Strojárstvo - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Písanie životopisu nie je žiadna raketová veda. Na druhej strane je to jednoduchšie, keď poznáte niekoľko základných pravidiel. Napíšte svoj dokonalý inžiniersky životopis pomocou týchto príkladov a návodov.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 15. november 2023
Average: 5.0 (15 votes)
Aeromobil Design Engineer príklad životopisu
Created with Kickresume

Average: 5.0 (15 votes)

Ako napísať efektívny strojársky životopis

Vytvorenie pôsobivého strojárskeho životopisu môže byť zložitá úloha. Ale netreba sa obávať. Prostredníctvom tohto sprievodcu, vybaveného praktickými tipmi a spoľahlivými príkladmi, vám umožníme zostaviť životopis, ktorý skutočne vzbudí pozornosť.

Ste pripravení vytvoriť si kariérny plán? Čítajte ďalej a naučte sa, ako:

 • správne naformátovať svoj životopis inžiniera
 • napísať pútavé zhrnutie alebo cieľ životopisu
 • Prezentovať najlepšie inžinierske zručnosti
 • Vypracovať silnú časť o pracovných skúsenostiach a kľúčových projektoch
 • Zahrňte do svojho strojárskeho životopisu ďalšie relevantné časti
 • Vyhnite sa bežným chybám v životopise
 • Nájdite najlepšie zdroje pre inžinierov hľadajúcich prácu

1. Správne naformátujte svoj životopis inžiniera

Rovnako ako mať správne plány pre inžiniersky projekt, aj formát vášho inžinierskeho životopisu má obrovský význam.

Správny formát poskytne vášmu životopisu nielen štrukturálnu kostru, ale aj nasmeruje pohľad čitateľa na kľúčové detaily. Pozrime sa na tri základné typy formátov životopisov:

 • Chronologický: Tento prístup dokumentuje vašu pracovnú históriu v obrátenom chronologickom poradí, začínajúc vašou poslednou úlohou. Ak vaša inžinierska kariéra sledovala mimoriadne konzistentnú trajektóriu, chronologický formát môže vyzdvihnúť vašu stabilnú pracovnú históriu a prezentovať vaše skúsenosti v jednotlivých úlohách.

Ak ste napríklad pracovali ako stavebný inžinier a postupne ste sa vypracovali na projektového inžiniera a potom na hlavného inžiniera, tento formát by účinne zdôraznil tento vývoj.

 • Funkčný: Ak ste prešli viacerými pozíciami alebo ak chcete prejsť do trochu inej oblasti v rámci inžinierstva, funkčný životopis môže byť vašou najlepšou voľbou. Tento formát sa zameriava najmä na zručnosti, a nie na pracovnú históriu.

Ak ste napríklad zastávali funkcie v elektrotechnike aj v oblasti hodnotenia rizík a chcete ich pretaviť do kariéry v bezpečnostnom inžinierstve, funkčný životopis môže zdôrazniť váš rôznorodý súbor kompetencií.

 • Hybridný formát: Hybridný formát, ako naznačuje jeho názov, spája silné stránky chronologického a funkčného životopisu. Tento formát je vhodný pre uchádzačov so širokou škálou zručností vyplývajúcich z rôznych inžinierskych funkcií a bohatou kariérnou históriou, ktorú môžu prezentovať.

Napríklad kandidát, ktorý má za sebou značné roky praxe v strojárstve a zároveň rozvinul silné zručnosti v oblasti riadenia projektov, môže tento formát použiť na zdôraznenie svojej kariérnej dráhy aj rozmanitého súboru zručností.

Vyskúšaj náš AI nástroj a vytvor si životopis za pár minút!

Náš AI nástroj dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť skvelý prvý návrh životopisu. Stačí zadať názov pracovnej pozície a nechať umelú inteligenciu nájsť tie správne slová pre tvoj životopis.
Životopis pomocou AI

2. Napíšte silné zhrnutie alebo cieľ životopisu

Prvá vec, ktorú si náborový pracovník všimne vo vašom životopise, by malo byť pútavé zhrnutie alebo cieľ. Ktorý z nich by ste však mali použiť a ako?

