Zdravotníci - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu zdravotnej sestry? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 5.0 (9 votes)
Šablóna sprievodného listu cestovnej sestry
Created with Kickresume

Average: 5.0 (9 votes)

Ako vytvoriť presvedčivý sprievodný list zdravotnej sestry

Zdravotnícky priemysel je závislý od kvalifikovaných zdravotných sestier, ktoré zvládajú všetko od poskytovania poradenstva a konzultácií pacientom až po vykonávanie lekárskych vyšetrení, podávanie liekov a ďalšie činnosti. Ak chcete získať miesto zdravotnej sestry, potrebujete motivačný list, ktorý dokonale predstaví vaše profesionálne nadšenie a kvalifikáciu.

V tejto príručke vás naučíme 5 základných krokov pri písaní motivačného listu pre zdravotnú sestru. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o tom, ako na to:

 • správne naformátovať záhlavie a nadpis motivačného listu pre zdravotnú sestru
 • prispôsobiť obsah a pozdrav svojho motivačného listu pre zdravotnú sestru
 • Vytvoriť presvedčivý úvod motivačného listu zdravotnej sestry
 • predstaviť svoje najdôležitejšie zručnosti a úspechy ako zdravotná sestra
 • uzavrite svoj motivačný list pre zdravotnú sestru účinným záverečným vyhlásením

1. Správne naformátujte záhlavie a nadpis motivačného listu pre zdravotnú sestru

Prvým kľúčovým krokom k napísaniu vynikajúceho motivačného listu zdravotnej sestry je vytvorenie dobre naformátovaného záhlavia a titulku.

Záhlavie motivačného listu obsahuje všetky potrebné identifikačné informácie o vás a zdravotníckom zariadení, do ktorého sa hlásite, zatiaľ čo titulok motivačného listu je nepovinné, ale veľmi užitočné titulné vyhlásenie, ktoré slúži na upútanie pozornosti zamestnávateľa.

Záhlavie vášho motivačného listu by malo obsahovať:

 • Vaše meno a profesijný titul
 • Vaše odborné kontaktné údaje
 • názov a oddelenie zdravotníckeho zariadenia, do ktorého sa hlásite
 • adresu a sídlo zdravotníckeho zariadenia

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia motivačného listu zdravotnej sestry

Mary Smith, registrovaná zdravotná sestra

(123) 456-7890 | marysmith@email.com | linkedin.com/in/mary-smith

Komu: Mgr: Glenvale Urgent Care
Oddelenie ošetrovateľstva
1234 Adresa ulice
New Haven, CT, 06501

Po záhlaví nasleduje nadpis, ktorý by mal vždy obsahovať kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľubové vyhlásenie, ktoré informuje zamestnávateľa, že tento list je šitý na mieru danej pozícii.

Tu je príklad presvedčivého titulku pre zdravotnú sestru, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných zložiek

Mojich 5 najlepších zručností ako zdravotnej sestry a ako ich uplatním pri poskytovaní empatickej starostlivosti vašim pacientom

Spúšťacie slovo/číslo: 5 zručností
Kľúčové slovo: zdravotná sestra
Prídavné meno/sloveso: najlepší, uplatniť, empatický
Prísľub: Vaši pacienti

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

2. Prispôsobte obsah a pozdrav svojho motivačného listu pre zdravotnú sestru.

Do nadpisu ste zahrnuli sľubné vyhlásenie, ktoré zamestnávateľovi naznačuje, že váš motivačný list je šitý na mieru presne tej pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Preto je nesmierne dôležité dodržať tento sľub a pred podaním žiadosti dôkladne preskúmať zdravotnícke zariadenie, aby ste tento proces prispôsobenia na mieru dokončili. Ak chcete takto prispôsobiť svoj motivačný list, musíte si vyhľadať informácie, ako napr:

 • Aktuálne ciele, projekty alebo iniciatívy zdravotníckeho zariadenia - využite tieto informácie na vysvetlenie, ako môžete uplatniť svoje schopnosti pre aktuálne potreby spoločnosti.
 • Jazyk a kľúčové slová, ktoré zdravotnícke zariadenie používa v marketingových materiáloch - tieto informácie použite na úpravu motivačného listu tak, aby odrážal štýl písania spoločnosti.
 • Osoba v zdravotníckom zariadení, ktorá bude posudzovať váš motivačný list - použite tieto informácie na vytvorenie osobného pozdravu, ktorý osloví konkrétnu osobu menom.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodnom liste

 • Vážená vrchná sestra Jack Jones,
 • Vážený pán Jack Jones,
 • Vážený pán hlavný ošetrovateľ Jack Jones a ošetrovateľský tím,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Vytvorte presvedčivý úvodný motivačný list pre zdravotnú sestru

Váš úvod je prvým celým odsekom motivačného listu zdravotnej sestry a slúži na kľúčový účel - presvedčiť zamestnávateľa, aby pokračoval v čítaní.

Aby bol úvod vášho motivačného listu zdravotnej sestry presvedčivý, nezabudnite doň zahrnúť:

 • stručný prehľad vašich odborných skúseností a prípadných špecializácií, ktoré máte.
 • vyhlásenie, prečo ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v tomto zariadení
 • Spoločnú známosť (ak je to možné) - spoločné známosti pomáhajú okamžite nadviazať kontakt so zamestnávateľom a zvýšiť jeho dôveryhodnosť

Profesionálny tip : Ak nemáte spoločného známeho, zvážte možnosť využitia profesionálnej platformy LinkedIn na rozšírenie svojej profesionálnej siete. Spojte sa na tejto platforme s inými zdravotnými sestrami a zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj so súčasnými zamestnancami zariadení alebo inštitúcií, ktoré vás najviac zaujímajú.

Tu je príklad dobre napísaného úvodného motivačného listu pre zdravotnú sestru

Vážená vrchná sestra Jack Jones,

Som registrovaná zdravotná sestra s viac ako 3-ročnou praxou v opatrovateľských domoch a centrách paliatívnej starostlivosti. Ako oddaného zdravotníckeho pracovníka ma toto pracovné miesto vo vašom zariadení nadchýna, pretože moje profesionálne presvedčenie a postupy sa dobre zhodujú s poslaním a cieľmi vášho zariadenia. Môj bývalý zamestnávateľ, pán George Green, je váš bývalý kolega, ktorý ma upozornil na toto otvorenie a dôrazne mi odporučil, aby som sa o túto pozíciu uchádzal.

4. Uveďte svoje najdôležitejšie zručnosti a úspechy ako zdravotná sestra

Po úvode nasledujú hlavné odseky vášho motivačného listu, v ktorých bližšie predstavíte svoje zručnosti a úspechy ako zdravotná sestra.

Pri opise vašich rôznych relevantných zručností a úspechov nezabudnite uviesť podrobnosti, ktoré sú:

 • Konkrétne: Namiesto jednoduchého uvedenia zručnosti alebo úspechu použite presné kľúčové slová, aby ste tieto podrobnosti konkretizovali.
 • Kontextové: Vždy uvádzajte informácie v súvislostiach, napríklad vysvetlenie vašej úlohy alebo zodpovednosti v predchádzajúcom zamestnaní.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, uveďte pri opise svojich zručností a úspechov kvantifikovateľné a overiteľné fakty alebo štatistiky.

Tu je 6 príkladov ošetrovateľských zručností, ktoré je vhodné opísať v motivačnom liste

 • Konzultácie a príprava pacientov
 • podávanie liekov a vakcín
 • Vykonávanie štandardných laboratórnych testov
 • Poskytovanie pokynov a poučení pacientom o liečbe
 • Znalosť a certifikácia v oblasti poskytovania prvej pomoci
 • Vedenie záznamov o pacientoch (fyzických a elektronických)

Tu je príklad opisu dosiahnutých výsledkov v motivačnom liste pre zdravotné sestry

Ako registrovaná zdravotná sestra v [bývalý zamestnávateľ] som pracovala priamo s pacientmi, poskytovala som im vzdelávanie a inštruktážne zdroje, ktoré ich viedli k liečebným plánom. Vďaka mojej empatickej a individuálnej starostlivosti som získala viac ako 100 pozitívnych online recenzií a pomohla som zvýšiť hodnotenie spokojnosti zákazníkov ordinácie o 75 %.

