Šablóna životopisu finančného manažéra spoločnosti Deloitte

Zamestnaný/á vo firme

Vylepšite svoj životopis prispôsobením tejto šablóny životopisu finančného manažéra spoločnosti Deloitte. Tento životopis pomohol jednému zo zákazníkov Kickresume získať pozíciu v spoločnosti Deloitte. Tento uchádzač o zamestnanie nám dovolil podeliť sa o svoj životopis so všetkými. Tento príklad životopisu môžete bezplatne skopírovať a vložiť alebo prepracovať v online programe na tvorbu životopisov Kickresume.

Prepísať ukážku s AI
1M+ úspešných uchádzačov
Tento vzor životopisu nám poslala skutočná osoba, ktorá získala prácu s pomocou Kickresume. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!
Priemer: 4.9 (20 hodnotení)

Šablóna životopisu finančného manažéra spoločnosti Deloitte (textová verzia)

Shalane Flanagan

Adresa: Almaharjan, Tabuk, Saudská Arábia
Štátna príslušnosť: Indický
Dátum narodenia: 1985-01-25
Telefónne číslo: kontakt skrytý
Web: www.kickresume.com

Profil

Certifikovaný profesionál v oblasti služieb zákazníkom - (pridružený člen CSIA-Customer service Institute of Australia) so silnými zručnosťami v oblasti riadenia projektov a tímov, dobrý v projektových prechodoch a koordinácii projektových harmonogramov.

Absolvent B.Com a kvalifikovaný odborník s viac ako 8 rokmi skúseností v oblasti projektového účtovníctva, riadenia projektov, finančnej analýzy, kontroly nákladov, fakturácie a tvorby príjmov. Znalosť rozpočtovania, prognózovania, analýzy odchýlok, odsúhlasovania, zabezpečovania kvality (RCA, 5-why's atď.), zabezpečovania zmlúv/príjmov, práce s tímom a skúseností s prechodom na pracovisko (U.S B1/B2 Visa). Praktické skúsenosti s ERP ako Oracle Project Accounting 11i a R.12 a SAP W1P.

Pracovné skúsenosti

09/2017 - súčasnosť, projektový kontrolór, Deloitte Consulting India Private Ltd, Bangalore, India

▪ Vykonávanie analýzy rozpočtu a priebežných prognóz pre líniu/oblasť služieb v Indii a USA.

▪ Vykazovanie príjmov pre projekty a správy o vývoji príjmov.

▪ Revízia cien pre nové projekty a rozšírenie existujúcich obchodov.

▪ Účasť na testovaní zhody a navrhovanie opráv a nápravných opatrení.

▪ Rozpočtovanie a prognózovanie pre jednotlivé projekty spoločnosti Deloitte, meranie výkonnosti.

▪ Monitorovanie výdavkov na projekty (čas a náklady) a zabezpečenie súladu s politikou.

▪ Analýza a vykazovanie času a výdavkov. Analýza počtu zamestnancov a prognózovanie zdrojov.

▪ Dodržiavanie vnútornej kontroly a navrhovanie zlepšení procesov a postupov.

▪ Príprava pravidelných správ na úrovni vedenia, ako je správa o projekte a správa o prehľade účtov.

▪ Riadenie zainteresovaných strán.

▪ Príprava finančných zosúladení medzi účtovanými a plánovanými nákladmi a vykonávanie analýzy odchýlok.

▪ Vytváranie faktúr a následné kontroly s rôznymi funkčnými tímami.

▪ Sledovanie žiadosti o hotovosť a inkasného tímu na účely včasného vyrovnania faktúr.

▪ Plánovanie týždenných úloh pre tím, kontrola úloh projektových analytikov a poskytovanie včasnej spätnej väzby.

07/2015 - 08/2017, pracovník pre zabezpečenie kvality, ANZ Shared Services India Private Ltd, Bangalore, India

▪ Identifikácia chýb, odchýlok a iniciovanie nápravných opatrení.

▪ Vykonávanie analýzy výnimiek (RCA, 5-Why's).

▪ Zúčastňovať sa na jasných administratívnych auditoch a hlásiť spätnú väzbu.

▪ Zúčastňovať sa na rôznych kontrolných stretnutiach a stretnutiach skupiny pre kvalitu.

▪ Pomáhať manažmentu pri implementácii BCP (plán kontinuity činností).

▪ Podieľať sa na iniciatívach zlepšovania procesov, identifikovať príležitosti na zlepšenie a zabezpečiť implementáciu postupov s pridanou hodnotou.

▪ Vykonávať audity súladu procesov a sledovať prípady a incidenty nesúladu a informovať o nich jednotlivcov a príslušných líniových manažérov.

▪ Vykonávať kontrolu zabezpečenia kvality pre tímy (ESANDA) pre hodnotenie úverov v centrách v Bangalúre, Manile a Melbourne.