 • Cieľ životopisu: Rozhodnite sa preň, ak ste čerstvým absolventom alebo prechádzate do nového odboru v oblasti inžinierstva. Toto tvrdenie by malo načrtnúť vaše kariérne ciele a ich súvislosť s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzate. Široké alebo všeobecné ciele sa však nehodia.

Nesprávny príklad cieľa životopisu

Hľadám inžiniersku pozíciu na začiatok svojej kariéry.

Prečo je tento príklad slabý? Tento cieľ je príliš vágny. Neuvádza konkrétne údaje o vašej relevantnej kvalifikácii alebo o konkrétnej oblasti inžinierstva, o ktorú máte záujem.

Správny príklad cieľa životopisu

Čerstvo vyštudovaný stavebný inžinier so skúsenosťami z praxe v oblasti plánovania infraštruktúry, hľadám pozíciu mladšieho stavebného inžiniera, aby som mohol uplatniť svoje zručnosti a prispieť k rozsiahlym projektom.

Prečo je tento príklad správny? Tento cieľ ho pribíja, pretože jasne identifikuje vašu inžiniersku špecializáciu, zdôrazňuje vaše skúsenosti a spája váš kariérny cieľ s konkrétnou úlohou, o ktorú sa uchádzate.

 • Zhrnutie životopisu: Ak ste skúsený inžinier, zhrnutie by malo zhrnúť vaše zručnosti, skúsenosti a kľúčové úspechy. Nezabudnite však nepoužívať nadýchaný jazyk alebo zbytočný žargón.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu

Skúsený inžinier hľadá náročnú úlohu.

Prečo je tento príklad nesprávny? Toto zhrnutie nezodpovedá cieľu, pretože je nekonkrétne a neposkytuje žiadne zmysluplné informácie o vašich zručnostiach, skúsenostiach alebo type úlohy, o ktorú sa uchádzate.

Správny príklad zhrnutia inžinierskeho životopisu

Strojný inžinier s viac ako 10 rokmi skúseností v oblasti navrhovania výrobkov a kontroly kvality. Držiteľ patentu na inovatívne priemyselné nástroje. Hľadám vedúcu pozíciu, kde by som mohol uplatniť svoje vodcovské a technické zručnosti.

Prečo je tento príklad silný? Správne zhrnutie je na mieste, pretože prezentuje vašu špecializovanú oblasť inžinierstva, kvantifikuje vaše skúsenosti a vyzdvihuje vaše úspechy, pričom jasne uvádza druh úlohy, o ktorú sa usilujete.

Pri rozhodovaní medzi zhrnutím alebo cieľom sa uistite, že je stručné, konkrétne a prispôsobené pracovnému miestu.

egineering resume summary examples

3. Vyberte si najlepšie zručnosti pre svoj inžiniersky životopis

Výber správnych zručností, ktoré uvediete vo svojom inžinierskom životopise, môže mať podstatný význam. Tieto zručnosti možno rozdeliť do dvoch kategórií: tvrdé zručnosti a mäkké zručnosti. Obe sú dôležité, ale veľmi záleží na tom, ako ich vyberiete a uvediete.

 • Tvrdé zručnosti sa týkajú technických znalostí alebo školení, ktoré ste získali na základe skúseností. Často sú špecifické pre danú pracovnú pozíciu a dajú sa kvantifikovať.
 • Na druhej stranemäkké zručnosti sú prenosné vlastnosti alebo črty, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť pracovať a komunikovať s ostatnými.

Vždy sa uistite, že zručnosti, ktoré zdôrazňujete v životopise inžiniera, sú relevantné pre danú pozíciu. Praktická rada: Najskôr uveďte zručnosti, ktoré sú priamo uvedené v pracovnom inzeráte. To môže pomôcť prejsť skenermi životopisov (ATS) a ukázať náborovému pracovníkovi, že máte presne tie zručnosti, ktoré hľadá.

