Ako vytvoriť úspešný sprievodný list strojného inžiniera

Strojní inžinieri zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach, od automobilového a výrobného priemyslu až po biotechnológie a letectvo. Strojný inžinier má mnoho kľúčových povinností vrátane navrhovania, vývoja a testovania mechanických častí. Ak chcete získať pozíciu strojného inžiniera, potrebujete motivačný list, ktorý vystihuje vaše schopnosti, odhodlanie a kvalifikáciu.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov pri písaní motivačného listu strojného inžiniera. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Ako naformátovať hlavičku a nadpis motivačného listu strojného inžiniera
 • Prečo prispôsobiť motivačný list strojného inžiniera pracovnej pozícii
 • Čo uviesť v úvode motivačného listu strojného inžiniera
 • Spôsoby, ako v motivačnom liste prezentovať svoje úspechy a zručnosti
 • Ako ukončiť motivačný list silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Ako správne naformátovať hlavičku a nadpis motivačného listu strojného inžiniera

Každý sprievodný list, ktorý píšete, by sa mal začínať záhlavím a titulkom.

Záhlavie motivačného listu označuje blok textu v hornej časti dokumentu, ktorý obsahuje:

 • Vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov, oddelenie a adresu spoločnosti, do ktorej sa hlásite

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia strojného inžiniera

George Williams, strojný inžinier
(123) 456-7890 | georgewilliams@email.com | linkedin.com/in/george-williams

Komu: Miller Manufacturing, technické oddelenie
1234 Uličná adresa
Richmond, VA, 23173

Za vašou hlavičkou nasleduje titulok sprievodného listu. Nadpis je nepovinný prvok, ale ak je dobre napísaný, môže byť mimoriadne účinný pri upútaní pozornosti zamestnávateľa.

Pri písaní titulku sa snažte uviesť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad titulku pre strojného inžiniera

Hľadáte talentovaného strojného inžiniera? 3 dôvody, prečo som ideálnym doplnkom vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: Hľadám, 3 dôvody
Kľúčové slovo: strojný inžinier
Prídavné meno/sloveso: talentovaný, ideálny
Prísľub: Vaša spoločnosť - tento detail naznačuje, že ste svoj motivačný list prispôsobili tak, aby bol vysoko relevantný pre konkrétnu pozíciu, ktorá je v spoločnosti zamestnávateľa k dispozícii.

2. Ako prispôsobiť motivačný list pre strojného inžiniera pracovnej pozícii

Prispôsobenie motivačného listu je dôležitý proces, vďaka ktorému je dokument relevantný pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Na vytvorenie sprievodného listu šitého na mieru je potrebné, aby ste pred podaním žiadosti dôkladne preskúmali spoločnosť a vyhľadali nasledujúce informácie:

 • Ktorý zamestnanec spoločnosti bude vašu žiadosť posudzovať - tieto informácie neskôr využijete na vytvorenie osobného pozdravu.
 • Aké základné hodnoty a ciele má spoločnosť
 • Akékoľvek projekty - prebiehajúce aj budúce - na ktorých sa spoločnosť podieľa

Na základe týchto informácií môžete opísať svoje zručnosti, úspechy a kvalifikáciu spôsobom, ktorý priamo ukáže, ako môžete byť pre spoločnosť prínosom.

Ak chcete začať proces prispôsobovania pri písaní motivačného listu, začnite vytvorením osobného pozdravu - typu pozdravu, ktorý oslovuje konkrétnu osobu menom. V ideálnom prípade by touto osobou mal byť vedúci náborového oddelenia alebo vedúci oddelenia.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov

 • Vážená pani neznáma,
 • Vážený pán vedúci náborového oddelenia neznámej osoby,
 • Vážený vedúci oddelenia Jack Smith,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Ako vytvoriť pôsobivý úvodný motivačný list strojného inžiniera

V úvode motivačného listu sa musíte predstaviť spôsobom, ktorý zamestnávateľa zaujme a udrží jeho záujem o ďalšie čítanie. Silný úvod bude často obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie
 • Vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné) - spoločná známosť pomáha okamžite vybudovať vzťah a dôveryhodnosť a zároveň poskytuje zamestnávateľovi dôveryhodnú profesionálnu referenciu.

