Príklad životopisu staršieho spolupracovníka

Získajte prácu, po ktorej ste vždy túžili, a naučte sa, ako vylepšiť svoj ďalší životopis pomocou nášho bezplatného, starostlivo zostaveného príkladu životopisu Senior Associate. Tento príklad životopisu môžete bezplatne skopírovať a vložiť alebo ho ľubovoľne upraviť pomocou nášho osvedčeného a testovaného programu na tvorbu životopisov.

Vytvoriť životopis
1M+ úspešných uchádzačov
Pozeráš sa na životopis, ktorý napísali naši šikovní copywriteri špeciálne pre túto profesiu. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!
Priemer: 4.4 (14 hodnotení)

Príklad životopisu staršieho spolupracovníka (textová verzia)

Martin Shapiro

Adresa: Mesto, Krajina: Moja adresa, 999 99
Dátum narodenia: 1986-11-10
E-mailová adresa: hello@kickresume.com
Telefónne číslo: +99-9999-9999

Profil

 • Nadšený právnik.
 • Dodržiavanie prístupu "klient na prvom mieste".
 • Každý deň hľadá nové výzvy a poznatky.

Pracovné skúsenosti

01/2016 - súčasnosť, Senior Associate, Majerník & Mihaliková, Bratislava, Slovensko
 • Účasť na due diligence (so zameraním na obchodné právo, právo obchodných spoločností, energetické právo a práva duševného vlastníctva) a vedenie tímu v procese due diligence.
 • Účasť na rôznych M&A transakciách (technologické a energetické firmy), zastupovanie štyroch fondov rizikového kapitálu (tri z nich majú zahraničné pozadie) a tiež (zriedkavo) zastupovanie zakladateľov. Vyjednávanie, vypracovanie a preskúmanie transakčnej dokumentácie.
 • Vyjednávanie, vypracovanie a preskúmanie finančnej dokumentácie vrátane medzibankových úverov.
 • Príprava a preskúmanie rôznych obchodných zmlúv.
 • Poskytovanie všeobecného poradenstva spoločnostiam pôsobiacim na trhu s energiou (vrátane hlavných švajčiarskych a ukrajinských dodávateľov a globálneho ropného a plynárenského podniku), ako aj technologickým spoločnostiam (niektoré z nich sú známymi startupmi).
01/2014 - 12/2015, advokátsky koncipient, Majerník & Mihaliková, Bratislava, Slovensko
 • Príprava a posudzovanie rôznych obchodných zmlúv, ako aj zmlúv týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
 • Due diligence technologických spoločností (so zameraním na právo obchodných spoločností, obchodné právo a práva duševného vlastníctva).
 • Príprava a preskúmanie transakčnej dokumentácie.
 • Právna analýza obchodného práva, práva obchodných spoločností, energetického práva a práva duševného vlastníctva.
 • Vypracovanie a preskúmanie návrhu novely Obchodného zákonníka zavádzajúcej jednoduchú akciovú spoločnosť a vypracovanie komentára (vydaného vydavateľstvom Wolters Kluwer, 2017) k niektorým ustanoveniam.
 • Všeobecné poradenstvo pre energetické a technologické spoločnosti.
01/2013 - 12/2013, právnik/konzultant, Aspiro, Slovensko; Turecko; Bosna a Hercegovina; Kirgizsko.
 • Príprava dokumentov potrebných pre výberové konania (výberové konania na vodnú infraštruktúru, trajekty, ktoré majú byť financované z EBOR).
 • Vyhodnotenie verejných súťaží v rôznych krajinách.
 • Spolupráca s EBOR pri rôznych projektoch a podujatiach.
06/2011 - 11/2012, advokátsky koncipient, Blanar & Blanarova, Bratislava, Slovensko
 • Právne analýzy v oblasti práva obchodných spoločností, energetiky a európskeho práva.
 • Príprava a posudzovanie dokumentov súvisiacich s cezhraničným predajom akcií významnej slovenskej energetickej spoločnosti.
 • Revízia návrhu novej energetickej legislatívy.
 • Zhromažďovanie, analýza a usporiadanie stoviek dokumentov pre účely investičnej arbitráže.
 • Pokrývanie korporátnej agendy pre rôznych klientov.

Vzdelávanie

09/2006 - 06/2011, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Študijný program: Právo a teória práva, magisterský program

Názov diplomovej práce: Vplyv medzinárodného práva na nadnárodné fúzie

09/2010 - 01/2011, Saxion University, Enschede, Holandsko

Študijný program: Medzinárodný obchod a právo, študijný pobyt Erasmus

Certifikáty:

01/2016, advokát, Slovenská advokátska komora

Zručnosti

Jazyky:
Angličtina
Nemčina
Ruský jazyk

Silné stránky

Dobrá znalosť trhu
Cieľavedomosť
Kreatívne myslenie
Vždy načas
Počítačové zručnosti
O pozícií:

Vedúci spolupracovník

Hlavnou úlohou advokátskeho koncipienta alebo staršieho koncipienta v advokátskej kancelárii je poskytovať odborne správne právne poradenstvo v širokom spektre otázok a udržiavať pracovné vzťahy s klientmi a nadriadenými, najmä s partnermi kancelárie. Medzi každodenné povinnosti koncipienta patrí vypracovávanie zmlúv a iných dôležitých dokumentov, príprava konferencií a zasadnutí správnej rady, zabezpečenie včasnosti zhromažďovania dokumentov, vyhľadávanie prípadov a budovanie vlastných znalostí v oblasti právnej činnosti. Základnými formálnymi požiadavkami na túto pozíciu sú minimálne 2 roky PQE, dobré študijné výsledky a dobré interpersonálne zručnosti a schopnosť riadiť čas. Znalosť právneho systému krajiny musí byť samozrejmosťou.

Uprav si tento vzor v našom online editore.

Let your resume write itself — with AI.

Kickresume’s AI Resume Writer can generate a great first draft of your resume in seconds. Simply enter your job title and let artificial intelligence help you get started.
Create Resume With AI Let your resume write itself — with AI.

Súvisiace vzory životopisov — advokátski koncipienti

Ukážka životopisu právneho poradcu
Ukážka životopisu právneho poradcu
Ukážka životopisu súdneho zapisovateľa
Ukážka životopisu súdneho zapisovateľa
Príklad životopisu právneho stážistu
Príklad životopisu právneho stážistu

Súvisiace vzory motivačných listov — právnici

Príklad sprievodného listu verejného obhajcu
Príklad sprievodného listu verejného obhajcu
Ukážka sprievodného listu právnika
Ukážka sprievodného listu právnika
Ukážka sprievodného listu podnikového poradcu
Ukážka sprievodného listu podnikového poradcu

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.