▪ Zasielať denné/týždenné a mesačné správy o incidentoch, správy o rizikách a analytické správy vedúcemu regiónu

07/2013 - 07/2015, Senior Project Accounting Analyst, Oracle India Pvt Ltd, Bangalore, India

▪ Nastavenie a údržba projektov v systéme Oracle

▪ Zadávanie údajov o vykazovaní príjmov

▪ Udržiavať štruktúru členenia práce na projekte podľa pokynov LOB.

▪ Financovať a vytvárať základnú štruktúru schválených projektov

▪ spracúvať zmeny a doplnenia projektov

▪ spracúvať príslušné úpravy času a nákladov projektu

▪ Uznávanie príjmov pre projekty s časom a materiálom a projekty s pevnou cenou

▪ Generovať faktúry a zabezpečiť, aby sa hotovosť uplatnila a vybrala v rámci dohodnutej lehoty splatnosti

▪ Sledovanie nezaplatených faktúr u zákazníkov

▪ Pripravovať mesačnú správu o starnutí faktúr a eskalovať neuhradené faktúry vedeniu

▪ Pripravovať správu o odsúhlasení príjmov a faktúr v rámci projektu.

▪ SPOC pre eskaláciu faktúr pre región USA.

▪ Uzatváranie projektov.

▪ Interný audit

Vzdelávanie

05/2010 - 05/2013, B.Com, Al Ameen College, Bangalore, India

Zručnosti

Jazyk
Angličtina
Hindčina
Tamilčina
Španielčina
ERP
Oracle R12 Účtovníctvo projektov
SAP BI/BW
MS Office
O pozícií:

Finančný manažér

Finančný manažér je odborník, ktorého hlavnou charakteristikou a v podstate aj požiadavkou na túto pozíciu je vysoká finančná gramotnosť. To zahŕňa matematickú zdatnosť, logické myslenie a schopnosť prezentovať zložité údaje zrozumiteľným spôsobom. Títo ľudia by mali mať aj primerané vzdelanie v tejto oblasti, pretože existuje mnoho nuáns, s ktorými musia finanční manažéri vedieť pracovať, aby mohli splniť úlohy, ktoré sú nútení prevziať hneď po nástupe do zamestnania. Hlavným účelom, prečo sa finanční manažéri zamestnávajú, je pomáhať vedúcim pracovníkom pri udržiavaní finančného zdravia spoločnosti. Robia to tak, že vypracúvajú finančné správy, vypracúvajú dlhodobé stratégie a ciele a dokonca riadia investičné činnosti. Niekedy sa podieľajú na zostavovaní ročného rozpočtu.

O firme:
Deloitte

Spoločnosť Deloitte je jednou z účtovníckych organizácií "veľkej štvorky" a najväčšou sieťou profesionálnych služieb na svete. Poskytuje služby od pomoci pri audite cez poradenstvo v oblasti riadenia až po poradenstvo v oblasti rizík. Od roku 2020 má spoločnosť 175 rokov, čo dostatočne svedčí o tom, že sa jej podarilo zorientovať v neustále sa meniacom sektore profesionálnych služieb. V poslednom čase sa začala venovať mnohým aktuálnym sociálnym a ekonomickým otázkam, ktoré ovládli diskurz, čoraz viac sa zameriava na nárast automatizačných technológií, rovnosť žien a inteligentné riešenia na zvýšenie efektivity práce. Spoločnosť pôsobí v 150 krajinách, čo jej pracovníkom poskytuje veľa príležitostí cestovať a zapojiť sa do kultúrne odlišného profesionálneho prostredia. Je prestížnou spoločnosťou, priekopníkom vo svojom odvetví a zároveň zamestnávateľom s vysokou mierou spokojnosti zamestnancov. Práca pre spoločnosť Deloitte je preto nepochybne niečo, na čo myslia všetci odborníci pri stanovovaní dlhodobých ambícií.

Uprav si tento vzor v našom online editore.

Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

AI Resume Writer od Kickresume dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť skvelý prvý návrh tvojho životopisu. Stačí zadať názov tvojej pracovnej pozície a umelá inteligencia ti pomôže začať.
Vytvoriť životopis pomocou AI Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

Súvisiace vzory životopisov — manažment

Ukážka životopisu manažéra softvérových prostriedkov
Ukážka životopisu manažéra softvérových prostriedkov
Príklad životopisu IT manažéra
Príklad životopisu IT manažéra
Príklad životopisu majiteľa obchodu
Príklad životopisu majiteľa obchodu

Súvisiace vzory motivačných listov — podnikanie

Príklad sprievodného listu asistenta plánovania
Príklad sprievodného listu asistenta plánovania
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Príklad motivačného listu HR Business Analyst
Príklad sprievodného listu absolventa
Príklad sprievodného listu absolventa

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.