Strategickí manažéri - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu strategického manažéra? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (7 votes)
Príklad sprievodného listu manažéra kontinuity podnikania
Created with Kickresume

Average: 4.9 (7 votes)

Ako napísať motivačný list pre manažéra stratégie, ktorý vyhrá pracovné miesto

Podnik je úspešný len vtedy, ak je jeho základom stratégia, preto je úloha manažérov stratégie pre prosperitu spoločnosti veľmi dôležitá. Ak chcete získať pozíciu manažéra stratégie, potrebujete silný motivačný list, v ktorom opíšete všetky svoje kľúčové zručnosti, úspechy a kvalifikáciu pre túto prácu.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu manažéra stratégie. Čítajte ďalej a dozviete sa:

 • Ako vytvoriť záhlavie a titulok motivačného listu pre manažéra stratégie
 • Prečo je potrebné prispôsobiť obsah motivačného listu pre manažéra stratégie
 • Aké informácie uviesť v úvode motivačného listu manažéra stratégie
 • spôsoby, ako zdôrazniť svoje najlepšie profesionálne zručnosti a úspechy
 • Ako efektívne uzavrieť motivačný list pre manažéra stratégie

1. Ako vytvoriť záhlavie a titulok motivačného listu manažéra stratégie

Pri písaní motivačného listu manažéra stratégie je vaším prvým zásadným krokom vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku.

Záhlavie motivačného listu je na prvom mieste a malo by obsahovať kľúčové identifikačné informácie, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti a oddelenia, do ktorého sa hlásite
 • adresa spoločnosti

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia strategického manažéra

Mary Petersová, manažérka stratégie

(123) 456-7890 | mpeters@email.com | linkedin.com/in/mary-peters

Komu: Mgr: Bluepoint IT Solutions
Oddelenie strategického rozvoja
1234 Adresa ulice
New York, NY 11201

Po vytvorení záhlavia môžete prejsť k písaniu titulku sprievodného listu. V tomto nadpise musíte uviesť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub, ktorý zamestnávateľovi povie, že tento list je napísaný špeciálne pre neho.

Tu je príklad účinného titulku pre manažéra stratégie, po ktorom nasleduje krátke vysvetlenie jeho hlavných zložiek

Moje 3 najlepšie úspechy ako manažéra stratégie a ako môžem tieto výsledky dosiahnuť vo vašej firme

Spúšťacie slovo/číslo: 3 úspešné príbehy
Kľúčové slovo: manažér stratégie
Prídavné meno/sloveso: najlepší, dosiahnuť
Prísľub: Vaša firma

Ešte stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

2. Prečo musíte prispôsobiť obsah svojho motivačného listu pre manažéra stratégie

Aby váš motivačný list pre manažéra stratégie vynikol nad konkurenciou, musíte jeho obsah prispôsobiť tak, aby bol čo najkonkrétnejší pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate.

Takéto prispôsobenie motivačného listu si vyžaduje, aby ste dôkladne preskúmali spoločnosť a hľadali kľúčové údaje, ako napr:

 • Ako vyzerá súčasná stratégia rozvoja spoločnosti
 • Čo spoločnosť hľadá u zamestnancov (hodnoty, zručnosti atď.)
 • Kto je v spoločnosti zodpovedný za posudzovanie žiadostí

Na základe tejto poslednej informácie môžete vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Personalizované pozdravy sú veľmi prospešné, pretože zamestnávateľovi okamžite prezradia, že ste venovali čas prispôsobeniu svojho listu.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený výkonný manažér Jack King,
 • Vážený pán Jack King,
 • Vážený pán Jack King a strategický tím,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Aké informácie uviesť v úvode pre strategického manažéra

Váš úvod je mimoriadne dôležitou súčasťou motivačného listu manažéra stratégie, pretože môže byť rozhodujúcim faktorom, ktorý určí, či zamestnávateľ bude pokračovať v čítaní.

Aby bol váš úvod pre manažéra stratégie čo najpresvedčivejší, nezabudnite ho uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a rokov praxe
 • všetky relevantné špecializácie, ktoré máte
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tip pre profesionálov: Vzájomná známosť vytvára u zamestnávateľa okamžitú dôveru. Ak potrebujete pomôcť rozšíriť svoju profesionálnu sieť a získať viac spoločných známych, na ktorých sa môžete odvolávať vo svojich motivačných listoch, skúste využiť sieť LinkedIn a spojiť sa s príslušnými odborníkmi, napríklad so súčasnými zamestnancami alebo obchodnými partnermi.

