Ako vytvoriť úspešný motivačný list pre vedu

Odborníci vo vedeckej oblasti pracujú na širokej škále pozícií a v rôznych disciplínach, od štúdia biológie a lekárskeho výskumu až po humanitné a spoločenské vedy. Získanie pozície vo vašom vednom odbore si vyžaduje optimalizovaný motivačný list, ktorý predstaví vaše najrelevantnejšie profesionálne prednosti.

V tejto príručke vás naučíme všetky podstatné informácie, ktoré treba zahrnúť do motivačného listu na vedeckú pozíciu. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o:

 • Formátovanie hlavičky a nadpisu motivačného listu v oblasti vedy
 • Prispôsobení vášho motivačného listu v oblasti vedy konkrétnym zamestnávateľom
 • Napísanie účinného úvodu pre váš motivačný list v oblasti vedy
 • Zdôraznenie vašich silných profesionálnych stránok ako vedca
 • ukončenie motivačného listu v oblasti vedy dobre napísaným záverečným vyhlásením

1. Správne naformátujte záhlavie a titulok sprievodného listu k vedeckému článku

Začiatok každého skvelého motivačného listu v oblasti vedy sa začína výborne naformátovaným záhlavím a titulkom.

Záhlavie motivačného listu je vždy na prvom mieste, umiestnené v hornej časti strany. Toto záhlavie by malo obsahovať kľúčové informácie o vás aj o zamestnávateľovi, ako napr:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov zamestnávateľa a/alebo spoločnosti
 • oddelenie spoločnosti, do ktorej sa hlásite (ak je to vhodné)
 • adresu spoločnosti

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia sprievodného listu pre vedu

John Doe, vedecký pracovník v oblasti biológie
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

Komu: Mgr: General Labs & Development, Inc.
Biology Science Department
1234 Street Address
Washington, D.C. 2001

Po záhlaví nasleduje titulok sprievodného listu. Považujte ho za nadpis motivačného listu, ktorý zdôrazňuje kľúčové body a pomáha upútať pozornosť zamestnávateľa.

Váš nadpis by mal mať jednu vetu alebo riadok textu a mal by obsahovať presvedčivé údaje, ktoré sú veľmi dôležité pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate, aj pre obsah vášho motivačného listu.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu v oblasti vedy

Môj trojstupňový prístup k vedeckému výskumu a ako môže tento prístup prospieť vášmu laboratóriu

2. Prispôsobte svoj motivačný list v oblasti vedy konkrétnym zamestnávateľom

Písanie motivačných listov je pomerne bežnou praxou, pričom väčšina zamestnávateľov očakáva, že pri podávaní žiadostí o zamestnanie na voľné pracovné miesta dostane motivačný list.

Mnohí uchádzači si však neuvedomujú, že základnou požiadavkou úspešného motivačného listu je personalizácia. Personalizáciou sa rozumie proces prispôsobenia motivačného listu tak, aby bol vysoko špecifický pre každého jednotlivého zamestnávateľa a riešil jeho špecifické požiadavky a potreby.

Na personalizáciu motivačného listu je nevyhnutné vopred dôkladne preskúmať zamestnávateľa a zistiť podstatné podrobnosti, ako sú hodnoty a ciele spoločnosti.

Okrem toho by ste mali v motivačnom liste vždy uviesť osobný pozdrav, ktorý oslovuje konkrétnu osobu menom, napríklad generálneho riaditeľa spoločnosti alebo vedúceho náboru.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v sprievodných listoch pre vedu

 • Vážený vedúci laboratória Jack Green,
 • Vážený pán Jack Green,
 • Vážený pán náborový manažér Joe Johnson,

3. Napíšte účinný úvod pre svoj motivačný list v oblasti vedy

Ďalšou nevyhnutnosťou pre váš motivačný list v oblasti vedy je účinný a presvedčivý úvod.

Úvodné odseky by mali byť stručné, zvyčajne v rozsahu dvoch až troch viet. V tomto úvode chcete zamestnávateľovi poskytnúť jasné vysvetlenie, prečo ste kvalifikovaný uchádzač, ktorý by mal byť zvážený pre danú pracovnú pozíciu.

