Dátový architekt v banke Citi Ukážka životopisu

Zamestnaný/á vo firme

Enhance your resume with our Data Architect at Citi Bank resume sample. It aided a fellow job seeker in securing their position. Download it as is or use our HR-approved resume builder for customization. Your next career move could be one edit away!

Prepísať ukážku s AI
1M+ úspešných uchádzačov
Tento vzor životopisu nám poslala skutočná osoba, ktorá získala prácu s pomocou Kickresume. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!

Dátový architekt v banke Citi Ukážka životopisu (textová verzia)

Christian Markmell

Štátna príslušnosť: Američan
E-mailová adresa: hello@kickresume.com
Iné telefónne číslo: 999-999-999

Profil

Dátové inžinierstvoa architektúra|| Databricks Data Engineer Professional || Microsoft Data Engineer || Big Data ,ETL, Data Warehouse and Lake-house Professional || Data Analytics

Zhrnutie profilu

 • S rozsiahlou profesionálnou praxou trvajúcou 17 rokov v súčasnosti pôsobím ako technický architekt a vedúci pracov ník v oblasti dátového inžinierstva v spoločnosti Tata Consultancy Services(TCS), kde som sa usilovne podieľal na jej činnosti počas posledných 4 rokov a 2 mesiacov.
 • Moje odborné znalosti spočívajú v navrhovaní a vývoji dátových skladov/data lake/lake house a dátových potrubí ETL/ELT v rámci podnikových prostredí.
 • Disponujem pokročilými znalosťami v oblasti Databricks, Pyspark,SQL, návrhu dátových skladov a jazierkových skladov a svoje zručnosti som efektívne uplatnil v oblasti konvenčných aj distribuovaných dátových skladov na platformách vrátane Microsoft Azure, Google Cloud (GCP) a Databricks.
 • V súčasnosti pôsobím ako inžinier a vývojár pre Azure a Databricks, ktorý sa stará o významnú klientelu veľkej švajčiarskej banky.

Zručnosti

Programovací jazyk/rámec
Cloudera Hadoop, Apache Spark (PySpark), Python
SQL/TSQL, Hive, Impala
Verejný cloud/výpočet
Microsoft Azure
Platforma Google Cloud
Databricks a Lakehouse
Distribuované databázy
Amazon Redshift
Google BigQuery
Extract Transform Load
Talend
SSIS
PySpark
RDBMS
SQL Server 2008/2012
Oracle 11g
PostgreSQL
Samoobslužná BI a analytika
Datameer
Tableau/ R Programovanie
Trifacta

Silné stránky

Efektívne komunikačné zručnosti
Prístup zameraný na detaily a jasnosť
Silná pracovná etika a profesionalita
Spolupráca a tímový duch

Skúsenosti s technológiami

Azure Databricks - 80%
Microsoft Azure a GCP - 45 %
ETL a dátové modelovanie, dimenzionálne modelovanie - 70%
Big Data, Cloudera Hadoop, Spark, Pig - 60%
SQL, RDBMS a dátový sklad - 80%
C#.Net a objektovo orientované programovanie - 65%
Linux, Terraform, CICD, Git - 40%

Zhrnutie zamestnania

09/2021 - súčasnosť, technický vedúci a dátový architekt, TATA Consultancy Services, Vroclav, Poľsko
06/2019 - 09/2021, Technical lead, TATA Consultancy Services, Pune, India
09/2016 - 05/2019, Senior Lead Analyst, Infosys BPM, Pune, India
09/2013 - 09/2016, Senior Programmer Analyst, CitiCorp Services India Private Limited, Pune, India
09/2007 - 09/2013, konzultant, Automatic Data Processing India Pvt Ltd, Pune, India
04/2006 - 09/2007, softvérový vývojár, Optimal Info Tech Private Limited, Bombaj, India

Certifikáty

01/2023, Databricks Certified Data Engineer Professional, Databricks, https://credentials.databricks.com/c01ce455-372c-40fc-9aea-d864d2cfa204
02/2023, Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals, Microsoft, https://www.credly.com/badges/3f5653fb-0b75-4fb0-babb-8115a24bc6dc/public_url
12/2022, Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Microsoft, https://www.credly.com/badges/ea924909-3c1e-485d-8dad-ea4c3b5372d3/public_url

Skúsenosti s projektmi

09/2021 - súčasnosť, Data Architect and Technical Lead, TATA Consultancy Services, Wroclaw, Poľsko

Projekt: Projekt: Regulačná dátová platforma BFSI pre globálnu likvidáciu(plánovanie ozdravenia a riešenia krízových situácií) a správu aktív

Popis: Projekt pre oblasť bankovníctva, ktorý sa zaoberá riešením krízových situácií v oblasti bankovníctva: Vytvorenie dátovej a reportovacej platformy v rámci plánovania riešenia krízových situácií a ozdravenia pre investičnú banku. Tento mesačný regulačný "krízový" a "bežný" plán s vývojom a realizáciou koncového dátového potrubia na spracovanie komplexných výpočtov finančných údajov z rôznych upstreamových systémov.

