Právni zástupcovia - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list pre prácu advokáta? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (10 votes)
Ukážka sprievodného listu podnikového poradcu
Created with Kickresume

Average: 4.9 (10 votes)

Ako napísať pútavý motivačný list pre právnika

Advokáti zohrávajú dôležitú úlohu v našom súdnom systéme, pretože priamo pracujú s klientmi v občianskoprávnych aj trestných veciach. Keďže práca advokáta môže byť veľmi rôznorodá a náročná, na získanie pozície advokáta potrebujete dobre napísaný motivačný list, ktorý predstaví vaše najlepšie profesionálne vlastnosti.

V tejto príručke vás naučíme, ako napísať pútavý motivačný list ako advokát a aké kľúčové údaje by ste mali uviesť. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Ako vytvoriť vizuálne príťažlivý titulok a nadpis motivačného listu
 • Prečo musíte prispôsobiť obsah svojho motivačného listu ako advokát
 • Čo uviesť v úvode motivačného listu advokáta
 • Spôsoby, ako zdôrazniť svoje zručnosti a úspechy, aby ste zapôsobili na zamestnávateľov
 • Ako presvedčivo uzavrieť motivačný list advokáta

Stále si hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Ako vytvoriť vizuálne príťažlivý záhlavie a titulok motivačného listu advokáta

Počnúc samotným vrcholom motivačného listu advokáta je prvým prvkom, ktorý treba vytvoriť, hlavička motivačného listu. Toto záhlavie nielenže poskytuje zamestnávateľovi všetky vaše identifikačné a kontaktné údaje, ale tiež pomáha dodať listu vizuálnu príťažlivosť a štruktúru.

V záhlaví by ste mali uviesť:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov a oddelenie právnickej firmy alebo organizácie, do ktorej sa hlásite
 • adresu advokátskej kancelárie alebo právnickej organizácie

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia motivačného listu advokáta

John Doe, advokát
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

To: Central Pheonix Law Associates
Advokátske oddelenie
1234 Street Address
Phoenix, AZ 85001

Bezprostredne po záhlaví nasleduje titulok motivačného listu, stručný titulok, ktorý slúži na predstavenie hlavných myšlienok motivačného listu a upútanie pozornosti zamestnávateľa.

Ak chcete napísať silný titulok ako právnik, nezabudnite uviesť:

 • kľúčové slovo alebo frázu súvisiacu s pracovnou pozíciou (advokát, právo, právnik atď.)
 • číslo alebo spúšťacie slovo , ktoré upúta pozornosť (3 zručnosti, 4-krokový prístup atď.)
 • doplňujúce prídavné meno alebo sloveso (najlepší, prínos atď.)
 • prísľub, ktorý zamestnávateľovi naznačuje, že list je určený práve jemu

Tu je príklad dobre napísaného titulku pre právnikov, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných častí

Moje 3 hlavné úspechy ako advokáta a ako ich môžem dosiahnuť vo vašej advokátskej kancelárii

Spúšťacie slovo/číslo: 3 úspechy
Kľúčové slovo: advokát
Prídavné meno/sloveso: hlavný, dosiahnuť
Prísľub: Vaša advokátska kancelária

2. Ako úspešne prispôsobiť obsah motivačného listu pre advokáta

Hoci môže byť lákavé napísať všeobecný motivačný list, ktorý môžete opakovane používať pri rôznych žiadostiach o zamestnanie, tento typ všeobecného prístupu nie je pre zamestnávateľov najpôsobivejší.

Ak chcete skutočne upútať pozornosť zamestnávateľa a napísať zapamätateľný motivačný list, musíte obsah svojho listu prispôsobiť presne pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. To si bude vyžadovať, aby ste pred podaním žiadosti vykonali dôkladný prieskum spoločnosti a vyhľadali informácie, na ktoré sa môžete vo svojom liste odvolať, napr:

 • oblasť právnej špecializácie organizácie
 • Známi klienti alebo združenia organizácie
 • Kto je v organizácii zodpovedný za prijímanie zamestnancov a posudzovanie žiadostí

Na základe tejto poslednej informácie môžete vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Týmto spôsobom preukážete, že ste venovali čas prispôsobeniu listu a zabezpečíte, aby bol jej záujem vzbudený hneď na začiatku.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážený pán vedúci advokát Mack Henson,
 • Vážený pán Mack Henson,
 • Vážená vedúca náborového oddelenia Jane Smithová,

3. Čo uviesť v úvodnom motivačnom liste advokáta

Teraz, keď máte pripravené počiatočné prvky, môžete konečne začať písať samotný text motivačného listu - počnúc úvodom.

Ak chcete vytvoriť silný úvod, ktorý zamestnávateľa zaujme a bude chcieť vedieť viac, budete musieť uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a špecializovaných odborných znalostí
 • vyhlásenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločného známeho (ak je to možné) - uvedenie spoločného známeho vám pomôže urobiť okamžitý pozitívny dojem na zamestnávateľa tým, že poskytne dôveryhodnú odbornú referenciu.

