University Application Cover Letter Sample [SK]

Hired by
1M+ job seekers
This cover letter sample was provided by a real person who got hired with Kickresume’s help. Create your cover letter now or edit this cover letter example.
Was this sample helpful? Rate it!
Average: 5.0 (15 votes)

University Application Cover Letter Sample [SK] (Full Text Version)

Jan Sobotka

555-555-5555
hello@kickresume.com
Fakulta informačních technologií
Česká Republika
Vysoké učení technické v Brně
Motivačný list k prihláške na inžinierske štúdium - študijný program Informační technologie a umělá inteligence

Dobrý deň,

na základe informácii na webovej stránke fakulty sa uchádzam o štúdium na FIT VUT v študijnom programe druhého stupňa Informační technologie a umělá inteligence.

Informatika a informačné technológie boli stredobodom mojej pozornosti, už od základnej školy, kde sa stala informatika mojim obľúbeným predmetom, nakoľko som bol vždy prirodzené zvedavý pre technológie. Nechával som sa inšpirovať mojím strýkom, ktorý vyštudoval fakultu elektrotechniky a informatiky. Vďaka nemu som sa naučil pracovať s počítačom a pri každej príležitosti som sa snažil od neho vypáčiť nové vedomosti. Odvtedy mám cieľ, stať sa „inžinierom výpočtovej techniky“.

K viac reálnejšej informatike som prišiel na strednej škole, kde som sa zapojil do programu Cisco sieťovej akadémie, v ktorom som postupne napredoval vďaka inšpirácii od starších spolužiakov a učiteľom, ktorí nám predávali informácie z prostredia sieťových technológii. V rámci tohoto programu som vyhral niekoľko celoslovenských súťaží. Rovnako som sa zapojil aj to súťaže v kategórii Internet of Things, kde sme v trojici vytvorili z hračkárskeho auta na ovládanie pojazdnú „meteorologickú stanicu“, ovládateľnú pomocou WiFi. Na konci môjho stredoškolského štúdia som sa sústredil aj na umelú inteligenciu, kde som si ako praktickú maturitu pripravil prácu o umelej inteligencii a programovacom jazyku Python.

Pre bakalárske štúdium som sa rozhodol na Fakulte Informatiky a Informačných Technológii, Slovenskej Technickej Univerzity. Atmosféra vysokej školy bola pre mňa novinkou, avšak veľmi príjemnou. Tu by som povedal, že som pochopil, čo to v skutočnosti je programovať. Počas štúdia, sa mi odkrylo toľko súvislostí a získal som mnoho vedomostí, ktoré som sa nakoniec rozhodol podávať ďalej, napríklad vo forme prednášok na stredných školách v študentskej organizácii Národ Technickej Excelencie, v ktorej momentálne figurujem ako podpredseda. Už počas prvého roku, som stretol učiteľov, ktorí boli mojou motiváciou k rozhodnutiu, že sa chcem venovať výskumu informatiky. Prihlásil som sa teda do výskumne orientovaného seminára vedeného prof. Bielikovou. Tento seminár však nabral úplne iný smer ako nám bolo predstavené, nakoľko vďaka situácii, ktorá na fakulte vznikla, nám vedenie nahradilo vyučujúcich na tomto seminári, čo ma ako študenta frustrovalo, keďže z elitného seminára budúcich výskumníkov sa stal čitateľský klub o ôsmej ráno. Nepáčilo sa mi, kam po vzniknutej situácii a odchode učiteľov začala fakulta smerovať. Preto som sa rozhodol kandidovať na študentského senátora, aby som mohol zastupovať hlas študentov v akademickom senáte, aspoň takouto formou. Momentálne sa však sústredím na moju bakalársku prácu, ktorá sa týka kontrolovaného generovania realistického obrazu pomocou GAN sietí. Práca má výskumný charakter, z ktorej som napísal aj článok pre našu fakultnú konferenciu IITSRC.

Vzdelávanie je jedna zo základných podmienok pokroku, preto sa rád naučím aj niečo nové mimo sféru informačných technológii. Veľmi rád vzdelanie šírim, či už medzi rovesníkov, mladších alebo starších. Chcem pracovať na sebe a chcem podporiť a prispieť do vedy a výskumu.

 S pozdravom,

Jan Sobotka
Edit this sample using our resume builder.

Don’t struggle with your cover letter. Artificial intelligence can write it for you.

Kickresume’s AI Cover Letter Writer runs on GPT-4 and can generate human-like cover letters in a matter of seconds. Try it now and say goodbye to writer’s block.
Generate Cover Letter Now Don’t struggle with your cover letter. Artificial intelligence can write it for you.

Related university student resume samples

University Student Resume Sample
University Student Resume Sample
University of Maryland Research Assistant Resume Example
University of Maryland Research Assistant Resume Example
Legal Intern Resume Example
Legal Intern Resume Example

Related university student cover letter samples

Research Intern Cover Letter Example
Research Intern Cover Letter Example
Politics Internship Cover Letter Example
Politics Internship Cover Letter Example
Mechanical Engineering Internship Cover Letter Example
Mechanical Engineering Internship Cover Letter Example

Let your resume do the work.

Join 3,600,000 job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Sign Up
Learn to write a great resume that will get you invited to more job interviews.