Tu sú niektoré zručnosti, ktoré by mohli byť zahrnuté vo vašom strojárskom životopise:

Základné mäkké zručnosti pre strojársky životopis

 • Analytické myslenie
 • Tímová práca
 • Riešenie problémov
 • Riadenie projektov
 • Komunikácia
 • Riadenie času

Efektívne tvrdé zručnosti pre inžiniersky životopis

 • Softvér CAD
 • Analýza údajov
 • Matematické zručnosti
 • Programovanie
 • Inžinierske navrhovanie
 • Zabezpečenie a kontrola kvality

Výber správnych zručností do životopisu je viac ako len uvedenie toho, čo viete robiť. Ide o to, aby ste jasne ukázali, že máte vyváženú kombináciu tvrdých a mäkkých zručností, ktoré dokonale zodpovedajú ponúkanej inžinierskej úlohe.

Prispôsobte svoju časť o zručnostiach tak, aby odrážala požiadavky uvedené v pracovnom inzeráte; výrazne vám to pomôže dostať sa do užšieho výberu na pohovor.

engineering resume skills examples

4. Zohľadnite svoje pracovné skúsenosti a kľúčové projekty

Vaše pracovné skúsenosti a kľúčové projekty zohrávajú vo vašom inžinierskom životopise hlavnú úlohu. Preukazujú vaše aplikované zručnosti a poskytujú pohľad na vaše predchádzajúce úlohy a prínos.

Pracovné skúsenosti sa zvyčajne uvádzajú vo forme zoznamu s odrážkami, v ktorom je každá úloha uvedená samostatne. Každá práca by mala obsahovať:

 • Názov práce
 • názov a sídlo spoločnosti
 • dátum zamestnania
 • kľúčové povinnosti a dosiahnuté výsledky

Nezabudnite začať každý bod silnými slovesami, aby ste zdôraznili svoju skutočnú úlohu, a zaujímavými prídavnými menami, ktoré dodajú vášmu prínosu farby. Hodia sa slovesá ako rozvíjať, riadiť, viesť a prídavné mená ako významný, inovatívny, efektívny .

Nesprávny príklad časti o pracovných skúsenostiach a kľúčových projektoch

Strojný inžinier, ABC Technologies, 2016 - 2020

 • Pracoval na projektoch
 • Pomáhal tímu
 • Používal softvér CAD
 • Riešil problémy
 • Zúčastňoval sa stretnutí

Kľúčové projekty:

 • Projekt X
 • Projekt Y

Prečo je tento príklad slabý? Tento príklad nedokáže zapôsobiť. Neuvádza žiadne konkrétne informácie o tom, na akých projektoch ste pracovali, aká bola vaša úloha, výsledky vašich úloh alebo ako vaša účasť ovplyvnila projekty.

Správny príklad časti o pracovných skúsenostiach a projektoch

Starší strojný inžinier, ABC Technologies, 2016 - 2020

 • Riadil tím 6 ľudí pri realizácii zložitých návrhov CAD pre letecké výrobky.
 • Inovácia - opatrenia na zníženie nákladov, zníženie výdavkov na projekt o 20 %.
 • Dohliadal na testy zabezpečenia kvality, čím sa zvýšila výkonnosť výrobkov o 15 %.
 • Riadil týždenné koordinačné stretnutia tímu s cieľom zefektívniť pracovný postup.
 • Riešil zložité poruchy strojov, čím eliminoval prestoje o 25 %.

Kľúčové projekty:

 • Vedenie projektu X: Skrátenie času nastavenia strojov o 10 % s využitím presných a komplexných procesných máp.
 • Riadil projekt Y: Dosiahol 95 % spokojnosť zákazníkov navrhnutím vylepšených ergonomických prvkov pre produktový rad.

Prečo je toto silný príklad? Pôsobí silným dojmom. Používa silné slovesá(riadil, inovoval, dohliadal, viedol), pridáva špecifiká o vašej úlohe a uvádza výsledky. Okrem toho sú definované kľúčové projekty, pričom sú zdôraznené vaše príslušné úlohy a ich vplyv.

Ak to zhrnieme, časť o pracovných skúsenostiach a kľúčových projektoch môže vyrozprávať presvedčivý príbeh vašej profesionálnej inžinierskej cesty. Použitie konkrétnych detailov, silných slovies a pútavých prídavných mien pomôže vášmu príbehu zaujať čitateľa.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

5. Vytvorte si skvelú sekciu o vzdelaní pre svoj inžiniersky životopis

Či už máte titul alebo nie, na vašom vzdelaní v inžinierskom životopise určite záleží. Potvrdzuje vaše akademické pochopenie inžinierskych princípov a ak je správne prezentované, môže tiež vypovedať o vašom odhodlaní, vytrvalosti a hĺbke vašich vedomostí.

