Vedúci predajne - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu vedúceho predajne? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (9 votes)
Ukážka sprievodného listu manažéra obchodu Walmart
Created with Kickresume

Average: 4.9 (9 votes)

Ako vytvoriť skvelý motivačný list vedúceho predajne

Manažéri obchodov pracujú v rôznych obchodoch vrátane obchodov s tovarom, potravinami, železiarstvom a iných obchodov. Ako vedúci predajne máte mnoho mimoriadne dôležitých povinností, ktoré pomáhajú podporovať zamestnancov predajne a tešiť zákazníkov. Keď sa uchádzate o pozíciu manažéra predajne, potrebujete dobre napísaný motivačný list, ktorý vyzdvihne vaše odborné schopnosti a kvalifikáciu.

V tejto príručke rozoberieme 5 kľúčových trikov, ako napísať vynikajúci motivačný list manažéra predajne. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Poskytnutie štruktúry motivačnému listu manažéra predajne pomocou záhlavia a nadpisu
 • Prispôsobenie motivačného listu pre každého zamestnávateľa
 • vytvorení lákavého úvodu pre motivačný list vedúceho predajne
 • predstavení vašich najlepších zručností a úspechov ako manažéra predajne
 • Efektívne a presvedčivé ukončenie motivačného listu vedúceho predajne

1. Poskytnite svojmu motivačnému listu pre manažéra predajne štruktúru so záhlavím a nadpisom

Keď začnete písať motivačný list manažéra predajne, je veľmi dôležité zvážiť, ako mu dáte štruktúru. Bez premyslenej štruktúry môže motivačný list ľahko vyzerať ako jeden veľký blok textu, ktorý zamestnávateľov odradí.

Najlepší spôsob, ako dosiahnuť príťažlivú štruktúru, je použitie hlavičky a nadpisu.

Začneme záhlavím motivačného listu, čo je malý blok textu umiestnený v ľavom hornom rohu alebo v hornom strede strany. V záhlaví by mal zamestnávateľ nájsť:

 • vaše meno a profesijný titul (zvyčajne trochu väčším písmom)
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu atď.)
 • názov spoločnosti
 • adresu spoločnosti

Tu je príklad dobre vyzerajúceho záhlavia z motivačného listu vedúceho predajne

Julia Woods, vedúca predajne
(123) 456-7890 | juliawoods@email.com | linkedin.com/in/julia-woods

Komu: Mgr: Harris Teeter Grocery Store
1234 Adresa ulice
Wilmington, NC 28401

Po tom, ako ste spokojní so vzhľadom svojho záhlavia, je vaším ďalším krokom napísanie titulku sprievodného listu. Hoci sa všeobecne považuje za nepovinný prvok motivačného listu, titulky pomáhajú poskytnúť dodatočnú štruktúru a zároveň predstaviť zamestnávateľovi hlavnú myšlienku listu.

Pri písaní titulku by ste mali vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľubové vyhlásenie , ktoré zamestnávateľovi umožní zistiť, že ste tento list napísali špeciálne pre neho.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu vedúceho predajne

3 základné zručnosti, ktoré mi pomáhajú vyniknúť ako manažérovi predajne, a ako ich plánujem uplatniť vo vašom obchode

Spúšťacie slovo/číslo: 3 základné zručnosti
Kľúčové slovo: Store Manager
Prídavné meno/sloveso: základné, Excel, uplatniť
Prísľubové vyhlásenie: Váš obchod

2. Prispôsobte svoj motivačný list pre manažéra predajne každému zamestnávateľovi na mieru.

Keď si zamestnávateľ prečíta motivačný list, najviac ho zaujmú tie detaily, ktoré sú veľmi špecifické pre jeho presné želania a potreby.

Tomuto postupu sa hovorí prispôsobenie motivačného listu, pričom ide o proces, pri ktorom si vopred urobíte prieskum zamestnávateľa, aby ste zistili kľúčové informácie, ktoré vám pomôžu prispôsobiť obsah listu konkrétnemu zamestnávateľovi.

Ak chcete úspešne prispôsobiť svoj motivačný list vedúcemu predajne, vyhľadajte si informácie, ako napr:

 • hodnoty a motto spoločnosti
 • Tlač a médiá o spoločnosti, ktoré odhaľujú jej silné stránky
 • Podrobnosti o konkrétnych zamestnancoch zodpovedných za prijímanie zamestnancov

Táto posledná informácia slúži na vytvorenie personalizovaného pozdravu, ktorý oslovuje konkrétnu osobu menom. Zahrnutím tohto typu pozdravu dáte zamestnávateľovi najavo, že ste si vopred našli čas na prieskum a prispôsobenie svojho motivačného listu.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov pre vedúcich predajní

 • Vážený vedúci náborového oddelenia Paul Good,
 • Vážený pán Paul Good,
 • Vážený vedúci predajne Mariah Weaver,

3. Vytvorte lákavý úvod pre svoj motivačný list vedúceho predajne

Hoci hlavička a nadpis môžu výrazne pomôcť pri vytváraní silného prvého dojmu u zamestnávateľa, skutočným kľúčom k srdcu zamestnávateľa je úvod motivačného listu.

Váš úvod by mal byť lákavý a mal by zdôrazňovať vaše najlepšie referencie a úroveň skúseností ako manažéra predajne. Po prečítaní vášho úvodu by mal zamestnávateľ zostať v napätí a presvedčiť ho, aby pokračoval v čítaní zvyšku vášho listu.

