Ako napísať efektívny životopis manažéra ľudských zdrojov?

Nechajte sa zamestnať.

Byť zodpovedným za oddelenie, ktoré je považované za chrbtovú kosť každej organizácie, prináša určite veľa povinností. Od vás ako od manažéra ľudských zdrojov sa očakáva nielen to, že budete najímať najlepších ľudí, ale mali by ste tiež dosiahnuť, aby chceli zostať.

Aby sa tak stalo, riadite školenia a rozvoj, programy benefitov, zdravie, bezpečnosť a mzdy. Kľúčovú úlohu zohrávate aj pri prepúšťaní zamestnancov, akokoľvek je táto časť práce nepríjemná.

Všetky tieto povinnosti si vyžadujú kombináciu solídnych zručností a úžasne vypracovaného životopisu.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac:

 • Ako správne naformátovať životopis HR manažéra
 • Ako napísať presvedčivé zhrnutie životopisu
 • Ako vytvoriť časť životopisu týkajúcu sa zručností personálneho manažéra
 • Ako najlepšie opísať svoje pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov
 • Ako dosiahnuť, aby časť životopisu venovaná vzdelaniu žiarila
 • Aké ďalšie časti sa najlepšie hodia do životopisu HR manažéra

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.


1. Ako správne naformátovať životopis HR manažéra?

Tak ako obálka knihy, ktorá dokáže predať knihu, aj formát vášho životopisu môže na prvý pohľad osloviť personalistu.

Urobte si ho jednoduchý, jasný a prehľadný pomocou nasledujúcich tipov:

 • Najprv uveďte svoje osobné údaje, ako je meno, telefónne číslo, e-mail a prípadne odkaz na sociálne médiá.
 • Usporiadajte a prehľadne rozdeľte časti svojho životopisu.
 • Používajte jasné a dostatočne veľké nadpisy.
 • Svoje pracovné skúsenosti uvádzajte v opačnom chronologickom poradí.
 • Nezabudnite používať biely priestor medzi jednotlivými segmentmi pre ľahšiu orientáciu.
 • Vyberte si čistý a čitateľný typ písma, napríklad Calibri, Georgia alebo Cambria.
 • Vyhnite sa jasným farbám a krikľavej grafike.
 • Vždy skontrolujte, či je váš životopis konzistentný.
 • Životopis uložte ako dokument PDF.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. Ako napísať presvedčivý profesijný súhrn pre životopis personálneho manažéra?

Viete, čo so sebou prináša funkcia HR manažéra, keď sa rozhoduje, koho zamestnať. Aký typ profesijného zhrnutia by ste chceli vidieť?

Určite by to bol taký, ktorý je relevantný, ľahko čitateľný, pútavý a zahŕňa kvantifikované úspechy.

Príklad profesijného zhrnutia personálneho manažéra

Samostatný manažér ľudských zdrojov s viac ako 3 rokmi skúseností s prácou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Zbehlý v prijímaní najlepších zamestnancov, spracúvaní miezd, navrhovaní benefitných programov a tvorbe pracovných politík. Mentoroval 5 členov tímu s cieľom zlepšiť riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Zaviedol politiku práce z domu, čím sa znížil počet hodín pracovného voľna. Zníženie miery absencie o 54 % prostredníctvom poskytovania pútavých zamestnaneckých programov. Zvýšenie celkovej spokojnosti zamestnancov o 30 % v priebehu 3 mesiacov.

3. Ako efektívne vytvoriť časť životopisu týkajúcu sa zručností personálneho manažéra?

Nepochybne existuje celý rad zručností, ktoré potrebujete ako manažér ľudských zdrojov.

Aby ste sa uistili, že ako prvé uvediete tie, ktoré váš budúci zamestnávateľ hľadá, vráťte sa k pracovnej ponuke a zvýraznite tie, ktoré zodpovedajú vašim zručnostiam.

Možno čoskoro zistíte, že takmer určite sa budú vyžadovať také kompetencie ako komunikácia, empatia alebo organizácia.

Najlepšie mäkké zručnosti personálneho manažéra do vášho životopisu

 • Vynikajúca komunikácia
 • Empatia a súcit
 • Organizácia
 • Časový manažment
 • Vyjednávanie
 • Tímová práca
 • Flexibilita
 • Schopnosť dobre pracovať pod tlakom
 • Kritické myslenie
 • Riešenie problémov

Okrem zdôraznenia svojich mäkkých zručností nezabudnite využívať technológie. Je nevyhnutné poznať softvér pre ľudské zdroje, ktorý vám pomôže spravovať mzdy, dochádzku, správu výhod alebo žiadosti o dovolenku.