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list pre právnika

Vážený pán vedúci advokát Mack Henson,

som obhajca s viac ako 8-ročnými skúsenosťami v oblasti trestného súdnictva a obhajoby, konkrétne v prípadoch týkajúcich sa držby a distribúcie drog. Ako na oddaného sociálneho advokáta na mňa urobilo dojem odhodlanie vašej firmy zabezpečiť každému klientovi spravodlivý a vyvážený súdny proces. Môj bývalý vysokoškolský profesor Dr. Grant Percy úzko spolupracuje s vašou advokátskou kanceláriou na prípadoch súvisiacich s univerzitou a dôrazne mi odporučil, aby som zvážil možnosť uchádzať sa o toto pracovné miesto.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Ako zdôrazniť svoje zručnosti a úspechy, aby ste zapôsobili na zamestnávateľov

Po tom, ako ste sa v úvode efektívne predstavili, je vaším ďalším dôležitým krokom poskytnúť stručný, ale podrobný opis vašich najdôležitejších zručností a úspechov ako právnika.

Pri opise týchto kvalifikácií dbajte na to, aby ste napísali podrobnosti, ktoré sú:

 • Konkrétne: Pri písaní motivačného listu ako advokát sa vždy vyhnite vágnosti. Všetky zručnosti alebo úspechy, ktoré uvediete, by mali mať opis, ktorý špecifikuje, prečo je táto kvalifikácia dôležitá a ako ju môžete uplatniť na tejto novej pozícii.
 • Vsúvislostiach: Najmä pri opise zručností dbajte na to, aby ste uviedli správny kontext potrebný na to, aby boli tieto informácie pre zamestnávateľa vysoko hodnotné. Napríklad nehovorte len, že máte skvelé schopnosti spolupracovať; namiesto toho opíšte prípad, v ktorom ste museli tieto schopnosti použiť a ako boli prospešné pre vás aj vašich odborných spolupracovníkov.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, uveďte informácie, ktoré obsahujú kvantifikovateľné čísla alebo údaje. Pomôže to zamestnávateľovi presne ukázať, čo môžete ponúknuť a akú reálnu, v živote overenú hodnotu môžete priniesť jeho spoločnosti.

Tu je 6 príkladov právnických zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste

 • Zhromažďovanie a predkladanie dôkazov
 • Vypracovanie právnych argumentov
 • Dodržiavanie úplnej dôvernosti informácií o klientovi
 • Znalosť správania sa na súde a súdnych konaní
 • Poskytovanie právneho poradenstva klientom
 • Písanie zmlúv, návrhov právnych predpisov a iných právnych dokumentov

Tu je príklad opisu dosiahnutých úspechov v motivačnom liste advokáta

Ako prokurátor v [bývalý zamestnávateľ] som v spolupráci s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní pomohol ukončiť a stíhať 3 samostatné operácie pašovania drog, čo viedlo k odstráneniu nelegálneho kontrabandu z ulíc v hodnote viac ako 3 milióny USD.

5. Ako presvedčivo uzavrieť motivačný list pre advokáta

Gratulujeme, dostali ste sa na koniec svojho motivačného listu!

Ak chcete ukončiť motivačný list, mali by ste sa snažiť napísať presvedčivý záver, ktorý zamestnávateľa povzbudí, aby vás včas kontaktoval.

Tento záver by mal obsahovať:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte, že sa vám ozve
 • Kedy a ako vás môžu najlepšie kontaktovať
 • Kedy a ako plánujete nadviazať ďalšie kontakty
 • formálny podpis

Tu je príklad presvedčivej záverečnej vety z motivačného listu advokáta

Som nadšený, že som sa uchádzal o túto pozíciu, a teším sa, že budem môcť lepšie spoznať váš právny tím. Ak sa mi chcete čo najlepšie dovolať a dohodnúť si stretnutie alebo pohovor, zavolajte mi na telefónne číslo (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 do 16.00 h. Keďže sa chcem s vami porozprávať priamo, ak sa mi ešte neozvete, budem vás kontaktovať e-mailom budúci utorok.

S pozdravom,

[meno žiadateľa]

Publikované 5. august 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (10 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — právni zástupcovia

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Ukážka sprievodného listu podnikového poradcu
Ukážka sprievodného listu podnikového poradcu
Príklad sprievodného listu verejného obhajcu
Príklad sprievodného listu verejného obhajcu

Related právni zástupcovia resume examples

Príklad životopisu firemného poradcu
Príklad životopisu firemného poradcu
Ochranná známka Paralegal Životopis ukážka
Ochranná známka Paralegal Životopis ukážka
Príklad životopisu verejného obhajcu
Príklad životopisu verejného obhajcu
Šablóna životopisu advokáta
Šablóna životopisu advokáta
Príklad životopisu staršieho spolupracovníka
Príklad životopisu staršieho spolupracovníka
Príklad životopisu rodinného advokáta
Príklad životopisu rodinného advokáta

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template