Vytvorenie motivačného listu pre prácu v oblasti umenia a dizajnu

Odborníci na umenie a dizajn sú zodpovední za významný prínos pre našu kultúru, médiá a ďalšie oblasti. Či si to uvedomujete alebo nie, umenie ovplyvňuje mnohé aspekty nášho každodenného života. Ak sa chcete stať profesionálom v oblasti umenia a dizajnu, budete potrebovať viac než len vytvoriť krásne portfólio - budete potrebovať aj motivačný list, ktorý predstaví nielen váš umelecký talent, ale aj vašu vášeň a skúsenosti v tomto odvetví.

V tejto príručke rozoberieme 5 kľúčových prvkov na vytvorenie ideálneho sprievodného listu v oblasti umenia a dizajnu. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o tom, ako:

 • správne naformátovať záhlavie a titulok motivačného listu o umení a dizajne
 • Vytvoriť osobný pozdrav v sprievodnom liste o umení a dizajne
 • napísať pútavý úvod motivačného listu o umení a dizajne
 • Ukázať svoju hodnotu a úspechy ako profesionála v oblasti umenia a dizajnu
 • Ukončite svoj motivačný list v oblasti umenia a dizajnu silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Správne naformátujte záhlavie a nadpis motivačného listu v oblasti umenia a dizajnu.

Prvýmikľúčovými zložkami každého dobre napísaného motivačného listu sú správne naformátované záhlavie a nadpis.

Záhlavie sprievodného listu je stručný blok textu, ktorý sa zvyčajne nachádza v ľavom hornom rohu dokumentu. V tomto záhlaví uvediete údaje o spoločnosti, do ktorej sa hlásite, a svoje profesijné informácie.

Pokiaľ ide o nadpis motivačného listu, ide o krátke, jednovetové vyhlásenie, ktoré slúži ako nadpis a úvod pre úvod a telo motivačného listu.

Na ilustráciu toho, ako správne napísať a naformátovať každý z týchto prvkov, si pozrite príklady uvedené nižšie:

Formátovanie záhlavia

Záhlavie sa môže líšiť formátovaním a poradím informácií, ale vždy by malo obsahovať:

 • názov spoločnosti a oddelenia spoločnosti, do ktorej sa hlásite
 • Vaše meno a profesijný titul
 • Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa atď.)

Keď dáte všetky tieto údaje dokopy, malo by to vyzerať podobne ako v tomto príklade

Na: "V prípade, že sa chcete stať zamestnancom spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom tovaru a služieb, je potrebné, aby ste sa obrátili na: Inštitút umenia, oddelenie interiérového dizajnu
Od: Jane Doe, odborníčka v oblasti umenia a dizajnu
(123) 456-7890 | janedoe@email.com | linkedin.com/in/jane-doe

Písanie nadpisu

Pri písaní titulku motivačného listu v oblasti umenia a dizajnu by ste mali zvážiť, ako novinové stránky a časopisy štruktúrujú svoje titulky. Mal by byť pútavý a presvedčivý a mal by zamestnávateľov nabádať, aby si váš motivačný list prečítali ďalej.

V každom titulku, ktorý napíšete, by ste mali vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad účinného titulku motivačného listu v oblasti umenia a dizajnu, po ktorom nasleduje rozpis jeho zložiek

Moje 3 kľúčové zručnosti v oblasti umenia a dizajnu a ako ich môžem uplatniť vo vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3 kľúčové zručnosti
Kľúčové slovo: umenie a dizajn
Prídavné meno/sloveso: kľúčové, uplatniť
Prísľub: vo vašej spoločnosti - pridaním tohto detailu potvrdzujete zamestnávateľovi svoj zámer angažovať sa v jeho spoločnosti.

2. Vytvorte osobný pozdrav v motivačnom liste o umení a dizajne.

Medzi nadpisom a úvodom vášho motivačného listu by sa mal nachádzať personalizovaný pozdrav.

Na rozdiel od použitia vágneho alebo všeobecného pozdravu - napríklad "Komukoľvek, koho sa to týka" - personalizovaný pozdrav ukazuje zamestnávateľom, že ste venovali čas prieskumu ich spoločnosti a že máte veľký zmysel pre detail. V ideálnom prípade by ste mali svoj motivačný list adresovať konkrétnej osobe, napríklad vedúcemu oddelenia, na ktoré sa hlásite, alebo náborovému pracovníkovi spoločnosti.

Ak sa vám nepodarí odhaliť presnú osobu, ktorá bude váš motivačný list posudzovať, vyskúšajte jednu z týchto alternatív:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte pútavý úvodný motivačný list o umení a dizajne

Po tom, ako ste si vyčistili hlavičku, nadpis a pozdrav, je čas napísať úvod sprievodného listu.