Ak vaše vzdelanie priamo nesúvisí s inžinierskou oblasťou, do ktorej sa púšťate, nenechajte si tým pokaziť náladu. Záujem náborového pracovníka môžete vzbudiť tým, že upozorníte na prenositeľné zručnosti, príslušné kurzy alebo projekty, ktoré ste počas štúdia realizovali.

Tu je príklad časti o vzdelaní, ktoré nie je priamo relevantné

Bakalárske štúdium matematiky, Univerzita XYZ, 2010 - 2014

 • Zameranie kurzu: Štatistické metódy, Matematická fyzika, Matematické modelovanie
 • Kľúčový projekt: Aplikované matematické modelovanie na optimalizáciu trás verejnej dopravy na základe dopytu používateľov v meste.

Prečo je tento príklad silný? Zameranie na relevantné študijné predmety naznačuje silný základ v oblastiach dôležitých pre inžinierstvo. Kľúčový projekt demonštruje aplikáciu týchto oblastí na riešenie reálneho problému, čo odráža aspekt riešenia problémov v inžinierskych úlohách.

Na druhej strane, ak vaše vzdelanie priamo súvisí s inžinierskou oblasťou, o ktorú sa usilujete, zdôraznite svoj titul, špecializované kurzy, akademické úspechy alebo kľúčové projekty preukazujúce vašu zdatnosť v danej oblasti.

Tu je príklad časti o priamo súvisiacom vzdelaní

Bakalársky titul v elektrotechnike, Univerzita ABC, 2014-2018

 • Špecializované kurzy: Riadiace systémy, elektronické zariadenia, digitálne spracovanie signálov
 • Akademické úspechy: Dosiahol dekanský zoznam za 6 semestrov
 • Kľúčový projekt: Vyvinul nízkonákladový, energeticky účinný systém osvetlenia pre vidiecke oblasti a bol vedúcim projektu.

Prečo je táto sekcia vzdelávania efektívna? Titul okamžite potvrdzuje špecializované znalosti v tejto oblasti. Špecializované predmety poskytujú prehľad o príslušných zdokonalených zručnostiach. A študijné výsledky slúžia ako dôkaz vytrvalého výkonu uchádzača. A napokon, kľúčový projekt preukazuje vodcovstvo a uplatnenie zručností pri navrhovaní vplyvného inžinierskeho riešenia.

Stručne povedané, časť životopisu týkajúca sa vzdelania, bez ohľadu na to, ako súvisí váš titul, môže byť šikovne prezentovaná, aby zvýšila vašu príťažlivosť. Ide o to, aby ste vyzdvihli tie prvky svojej akademickej cesty, ktoré ukazujú, že na danú prácu máte. Vyleštite teda túto časť, aby zažiarila!

6. Vyberte si relevantné dodatočné časti pre svoj životopis inžiniera

Inžiniersky životopis sa nekončí vašimi pracovnými skúsenosťami alebo vzdelaním. Pridanie relevantných extra sekcií vám môže pomôcť vyniknúť. Tieto sekcie môžu ukázať, že ste všestranná osobnosť a nejde len o prácu.

Je dôležité vybrať si doplnky, ktoré rezonujú s vašou kariérnou dráhou a dopĺňajú to, čo sa očakáva vo vašej oblasti inžinierstva.

 • Účasť na dobrovoľníckych aktivitách môže ukázať vaše odhodlanie a vodcovské schopnosti.
 • Sekcia "Certifikáty a licencie" je miestom, kde si môžete vybudovať referencie ako dôveryhodný profesionálny inžinier.
 • Sekcia "Jazyky" by mohla informovať o vašej prispôsobivosti, čo je dôležité najmä pre nadnárodné spoločnosti alebo pozície vyžadujúce medzinárodnú spoluprácu.

Tu je príklad, ako uviesť tieto dodatočné časti v životopise

Dobrovoľnícke skúsenosti

 • Vedenie tímu inžinierov ponúkajúcich služby pro bono - Navrhol a implementoval udržateľný systém osvetlenia pre "City Shelter", miestnu neziskovú organizáciu, jún 2017 - august 2017.

