Vytvorte pôsobivý sprievodný list elektrotechnika

Elektrotechnickí inžinieri majú mnoho kľúčových technických povinností, či už ide o navrhovanie a testovanie nových elektrických zariadení alebo dohľad nad výrobným procesom. Ak chcete získať pozíciu elektroinžiniera, potrebujete motivačný list, ktorý prezentuje vaše zručnosti, kvalifikáciu a profesionálny zápal.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu elektrotechnika. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Vytvorenie záhlavia a titulku motivačného listu elektrotechnika
 • Personalizácii motivačného listu elektrotechnika
 • Písaní zapamätateľného úvodu motivačného listu elektrotechnika
 • Zdôraznenie vašich kľúčových zručností a úspechov ako elektrotechnického inžiniera
 • Ukončenie motivačného listu premysleným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vytvorenie efektívneho záhlavia a titulku motivačného listu elektrotechnika

Skôr ako začnete písať samotný text motivačného listu elektrotechnika, prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je vytvoriť záhlavie a nadpis.

Záhlavie motivačného listu je dobre usporiadaný blok textu v hornej časti dokumentu, ktorý obsahuje:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov, oddelenie a adresu spoločnosti, do ktorej sa hlásite

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia pre elektrotechnikov

John Doe, elektrotechnický inžinier
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

Komu: Expert Electrics, Engineering Department
1234 Street Address
Chattanooga, TN, 37405

Po vytvorení záhlavia budete ďalej vytvárať titulok sprievodného listu. Hoci sú titulky nepovinným prvkom, môžu výrazne pomôcť pri prvotnom upútaní pozornosti zamestnávateľa.

Ak chcete napísať titulok pre elektrotechnika, uveďte kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad titulku pre elektrotechnikov, po ktorom nasleduje rozpis jeho hlavných zložiek

Moje 3 najsilnejšie stránky ako elektroinžiniera a ich prínos pre vašu spoločnosť

Spúšťacie slovo/číslo: 3 silné stránky
Kľúčové slovo: elektrotechnický inžinier
Prídavné meno/sloveso: Top, prínos
Prísľub: Vaša spoločnosť - tento detail naznačuje zamestnávateľovi, že informácie vo vašom motivačnom liste priamo prepojíte s potrebami a cieľmi jeho spoločnosti.

2. Personalizujte svoj motivačný list pre elektroinžiniera

Vždy, keď píšete motivačný list, je nevyhnutné vyhnúť sa všeobecným informáciám a namiesto toho personalizovať čo najviac detailov. Aby ste to dosiahli, budete musieť dôkladne preskúmať spoločnosť a hľadať informácie, ako napr:

 • Ktorý člen spoločnosti bude posudzovať vašu žiadosť
 • Aké sú základné hodnoty a súčasné ciele spoločnosti
 • Na akých súčasných alebo budúcich projektoch sa spoločnosť podieľa

V rámci tohto procesu by ste mali vytvoriť personalizovaný pozdrav - typ pozdravu, ktorý oslovuje konkrétnu osobu v spoločnosti menom. Vo všeobecnosti by to mal byť vedúci náborového oddelenia spoločnosti alebo vedúci oddelenia, do ktorého sa hlásite.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov

 • Vážená pani Jane Smithová,
 • Vážená pani vedúca náborového oddelenia Jane Smith,
 • Vedúcemu technického oddelenia Joe Kingovi,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte nezabudnuteľný úvodný motivačný list elektrotechnika

Zostavenie zapamätateľného a pozornosť pútajúceho úvodu motivačného listu je veľmi dôležité. Keďže ide o prvý odsek, ktorý si zamestnávateľ prečíta, často môže byť rozhodujúcim faktorom, či bude pokračovať v čítaní.

Ak chcete napísať silný úvod motivačného listu, mali by ste uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad zapamätateľného úvodu z motivačného listu elektrotechnika

Vážená pani Jane Smithová,

Som elektrotechnický inžinier s viac ako 5-ročnou praxou v oblasti navrhovania elektrických komponentov pre priemyselné zariadenia. Ako člen Inštitútu elektrotechnických a elektronických inžinierov som mal to potešenie viackrát spolupracovať s vaším vedúcim elektrotechnickým inžinierom Masonom Blevinsom. Pán Blevins ma informoval o tomto voľnom pracovnom mieste vo vašej spoločnosti a odporučil mi, aby som sa prihlásil, pretože moje profesionálne hodnoty sa dokonale zhodujú s hodnotami vašej spoločnosti.

4. Vyzdvihnutie vašich kľúčových zručností a úspechov ako elektroinžiniera

Po úvode nasledujú hlavné odseky vášho motivačného listu. V týchto hlavných odsekoch uvediete podrobnejší opis svojich najlepších a najvýznamnejších kvalifikácií.

Silný motivačný list elektrotechnika bude obsahovať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré odpovedajú na nasledujúce kľúčové otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čím chcete prispieť tejto spoločnosti?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácie vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké relevantné zručnosti máte a ako ich uplatníte?

Aj keď v životopise uvediete mnohé svoje zručnosti, kvalifikácie a úspechy, v motivačnom liste máte najlepšiu príležitosť rozvinúť každú z nich a prepojiť ju s potrebami spoločnosti.

Tu je 6 príkladov vynikajúcich zručností elektrotechnika, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Komplexné riešenie problémov
 • Bezpečnostné normy na stavbe
 • Navrhovanie výrobkov a prototypov
 • Výrobné procesy
 • Kreatívny vývoj a riešenie problémov
 • Tímová práca a spolupráca

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste elektroinžiniera

Ako elektrotechnický inžinier v [bývalý zamestnávateľ] som navrhol v priemere 8 nových prototypov ročne, pričom v priemere 5 z nich sa dostalo do finálnej výroby. S využitím mojich hlbokých znalostí elektrických systémov a materiálov som zabezpečil, aby boli tieto výrobky cenovo dostupné, čím som znížil celkové výrobné náklady o 15 %.

5. Ukončite svoj motivačný list premysleným záverečným vyhlásením

Svoj motivačný list elektrotechnika zakončite dôrazne premysleným záverečným vyhlásením, ktoré obsahuje:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad záverečnej vety z motivačného listu elektrotechnika

Teším sa na ďalšiu diskusiu s vami o tejto príležitosti a o tom, ako môžem uplatniť svoje schopnosti ako váš nový elektrotechnický inžinier. Ak sa chcete so mnou čo najlepšie skontaktovať, ozvite sa mi, prosím, ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7.00 do 17.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890. Ak sa mi dovtedy neozvete, plánujem sa ozvať budúci pondelok.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspechpostupujte podľa tejto osnovy sprievodného listu.

Publikované 7. apríl 2022

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — elektroinžinieri

Zatiaľ nemáme žiadne príklady pre cover_letter tejto profesie, ale nevešaj hlavu! Naši profesionálni autori životopisov už na tom pracujú.

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 2 500 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.