Získajte prácu vedúceho maloobchodnej predajne pomocou tohto sprievodcu životopisom

Sprievodca životopisom pre manažérov maloobchodných predajní, ktorý obsahuje praktické tipy na písanie a príklady životopisov. Medzi zahrnuté témy patrí formátovanie životopisu, ako napísať zhrnutie životopisu, výber zručností, ktoré treba uviesť v životopise, opis pracovných skúseností a správne uvedenie vzdelania.

Pokračovanie kariéry v maloobchode bude takmer vždy zahŕňať čas strávený na pozícii vedúceho maloobchodnej predajne. Ak chcete získať takúto pozíciu, musíte vytvoriť životopis, ktorý jasne a stručne predstaví vaše odborné znalosti v oblasti maloobchodu spolu s vašimi manažérskymi schopnosťami.

V tejto príručke sa budeme venovať všetkému, čo potrebujete vedieť o písaní životopisu manažéra maloobchodnej predajne.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o:

1. Najlepší formát životopisu pre manažérov maloobchodných predajní

Vo všeobecnosti platí, že pri uchádzaní sa o manažérske pozície je najlepší formát životopisu v obrátenom chronologickom poradí.

Tento životopis sa zameriava predovšetkým na vaše pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza vaše posledné zamestnanie a od neho sa postupuje smerom dozadu.

Ak nemáte rozsiahlu pracovnú históriu v maloobchode, ale máte solídne akademické vzdelanie v oblasti riadenia maloobchodu, potom je pre vás správnou voľbou funkčný životopis. Tento formát životopisu sa zameriava na vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti namiesto formálnych pracovných skúseností.

Existuje aj tretia možnosť známa ako hybridný životopis. Tento formát kombinuje prvky obráteného chronologického aj funkčného životopisu, aby sa zameranie životopisu rovnomerne rozložilo medzi všetky časti. Ak máte nejaké relevantné pracovné skúsenosti v kombinácii s certifikátmi alebo manažérskym vzdelaním, tento formát môže byť pre vás najvhodnejší.

2. Ako napísať zhrnutie životopisu ako manažér maloobchodnej predajne

Zhrnutie životopisu je úvodné vyhlásenie na začiatku dokumentu. Jeho hlavným cieľom je upútať pozornosť čitateľa - v tomto prípade zamestnávateľa, pútavými informáciami, ako sú kľúčové úspechy alebo ocenenia.

Nižšie uvádzame príklad slabého zhrnutia životopisu manažéra maloobchodu, po ktorom nasleduje oprava a vysvetlenie, aby sme lepšie ilustrovali, ako napísať silné zhrnutie.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu manažéra maloobchodu:

Manažér maloobchodu so skúsenosťami s riadením veľkého maloobchodného skladu s mnohými zamestnancami. Vysoké kontakty s miestnymi obchodníkmi a výrobnými závodmi. Skúsený v získavaní lacnejších dodávateľov s vysokokvalitnými výrobkami.

Čo je na tomto príklade zlé? Pri písaní zhrnutia životopisu sa vždy usilujte byť čo najkonkrétnejší. Váš súhrn je to, čím upútate pozornosť zamestnávateľov, takže údaje, ktoré uvediete, aj jazyk, ktorý použijete, musia byť presvedčivé.

Opravený príklad zhrnutia životopisu vedúceho maloobchodnej predajne:

Manažér maloobchodnej predajne orientovaný na výsledky s viac ako 6 rokmi skúseností s riadením veľkého maloobchodného skladu s viac ako 150 zamestnancami. Vysoko prepojený s miestnymi obchodníkmi a majiteľmi tovární, čo umožňuje lacnejšie zásobovanie a nižšie výrobné náklady. Získal nového dodávateľa konzervovaného tovaru v supermarkete, čo viedlo k 30 % zvýšeniu zisku v oddelení potravín.

Prečo je to lepšie? V tomto opravenom príklade uchádzač ponúka oveľa konkrétnejšie informácie týkajúce sa jeho skúseností s riadením veľkých obchodných tímov a jeho schopnosti získavať tovar s nižšími nákladmi na zvýšenie zisku spoločnosti. Tieto typy podrobností ukazujú zamestnávateľom nielen vaše úspechy, ale aj vašu schopnosť poskytnúť spoločnosti ako zamestnanec ďalšiu hodnotu.

3. Kľúčové zručnosti v oblasti riadenia maloobchodu, ktoré treba uviesť v životopise

Ako manažér maloobchodu ste zodpovedný nielen za každodennú technickú prevádzku predajne, ale aj za interpersonálne riadenie a dohľad nad zamestnancami. To znamená, že na to, aby ste v rámci tejto pozície uspeli, potrebujete veľký súbor technických aj interpersonálnych zručností.