Certifikáty a licencie

 • Certifikát profesionálneho inžiniera (PE), licencia vydaná Národnou spoločnosťou profesionálnych inžinierov, 2020.

Jazyky

 • Znalosť španielčiny a francúzštiny, certifikát o znalosti od Instituto Cervantes, resp. od Alliance Française.

Uvedením príslušných ďalších častí vytvoríte bohatší obraz o svojich zručnostiach a skúsenostiach. Tieto "doplnky" ilustrujú vašu hĺbku a rozsah ako uchádzača, čím sa stanete pre náborového manažéra zapamätateľnejší.

7. Podporte svoj životopis inžiniera sprievodným listom

Zatiaľ čo váš životopis inžiniera predstavuje prehľad vašich kvalifikácií, sprievodný list je vašou príležitosťou hlbšie sa venovať vášmu jedinečnému príbehu. Umožní vám rozviesť konkrétne skúsenosti alebo projekty a jasne prepojiť vaše zručnosti a kvalifikáciu s potrebami pracovného miesta.

Sprievodný list je obzvlášť dôležitý, keď:

 • sa v pracovnej ponuke výslovne požaduje
 • prechádzate do nového inžinierskeho odboru a potrebujete vysvetliť, ako sa vaše súčasné zručnosti premietajú do praxe
 • sa sťahujete a potrebujete to objasniť

Sprievodný list sa od životopisu líši tým, že je to rozprávanie, presvedčivý príbeh, v ktorom argumentujete, prečo ste ideálnym kandidátom. Je osobnejší a zobrazuje vašu vášeň, komunikačný štýl a dôvody, prečo vás láka konkrétna inžinierska pozícia.

Na druhej strane, životopis je formálny, stručný zoznam vašej pracovnej histórie, vzdelania, zručností a úspechov. Kladie dôraz na tvrdé fakty a kvantifikovateľné informácie.

Nezabudnite: Dobre vypracovaný motivačný list môže slúžiť ako silný advokát, ktorý posilní profil vykreslený vo vašom životopise. Nielenže dodáva vašej žiadosti ľudský rozmer, ale umožňuje aj hlbšie nahliadnuť do profesionála, ktorý sa skrýva za referenciami. Preto zvážte, či pri každom zasielaní svojho inžinierskeho životopisu pripojíte na mieru šitý sprievodný list.

8. Priemerný plat a perspektíva zamestnania pre inžinierske povolania

Inžinierske povolania ponúkajú zaujímavé kariérne vyhliadky, a to z hľadiska rastu pracovných miest aj odmeňovania. Podľa najnovších údajov Úradu pre štatistiku práce (BLS) bol priemerný ročný plat pre inžinierske povolania 83 700 USD, čo je výrazne nad mediánom ročnej mzdy pre všetky povolania, ktorý je stanovený na 46 310 USD.

Okrem toho sa zdá, že aj vyhliadky na zamestnanie pre inžinierov sú sľubné. Predpokladá sa, že celková zamestnanosť v architektonických a inžinierskych povolaniach bude v rokoch 2022 až 2032 rásť rýchlejším tempom ako priemer všetkých povolaní.

Počas tohto obdobia sa v priemere každoročne predpokladá približne 188 000 voľných pracovných miest v inžinierskych odboroch.

Tieto údaje naznačujú, že kariéra v oblasti inžinierstva môže byť prospešná a stabilná. Je to oblasť, v ktorej budú vaše jedinečné zručnosti pravdepodobne žiadané a spravodlivo odmeňované, čo sľubuje silnú trajektóriu kariérneho rastu v nasledujúcich rokoch.

9. Inžinierske zdroje: Cenné pomôcky pre uchádzačov o zamestnanie

Navigácia pri hľadaní zamestnania ako inžinier môže byť ľahšie zvládnuteľná, ak máte k dispozícii správne zdroje. Od profesijných organizácií až po online platformy - tu je niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu pri hľadaní zamestnania v oblasti inžinierstva.

