Senior Business Analyst príklad životopisu

Zamestnaný/á vo firme

Objavte nové spôsoby, ako zlepšiť svoj životopis prispôsobením tohto príkladu životopisu Senior Business Analyst. Presne tento životopis pomohol skutočnému uchádzačovi o zamestnanie získať prácu na ministerstve financií. Tento uchádzač nám dovolil zdieľať svoj životopis s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie. Skopírujte a vložte túto ukážku životopisu tak, ako je, alebo ju ľubovoľne upravte pomocou online nástroja na tvorbu životopisov Kickresume.

Vytvoriť životopis
1M+ úspešných uchádzačov
Tento vzor životopisu nám poslala skutočná osoba, ktorá získala prácu s pomocou Kickresume. Vytvoriť životopis alebo upraviť tento vzor životopisu.
Bol tento vzor užitočný? Ohodnoť ho!
Priemer: 5.0 (18 hodnotení)

Senior Business Analyst príklad životopisu (textová verzia)

Martin Donald

Adresa: 99199, Bratislava, Slovensko
Dátum narodenia: 1999-19-09
E-mailová adresa: hello@kickresume.com
Telefónne číslo: 999-999-999

Pracovné skúsenosti

01/2017 - súčasnosť, hlavný analytik, Ministerstvo financií SR, Bratislava

Analýza ekonomickej efektívnosti projektov financovaných z verejných zdrojov s tímom "Hodnota za peniaze".

 • Hodnotenie efektívnosti verejných investícií a projektov
 • Úloha konzultanta pri hľadaní najefektívnejších spôsobov, ako dosiahnuť zvolené ciele
 • Hodnotenie uskutočniteľnosti cieľov

Publikoval niekoľko pulických správ o IT investíciách, ktoré obsahovali návrhy, ako zvýšiť efektívnosť výdavkov a odporúčania konkrétnych krokov, ako ich dosiahnuť.

07/2016 - súčasnosť, Senior Business Analyst, pelicantravel.com, Bratislava, Slovensko

Vypracovanie nových stratégií pre produkty, ktoré zápasia s výkonnosťou, alebo projekty, ktoré zaostávajú za plánom.

 • Vyhodnocovanie efektívnosti projektov naprieč oddeleniami problémová diagnostika
 • Vývoj a implementácia nových obchodných procesov a stratégií s cieľom zmeniť nejasne definované stratégie na realizovateľné
 • Predpovedanie výsledkov výkonnosti
 • Rozprávanie dátových príbehov s PR tímom

Člen tímu, ktorý vyvinul nové procesy organizácie projektov a organizačnú štruktúru, vytvoril nový plán spustenia makret pre produkt, ktorý zápasí s problémami, alebo reštartoval projekt monetizácie údajov, ktorého cieľom je podporiť rozhodovanie založené na údajoch v celej spoločnosti.

07/2015 - 07/2016, Business Analyst, pelicantravel.com, Bratislava, Slovensko

Zhromažďovanie údajov, aplikácia pokročilých štatistických metód a prezentácia využiteľných poznatkov s cieľom pomôcť vedúcim pracovníkom spoločnosti, manažérom a iným koncovým používateľom prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia.

 • Vyhľadávanie nových možností využitia dátových analýz pri rozhodovaní
 • Navrhovanie procesov zberu údajov
 • Analyzovanie údajov a hľadanie využiteľných poznatkov prostredníctvom štatistického jazyka R
 • sprostredkovanie poznatkov vedúcim pracovníkom a iným koncovým používateľom

Implementácia online nástroja business intelligence medzi manažérov a jeho naplnenie ľahko pochopiteľnými informačnými panelmi a prognostickými modelmi.

03/2012 - 06/2015, Market analyst, pelicantravel.com, Bratislava, Slovensko

Uplatňovanie pokročilých techník výskumu a data miningu na vyhodnocovanie situácie na trhu a správania spotrebiteľov. Odovzdávanie poznatkov marketingovému a produktovému oddeleniu s cieľom efektívne upraviť stratégiu.

 • Monitorovanie konkurencie
 • Analýza trendov a podávanie správ o vývoji trhu
 • Analýza cenových a predajných trendov a navrhovanie zmien stratégie
 • Analýza a predpovedanie trendov predaja a spotrebiteľského správania a navrhovanie marketingových aktivít na základe výsledkov
 • Spolupráca s IT a produktovým oddelením pri inovácii existujúcich a zavádzaní nových procesov a produktov
06/2011 - 09/2011, obsluha predajných automatov, Cedar Fair Entertainment Company, Ohio, Sandusky

Program Work&Travel pre študentov vysokých škôl

Vzdelávanie

09/2010 - 06/2015, Hospodárska politika a správa, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Publikácie

06/2016, Údaje z vyhľadávačov ako indikátor vývoja ekonomickej produkcie, Masarykova univerzita

Cieľom práce je zistiť, či je možné využiť údaje z vyhľadávačov ako indikátor vývoja ekonomickej produkcie v reálnom čase. Po overení údajov Google Trends ako vhodných na prognózovanie výstupu ekonomiky je vytvorený súbor modelov, ktoré predpovedajú HDP a index priemyselnej produkcie. Predpovede sa robia pre USA aj pre konkrétne štáty a porovnáva sa, či je ich schopnosť predpovedať lepšia v porovnaní s modelmi, ktoré neobsahujú údaje z Google.

Zručnosti

Jazyky
Angličtina
Nemčina
Český jazyk
Slovenčina

Certifikáty

07/2016, Behavioural Economics in Action, University of Toronto
08/2014, Data Analysis with R, Coursera

Grafy

Presnosť - 88 %
Získanie nových zručností - 81 %
Tímový hráč - 86 %
Uprav si tento vzor v našom online editore.

Let your resume write itself — with AI.

Kickresume’s AI Resume Writer can generate a great first draft of your resume in seconds. Simply enter your job title and let artificial intelligence help you get started.
Create Resume With AI Let your resume write itself — with AI.

Súvisiace vzory životopisov — rozvoj obchodu

Príklad životopisu obchodného analytika spoločnosti Henkel
Príklad životopisu obchodného analytika spoločnosti Henkel
Šablóna životopisu prevádzkového manažéra
Šablóna životopisu prevádzkového manažéra
Ukážka životopisu výkonného riaditeľa pre rozvoj podnikania
Ukážka životopisu výkonného riaditeľa pre rozvoj podnikania

Súvisiace vzory motivačných listov — administrácia

Príklad sprievodného listu špecialistu na oceňovanie
Príklad sprievodného listu špecialistu na oceňovanie
Ukážka sprievodného listu asistenta databázy
Ukážka sprievodného listu asistenta databázy
Ukážka sprievodného listu medzinárodného nákupcu
Ukážka sprievodného listu medzinárodného nákupcu

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.