5 jednoduchých krokov pri písaní životopisu študenta spoločenských vied

Ako študent spoločenských vied sa neustále snažíte lepšie porozumieť ľuďom a svetu okolo seba - či už prostredníctvom psychológie, sociológie, politológie alebo iných disciplín v rámci tejto oblasti. Ak chcete získať prácu v oblasti spoločenských vied ešte počas štúdia, je veľmi dôležité napísať životopis, ktorý zachytáva najlepšie príklady vašich akademických a odborných kvalít.

V tejto príručke sa dozviete 5 jednoduchých a kľúčových krokov pri písaní životopisu ako študent spoločenských vied. Čítajte ďalej a dozviete sa o:

 • Ako si vybrať najlepší formát životopisu pre vašu úroveň skúseností
 • Prečo písať zhrnutie životopisu ako študent spoločenských vied
 • Aké typy zručností v oblasti spoločenských vied uviesť v životopise
 • Ako v životopise opísať relevantné pracovné skúsenosti
 • Kde uviesť svoje doklady o vzdelaní a akademické úspechy

Stále si hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

1. Ako si vybrať najlepší formát životopisu pre vašu úroveň skúseností

Vždy, keď píšete životopis akéhokoľvek druhu, musíte sa najprv rozhodnúť, ktorý formát životopisu bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Existujú 3 hlavné možnosti formátovania:

 • Obrátený chronologický : Obrátený chronologický životopis sa zameriava predovšetkým na pracovné skúsenosti, čo z neho robí najväčšiu a ústrednú časť dokumentu. Hoci je tento formát štandardom, ktorý očakáva väčšina zamestnávateľov, nie je vždy ideálnou voľbou pre súčasných študentov, ktorí nemajú rozsiahlu formálnu pracovnú históriu.
 • Funkčný: Funkčný životopis odstraňuje dôraz na pracovné skúsenosti. Namiesto toho sa v tomto type životopisu kladie väčší dôraz na vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti. Vďaka tomu je funkčný formát skvelou voľbou pre súčasných študentov, pretože umožňuje uchádzačovi viac uprednostniť svoje akademické skúsenosti a úspechy.
 • Hybridný: Hybridný životopis kombinuje prvky obráteného chronologického aj funkčného životopisu. Namiesto toho, aby mal hybridný životopis jednu ústrednú časť, rozloží zameranie dokumentu rovnomerne medzi všetky časti. Vďaka tomu je tento formát dobrou voľbou pre uchádzačov, ktorí majú kombináciu akademických a pracovných skúseností.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. Prečo písať zhrnutie životopisu ako študent spoločenských vied

Zhrnutie životopisu je krátke vyhlásenie na začiatku životopisu, ktoré pomáha predstaviť uchádzača zamestnávateľovi. V tomto zhrnutí by ste sa mali snažiť uviesť svoje najlepšie profesionálne vlastnosti, ako sú kľúčové špecializácie alebo významné úspechy.

Dobre napísané zhrnutie v životopise je dôležité, pretože vám pomôže, aby ste si svoj životopis lepšie zapamätali a vynikli medzi konkurenciou.

Aby sme lepšie ilustrovali, ako napísať efektívny súhrn životopisu, nižšie uvádzame slabý príklad, po ktorom nasleduje oprava a vysvetlenie:

Nesprávny príklad profesijného profilu študenta spoločenských vied

Študent spoločenských vied s titulmi zo sociológie a politológie. Člen univerzitnej volebnej organizácie, ktorá pomáha študentom zaregistrovať sa na voľby. Viedol celoškolskú štúdiu o korelácii medzi politickou informovanosťou a účasťou na voľbách.

Prečo je to nesprávne?

V tomto príklade uchádzač uvádza slušné údaje, ktoré by mohli byť presvedčivé, keby mali len viac podrobností a súvislostí. Vždy, keď píšete zhrnutie životopisu, chcete byť čo najkonkrétnejší, aby informácie vynikli u zamestnávateľov a podnietili ich k ďalšiemu čítaniu.

Opravený profesijný profil študenta spoločenských vied

Študentka spoločenských vied s dvojitým bakalárskym titulom zo sociológie a politológie. Spolupredsedníčka programu Campus Voting Outreach, ktorý dosiahol 25 % nárast počtu študentov registrovaných vo voľbách na akademickej pôde. Uskutočnila celoškolskú štúdiu o korelácii medzi politickou informovanosťou a volebnou účasťou, ktorá bola uverejnená v časopise American Journal of Sociology.

Prečo je to správne?

V tomto opravenom príklade uchádzač ponúka oveľa lepšie informácie o svojich tituloch a skúsenostiach vo vedúcej funkcii v univerzitnej organizácii, pričom uvádza aj veľmi konkrétne úspechy dosiahnuté v rámci tejto funkcie. Na záver zhrnutia uvádza veľmi pôsobivé akademické úspechy, vďaka čomu je toto zhrnutie celkovo oveľa účinnejšie.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Aké typy zručností v oblasti spoločenských vied uviesť v životopise

Ako študent spoločenských vied budete pravdepodobne chcieť v životopise prezentovať čo najviac svojich sociálnych a interpersonálnych zručností. Je však dôležité nielen zahrnúť, ale aj odlíšiť vaše technické zručnosti od interpersonálnych.

Medziľudské zručnosti môžu byť naučené aj vrodené. Ovplyvňujú to, ako komunikujete s ľuďmi a svetom okolo vás. Na porovnanie, technické zručnosti sa musia získať vzdelaním alebo odbornou prípravou a často sa týkajú zložitejších činností a aktivít, napríklad vedieť, ako viesť sociálny experiment.

