť, ale aj to, že máte vynikajúci zmysel pre detail.

Ak sa vám nepodarí odhaliť presnú osobu alebo oddelenie, ktoré bude váš motivačný list posudzovať, vyskúšajte jednu z nasledujúcich alternatív:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte presvedčivý úvodný motivačný list správcu databázy

Ďalším bodom je úvodný odsek vášho motivačného listu. Zatiaľ čo váš nadpis a pozdrav pomáhajú okamžite upútať pozornosť zamestnávateľa, váš úvod by mal byť dostatočne presvedčivý, aby ste ho udržali v pozornosti a čítali ďalej.

V úvode by ste sa mali snažiť uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • vyhlásenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ako napísať úvodný motivačný list správcu databázy

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som motivovaný správca databázy s viac ako 5 rokmi skúseností s prácou so systémom Microsoft SQL Server a SSMS. Po viac ako 3 rokoch práce na voľnej nohe pre vašu spoločnosť mi váš vedúci vývojár databáz - John Smith - odporučil, aby som sa uchádzal o túto pozíciu.

4. Zdôraznite svoje úspechy ako správca databázy

Teraz, keď ste sa zamestnávateľovi účinne predstavili, je čas poskytnúť väčší prehľad o vašich odborných skúsenostiach a hodnote v hlavných odsekoch. Dobrý motivačný list bude obsahovať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré odpovedajú na nasledujúce kľúčové otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácia vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Dôležité je klásť osobitný dôraz na úspechy, pretože vaše úspechy pomáhajú zamestnávateľom ukázať skutočnú hodnotu, ktorú môžete ponúknuť ich spoločnosti.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste správcu databázy

Ako správca databázy pre [bývalého zamestnávateľa] som pomohol vyvinúť a zaviesť nový systém autorizácie používateľov, ktorý znížil bezpečnostné riziká databázy o 75 %. Okrem toho som zabezpečil nový nástroj na monitorovanie výkonu databázy, ktorý znížil náklady na údržbu a prevádzku o 35 %.

5. Motivačný list ukončite účinným záverečným vyhlásením

Posledným krokom k vytvoreniu motivačného listu pre správcu databázy, ktorý získa pracovné miesto, je napísanie silného záverečného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte na odpoveď
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad účinného záverečného vyhlásenia správcu databázy

Ako váš nový správca databázy posilním bezpečnosť vašej databázy a optimalizujem produktivitu, aby som pomohol vašej firme dosiahnuť jej ciele. Rád s vami túto príležitosť prediskutujem priamo a som vám k dispozícii na stretnutie ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 do 17.00. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890.

S vďakou,

[meno žiadateľa]


Pre maximálny úspechpostupujte podľa tejto osnovy motivačného listu.

Publikované 16. marec 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (10 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — databázoví administrátori

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Sprievodný list vedúceho dátového analytika
Sprievodný list vedúceho dátového analytika
Ukážka sprievodného listu dátového analytika
Ukážka sprievodného listu dátového analytika

Related databázoví administrátori resume examples

Dátový analytik v spoločnosti Amazon
Dátový analytik v spoločnosti Amazon
Amazon Systems Administrator Resume Sample
Amazon Systems Administrator Resume Sample
Vedúci dátový analytik príklad životopisu
Vedúci dátový analytik príklad životopisu
Dátový architekt v banke Citi Ukážka životopisu
Dátový architekt v banke Citi Ukážka životopisu
Junior Data Analytics Consultant ukážka životopisu
Junior Data Analytics Consultant ukážka životopisu
Analýza v GDIT Ukážka životopisu
Analýza v GDIT Ukážka životopisu
Príklad životopisu bankového senior cloudového architekta
Príklad životopisu bankového senior cloudového architekta
Senior Platform Architect ukážka životopisu
Senior Platform Architect ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template