Ako vytvoriť skvelý životopis stredoškoláka

Ako študent strednej školy môžete potrebovať dobre napísaný životopis z mnohých dôvodov. Či už sa uchádzate o zamestnanie alebo podávate prihlášku na vysokú školu alebo univerzitu, je veľmi dôležité vedieť, ktoré prvky treba zahrnúť, aby bol váš životopis účinný.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní životopisu ako študent strednej školy. Čítajte ďalej a dozviete sa:

 • Ktorý formát životopisu je najlepší pre stredoškolákov?
 • Ako napísať zhrnutie životopisu ako študent strednej školy?
 • Aké zručnosti by mal študent strednej školy uviesť v životopise?
 • Ako opísať doterajšie pracovné skúsenosti stredoškoláka?
 • Ako by mal študent strednej školy uviesť svoje vzdelanie?

Stále si hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

1. Aký je najlepší formát životopisu stredoškoláka?

Vo všeobecnosti je štandardným formátom životopisu obrátený chronologický životopis. Tento životopis sa zameriava na pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza vaše posledné zamestnanie a od neho sa postupuje chronologicky dozadu.

Ak však nemáte dlhoročné skúsenosti s prácou na odborných pozíciách, potom ako študent strednej školy pravdepodobne nebudete mať dostatok pracovných skúseností pre tento formát. V dôsledku toho môžete zvážiť jeden z nasledujúcich alternatívnych formátov:

 • Funkčný životopis: Funkčný životopis odstraňuje dôraz na pracovné skúsenosti a namiesto toho kladie dôraz na vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti (dobrovoľnícka práca, stáže atď.). Tento formát je často najlepší pre súčasných študentov, pretože umožňuje uprednostniť akademické skúsenosti a mimoškolské aktivity.
 • Hybridný životopis: Hybridné životopisy rovnomernejšie rozdeľujú zameranie životopisu medzi všetky časti. Tento typ životopisu je vhodný pre študentov, ktorí mali zamestnanie na čiastočný úväzok a majú nejaké pracovné skúsenosti, ktoré môžu prezentovať popri svojich akademických skúsenostiach.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. Ako vytvoriť pútavé zhrnutie životopisu stredoškoláka?

Zhrnutie životopisu je krátke úvodné vyhlásenie na začiatku životopisu, ktoré pomáha ukázať vaše najlepšie vlastnosti osobe, ktorá ho číta.

Pri písaní zhrnutia je dôležité uviesť presvedčivé detaily, ako sú akademické úspechy alebo kľúčové pracovné skúsenosti. To upúta pozornosť zamestnávateľov a povzbudí ich, aby si váš životopis prečítali ďalej a neskôr si vás zapamätali.

Na ukážku toho, ako napísať účinný súhrn životopisu, uvádzame príklad slabého súhrnu, po ktorom nasleduje oprava a vysvetlenie.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu stredoškoláka

Budúci absolvent strednej školy hľadá zamestnanie ako kancelársky asistent. Niekoľko rokov pôsobil ako ranný hlásateľ a asistent v kancelárii školy. Flexibilný rozvrh, s mimoškolskými klubovými aktivitami v utorok.

Prečo je to nesprávne?

V tomto príklade študent uvádza skvelé príklady svojich profesijných cieľov a spôsob, akým s nimi súvisia jeho školské skúsenosti. Mal by sa však snažiť uviesť konkrétnejšie a kvantifikovateľné údaje, napríklad koľko rokov pracoval ako asistent v kancelárii alebo akých klubov je súčasťou.

Opravené zhrnutie životopisu stredoškoláka

Pracovitý stredoškolák s viac ako 2 rokmi skúseností s dobrovoľníckou prácou asistenta v kancelárii strednej školy, zabezpečovaním ranných oznamov a asistenciou pri registrácii študentov. Spolupredseda študentského debatného klubu, zodpovedný za plánovanie utorkových stretnutí.

Prečo je to správne?

V tomto príklade je uchádzač oveľa konkrétnejší, pokiaľ ide o jeho skúsenosti s prácou asistenta v kancelárii. Namiesto toho, aby žiadateľ uviedol, že je "čoskoro absolventom", namiesto toho uvádza presný ročník školy, v ktorej je (maturant). Celkovo je v tomto príklade oveľa viac podrobností a konkrétností, ktoré z neho robia presvedčivejšie zhrnutie.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Aké zručnosti je najlepšie uviesť do životopisu stredoškoláka?

Pri uvádzaní zručností v životopise je dôležité uviesť rôzne typy zručností, z ktorých si môžete vybrať. Väčšinu schopností možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

 • Tvrdé zručnosti: Tvrdé zručnosti sa vzťahujú na naučené schopnosti, ako napríklad schopnosť hrať šport alebo naučiť sa nový pojem v škole. Tieto zručnosti sa získavajú vzdelávaním a odbornou prípravou a prezentujú váš talent a technické schopnosti.
 • Mäkké zručnosti: Mäkké zručnosti sú vaše zručnosti v oblasti práce s ľuďmi. Tieto schopnosti sa zaoberajú komunikáciou a porozumením, často určujú, ako dobre pracujete s inými ľuďmi a chápete svet okolo seba. Mäkké zručnosti môžu byť vrodené aj naučené.

