Praktické tipy, ako napísať skvelý životopis manažéra vzťahov s klientmi

Ako manažér vzťahov s klientmi máte v spoločnosti kľúčovú úlohu. To, ako úspešne bude firma predávať svoj produkt, závisí do veľkej miery od vašich interpersonálnych a obchodných zručností.

Posilňujete vzťahy spoločnosti s klientmi a ukazujete, ako im vaše produkty a služby môžu pomôcť splniť ich očakávania. Vytvárate stratégie na posilnenie identity značky a vyhodnocujete riziká.

Teraz sa vynára otázka: "Ako dobre sa dokážete predať pomocou životopisu manažéra vzťahov s klientmi, ktorý upúta pozornosť?"

Vytvorte si pútavý životopis, ktorý vás priblíži k získaniu vybranej práce.

Stále si hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Naplánujte si rozvrhnutie a formu životopisu manažéra vzťahov s klientmi

Je dobrým zvykom premietnuť si rozloženie a formu životopisu ešte predtým, ako ho začnete písať. Takto budete mať jasnú predstavu o tom, ako budete organizovať jednotlivé časti.

Majte na pamäti, že konečný výsledok by v ideálnom prípade nemal mať viac ako dve strany. Neradi by ste náborového manažéra odradili od toho, aby venoval svojich 7 sekúnd čítaniu vášho životopisu.

Nasledujúce tipy vám pomôžu efektívne usporiadať váš životopis:

 • Použite najlepšie dvojstĺpcové usporiadanie, ktoré vám umožní uviesť všetky dôležité informácie.
 • Zahrňte nasledujúce povinné časti:
  • Osobné údaje
  • Profesijné zhrnutie
  • Mäkké zručnosti
  • Tvrdé zručnosti
  • Pracovné skúsenosti
  • Vzdelanie
 • Nikdy nepodceňujte ďalšie časti a zahrňte tie, ktoré najlepšie zameriavajú vaše úspechy:
  • Certifikáty
  • Dobrovoľnícke aktivity
  • Konferencie, ocenenia
  • Záujmy
  • Iné úspechy
 • Aby ste sa vyhli neprehľadnosti, vytvorte si v životopise biele miesta.
 • Zvýraznite v životopise najdôležitejšie informácie tučným písmom, aby sa vám dobre čítali.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.


2. Do životopisu manažéra vzťahov s klientmi uveďte len nevyhnutné osobné údaje

Nezabudnite uviesť len to, čo je nevyhnutné. V časti s kontaktnými údajmi by mali byť uvedené vaše:

 • Meno
 • telefónne číslo
 • E-mail
 • Odkaz na sociálne médiá (ak súvisí s pracovným miestom, o ktoré máte záujem.)


3. Napíšte profil profesionálneho manažéra pre vzťahy s klientmi do životopisu

Dokážete šikovne preukázať, že služby vašej spoločnosti spĺňajú očakávania klientov ako nikto iný.

Teraz je váš čas ukázať náborovému pracovníkovi, že vy sami dokážete prekonať požiadavky na pracovné miesto.

Napíšte pútavý profesijný životopis manažéra vzťahov s klientmi, v ktorom predstavíte svoje odborné znalosti, schopnosť budovať pevné vzťahy s klientmi a kvantifikované úspechy.

Príklad profesijného zhrnutia manažéra vzťahov s klientmi

Nadšený manažér vzťahov s klientmi, ktorý je zbehlý vo vypracovávaní a realizácii implementačných plánov a vo vytváraní pevných vzťahov s klientmi. Zbehlý vo fakturácii klientom, analýze výkonnostných ukazovateľov a riešení konfliktov. Zaviedol crossmediálny marketing a zvýšil predaj o 12 % v priebehu 3 mesiacov v spoločnosti Mirage Media.


4. Použite najlepšie zručnosti vo svojom životopise manažéra vzťahov s klientmi

Najdôležitejšie zručnosti sú tie, ktoré nájdete v konkrétnej pracovnej ponuke. Majte na pamäti, že vaše mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám pracovného miesta, by mali byť uvedené ako prvé.

Riadenie komplexných požiadaviek klientov je hlavnou súčasťou vašej práce. Vaše schopnosti efektívnej komunikácie a aktívneho počúvania sú pre vašu úlohu určite základom, ale zručností, ktoré možno budete potrebovať, je oveľa viac.

