Poradenstvo - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list pre akúkoľvek prácu v oblasti poradenstva? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.8 (6 votes)
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Created with Kickresume

Average: 4.8 (6 votes)

Ako napísať pútavý sprievodný list pre konzultantov

Konzultanti sú dôležitými členmi tímu vo všetkých druhoch podnikov. Poskytovanie hĺbkových analýz, odborných posudkov a obchodných odporúčaní patrí k mnohým základným povinnostiam konzultantov. Ak chcete získať pozíciu konzultanta, budete potrebovať motivačný list, ktorý vystihuje vašu profesionálnu snahu a odhodlanie pre túto prácu.

V tejto príručke sa budeme venovať všetkému, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu konzultanta. Čítajte ďalej a dozviete sa nasledujúcich 5 kľúčových krokov:

 • Vytvorte dobre naformátovaný titulok a nadpis sprievodného listu konzultanta
 • Vytvorenie osobného pozdravu pre motivačný list konzultanta
 • napíšte pútavý a pútavý úvod motivačného listu pre konzultanta
 • Ukážte svoju profesionálnu hodnotu ako konzultanta pomocou dosiahnutých úspechov
 • Ukončite svoj motivačný list pre konzultanta silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Napíšte dobre naformátovaný titulok a nadpis sprievodného listu konzultanta

Prvé dve zložky, ktoré je potrebné vytvoriť v sprievodnom liste, sú hlavička a nadpis.

Záhlavie motivačného listu je krátky blok textu, ktorý sa nachádza najčastejšie v ľavom hornom rohu dokumentu a obsahuje všetky potrebné informácie o uchádzačovi a spoločnosti. Pokiaľ ide o nadpis motivačného listu, ide o stručný titulok, ktorý pomáha uviesť do zvyšku listu.

Aby sme lepšie ukázali, ako formátovať jednotlivé prvky, nižšie uvádzame podrobnejšie vysvetlenia a príklady jednotlivých prvkov:

Formátovanie záhlavia

Záhlavie motivačného listu sa môže líšiť formátom, štýlom a poradím informácií. Niektorí uchádzači sa rozhodnú uviesť svoje meno väčším písmom úplne hore v záhlaví, zatiaľ čo iní vytvoria v záhlaví adresu vo väčšom štýle listu.

Bez ohľadu na to, pre aký formát sa rozhodnete, záhlavie by malo vždy obsahovať:

 • názov spoločnosti (a prípadne oddelenia), do ktorej sa hlásite
 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu atď.)

Tu je príklad záhlavia v štýle listu v sprievodnom liste konzultanta

Komu: Carhill Business Partners, oddelenie konzultácií
Od: Carhill Business Partners, oddelenie konzultácií Joe King, obchodný konzultant
(123) 456-7890 | joeking@email.com | linkedin.com/in/joe-king

Písanie titulku

Pri písaní titulku pre motivačný list konzultanta by ste mali zvážiť, ako novinári používajú titulky a názvy článkov, aby upútali pozornosť čitateľov. Váš nadpis by mal byť pútavý a zároveň by mal ponúkať presný náhľad na informácie, ktoré budú nasledovať.

V titulku by ste mali vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad účinného titulku z motivačného listu konzultanta

Moje 3 vyjednávacie schopnosti, vďaka ktorým som ideálnym konzultantom pre vašu spoločnosť

Spúšťacie slovo/číslo: Moje 3 vyjednávacie schopnosti
Kľúčové slovo: konzultant
Prídavné meno:
Tento dodatok na konci nadpisu naznačuje zamestnávateľovi, že prekročíte rámec jednoduchého opisu svojich schopností tým, že ich prepojíte aj s konkrétnymi potrebami podniku zamestnávateľa.

2. Vytvorte osobný pozdrav pre svoj sprievodný list konzultanta

Vždy, keď píšete pozdrav v motivačnom liste konzultanta, je mimoriadne dôležité vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý oslovuje konkrétnu osobu alebo oddelenie v spoločnosti.

Tým zamestnávateľovi ukážete, že nielenže máte vynikajúci zmysel pre detail, ale že ste si vopred našli čas na dôkladný prieskum jeho spoločnosti.

V prípade, že sa vám nepodarí odhaliť konkrétnu osobu alebo oddelenie, ktoré bude vašu žiadosť posudzovať, vyskúšajte jednu z nasledujúcich alternatív:

Tímu [názov spoločnosti]

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Zostavte pútavý úvodný motivačný list pre konzultanta

Kým sa zamestnávateľ dostane k úvodnému odseku vášho motivačného listu, mali by ste už upútať jeho pozornosť titulkom a pozdravom. Aby ste si túto pozornosť udržali, uveďte v úvode nasledujúce údaje:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • Vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list pre konzultanta

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Píšem vám dnes, aby som sa uchádzal o voľnú pozíciu konzultanta po tom, čo som dostal odporúčanie od viceprezidentky vašej spoločnosti, neznámej osoby. Ako konzultant s viac ako 6-ročnou praxou vo finančnom sektore som presvedčený, že tejto pozícii a vašej spoločnosti prinesiem vysokú úroveň profesionality a dokonalosti.