Profesionálny tip : Ak nemáte žiadnych spoločných známych, skúste si vybudovať profesionálnu sieť pomocou platforiem, ako je LinkedIn. Týmto spôsobom sa môžete spojiť so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločností, ktoré vás najviac zaujímajú.

Tu je príklad účinného predstavenia strojného inžiniera

Vážený náborový manažér neznámej osoby,

Som strojný inžinier s viac ako 6 rokmi skúseností v priemyselnej výrobe. Ako člen Americkej spoločnosti strojných inžinierov som mal to potešenie stretnúť sa a spolupracovať s vaším hlavným inžinierom Johnom Simmonsom. Pán Simmons ma nedávno kontaktoval v súvislosti s týmto voľným pracovným miestom a odporučil mi, aby som sa prihlásil, pretože moje profesionálne ciele a hodnoty sa zhodujú s cieľmi a hodnotami vašej spoločnosti.

4. Ako prezentovať svoje úspechy a zručnosti strojného inžiniera

Ďalším krokom je napísanie najväčšej časti vášho motivačného listu - hlavných odsekov. Väčšina motivačných listov strojných inžinierov bude obsahovať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré odpovedajú na nasledujúce kľúčové otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Aké zručnosti máte a ako ich môžete uplatniť v tejto spoločnosti?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácie vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Ako môžete prispieť k prebiehajúcim alebo budúcim projektom, na ktorých sa spoločnosť podieľa?

Zameranie sa na vaše relevantné zručnosti a úspechy je obzvlášť dôležité. Na rozdiel od životopisu máte v motivačnom liste dostatok priestoru na uvedenie konkrétnych informácií a súvislostí týkajúcich sa týchto kvalifikácií, preto tento priestor využite rozumne.

Tu je 6 príkladov kľúčových zručností strojného inžiniera, ktoré treba opísať v sprievodnom liste

 • Výrobné procesy
 • Vývoj a testovanie výrobkov
 • Mechanická matematika
 • Počítačové konštrukčné programy
 • Kreatívne riešenie problémov
 • Jasná komunikácia

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste strojného inžiniera

Ako strojný inžinier v [bývalý zamestnávateľ] som priamo pomohol zvýšiť efektivitu výroby o 55 % tým, že som navrhol nové mechanické zariadenie na automatizáciu výrobných procesov. Okrem toho som pre spoločnosť vyvinul viac ako 20 jedinečných mechanických komponentov, čo viedlo k získaniu 3 nových patentov.

5. Ako ukončiť motivačný list silným záverečným vyhlásením

Motivačný list vždy zakončujte silným záverečným vyhlásením, ktoré obsahuje:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte na odpoveď
 • dodatočnú vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad záverečnej vety z motivačného listu strojného inžiniera

Som nesmierne nadšený, že som sa uchádzal o túto príležitosť, a veľmi sa teším na ďalšiu diskusiu o mojich zručnostiach a kvalifikácii strojného inžiniera. Som ochotný sa s vami porozprávať a som k dispozícii na stretnutie ktorýkoľvek pracovný deň od 7.00 do 16.00 hod. a plánujem sa vám ozvať, ak sa mi neozvete do budúceho pondelka. Najlepšie sa mi dovoláte na telefónnom čísle (123) 456-7890.

Všetko najlepšie,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy sprievodného listu.

Publikované 8. apríl 2022

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — strojní inžinieri

Strojné inžinierstvo Stážista v TaylorMade ukážka motivačného listu
Strojné inžinierstvo Stážista v TaylorMade ukážka motivačného listu
Ukážka sprievodného listu stážistu v oblasti strojového učenia spoločnosti Volvo
Ukážka sprievodného listu stážistu v oblasti strojového učenia spoločnosti Volvo

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.