Najlepšie mäkké zručnosti manažéra vzťahov s klientmi do vášho životopisu

 • Efektívna ústna a písomná komunikácia
 • Služby zákazníkom
 • Aktívne počúvanie
 • Presviedčanie
 • Interpersonálne zručnosti
 • Vedenie ľudí
 • Riešenie problémov
 • Vyjednávanie
 • Tímová práca
 • Organizačné zručnosti

Okrem svojich mäkkých zručností nezabudnite zdôrazniť aj svoje tvrdé zručnosti, ktoré sú relevantné pre danú pracovnú pozíciu. Keďže technológie uľahčujú komunikáciu s klientmi na všetkých úrovniach, dôležitosť vašich technických kompetencií je nesporná.

Najlepšie tvrdé zručnosti pre váš životopis manažéra vzťahov s klientmi:

 • Microsoft Office Suite
 • SQL
 • Viaclinkové telefónne systémy
 • Visio a Project
 • CRM
 • Sales Force
 • Rozvoj obchodu
 • Logistika
 • Rozpočtovanie

5. V časti životopisu o pracovných skúsenostiach uveďte príslušné popisy pracovných miest

Dokázali ste, že sa viete prezentovať v tom najlepšom svetle a vybrať si tie najlepšie zručnosti. Teraz je pre mnohých najnáročnejšou časťou efektívne opísať svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Dbajte na to, aby ste svoje pozície uvádzali chronologicky opačne a zamerali sa na najdôležitejšie úspechy.

Všetko, čo nesúvisí s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzate, sa považuje za výplň priestoru. Vyhnite sa im a vždy sa odvolávajte na pracovnú ponuku.

Príklad pracovných skúseností manažéra vzťahov s klientmi

Mirage Media
Klientský špecialista
2017-2021

 • Modifikoval a realizoval školenia pre vedúcich pracovníkov.
 • Mentoroval tím 12 pracovníkov služieb zákazníkom, ako efektívne zvyšovať predaj.
 • Realizoval marketingové stratégie pre nové klientske účty.
 • Zaviedol crossmediálny marketing a zvýšil predaj o 12 % v priebehu 3 mesiacov v spoločnosti Mirage Media.


6. Pridajte svoje akademické úspechy a nechajte zažiariť sekciu o vzdelaní

Mnohí zamestnanci môžu vyžadovať, aby ste mali aspoň bakalársky titul v oblasti komunikácie, obchodnej administratívy, marketingu alebo iných príbuzných odborov.

Nie je to však vytesané do kameňa. Stále môžete zažiariť uvedením titulu, ktorý priamo nesúvisí s danou oblasťou, pokiaľ uvediete relevantné akademické úspechy.

Uvádzanie vzdelania v životopise manažéra vzťahov s klientmi

Valley University
bakalársky titul v odbore aplikovaná ekonómia
2012-2015

 • Vynikal v oblasti formulovania a hodnotenia projektov.
 • Finalista súťaže študentských projektov Analytické zručnosti v podnikaní 2013.
 • Oblasť záujmu: Hodnotenie podnikateľských rizík

Publikované 1. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — manažéri klientskych vzťahov

Príklad životopisu manažéra vzťahov s klientmi spoločnosti Informa
Príklad životopisu manažéra vzťahov s klientmi spoločnosti Informa
Otlob Customer Care Agent príklad životopisu
Otlob Customer Care Agent príklad životopisu
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Príklad životopisu manažéra obchodných vzťahov
Príklad životopisu manažéra obchodných vzťahov
Príklad životopisu spolupracovníka klienta
Príklad životopisu spolupracovníka klienta
Príklad životopisu manažéra klienta
Príklad životopisu manažéra klienta
Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi ukážka životopisu
Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi ukážka životopisu
Ukážka životopisu manažéra starostlivosti o zákazníkov
Ukážka životopisu manažéra starostlivosti o zákazníkov
Ukážka životopisu manažéra pre spoluprácu s klientmi
Ukážka životopisu manažéra pre spoluprácu s klientmi
Príklad životopisu manažéra úspechu zákazníkov
Príklad životopisu manažéra úspechu zákazníkov

Chceš ísť na istotu?

Join 2,500,000+ job seekers worldwide and get hired faster with your best resume yet.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.