Zahrnutie oboch týchto typov zručností do vášho životopisu je nevyhnutné, pretože ukáže osobe, ktorá dokument číta, že si uvedomujete dôležitosť oboch. Navyše vám to pomôže prezentovať váš rozmanitý súbor zručností!

S ohľadom na to uvádzame 10 príkladov tvrdých aj mäkkých zručností, ktoré je skvelé uviesť v životopise stredoškoláka:

Najlepšie tvrdé zručnosti stredoškoláka pre váš životopis

 • Matematika
 • Športové schopnosti
 • Grafický dizajn
 • Microsoft Office 365 (Word, Excel atď.)
 • Počítačové zručnosti (písanie na počítači, tvorba prezentácií atď.)
 • Verejné vystupovanie
 • Výskum
 • Aktívne počúvanie
 • Vedenie účtovníctva
 • Analýza údajov

Efektívne mäkké zručnosti pre životopis stredoškoláka

 • Komunikácia
 • Spolupráca
 • Kreativita
 • Kritické myslenie
 • Riadenie času
 • Zodpovednosť
 • Prispôsobivosť
 • ochota učiť sa
 • Sebavedomie
 • pracovná morálka

4. Ako najlepšie opísať vaše doterajšie pracovné skúsenosti ako študenta strednej školy?

Ako študent strednej školy pravdepodobne ešte nemáte veľmi veľa pracovných skúseností.

Ak ste pracovali na čiastočných úväzkoch, mali by ste ich zahrnúť do časti o pracovných skúsenostiach. Ak ste však nikdy nepracovali, možno budete musieť zvážiť mimoškolské aktivity, ktoré môžete opísať a nahradiť nimi formálne zamestnania v časti s jednoduchým názvom "Skúsenosti" alebo "Praktické skúsenosti".

Môže to zahŕňať akademické pozície, ktoré ste zastávali, napríklad funkciu kapitána tímu alebo predsedu klubu.

Bez ohľadu na to, aké skúsenosti sa rozhodnete opísať vo svojom životopise, zvážte, ktoré detaily urobia tieto príklady presvedčivejšími. Čím konkrétnejší môžete byť, tým lepšie!

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu stredoškoláka

Stredná škola Barron Collier, Naples, FL
Kapitánka futbalového mužstva
august 2020 až súčasnosť

 • Vedenie tímu viac ako 20 študentov pri každodenných tréningových cvičeniach, fyzickej kondícii a zápasoch.
 • Navrhol nové dresy pre tím a úspešne predložil tieto návrhy na schválenie hlavnému trénerovi.
 • Poskytoval spoluhráčom povzbudenie a motivačné príhovory, viacerým pomohol vytvoriť vyváženejší rozvrh s vyhradeným časom na školskú prácu.

5. Ako správne uviesť vzdelanie v životopise stredoškoláka?

Keď píšete životopis ako študent strednej školy, budete pravdepodobne ešte stále v procese ukončovania vzdelávania a získavania maturitného vysvedčenia.

V životopise je vždy potrebné uviesť, že vaše vzdelávanie pokračuje. Okrem toho by ste mali uviesť predpokladaný dátum ukončenia štúdia, ako aj konkrétny názov školy, aby ste dodali dôveryhodnosť svojim dokladom o vzdelaní.

Ak máte nejaké pozoruhodné študijné úspechy - napríklad členstvo v čestnej spoločnosti alebo mimoškolské aktivity - môžu to byť dobré dodatočné údaje, ktoré môžete pridať do časti o vzdelaní.

Tu je príklad dobre vypracovanej časti o vzdelaní v životopise stredoškoláka

East Rowan High School, Salisbury, NC
Vysokoškolský diplom

 • Očakávané ukončenie štúdia: Máj 2023

Akademické úspechy:

 • Predsedníčka študentskej rady, od roku 2021 do súčasnosti
 • Čestné uznanie riaditeľa, od roku 2020 do súčasnosti

 

Publikované 2. marec 2022

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory životopisov — stredoškoláci

Stážista v spoločnosti Xactly Corporation ukážka životopisu
Stážista v spoločnosti Xactly Corporation ukážka životopisu
Príklad životopisu práce na čiastočný úväzok pre tínedžera
Príklad životopisu práce na čiastočný úväzok pre tínedžera
Šablóna životopisu strednej školy
Šablóna životopisu strednej školy
Ukážka životopisu na čiastočný úväzok
Ukážka životopisu na čiastočný úväzok
Ukážka životopisu pre tínedžerov
Ukážka životopisu pre tínedžerov
Šablóna životopisu prvého zamestnania
Šablóna životopisu prvého zamestnania
Bezplatný príklad životopisu pre tínedžerov
Bezplatný príklad životopisu pre tínedžerov
Nedokončil strednú školu príklad životopisu
Nedokončil strednú školu príklad životopisu
Šablóna životopisu strednej školy
Šablóna životopisu strednej školy
Študentský životopis stážistu
Študentský životopis stážistu
Študentský životopis Letná práca
Študentský životopis Letná práca

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.