Úlohy: Dátová architektúra, dátová stratégia, systémová integrácia a analýza

Nástroje a env: Apache Spark (PySpark), Spark Dataframes API, Spark Pipeline Optimization Apache Airflow, AzCopy a Azure Synapse

Python, GitHub, Jenkins, SQL, Tableau, Jira (Atlassian)

Platforma Databricks na Microsoft Azure

Linux, Cloudera Hadoop

06/2019 - 08/2021, Technical lead, TATA Consultancy Services, Pune, India

Projekt: BFSI Regulačná dátová platforma pre OCIR (Operational Continuity in Resolution)

Description: Financovanie a spoplatňovanie aktív a služieb investičných bánk si vyžaduje pravidelné hodnotenie a prehodnocovanie v OCIR. Projekt vyžaduje preberanie všetkých údajov o financovaní aktív a služieb a referenčných údajov, ktoré sa majú premietnuť na opätovné ocenenie a vyhodnotenie. To sa dosiahlo ingestovaním a výpočtom obrovského množstva údajov zo všetkých oddelení a služieb tak, aby zodpovedali projekcii v rámci SLA.

Úloha: Senior Big Data Engineer

Nástroje a env: Apache Hive, Apache Spark (Python), Impala, GitHub, Jira (Atlassian)

Platforma Databricks na Microsoft Azure a Google Cloud

Linux, Cloudera Hadoop

09/2016 - 05/2019, Senior Lead Analyst, Infosys BPM, Pune, India

Projekt: Dátový sklad pre dodávateľský reťazec

Opis: Projekt pre oblasť riadenia a zásobovania: Zriadenie analytickej platformy zahŕňajúcej, návrh dátového skladu a dátových úložísk typu single point of truth pre rôzne subdomény a rozhrania pre reporting.

Cieľom bolo zachytiť importné metriky na dennej báze, napr,

 • Od obstarávania k platbám
 • Analýza omeškania

Úloha: Dátový architekt a inžinierstvo

Nástroje a Env: AWS, Amazon Redshift, PostgreSql, SQL, PL/PGSQL

09/2013 - 09/2016, Senior Programmer Analyst, Citicorp Services India Private Limited, Pune, India

Projekt: Projekt: Citi Research and Analytics

Opis: Projekt bol zameraný na analýzu a analýzu údajov o spoločnosti Citi: Umožnenie podnikania pomocou platformy pre analýzu veľkých objemov údajov v nasledujúcich prípadoch použitia

Logy webových prístupov portálu Citi Velocity na získanie prehľadu o vzorcoch prístupov používateľov

Hlásenia o špičkovom používaní podľa regiónov/krajín/miest s priamym mapovaním na príslušné servery AKAMAI.

prijímanie údajov o kliknutí na web a vytváranie dátových mariet na analýzu kliknutí prostredníctvom údajov získaných z predplatného Citi Research

Úloha: Vývojár veľkých dát

Nástroje a env: Apache Spark (Python), Impala, Oracle 10g, PLSQL, Talend 5.6 (ETL), Datameer, MYSQL, PIWIK

Cloudera Hadoop, Oracle, Linux, Java

09/2007 - 09/2013, konzultant, Automatic Data Processing India (ADP), Pune, India

Hlavná technická oblasť práce:

C#.NET(4.5) vývoj na aplikačnom rámci s využitím Entity Framework

Vývoj databázy a ETL s použitím SQL Server 2008 a SSIS

Úloha: Vývojár softvéru

04/2006 - 09/2007, vývojár softvéru, Optimal Info Tech Private Limited, Bombaj, India

Hlavná technická oblasť práce:

Vývoj softvéru pre exportné riešenie ERP pre odevný priemysel(N-úrovňové) s použitím nižšie uvedených technológií

