Humanitárni dobrovoľníci - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list pre prácu dobrovoľníka pre utečencov? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (15 votes)
Average: 4.9 (15 votes)

Ako vytvoriť profesionálny motivačný list ako dobrovoľník pre utečencov

Dobrovoľníci pre utečencov majú mnoho dôležitých povinností - od poskytovania primeranej stravy a prístrešia až po zabezpečenie zdravotných služieb a starostlivosti, ktorú potrebujú. Získanie pozície dobrovoľníka pre utečencov si vyžaduje, aby ste napísali motivačný list, ktorý účinne vyjadrí vašu profesionalitu aj súcit.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov potrebných na napísanie účinného motivačného listu dobrovoľníka pre utečencov. Pokračujte v čítaní a dozviete sa, ako:

 • dať svojmu motivačnému listu dobrovoľníka pre utečencov štruktúru a vizuálnu organizáciu
 • Prispôsobiť svoj motivačný list konkrétnej pozícii dobrovoľníka pre utečencov
 • napísať silný úvod, ktorý vyjadrí vašu najvyššiu kvalifikáciu
 • Zdôraznite svoje najlepšie a najdôležitejšie zručnosti a úspechy
 • presvedčivo uzavrite motivačný list pre utečencov

1. Dajte svojmu motivačnému listu dobrovoľníka pre utečencov štruktúru a vizuálnu organizáciu

Keď sa uchádzate o takú dôležitú pozíciu, akou je dobrovoľník pre utečencov, je veľmi dôležité, aby sa organizátor dobrovoľníckej práce mohol vo vašom motivačnom liste ľahko orientovať a aby mu dával zmysel.

Aby ste to dosiahli, musíte dať svojmu motivačnému listu vizuálnu štruktúru a organizáciu pomocou záhlavia a titulku motivačného listu.

Počnúc záhlavím musí tento prvok obsahovať všetky potrebné identifikačné informácie, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov dobrovoľníckej organizácie, do ktorej sa hlásite

Okrem toho by vaše záhlavie malo byť zarovnané vľavo v ľavom hornom rohu dokumentu, aby bolo vizuálne čo najpríťažlivejšie.

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia sprievodného listu dobrovoľníka z radov utečencov

Owen Kramer, dobrovoľník pre utečencov
(123) 456-7890 | owenkramer@email.com | linkedin.com/in/owen-kramer

Pre:
Oddelenie dobrovoľníkov z radov utečencov
1234 Adresa ulice
Washington, D.C. 20001

Po vytvorení záhlavia musíte teraz napísať presvedčivý nadpis, ktorý čitateľovi umožní zistiť, že ste nielen zapálení pre túto pozíciu, ale máte na ňu aj potrebné zručnosti.

Na tento účel sa uistite, že váš nadpis obsahuje:

 • kľúčové slovo, ktoré súvisí s danou pozíciou
 • číslo alebo spúšťacie slovo, ktoré upúta pozornosť čitateľa
 • prídavné meno a/alebo sloveso , ktoré vyzdvihuje vaše zručnosti a profesionalitu
 • prísľub, vďaka ktorému čitateľ vie, že tento list je určený výlučne jemu

Tu je príklad účinného nadpisu z motivačného listu dobrovoľníka pre utečencov

3 kľúčové zručnosti, ktoré zo mňa robia vášnivého dobrovoľníka pre utečencov, a tieto zručnosti môžu podporiť váš tím

Spúšťacie slovo/číslo: 3 zručnosti
Kľúčové slovo: Utečenecký dobrovoľník
Prídavné meno/sloveso: vášnivý, podpora
Prísľub: Váš tím

2. Prispôsobte svoj motivačný list konkrétnej pozícii dobrovoľníka pre utečencov

Keď už máte vytvorený nadpis a titulok, musíte teraz zabezpečiť, aby aj zvyšok textu, ktorý sa nachádza vo vašom motivačnom liste, bol vysoko špecifický pre danú dobrovoľnícku organizáciu.

To dosiahnete dôkladným prieskumom organizácie pred začatím procesu písania. Dôležité údaje, na ktoré sa treba zamerať, zahŕňajú typy utečencov, s ktorými organizácia pracuje, aké typy povinností majú dobrovoľníci na starosti a aké sú celkové ciele a hodnoty organizácie.

Okrem toho by ste mali zistiť, kto je v organizácii zodpovedný za prijímanie nových dobrovoľníkov, a tieto informácie použiť na vytvorenie osobného pozdravu.

Tento typ pozdravu osloví konkrétnu osobu menom a dá jej hneď najavo, že ste si pred podaním žiadosti o pozíciu dali záležať na prieskume.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov z motivačného listu pre dobrovoľníkov z radov utečencov

 • Vážená vedúca dobrovoľníčka Jane Millerová,
 • Vážená organizátorka dobrovoľníkov z radov utečencov Jane Millerová,
 • Vážená pani Jane Millerová,

3. Napíšte silný úvod, ktorý vyjadruje vašu najvyššiu kvalifikáciu dobrovoľníka pre utečencov.

Po dokončení hlavičky a nadpisu, ako aj prieskumu, ktorý použijete na to, aby bol váš list pre čitateľa čo najosobnejší, môžete začať písať úvod.