Tvrdé zručnosti efektívneho manažéra ľudských zdrojov

 • Systémy na riadenie ľudských zdrojov (HRMS)
 • Informačné systémy pre ľudské zdroje (HRIS)
 • Riadenie ľudského kapitálu (HCM)
 • Mzdové systémy
 • MS Office


4. Ako najlepšie opísať vaše pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov?

Ak chcete opísať svoje predchádzajúce úlohy pomocou najdôležitejších povinností a úspechov, predstavte si všetky svoje povinnosti, ktoré budete mať v práci, o ktorú sa uchádzate.

No na toto vlastne predstavivosť nepotrebujete. Všetko, čo potrebujete, sa nachádza v pracovnej ponuke.

Prečítajte si, čo sa od vás bude očakávať, a podľa toho prispôsobte časť o pracovných skúsenostiach.

Pomôcť vám môžu nasledujúce tipy:

 • Uveďte len tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie povinnosti, ktoré ste zvládli.
 • Počet odrážok udržujte na mierne nízkej úrovni, aby ste náborového manažéra nezaťažovali zbytočnými informáciami.
 • Zmerajte svoje úspechy a kvantifikujte dosiahnuté výsledky.
 • Používajte silné slovesá, ako napríklad posilniť, zvýšiť, stimulovať, viesť, mentorovať, rozvíjať, stupňovať atď.

Príklad časti o pracovných skúsenostiach personálneho manažéra

Mark & Benson
Manažér ľudských zdrojov
2015-2018

 • Vypracoval pracovné politiky a navrhol programy benefitov.
 • Zaviedol inovatívne merania výkonnosti zamestnancov.
 • Zníženie miery absencie o 54 % prostredníctvom poskytovania pútavých zamestnaneckých programov.
 • Mentoroval 5 členov tímu s cieľom zlepšiť riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu


5. Ako dosiahnuť, aby vaša časť o vzdelaní personálneho manažéra žiarila?

Za časť o vzdelaní môžete vždy získať nejaké body navyše, ak hrdo uvediete svoje relevantné kurzy, oblasti záujmu alebo úspechy. Dbajte na to, aby ste zostali vecní a struční.

Európska univerzita
bakalársky titul v odbore riadenie ľudských zdrojov
2010-2013

 • Oblasť záujmu: Etika ľudských zdrojov
 • Vynikajúci v oblasti obchodného manažmentu
 • Relevantné predmety: Strategický manažment, právne prostredie podnikania, udržanie zamestnancov, medzinárodný manažment ľudských zdrojov, obchodný manažment, etika ľudských zdrojov

6. Aké sú najvhodnejšie ďalšie časti životopisu manažéra ľudských zdrojov?

Nuž, odpoveď by mohla znieť: "Všetky, ktoré odrážajú vaše charakterové vlastnosti, zručnosti a odborné znalosti relevantné pre danú pracovnú pozíciu".

 • Certifikáty
 • Ocenenia
 • Jazykové zručnosti
 • Záujmy
 • Dobrovoľnícke aktivity
 • Referencie od zamestnancov

Uvedenie ďalších častí v životopise

Certifikáty

 • Certifikát Spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov (SHRM), 2018
 • Certifikácia v oblasti ľudských zdrojov, 2017

Dobrovoľnícke aktivity

 • Domov seniorov Brendon, pomoc so mzdovým systémom zamestnancov
Publikované 7. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — HR manažéri

Senior Engagement Manager ukážka životopisu
Senior Engagement Manager ukážka životopisu
HR Admin - Lenovo vzor Životopisu
HR Admin - Lenovo vzor Životopisu
Manažér ľudských zdrojov ukážka životopisu
Manažér ľudských zdrojov ukážka životopisu
Príklad životopisu manažéra diverzity
Príklad životopisu manažéra diverzity
Príklad životopisu personálneho manažéra
Príklad životopisu personálneho manažéra
Výkonný náborár príklad životopisu
Výkonný náborár príklad životopisu
Ukážka životopisu manažéra diverzity
Ukážka životopisu manažéra diverzity
Vzorka životopisu manažéra pre vzťahy so zamestnancami
Vzorka životopisu manažéra pre vzťahy so zamestnancami
Šablóna životopisu náborového manažéra
Šablóna životopisu náborového manažéra
Šablóna životopisu HR manažéra
Šablóna životopisu HR manažéra
Asistent manažéra ľudských zdrojov ukážka životopisu
Asistent manažéra ľudských zdrojov ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 2 500 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.