Najlepší návod na písanie životopisu právnika

Sprievodca životopisom pre právnikov, ktorý poskytuje tipy na písanie, príklady a ďalšie informácie. Medzi zahrnuté témy patrí výber formátu životopisu, písanie zhrnutia životopisu, kľúčové zručnosti právnika, pracovné skúsenosti a vzdelanie.

Cesta k povolaniu právnika je vydláždená tvrdou prácou a rokmi venovanými tomuto odboru. Pri uchádzaní sa o prácu právnika je zdôraznenie týchto skúseností hlavným faktorom, ktorý vám môže pomôcť odlíšiť sa od konkurenčných uchádzačov.

V tejto príručke vás oboznámime s 5 krokmi na zlepšenie vášho životopisu právnika, aby ste získali prácu svojich snov.

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • Vyberte si formát životopisu, ktorý zdôrazňuje skúsenosti
 • Prezentovať svoje skúsenosti a špecializácie v zhrnutí životopisu
 • Zdôraznite svoje rozmanité zručnosti ako právnika
 • v časti o pracovných skúsenostiach uprednostnite svoje silné stránky a úspechy ako právnik
 • Presne a stručne uveďte svoje doklady o vzdelaní ako právnik

1. Vyberte si formát životopisu, ktorý zdôrazňuje skúsenosti

Pri výbere formátu životopisu právnika si chcete vybrať formát, ktorý najlepšie zdôrazní vaše skúsenosti v danej oblasti. V tomto prípade sú vašimi dvoma najlepšími možnosťami obrátený chronologický životopis alebo životopis (Curriculum Vitae).

V reverzno-chronologickom životopise sa kladie hlavný dôraz na pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza vaša posledná pozícia a od nej sa postupuje smerom dozadu. Ide o najbežnejší formát životopisu, ktorý vám umožňuje uprednostniť vaše kľúčové zodpovednosti, zručnosti a úspechy, ktoré ste získali na základe predchádzajúcich skúseností.

Životopis je dlhá forma životopisu, ktorá pozostáva z viacerých strán. Tento formát sa najčastejšie používa v akademických alebo vedeckých oblastiach. Pre právnikov s viac ako 10-ročnou praxou však životopis poskytuje najlepšiu príležitosť uviesť svoje rozsiahle skúsenosti a pracovnú históriu v plnom rozsahu.

Zamestnávateľ zvyčajne v ponuke práce uvedie, či očakáva viacstranový životopis alebo nie. Vždy venujte pozornosť týmto detailom a uistite sa, že v rámci svojej žiadosti o zamestnanie prikladáte správne dokumenty a materiály.

2. V zhrnutí životopisu prezentujte svoje skúsenosti a špecializácie

Vaše zhrnutie životopisu je dôležitou súčasťou vášho životopisu, pretože zamestnávateľom pomáha predstaviť vás ako profesionála.

Pri písaní zhrnutia životopisu by ste mali mať na pamäti, aký dojem zanechá zhrnutie na čitateľa. Je to vaša najlepšia príležitosť, ako sa svojimi zručnosťami a oblasťami odbornosti odlíšiť od konkurencie.

Na ilustráciu uvádzame príklad slabého zhrnutia životopisu, po ktorom nasleduje opravený príklad:

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu právnika:

Skúsený právnik hľadá pozíciu advokáta v etablovanej advokátskej kancelárii. Skúsený v riadení vzťahov s klientmi a vypracovávaní stratégií pre víťazné prípady. Výnimočné vyjednávacie schopnosti a skúsenosti v oblasti podnikového práva.

Čo je na tomto príklade nesprávne? V tomto príklade uchádzač uvádza len veľmi málo podrobností, ktoré ponúkajú konkrétny pohľad na jeho profesionálnu kariéru. Na zlepšenie tohto zhrnutia musí uchádzač ponúknuť viac kvantifikovateľných príkladov týkajúcich sa jeho skúseností a viac sa zamerať na jeho špecializáciu.