V tomto bode motivačného listu by ste už mali upútať pozornosť čitateľa predchádzajúcimi prvkami dokumentu. Preto, aby ste si udržali ich pozornosť úvodom, mali by ste okamžite začať opisovať svoje profesionálne skúsenosti a pozoruhodné väzby, ktoré máte na spoločnosť.

Silný motivačný list v oblasti umenia a dizajnu bude obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • Vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list v oblasti umenia a dizajnu

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som odborník v oblasti umenia a dizajnu s viac ako 3 rokmi skúseností, ktorý pracoval ako vysoko hodnotený interiérový dizajnér pre [bývalý zamestnávateľ]. Po spolupráci s vedúcim vášho oddelenia dizajnu Joe Smithom na oficiálnom dizajnérskom projekte ma povzbudil, aby som sa uchádzal o túto pozíciu.

Tým, že uchádzač uvedie, že ho k uchádzaniu sa o túto pozíciu povzbudil uznávaný člen súčasného personálu zamestnávateľa, poskytuje zamestnávateľovi okamžitú profesionálnu referenciu v rámci vlastnej spoločnosti.

4. Ukážte svoju hodnotu a úspechy ako profesionála v oblasti umenia a dizajnu

Po úvode vášho motivačného listu nasledujú hlavné odseky. Vo všeobecnosti by ste sa mali zamerať na celkovo 2 až 4 hlavné odseky, v ktorých podrobne opíšete, prečo ste pre danú spoločnosť vhodným kandidátom a naopak.

V týchto odsekoch sa pokúste odpovedať na každú z nasledujúcich otázok:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete?
 • Vďaka akým úspechom alebo kvalifikácii vynikáte ako uchádzač?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Konkrétne v prípade úspechov vyberte tie najlepšie a najrelevantnejšie, ktoré zamestnávateľovi sprostredkujú vašu profesionálnu hodnotu. Pri opise týchto úspechov uveďte čo najviac konkrétnych a kvantifikovateľných údajov.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste v oblasti umenia a dizajnu

Na pozícii asistentky riaditeľa pre umenie a dizajn v [bývalý zamestnávateľ] som pomáhala pri vývoji a realizácii celoštátneho študentského umeleckého programu, ktorý zvýšil zapojenie žiakov K-12 do umenia v priemere o 45 % na školský obvod.

5. Ukončite svoj motivačný list o umení a dizajne silným záverečným vyhlásením

Posledným prvkom každého vynikajúceho motivačného listu v oblasti umenia a dizajnu je silné záverečné vyhlásenie.

V tomto vyhlásení by ste mali uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad dobre napísaného záverečného vyhlásenia v motivačnom liste v oblasti umenia a dizajnu

Som si istý, že ako člen vášho tímu môžem uplatniť svoje zručnosti a pomôcť pri tvorbe a realizácii pôsobivých projektov v oblasti umenia a dizajnu, ktoré presahujú očakávania klientov a spoločnosti. Teším sa na vašu ponuku a dúfam, že sa v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov spojíme buď telefonicky, alebo osobne. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo sa so mnou spojte na sieti LinkedIn.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy motivačného listu.

Publikované 19. júl 2023

Klára nedávno ukončila štúdium na University of St Andrews v Škótsku. Po tom, čo napísala životopisy pre mnohých svojich spolužiakov, dostala príležitosť písať na plný úväzok pre Kickresume. Klára je našou osobou, ktorá sa zaoberá všetkým, čo súvisí so študentskými životopismi alebo životopismi "bez skúseností". Zároveň napísala niekoľko najobľúbenejších článkov s radami pre životopisy na tomto blogu. Keď práve nepíše, pravdepodobne ju nájdete, ako naháňa psy alebo pozoruje ľudí pri šálke kávy.

Všetky vzory motivačných listov — umenie / dizajn

Ukážka sprievodného listu manažéra marketingu a značky
Ukážka sprievodného listu manažéra marketingu a značky
Ukážka sprievodného listu editora videa
Ukážka sprievodného listu editora videa
Environment Artist at Iron Galaxy Studios ukážka motivačného listu
Environment Artist at Iron Galaxy Studios ukážka motivačného listu
Asistent zvukového inžiniera v Iyuno-SDI ukážka sprievodného listu
Asistent zvukového inžiniera v Iyuno-SDI ukážka sprievodného listu
Ukážka sprievodného listu herca
Ukážka sprievodného listu herca

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.