Úvodný odsek je veľmi dôležitý, pretože často rozhoduje o tom, či vás čitateľ považuje za vhodného kandidáta na pozíciu.

Ak chcete v úvode motivačného listu zapôsobiť na organizátorov dobrovoľníckej činnosti, nezabudnite uviesť:

 • stručné zhrnutie vašej odbornej kvalifikácie a skúseností
 • Vyhlásenie o tom, prečo ste sa rozhodli uchádzať a/alebo prečo si myslíte, že ste ideálnym kandidátom
 • Spoločnú známosť - spoločnou známosťou môže byť akákoľvek profesionálna známosť, ktorá má vzťah s vami aj so zamestnávateľom, vrátane bývalých šéfov alebo mentorov. Ak nemáte vzájomného známeho, môžete si vytvoriť profesionálnu sieť pomocou profesionálnej sociálnej platformy, ako je napríklad LinkedIn.

Tu je príklad silného predstavenia z motivačného listu dobrovoľníka pre utečencov

Vážená vedúca dobrovoľníčka Jane Miller,
Ako dlhoročná a zanietená dobrovoľníčka pre utečencov mám viac ako 7 rokov skúseností s prácou s utečencami z Latinskej a Južnej Ameriky, najmä s mladými utečencami odlúčenými od svojich rodín. Vďaka vzdelaniu v oblasti sociálnej práce a plynulej znalosti španielčiny som presvedčená, že som ideálnym doplnením vášho tímu dobrovoľníkov. Môj zamestnávateľ, pán Jack Smith, pomáha získavať finančné prostriedky pre vašu organizáciu a odporučil mi, aby som sa prihlásila na túto dobrovoľnícku pozíciu.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Zdôraznite svoje najlepšie a najdôležitejšie dobrovoľnícke zručnosti a úspechy

Keď už máte úvod za sebou a pozornosť čitateľa je pevne pripútaná k vašim slovám, môžete sa začať venovať šťavnatejším detailom o vašich zručnostiach, kvalifikáciách a úspechoch.

Motivačné listy k zamestnaniu sa viac zameriavajú na prezentáciu hodnoty, ktorú môžete poskytnúť podniku, zatiaľ čo motivačné listy dobrovoľníkov sa viac zameriavajú na vyjadrenie vášho súcitu a angažovanosti v danej úlohe. Preto by ste mali uviesť podrobnosti, ktoré zdôrazňujú vašu schopnosť pracovať so širokou škálou ľudí a efektívne komunikovať.

Uistite sa, že všetky údaje, ktoré uvediete, sú stručné, veľmi relevantné a kvantifikovateľné. Chcete, aby bolo čo najjasnejšie, prečo ste vhodným kandidátom na túto pozíciu.

Tu je 6 zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste dobrovoľníka pre utečencov

 • Plynulá znalosť iných jazykov
 • Efektívna komunikácia (opíšte presne svoj štýl komunikácie)
 • Vedenie (opíšte presne svoj štýl vedenia)
 • Tímová práca a spolupráca
 • Distribúcia zásob
 • Riadenie davu a konfliktov

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste

Ako dobrovoľník pre utečencov v [organizácia] som úzko spolupracoval s jednotlivcami, ktorí boli odlúčení od svojich rodín, keď utekali pred vojnou a násilnými konfliktami. Mojou hlavnou úlohou bolo pomáhať vedúcemu oddelenia komunikácie pri opätovnom spájaní týchto osôb s ich blízkymi, ktorí sa už dostali na naše miesto a boli zaregistrovaní v systéme. Počas môjho pôsobenia v tejto funkcii sa mi v priebehu 6 mesiacov podarilo spojiť viac ako 400 rodinných príslušníkov.

5. Motivačný list dobrovoľníka pre utečencov zakončite presvedčivo

Dostali ste sa na koniec svojho motivačného listu dobrovoľníka pre utečencov, ale vaša práca ešte nie je hotová.

Ak chcete svoj motivačný list dobrovoľníka pre utečencov účinne ukončiť, je mimoriadne dôležité zopakovať svoje odhodlanie a nadšenie pre túto pozíciu. Okrem toho je záver miestom, kde by ste mali opätovne uviesť svoje kontaktné údaje a poskytnúť čitateľovi najlepší čas, kedy vás môže kontaktovať.

Majte na pamäti, že váš záver by mal byť presvedčivý a mal by čitateľa povzbudiť, aby sa s vami rýchlo skontaktoval.

Tu je príklad presvedčivého záveru z motivačného listu dobrovoľníka pre utečencov

Som si istý, že so svojou vášňou pomáhať rodinám zostať v spojení v časoch neistoty budem vynikajúcim doplnkom vášho tímu dobrovoľníkov pre utečencov. Netrpezlivo čakám na vašu odpoveď a najlepšie sa mi môžete dovolať kedykoľvek v čase od 8.00 do 17.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 7. október 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (15 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

All dobrovoľníctvo cover letter examples

Všetky vzory motivačných listov — humanitárni dobrovoľníci

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
We don’t have any cover letter examples for this profession yet but stay tuned! Our professional resume writers are already working on it.

Related humanitárni dobrovoľníci resume examples

Ukážka životopisu dobrovoľníka z radov utečencov
Ukážka životopisu dobrovoľníka z radov utečencov

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template