Tu je príklad dobre napísaného úvodného listu manažéra stratégie

Vážený výkonný manažér Jack King,

Som manažér stratégie s viac ako 11-ročnými skúsenosťami s prácou v technologickom odvetví. Posledných 6 rokov som viedol tím strategických konzultantov, ktorí našim obchodným klientom poskytovali dôkladné strategické plány a hodnotenia výkonnosti. Moja kolegyňa, pani Kate Millsová, je odbornou spolupracovníčkou vašej spoločnosti a dôrazne mi odporučila, aby som sa vzhľadom na svoje relevantné zručnosti uchádzal o túto pozíciu.

4. Spôsoby, ako vyzdvihnúť svoje najlepšie odborné zručnosti a úspechy

Po úspešnom napísaní úvodu je ďalším krokom opísať vaše najdôležitejšie zručnosti, úspechy a kvalifikáciu manažéra stratégie.

Pri opise týchto profesijných vlastností dbajte na to, aby informácie, ktoré uvediete, boli:

 • Konkrétne: Pri písaní motivačného listu sa chcete za každú cenu vyhnúť nejasnostiam. Neuvádzajte napríklad len to, aké máte zručnosti, ale vysvetlite, ako sú tieto zručnosti užitočné pre danú pozíciu.
 • Účinný opis zručností a úspechov si vyžaduje, aby ste poskytli dostatočný kontext, ktorý zamestnávateľovi ukáže celý rozsah vašej kvalifikácie.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, použite na opis svojich úspechov kvantifikovateľné informácie a údaje. Pomôže to zamestnávateľovi ukázať reálnu hodnotu, ktorú môžete ponúknuť.

Tu je 6 skvelých zručností v oblasti riadenia stratégie, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Formulovanie a tvorba stratégie
 • Prieskum prostredia
 • Implementácia stratégie
 • Hodnotenie výkonnosti a rizík
 • Stanovenie obchodných programov
 • Inovatívne riešenie problémov

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste manažéra stratégie

Ako hlavný manažér pre stratégiu v spoločnosti [bývalý zamestnávateľ] som bol priamo zodpovedný za vývoj novej digitálnej stratégie na zvýšenie online prítomnosti a digitálnej hodnoty spoločnosti. Na splnenie tohto cieľa som vyhľadal a najal poskytovateľa vývoja softvéru ako nového digitálneho obchodného partnera spoločnosti, čím som zvýšil záujem akcionárov o 35 %.

5. Ako efektívne uzavrieť motivačný list pre manažéra stratégie

Piatym a posledným krokom k napísaniu čo najlepšieho motivačného listu manažéra stratégie je vytvorenie účinného záverečného vyhlásenia. Tento záver by mal obsahovať:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, keď sa vám ozvú
 • dodatočnú vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad účinného záveru z motivačného listu manažéra stratégie

Som nadšený, že som sa uchádzal o túto pozíciu a veľmi sa teším, že sa mi v najbližších týždňoch ozvete. Keďže viem, že ste zaneprázdnení, neváhajte ma kontaktovať vo voľnom čase na telefónnom čísle (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň od 8.00 do 17.00. Ak sa mi neozvete do 25. januára, plánujem sa v tom čase ozvať a nadviazať ďalšie kontakty.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 13. jún 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (7 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory motivačných listov — strategickí manažéri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad sprievodného listu manažéra kontinuity podnikania
Príklad sprievodného listu manažéra kontinuity podnikania
Príklad sprievodného listu obchodného architekta
Príklad sprievodného listu obchodného architekta
Šablóna sprievodného listu oblastného manažéra
Šablóna sprievodného listu oblastného manažéra
Ukážka sprievodného listu koordinátora maloobchodu
Ukážka sprievodného listu koordinátora maloobchodu
Ukážka sprievodného listu asistenta manažéra kancelárie
Ukážka sprievodného listu asistenta manažéra kancelárie
Príklad sprievodného listu manažéra franšízy
Príklad sprievodného listu manažéra franšízy
Príklad sprievodného listu manažéra fitnes centra
Príklad sprievodného listu manažéra fitnes centra
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Príklad sprievodného listu manažéra klubu
Príklad sprievodného listu manažéra klubu
Príklad sprievodného listu manažéra pobočky
Príklad sprievodného listu manažéra pobočky
Ukážka motivačného listu pre stážistov v oblasti riadenia
Ukážka motivačného listu pre stážistov v oblasti riadenia

Related strategickí manažéri resume examples

Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Manažér pre rozvoj obchodu v spoločnosti Apple
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Ukážka životopisu manažéra služieb
Ukážka životopisu manažéra služieb
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Manažér programu digitálnej transformácie v spoločnosti HPE Ukážka životopisu
Generálny riaditeľ spoločnosti JBM Ukážka životopisu
Generálny riaditeľ spoločnosti JBM Ukážka životopisu
Kontrolór spoločnosti Kings Glass
Kontrolór spoločnosti Kings Glass
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template