Majúc to na pamäti, pozrime sa na nasledujúce príklady technických a interpersonálnych zručností, ktoré vyzerajú skvele v životopise študenta spoločenských vied:

Najlepšie technické zručnosti, ktoré môžete uviesť v životopise študenta spoločenských vied

 • Výskumné metódy
 • Plánovanie a vykonávanie experimentov
 • Zber a analýza údajov
 • Znalosť konkrétnych disciplín (psychológia, sociológia atď.)
 • Kognitívne vedy
 • Klinické uvažovanie
 • Počítačová gramotnosť
 • Riadenie projektov
 • Vedenie terénnych štúdií
 • Písanie formálnych dokumentov a správ

Efektívne interpersonálne zručnosti pre životopis študenta spoločenských vied

 • Silná osobná a profesionálna etika
 • kultúrne povedomie a citlivosť
 • ústna a písomná komunikácia
 • Empatia
 • Aktívne počúvanie
 • Riešenie problémov
 • Trpezlivosť
 • Pozorovanie
 • Vedenie
 • Súcit

4. Ako opísať relevantné pracovné skúsenosti v životopise

Keď ste ešte študent, je pravdepodobné, že ešte nebudete mať dostatok formálnych pracovných skúseností na to, aby ste mohli vytvoriť mimoriadne podrobnú časť o pracovných skúsenostiach.

Ak však máte akademické skúsenosti, ako sú stáže, asistentúry alebo povinné klinické hodiny, všetky tieto skúsenosti môžu fungovať ako dobrá náhrada skutočných pracovných miest vo vašej pracovnej histórii. Ak chcete účinne opísať svoje doterajšie skúsenosti, je nevyhnutné uviesť čo najviac kvantifikovateľných a konkrétnych údajov.

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu študenta spoločenských vied

Americké prírodovedné múzeum, New York, NY |
Stážista v antropológii
august 2021 až máj 2022

 • Pomáhal vedúcemu antropológovi múzea pri kategorizácii archeologických nálezov podľa regiónu, kultúry a veku pôvodu.
 • Spolupracoval s ďalšími 5 stážistami na návrhu a vývoji novej kultúrnej výstavy pre múzeum, čím pomohol získať zisk viac ako 5 tisíc dolárov, ktoré budú venované na charitu.
 • Zúčastnil sa na výročnej antropologickej konferencii múzea, pričom pomáhal zamestnancom múzea udržiavaním harmonogramu konferencie a robením poznámok k hlavným prezentáciám.

5. Kde uviesť svoje doklady o vzdelaní a akademické úspechy

Vo všeobecnosti platí, že na výkon povolania v oblasti spoločenských vied potrebujete minimálne bakalársky alebo magisterský titul v závislosti od toho, ktorý odbor si vyberiete. Zahrnutie týchto dokladov do vášho životopisu sa uskutočňuje vytvorením osobitnej časti o vzdelaní.

Keď ste ešte študentom, je dôležité, aby ste do životopisu zahrnuli všetky svoje tituly, aj keď ešte nie sú ukončené. Ak chcete uviesť prebiehajúci titul, stačí uviesť, že titul je "v procese", ako aj uviesť očakávaný dátum ukončenia štúdia.

Okrem toho je časť o vzdelaní miestom, kde môžete uviesť svoje akademické úspechy, napríklad vyznamenania za ukončenie štúdia alebo kľúčové akademické úlohy.

Tu je príklad dobre vypracovanej časti o vzdelaní v životopise študenta spoločenských vied

Georgetown University, Washington, D.C.
Mgr. v odbore psychológia

 • V procese, očakávané ukončenie štúdia: december 2022

University of Virginia Charlottesville, VA
B.S. v odbore psychológia

 • Ukončené štúdium: Máj 2019, Summa Cum Laude
 • Zoznam dekana | 2017, 2018, 2019

Publikované 21. február 2022

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory životopisov — študenti spoločenských vied

Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu stážistu v oblasti ľudských zdrojov
Príklad životopisu stážistu v oblasti komunikácie
Príklad životopisu stážistu v oblasti komunikácie
Business Administration Intern Resume Sample
Business Administration Intern Resume Sample
Príklad životopisu finančného stážistu
Príklad životopisu finančného stážistu
Philips Marketing Intern Resume Sample
Philips Marketing Intern Resume Sample
Ukážka životopisu pre čerstvých stážistov
Ukážka životopisu pre čerstvých stážistov
Ukážka študentského životopisu
Ukážka študentského životopisu
Supply Chain Intern Resume Sample
Supply Chain Intern Resume Sample
Príklad životopisu stážistu v oblasti auditu
Príklad životopisu stážistu v oblasti auditu
Paralegal Intern príklad životopisu
Paralegal Intern príklad životopisu
Príklad životopisu finančného poradcu
Príklad životopisu finančného poradcu
Aktuársky stážista ukážka životopisu
Aktuársky stážista ukážka životopisu
Administratívny stážista ukážka životopisu
Administratívny stážista ukážka životopisu
Príklad životopisu stážistu pre plánovanie podujatí
Príklad životopisu stážistu pre plánovanie podujatí
Príklad životopisu kongresového stážistu
Príklad životopisu kongresového stážistu
Príklad životopisu obchodného analytika
Príklad životopisu obchodného analytika
Príklad životopisu finančného analytika
Príklad životopisu finančného analytika
Príklad životopisu stážistu pre vzťahy s verejnosťou
Príklad životopisu stážistu pre vzťahy s verejnosťou
Ukážka životopisu predajného stážistu
Ukážka životopisu predajného stážistu
Príklad životopisu stážistu v kancelárii
Príklad životopisu stážistu v kancelárii

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 2 500 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.