 • Pracovné nástenky: Webové stránky ako Engineering.com alebo iHireEngineering sa zameriavajú špeciálne na inžinierske pozície na celom svete. Môžu byť cenné pri hľadaní pracovných ponúk a získavaní prehľadu o tom, aká kvalifikácia je žiadaná.
 • Profesijné organizácie: Združenia, ako napríklad Národná spoločnosť profesionálnych inžinierov (NSPE), Americká spoločnosť stavebných inžinierov (ASCE) a IEEE, ponúkajú zdroje, možnosti nadväzovania kontaktov, profesionálny rozvoj a aktualizácie noviniek z odvetvia.
 • Certifikačné programy: Tieto certifikáty nielenže môžu rozšíriť vaše vedomosti a oprávnenia, ale zároveň poukazujú na vašu oddanosť odboru. Zvážte možnosť získať certifikáty, ako napríklad profesionálny inžinier (PE), certifikovaný výrobný inžinier alebo iné certifikáty, ktoré sú relevantné pre vašu podoblasť.
 • LinkedIn: Vytvorenie vynikajúceho profilu na sieti LinkedIn môže rozšíriť vašu sieť, umožniť vám spojenie s profesionálmi v odbore a prístup k pracovným ponukám. Navyše teraz môžete svoj profil na LinkedIn v priebehu niekoľkých sekúnd premeniť na dokonalý životopis.
 • Online kurzy: Webové stránky ako Coursera, Udemy a MIT OpenCourseWare ponúkajú širokú škálu inžinierskych kurzov v rôznych podoblastiach. Mohli by vám pomôcť udržať si prehľad o najnovších trendoch v odvetví alebo si osvojiť nové zručnosti.

V podstate využite tieto zdroje na zdokonalenie svojich zručností, nadviazanie kontaktov s odborníkmi, udržiavanie aktuálnych informácií o odvetví a áno, získanie vysnívanej inžinierskej pozície. Tieto zdroje by mohli v podstate slúžiť ako lešenie, ktoré podporuje váš kariérny postup v oblasti inžinierstva.

10. Vyhnite sa bežným chybám v životopise inžiniera

Dokonca aj skúsení inžinieri môžu pri písaní životopisu zakopnúť o drobné chyby. Ak sa vyhnete týmto prevládajúcim nástrahám, môžete zvýšiť svoje šance upútať pozornosť náborového pracovníka. Tu je niekoľko tipov:

 • Prílišná vágnosť: Nehovorte len o tom, že ste pracovali na nejakom projekte. Uveďte svoju úlohu, nástroje, ktoré ste použili, a ich vplyv. Ak je to možné, používajte čísla a fakty.
 • Ignorovanie kľúčových slov: Mnohé spoločnosti používajú na filtrovanie žiadostí automatizované sledovacie systémy (ATS). Uistite sa, že v životopise používate relevantné kľúčové slová z opisu pracovnej pozície, aby ste prešli týmto skenovaním.
 • Uvádzanie nerelevantných zručností: Vaše zručnosti pri vyrezávaní ľadu môžu byť pôsobivé, ale nemusia byť relevantné pre pozíciu stavebného inžiniera. Uprednostnite tvrdé zručnosti, ktoré sa priamo vzťahujú na danú pracovnú pozíciu, ale nezabudnite pridať aj mäkké zručnosti.
 • Zameranie sa na povinnosti namiesto úspechov: Neuvádzajte len to, čo ste mali urobiť, ale aj to, čo ste skutočne dosiahli. Zefektívnili ste proces? Znížili ste náklady? Zvýšili ste efektívnosť?
 • Zlé usporiadanie: Prehľadné rozvrhnutie: Urobte svoj životopis ľahko čitateľným. Používajte odrážky, stručné vety a citlivé formátovanie, ktoré sa pohodlne ovláda na akomkoľvek zariadení.
 • Preklepy a gramatické chyby: Prekontrolujte si životopis viackrát a zvážte, či ho má skontrolovať aj priateľ alebo mentor. Drobné chyby môžu svedčiť o nedostatočnej pozornosti venovanej detailom.

Ak sa vyhnete týmto bežným chybám v životopise, môžete svoj životopis inžiniera urobiť jasnejším, ostrejším a lepšie prispôsobiť tomu, čo zamestnávatelia hľadajú. Môže to mať veľký význam pri prijímaní očakávaného e-mailu s výzvou na pohovor.