Tu je príklad účinného úvodu motivačného listu v oblasti vedy

Vážený vedúci laboratória Jack Green,

Som čerstvým absolventom Kolumbijskej univerzity s titulom Master of Science v odbore Metódy klinického výskumu. Počas štúdia na Kolumbijskej univerzite som 3 roky pracoval ako laboratórny asistent a 1 rok ako asistent učiteľa v laboratóriu. Moje skúsenosti z univerzitných laboratórií mi poskytli technickú zdatnosť a interpersonálne kompetencie na efektívne plnenie úlohy asistenta vedúceho laboratória vo vašej spoločnosti.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Vyzdvihnite svoje silné profesionálne stránky ako vedeckého pracovníka

V životopise trávite veľa priestoru na písanie, keď sa venujete špecifikám svojho vzdelania a pracovných skúseností. V porovnaní s tým by ste v motivačnom liste mali venovať viac času vysvetľovaniu svojich najvyšších úspechov a relevantných zručností, pričom tieto kvalifikácie by ste mali vyzdvihnúť ako svoje profesionálne silné stránky.

Pri opise vašich kľúčových zručností a úspechov nezabudnite uviesť podrobnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre danú pozíciu, a uveďte informácie o súvislostiach. Vaším hlavným cieľom je ukázať zamestnávateľovi reálnu hodnotu, ktorú prinášate a ktorá vám dáva výhodu oproti ostatným uchádzačom.

Tu je 6 zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste pre vedu

 • Skúmanie a analýza laboratórnych vzoriek
 • dokumentovanie a písanie správ o laboratórnych výsledkoch
 • vytváranie hypotéz, ktoré sa dajú testovať
 • komunikovať a spolupracovať s inými vedcami
 • Špecifické vedecké špecializácie (biológia, botanika atď.)
 • Hlboké znalosti o používaní vedeckého vybavenia

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste pre vedu

Ako vedecký pracovník v laboratóriu [bývalý zamestnávateľ] som pracoval ako laboratórny asistent, ktorý pomáhal dohliadať na experimenty vykonávané vysokoškolskými študentmi. V tejto úlohe som zohrával kľúčovú úlohu ako mentor študentov a pomáhal som zavádzať bezpečnejšie laboratórne postupy, ktoré viedli k zníženiu počtu nebezpečných laboratórnych incidentov o 15 %. Okrem toho som viedol výskumný experiment, ktorý viedol k vytvoreniu nového vedeckého patentu pre univerzitu.

5. Svoj motivačný list v oblasti vedy ukončite dobre napísaným záverečným vyhlásením

Vždy, keď píšete motivačný list v oblasti vedy, mali by ste ho zakončiť silným záverom, ktorý zopakuje vaše nadšenie pre danú pozíciu a povzbudí zamestnávateľa, aby vás kontaktoval.

V závere nezabudnite uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej uvediete, že sa tešíte, že sa vám ozve
 • kľúčové informácie o tom, ako vás najlepšie kontaktovať, ako aj najlepšie dni a časy na kontaktovanie
 • formálny podpis

Tu je príklad silného záveru z motivačného listu v oblasti vedy

Keďže vaša spoločnosť je jedným z najlepších vedecko-výskumných centier vo Washingtone, prináša mi to veľké nadšenie a vďačnosť, že som sa uchádzal o túto pozíciu. Teším sa, že sa s vami budem môcť bližšie porozprávať o tejto príležitosti a som k dispozícii na stretnutie od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 18.00. Ak sa mi chcete čo najlepšie dovolať, zavolajte mi na číslo (123) 456-7890.

S úprimnosťou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa líši motivačný list od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 28. október 2022

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory motivačných listov — veda

Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd CL Sample
Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd CL Sample
Príklad sprievodného listu výskumného stážistu
Príklad sprievodného listu výskumného stážistu
Ukážka sprievodného listu doktoranda na Lyonskej univerzite
Ukážka sprievodného listu doktoranda na Lyonskej univerzite
Vedecký výskumný pracovník ukážka motivačného listu
Vedecký výskumný pracovník ukážka motivačného listu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.