Aby ste to dosiahli, nezabudnite uviesť:

 • stručné zhrnutie vašej profesionálnej histórie a skúseností ako manažéra predajne
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti a čo vás robí kvalifikovaným kandidátom
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tip pre profesionálov: Spoločný známy môže slúžiť na dva účely: ako profesionálna referencia a ako spôsob budovania vzťahu so zamestnávateľom. Ak potrebujete pomoc pri rozširovaní svojej profesionálnej siete, aby ste získali vzájomného známeho, LinkedIn je skvelá platforma, ktorú môžete na tento účel použiť.

Tu je príklad vynikajúceho predstavenia z motivačného listu vedúceho predajne

Vážený vedúci náborového oddelenia Paul Good,

ako vedúci predajne s viac ako 5-ročnými odbornými skúsenosťami s riadením predajne s gurmánskymi potravinami viem, že mám schopnosti potrebné na to, aby som sa stal členom vášho vysoko hodnoteného manažérskeho tímu. Môj bývalý manažér, pán Logan Greene, teraz pracuje ako vedúci vašej predajne lahôdok a upozornil ma na toto voľné miesto, pričom ma povzbudil, aby som sa prihlásil vzhľadom na moju kvalifikáciu pre túto príležitosť.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Prezentujte svoje najlepšie zručnosti a úspechy ako manažér predajne

Keď ste s úvodom spokojní a veríte, že zamestnávateľa naláka na ďalšie čítanie, môžete sa ponoriť do hlbšieho vysvetlenia vašich najlepších zručností a úspechov ako manažéra predajne.

Pri opise týchto kvalifikácií sa uistite, že informácie, ktoré uvádzate, sú:

 • Konkrétne: Pri písaní motivačného listu sa vždy vyhnite vágnosti. Napríklad namiesto toho, aby ste uviedli, že máte dobré komunikačné schopnosti, vysvetlite svoj komunikačný štýl a prečo je vhodný pre manažérsku pozíciu.
 • relevantné: Všetky údaje o vašich zručnostiach a úspechoch by mali byť veľmi relevantné pre zamestnávateľa a pracovné miesto. Snažte sa neodbočovať od témy, ktorá sa nedá ľahko spojiť s danou pozíciou.
 • Kvantifikovateľné: Vždy, keď je to možné, použite čísla alebo údaje, ktoré pomôžu dokázať a kvantifikovať vašu kvalifikáciu. Ak ste napríklad pomohli zvýšiť hodnotenie obchodu v službe Google, uveďte pôvodné hodnotenie a nové hodnotenie, ktoré ste pomohli dosiahnuť.

Tu je 6 zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste vedúceho predajne

 • Dohľad nad zamestnancami
 • Procesy prijímania zamestnancov do zamestnania
 • prevádzkové postupy
 • riadenie zásob
 • Rozvoj propagačných aktivít
 • Školenie zamestnancov

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste

V úlohe vedúceho predajne v [bývalý zamestnávateľ] som usilovne pracoval na zlepšení procesov školenia zamestnancov s cieľom vytvoriť individuálnejší zážitok pre zákazníkov. Výsledkom programu školení, ktorý som vypracoval a zaviedol, bolo zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníkov o 25 % a získanie 4,9 hviezdičiek v službe Google My Business.

5. Motivačný list vedúceho predajne zakončite efektívne a presvedčivo

Poslednou úlohou na zozname úloh, ktoré musíte splniť, je napísať efektívny záver motivačného listu.

Vaše záverečné vyhlásenie má jeden hlavný cieľ - presvedčiť zamestnávateľa, aby sa s vami čo najskôr spojil. Nezabudnite, že čím skôr sa vám zamestnávateľ ozve, tým lepšie.

Aby bol váš záver presvedčivý, uveďte:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte, až sa vám ozve
 • vyhlásenie, v ktorom uvediete, kedy by ste sa chceli ozvať a kedy plánujete nadviazať ďalšie kroky
 • najlepší spôsob a čas, kedy vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad účinného záveru z motivačného listu vedúceho predajne

Som nadšený, že sa môžem dozvedieť viac o tejto príležitosti a netrpezlivo očakávam vašu odpoveď na môj list. Keďže by som bol rád, keby ste ma na túto pozíciu zvážili, plánujem sa vám ozvať budúci utorok, ak sa mi ešte neozvete. Prosím, zastihnite ma čo najskôr na telefónnom čísle (123) 456-7890 ktorýkoľvek pracovný deň počas bežných pracovných hodín.

S láskavým pozdravom,

[meno uchádzača]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 28. september 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (9 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — vedúci predajne

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Ukážka sprievodného listu manažéra obchodu Walmart
Ukážka sprievodného listu manažéra obchodu Walmart
Sprievodný list vedúceho predajne
Sprievodný list vedúceho predajne
Ukážka sprievodného listu koordinátora maloobchodu
Ukážka sprievodného listu koordinátora maloobchodu
Príklad motivačného listu zamestnanca obchodu
Príklad motivačného listu zamestnanca obchodu
Príklad sprievodného listu skladníka
Príklad sprievodného listu skladníka

Related vedúci predajne resume examples

Vedúci predajne Jack London Resume Sample
Vedúci predajne Jack London Resume Sample
Ukážka životopisu manažéra obchodu Walmart
Ukážka životopisu manažéra obchodu Walmart
Ukážka životopisu manažéra salónu
Ukážka životopisu manažéra salónu
Príklad životopisu majiteľa obchodu
Príklad životopisu majiteľa obchodu
Ukážka životopisu supervízora
Ukážka životopisu supervízora
Príklad životopisu manažéra obchodu
Príklad životopisu manažéra obchodu
Ukážka životopisu skladníka
Ukážka životopisu skladníka
Deli Manager príklad životopisu
Deli Manager príklad životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template