VB.NET a SQL Server 2005/2008

Dosiahnuté výsledky

 • Vytvorenie komplexného riešenia pre Exception Dashboard a Reporting pomocou Spark so živýmdashboardom, ktorý umožňuje podniku včas konať a ušetriť drahocenný čas (2 - 3 dni) na podpis. Zahŕňalo to pomocné funkcie, ako napríklad :konfigurovateľné porovnávanie medzi potrubiami na identifikáciu delt.
 • Migrácia dátových potrubí projektu zo Spark 2.0 na Spark 3.0 dosiahnutá v priebehu 2 týždňov obdobia pod značným tlakom s kritickými výpadkami projektu a podniku
 • Optimalizáciadátových potrubí Spark identifikáciou úzkych miest na rôznych úrovniach pre kód potrubia, rámec a platformu. Výsledkom je: Identifikované modely boli optimalizované s takmer 40 % zlepšením a na základe analýzy boli niektoré modely presunuté do výpočtovo optimalizovanýchDB clustrov, ktoré priniesli vynikajúce 200 % zvýšenie výkonu

Akreditácie a školenia

 • Databricks Partner Solutions ArchitectEssentials
 • Akreditácia - Databricks Lakehouse Fundamentals
 • Microsoft Azure pre dátové inžinierstvo
 • Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning
 • Základy využívania neštruktúrovaných údajov pomocou Cloud Dataproc na platforme Google Cloud Platform
 • Bezserverová analýza údajov s Google BigQuery a Cloud Dataflow

Vzdelávanie

07/2005 - 02/2006, Postgraduate Diploma in Advance Computing, Advance Computing, Vidyanidhi Info Tech Academy-National Resource Centre of CDAC, India, Mumbai, India

Pokročilá výpočtová technika

(C, C++, Java, .Net, RDBMS-Oracle, Linux)

07/2005, Bachelor of Mechanical Engineering, Mechanical Engineering, All India Shri Shivaji Memorial Society's College of Engineering [Pune University], Pune, India

Referencie

Kedar Kulkarni, Citi Technology Canada, kedarkulkarni78@gmail.com, +16478322499
Suraj Pedulwar, Automatic Data Processing India Private Limited, +91 9049156085
Vijay Bhaskar Datla Reddy, Clairvoyant LLC, datla.vijay@gmail.com, +91 9960501199
Karthick Vadivel, Schlumberger, vadivelkarthick1989@gmail.com, +91 9975638603

Sociálne médiá

@charudattadeshmukh - https://www.linkedin.com/in/charudattadeshmukh/
@charudatta007 - https://twitter.com/Charudatta007
@charudattadeshmukh - https://medium.com/@charudattadeshmukh/
O pozícií:

As a Data Architect, you will be the mastermind behind an organization's data strategy and infrastructure. Your role involves designing and managing data systems, ensuring data accuracy, security, and accessibility. You'll collaborate with stakeholders to understand data needs, create data models, and oversee database development. Your expertise in data management and architecture will enable efficient data utilization, driving informed decision-making and business growth. As a Data Architect, you'll play a crucial role in transforming raw data into actionable insights for your organization.

O firme:
Citi Bank

Citi Bank, a subsidiary of Citigroup Inc., is a global banking and financial services institution. Renowned for its extensive network and diverse financial products, Citi Bank serves millions of individuals, businesses, and institutions worldwide. Offering a wide range of services including banking, lending, wealth management, and more, Citi Bank is committed to enabling financial progress and economic growth. With a history spanning over two centuries, it remains a trusted partner for customers seeking comprehensive financial solutions and expertise.

Uprav si tento vzor v našom online editore.

Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

AI Resume Writer od Kickresume dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť skvelý prvý návrh tvojho životopisu. Stačí zadať názov tvojej pracovnej pozície a umelá inteligencia ti pomôže začať.
Vytvoriť životopis pomocou AI Nech sa tvoj životopis napíše sám - pomocou AI.

Súvisiace vzory životopisov — databázoví administrátori

Databázový tester ukážka životopisu
Databázový tester ukážka životopisu
Ukážka životopisu systémového administrátora
Ukážka životopisu systémového administrátora
Amazon Systems Administrator Resume Sample
Amazon Systems Administrator Resume Sample

Súvisiace vzory motivačných listov — IT

Šablóna sprievodného listu vývojára Hadoop
Šablóna sprievodného listu vývojára Hadoop
Príklad sprievodného listu optického inžiniera
Príklad sprievodného listu optického inžiniera
Príklad sprievodného listu webového redaktora
Príklad sprievodného listu webového redaktora

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.