Opravený príklad zhrnutia životopisu právnika:

Právnik orientovaný na detaily s viac ako 7-ročnou praxou v oblasti podnikového práva. Špecialista na dane z príjmov právnických osôb a finančné plánovanie s hlbokými znalosťami vyvíjajúcich sa vládnych predpisov. Vysoko kompetentný v úspešných rokovaniach o významných podnikových zmluvách.

Prečo je to lepšie? Tento opravený príklad ponúka oveľa vyššiu úroveň konkrétnosti a podrobnosti. Uchádzač uvádza svoje dlhoročné skúsenosti, ako aj svoju špecializáciu na podnikanie a záležitosti spoločností. Ďalej vyzdvihuje svoje silné stránky v oblasti vyjednávania, čím dáva súhrnu príjemný záverečný akcent, ktorý zamestnávateľov prinúti čítať ďalej.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Zdôraznite svoje rozmanité zručnosti právnika

Práca právnika si vyžaduje, aby ste mali mnoho rôznych druhov zručností, od všeobecných schopností, ako je právny výskum, až po zložitejšie a špecializovanejšie oblasti odborných znalostí.

Tu je 10 príkladov technických zručností a 10 príkladov interpersonálnych zručností, ktoré je kľúčové uviesť v životopise právnika:

Technické zručnosti

 • Analýza a výskum prípadov
 • Právna due diligence
 • Analýza údajov
 • Poradenstvo a konzultácie s klientmi
 • Rozsiahla písomná a ústna komunikácia
 • Príprava právnych dokumentov
 • Organizácia a správa spisov
 • Výklad práva
 • Súdne a pojednávacie konania
 • Odvetvové špecializácie (právo životného prostredia, daňové právo atď.)

Interpersonálne zručnosti

 • Bezúhonnosť
 • Aktívne počúvanie
 • Empatia a súcit
 • Vyjednávanie
 • Sebavedomie
 • Disciplína
 • Riadenie času
 • Organizácia
 • Dôvernosť
 • Spoľahlivosť

4. V časti o pracovných skúsenostiach uprednostnite svoje silné stránky a úspechy ako právnika

Vaša časť o pracovných skúsenostiach je ako pre právnika veľmi dôležitá. V tejto časti predstavíte svoje najsilnejšie stránky, kľúčové zodpovednosti a hlavné úspechy v rámci predchádzajúcich pozícií. V časti o pracovných skúsenostiach by ste preto mali každú z nich maximálne uprednostniť.

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu právnika:

Právnik | M&J Law Associates

New Orleans, LA | jún 2015 až január 2020

 • Ročne viedol viac ako 25 podnikových súdnych sporov, zastupoval klientov v prípadoch, ako sú podvodné schémy a trestné prípady.
 • Pomohol zvýšiť úspešnosť firmy z 89,7 % na 93,9 % zavedením nových stratégií riadenia prípadov.
 • Dohliadal na tím 10 stážistov - právnych asistentov a delegoval na nich potrebné úlohy súvisiace so spracovaním textu a organizáciou.

5. Presne a stručne uveďte svoje doklady o vzdelaní právnika

Ako právnik musíte získať titul prostredníctvom programu právnickej školy a úspešne absolvovať advokátsku skúšku v štáte svojho bydliska. Tieto doklady je mimoriadne dôležité presne uviesť v časti životopisu o vzdelaní.

Tu je príklad dobre spracovanej časti životopisu právnika o vzdelaní:

Vzdelanie

Doktor práv | Stanfordská univerzita

Stanford, Kalifornia

 • Promoval s vyznamenaním v roku 2020

Bakalársky titul v odbore obchodná administratíva | Johns Hopkins University

Baltimore, MD

 • Štúdium ukončené s vyznamenaním v roku 2017
 • Predsedníčka Spoločnosti environmentálneho práva v rokoch 2015-2017
Publikované 31. máj 2022

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory životopisov — právnici

Zatiaľ nemáme žiadne príklady pre resume tejto profesie, ale nevešaj hlavu! Naši profesionálni autori životopisov už na tom pracujú.

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.