Publikované 18. apríl 2023

Strojárstvo Resume FAQ

As a rule of thumb, try to keep your resume to a page or two, especially if you have less than 10 years of experience. If you have a more extensive career, additional pages can be used to detail your experience and skills. Focus on relevance and clarity.

In most cases, adding a photo to an engineering resume is not necessary, nor is it encouraged. Focus on your skills, experiences, and qualifications. Of course, if you are applying for a job in a location where it's customary to include a photo (some European countries), follow the local norms.

While it may seem time-efficient, it's generally not a good idea. Each job description will have unique requirements and priorities, so your resume should be tailored to match those as closely as possible. It's all about showing the recruiter that you're not only a fit for the industry but especially for the role in question.

The best way to address employment gaps is honestly and concisely. You can mention it in your cover letter if you feel it needs explanation, or be prepared to discuss it during your interview. Otherwise, just focus on the knowledge, skills, and experiences that make you a good fit for the job.

You should only include references if the job advertisement specifically asks for them. Otherwise, you can simply state, "References available upon request." Most employers will ask for references later in the interview process.

Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (15 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — strojárstvo

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Aeromobil Design Engineer príklad životopisu
Aeromobil Design Engineer príklad životopisu
Produktový inžinier v spoločnosti ALTEN ukážka životopisu
Produktový inžinier v spoločnosti ALTEN ukážka životopisu
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Vzorka životopisu stavebného inžiniera
Vzorka životopisu stavebného inžiniera
Príklad životopisu technika kontroly kvality
Príklad životopisu technika kontroly kvality
Senior systémový administrátor v CentricMIT Ukážka životopisu
Senior systémový administrátor v CentricMIT Ukážka životopisu
Šablóna životopisu konzultanta hodnotového inžinierstva spoločnosti Cisco
Šablóna životopisu konzultanta hodnotového inžinierstva spoločnosti Cisco
Integračný inžinier ukážka životopisu
Integračný inžinier ukážka životopisu
Šablóna životopisu Dell Junior Product Line Manager
Šablóna životopisu Dell Junior Product Line Manager
DTDC Business Analyst šablóna životopisu
DTDC Business Analyst šablóna životopisu
Príklad životopisu inžiniera QA
Príklad životopisu inžiniera QA
Príklad životopisu stavebného inžiniera E&I Technologies
Príklad životopisu stavebného inžiniera E&I Technologies
Príklad životopisu inžiniera zabezpečenia kvality
Príklad životopisu inžiniera zabezpečenia kvality
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Ukážka životopisu stážistu softvérového inžinierstva Google
Ukážka životopisu stážistu softvérového inžinierstva Google
Príklad životopisu vedúceho výrobného servera v spoločnosti Google
Príklad životopisu vedúceho výrobného servera v spoločnosti Google
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Ukážka životopisu vedúceho tímu Google
Ukážka životopisu vedúceho výroby servera Google
Ukážka životopisu vedúceho výroby servera Google
Vývojár softvéru Vývojár systému
Vývojár softvéru Vývojár systému

Related strojárstvo cover letter examples

Technik kontroly kvality sprievodný list
Technik kontroly kvality sprievodný list
Vzorka životopisu strojného inžiniera spoločnosti Bosch
Vzorka životopisu strojného inžiniera spoločnosti Bosch
Výrobný inžinier v spoločnosti Empire CAT ukážka sprievodného listu
Výrobný inžinier v spoločnosti Empire CAT ukážka sprievodného listu
Asistent zvukového inžiniera v Iyuno-SDI ukážka sprievodného listu
Asistent zvukového inžiniera v Iyuno-SDI ukážka sprievodného listu
Sprievodný list manažéra výroby spoločnosti Lockheed Martin
Sprievodný list manažéra výroby spoločnosti Lockheed Martin
Ukážka sprievodného listu procesného inžiniera spoločnosti Saudi Aramco
Ukážka sprievodného listu procesného inžiniera spoločnosti Saudi Aramco
Šablóna sprievodného listu inžiniera SCADA spoločnosti Siemens
Šablóna sprievodného listu inžiniera SCADA spoločnosti Siemens
Príklad sprievodného listu inžiniera pre rozvoj podnikania
Príklad sprievodného listu inžiniera pre rozvoj podnikania

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template