4. Ukážte svoju profesionálnu hodnotu ako konzultant s dosiahnutými úspechmi

Keď je úvod vášho motivačného listu pre konzultanta vyrovnaný, je čas poskytnúť hlbší pohľad na vašu kvalifikáciu v hlavných odsekoch listu. Silný motivačný list zvyčajne obsahuje 2 až 4 hlavné odseky, ktoré odpovedajú na nasledujúce otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácia vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Uvedenie kvantifikovateľných úspechov je v motivačnom liste obzvlášť účinné, pretože zamestnávateľovi poskytne reálne príklady toho, akú hodnotu môžete poskytnúť jeho firme.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste konzultanta

Ako konzultant pre digitálnu transformáciu pre [bývalý zamestnávateľ] som pomáhal viac ako 50 spoločnostiam pri vývoji a implementácii stratégií na zlepšenie ich digitálnej infraštruktúry a online prezentácie. Tieto partnerstvá následne zvýšili ročný predaj môjho bývalého zamestnávateľa v priemere o 30 % ročne.

5. Ukončite svoj motivačný list pre konzultanta silným záverečným vyhlásením

Záver vášho motivačného listu konzultanta by mal byť rovnako presvedčivý ako úvod. Aby ste vytvorili silné záverečné vyhlásenie, mali by ste v ňom uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad silnej záverečnej vety z motivačného listu konzultanta

Ďakujem, že ste si našli čas na prečítanie môjho motivačného listu a zvážili moju žiadosť. Som si istý, že ako váš nový konzultant dokážem pozdvihnúť vaše obchodné partnerstvá a zvýšiť predaj podľa vysokých štandardov kvality vašej spoločnosti. Ak ma chcete najlepšie zastihnúť, zavolajte na číslo (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň počas bežných pracovných hodín.

Ak sa mi do týždňa neozvete, oslovím vás, aby sme sa spojili ohľadom mojej žiadosti.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy sprievodného listu.

Publikované 28. marec 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.8 (6 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — poradenstvo

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Príklad sprievodného listu obchodného partnera spoločnosti Maersk
Poradca pre podnikové účty v spoločnosti Rogers ukážka motivačného listu
Poradca pre podnikové účty v spoločnosti Rogers ukážka motivačného listu
Príklad motivačného listu SAP Basis Consultant
Príklad motivačného listu SAP Basis Consultant
Šablóna sprievodného listu konzultanta SAP XI a PI
Šablóna sprievodného listu konzultanta SAP XI a PI
Príklad motivačného listu konzultanta SAP ABAP
Príklad motivačného listu konzultanta SAP ABAP
Príklad motivačného listu konzultanta MicroStrategy
Príklad motivačného listu konzultanta MicroStrategy
Šablóna sprievodného listu technického konzultanta SAP
Šablóna sprievodného listu technického konzultanta SAP
Ukážka sprievodného listu konzultanta SSIS SSRS
Ukážka sprievodného listu konzultanta SSIS SSRS
Príklad motivačného listu funkčného konzultanta SAP
Príklad motivačného listu funkčného konzultanta SAP
Príklad sprievodného listu konzultanta pre gramotnosť
Príklad sprievodného listu konzultanta pre gramotnosť
Inštruktážny technologický konzultant ukážka sprievodného listu
Inštruktážny technologický konzultant ukážka sprievodného listu
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Ukážka sprievodného listu konzultanta pre zamestnanosť
Príklad motivačného listu pre predajného konzultanta
Príklad motivačného listu pre predajného konzultanta
Príklad motivačného listu pre konzultanta interiérového dizajnu
Príklad motivačného listu pre konzultanta interiérového dizajnu
Príklad sprievodného listu poradcu pre zamestnanosť
Príklad sprievodného listu poradcu pre zamestnanosť
Príklad sprievodného listu konzultanta pre internetový marketing
Príklad sprievodného listu konzultanta pre internetový marketing
Príklad motivačného listu daňového poradcu
Príklad motivačného listu daňového poradcu
Úverový konzultant Sprievodný list
Úverový konzultant Sprievodný list
Digitálny marketingový konzultant ukážka motivačného listu
Digitálny marketingový konzultant ukážka motivačného listu
Šablóna sprievodného listu reklamného konzultanta
Šablóna sprievodného listu reklamného konzultanta

Related poradenstvo resume examples

Amazon Web Services Senior Advisory Consultant príklad životopisu
Amazon Web Services Senior Advisory Consultant príklad životopisu
Šablóna životopisu konzultanta hodnotového inžinierstva spoločnosti Cisco
Šablóna životopisu konzultanta hodnotového inžinierstva spoločnosti Cisco
Poradca pre podnikové účty v spoločnosti Rogers ukážka životopisu
Poradca pre podnikové účty v spoločnosti Rogers ukážka životopisu
SHI International Partner Services Advisor príklad životopisu
SHI International Partner Services Advisor príklad životopisu
Sprint Sales Consultant príklad životopisu
Sprint Sales Consultant príklad životopisu
Príklad životopisu poradcu pre kariéru a vzdelávanie
Príklad životopisu poradcu pre kariéru a vzdelávanie
BI Consultant Resume Sample
BI Consultant Resume Sample
BI konzultant Ukážka životopisu
BI konzultant Ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template