5. Ukončite svoj motivačný list pre zdravotnú sestru účinným záverečným vyhlásením.

Ukončite svoj motivačný list zdravotnej sestry dôrazne účinným záverečným vyhlásením, ktoré povzbudí zamestnávateľa, aby vás kontaktoval. Toto záverečné vyhlásenie by malo obsahovať:

 • Ako a kedy vás môže kontaktovať
 • Kedy by ste chceli, aby sa vám zamestnávateľ ozval
 • Kedy plánujete nadviazať na svoju žiadosť
 • formálny podpis

Tu je príklad účinného záveru z motivačného listu zdravotnej sestry

Som ochotná dozvedieť sa viac o vašom zariadení a zamestnancoch a dúfam, že sa mi ozvete v priebehu budúceho týždňa. Ak sa mi neozvete do budúceho pondelka, plánujem sa informovať o stave mojej žiadosti. Som k dispozícii na rozhovor alebo stretnutie ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. a najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo na e-mailovej adrese marysmith@gmail.com po pracovnom čase.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. máj 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (9 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — zdravotníci

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Šablóna sprievodného listu cestovnej sestry
Šablóna sprievodného listu cestovnej sestry
Ukážka sprievodného listu sestry pre prácu na diaľku
Ukážka sprievodného listu sestry pre prácu na diaľku
Príklad sprievodného listu CNA
Príklad sprievodného listu CNA
Ukážka sprievodného listu sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti
Ukážka sprievodného listu sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti
Vzorka sprievodného listu novej zdravotnej sestry
Vzorka sprievodného listu novej zdravotnej sestry
Príklad sprievodného listu klinického asistenta
Príklad sprievodného listu klinického asistenta
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Ukážka sprievodného listu náborového pracovníka pre zdravotné sestry
Vzor sprievodného listu kardiologickej sestry
Vzor sprievodného listu kardiologickej sestry
Transplantačná sestra Koordinátorka Sprievodný list ukážka
Transplantačná sestra Koordinátorka Sprievodný list ukážka
Vzorka sprievodného listu ortopedickej sestry
Vzorka sprievodného listu ortopedickej sestry
Príklad sprievodného listu kardiovaskulárnej sestry
Príklad sprievodného listu kardiovaskulárnej sestry
Vzor sprievodného listu pediatrickej sestry
Vzor sprievodného listu pediatrickej sestry
Certifikovaná pôrodná asistentka ukážka sprievodného listu
Certifikovaná pôrodná asistentka ukážka sprievodného listu
Príklad sprievodného listu geriatrickej sestry
Príklad sprievodného listu geriatrickej sestry
Ukážka sprievodného listu chirurgického asistenta
Ukážka sprievodného listu chirurgického asistenta
Príklad sprievodného listu telemetrickej sestry
Príklad sprievodného listu telemetrickej sestry
Príklad sprievodného listu pre zdravotnú sestru v domácnosti
Príklad sprievodného listu pre zdravotnú sestru v domácnosti

Related zdravotníci resume examples

Registrovaná zdravotná sestra v detskej nemocnici v Akrone ukážka životopisu
Registrovaná zdravotná sestra v detskej nemocnici v Akrone ukážka životopisu
Ukážka životopisu LVN
Ukážka životopisu LVN
Vzorka životopisu cestovnej zdravotnej sestry
Vzorka životopisu cestovnej zdravotnej sestry
Ukážka životopisu farmaceutického technika
Ukážka životopisu farmaceutického technika
Ukážka životopisu farmaceutického technika
Ukážka životopisu farmaceutického technika
Príklad registrovanej sestry v nemocnici svätého Františka
Príklad registrovanej sestry v nemocnici svätého Františka
Nová šablóna životopisu zdravotnej sestry
Nová šablóna životopisu zdravotnej sestry
Certifikovaný ošetrovateľský asistent ukážka životopisu
Certifikovaný ošetrovateľský asistent ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template