Skupina Svetovej banky je multilaterálna organizácia, ktorej poslaním je dosiahnuť fiškálnu rovnosť na celom svete. Hlavným mechanizmom, ktorý na to využíva, je znižovanie chudoby v úveruschopných krajinách so strednými príjmami prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja prostredníctvom úverov, produktov riadenia rizík, poradenských služieb a záruk. Pomáha aj najchudobnejším krajinám sveta tým, že im pomáha rozvíjať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a vládne inštitúcie. Pracovníci získavajú medzinárodné kontakty, technické znalosti a majú dôležité poslanie. Komplexná povaha inštitúcie môže mať za následok, že pracovná záťaž je niekedy trochu priveľká, ale ak sa vám páči práca a veľká myšlienka, ktorá za ňou stojí, nemalo by vás to odradiť.
Technologický výskumník vo Svetovej banke ukážka životopisu
Technologický výskumník vo Svetovej banke ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template