Zručnosti možno v životopise použiť mnohými spôsobmi. Okrem osobitnej časti venovanej zručnostiam ich môžete umiestniť aj do zhrnutia životopisu a časti o pracovných skúsenostiach, aby ste svojmu životopisu dodali ďalšie podrobnosti a zaujímavosť.

Aby ste si mohli premyslieť kľúčové zručnosti manažmentu maloobchodu do svojho životopisu, uvádzame 10 skvelých príkladov technických aj interpersonálnych schopností, ktoré by ste mali zvážiť zahrnúť:

Technické zručnosti

 • Plánovanie personálu
 • Prijímanie a prijímanie zamestnancov do zamestnania
 • Vedenie denného účtovníctva
 • Riadenie zásob
 • Príprava rozpočtu
 • Stanovenie cieľov predaja
 • Znalosť dodržiavania právnych predpisov v oblasti maloobchodu
 • Získavanie dodávateľov výrobkov
 • Objednávanie výrobkov
 • Hodnotenie výkonnosti

Interpersonálne zručnosti

 • Vedenie ľudí
 • Delegovanie právomocí
 • Aktívne počúvanie
 • Empatia
 • Organizácia
 • Ústna a písomná komunikácia
 • Multi-Tasking
 • Riešenie konfliktov
 • Kritické myslenie
 • Spolupráca

Zistite svoje skóre v životopise!

Náš AI Resume checker dokáže skontrolovať váš životopis a poskytnúť vám tipy, ako ho môžete zlepšiť.
resume score

4. Ako opísať pracovné skúsenosti manažéra maloobchodnej predajne

Uvedenie pracovných skúseností je dôležitou súčasťou písania životopisu - viete však, ako efektívne opísať svoje pracovné skúsenosti, aby ste zapôsobili na zamestnávateľov?

Ak chcete svoje pracovné skúsenosti opísať pútavo, je dôležité uviesť čo najviac konkrétnych a kvantifikovateľných údajov. Môžu to byť kľúčové zručnosti, úspechy a zodpovednosti, ktoré ste zastávali na rôznych predchádzajúcich pozíciách.

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu manažéra maloobchodnej predajne:

Maloobchodný manažér | Belk, Inc.

Chicago, IL | jún 2016 až máj 2020

 • Prijímal a dohliadal na zamestnancov s viac ako 30 zamestnancami vrátane poskytovania školení a spätnej väzby s cieľom zlepšiť celkový výkon zamestnancov.
 • Vypracoval týždenné, mesačné a ročné predajné ciele vrátane individuálnych predajných cieľov pre každého predajcu, čím zvýšil priemerný mesačný predaj o 25 %.
 • Vyhľadával dodávateľov nových výrobkov prostredníctvom prieskumu trhu a trendov, čím zabezpečil, aby boli expozície a zásoby v predajni vždy zásobené najnovšími populárnymi výrobkami.

5. Správny spôsob uvádzania vzdelania v životopise

Povýšenie na manažérsku pozíciu v maloobchode si vyžaduje jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • Rozsiahla pracovná história na viacerých pozíciách v maloobchode (merchandiser, floor supervisor atď.)
 • Vysokoškolský alebo bakalársky titul v príbuznom odbore
 • stredne dlhá prax v maloobchode spojená s príslušnými certifikátmi

Bez ohľadu na to, ktorá z týchto možností sa na vás vzťahuje, je dôležité vždy uviesť najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ako aj všetky príslušné vzdelávacie programy alebo certifikáty, ktoré máte. Väčšina pracovných miest v maloobchode vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo GED, ale u jednotlivých zamestnávateľov sa to líši.

Tu je príklad dobre spracovanej časti životopisu manažéra maloobchodu o vzdelaní:

Vzdelanie

Certifikáty

Publikované 31. máj 2022

Dokumentárny fotograf a spisovateľ. Noel pracoval pre medzinárodné publikácie ako Deutsche Welle v Nemecku a News Deeply v New Yorku. Je tiež spoluzakladateľom celosvetového multimediálneho projektu Women Who Stay a spolupracoval ako novinár s University of Southern California. Z cestovania po svete sa vďaka pandémii zmenil na sedenie na gauči, ale vďaka Kickresume môže pomáhať iným ľuďom skutočne robiť veci (napríklad hľadať prácu), takže sa nebude sťažovať.

Všetky vzory životopisov — vedúci obchodu

Ukážka životopisu manažéra obchodu Walmart
Ukážka životopisu manažéra obchodu Walmart
Moderný maloobchodný manažment príklad životopisu
Moderný maloobchodný manažment príklad životopisu
Príklad životopisu majiteľa obchodu
Príklad životopisu majiteľa obchodu
Ukážka životopisu supervízora
Ukážka životopisu supervízora
Príklad životopisu manažéra obchodu
Príklad životopisu manažéra obchodu
Ukážka životopisu skladníka
Ukážka životopisu skladníka
Šablóna životopisu manažéra maloobchodu
Šablóna životopisu manažéra maloobchodu

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.