Testeri - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Even if you have all it takes to become a great tester, you still need to know how to nail your resume. Get a top-notch job thanks to our ultimate tester resume guide and samples.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 5.0 (9 votes)
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Created with Kickresume

Average: 5.0 (9 votes)

Ako vytvoriť skvelý životopis testera

Testeri zohrávajú dôležitú úlohu v technologickom priemysle, pretože pomáhajú kontrolovať základné softvérové komponenty, či neobsahujú dôležité chyby alebo oblasti, ktoré potrebujú optimalizáciu. Získanie práce testera si vyžaduje, aby ste napísali životopis, v ktorom uvediete svoju kvalifikáciu vrátane pracovných skúseností, zručností a dokladov o vzdelaní pre úlohu testera.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov na napísanie skvelého životopisu testera. Pokračujte v čítaní a dozviete sa všetko o tom, ako na to:

 • Vybrať najlepší formát pre životopis testera
 • Vytvoriť presvedčivé zhrnutie životopisu testera
 • Vybrať kľúčové zručnosti testera, ktoré by ste mali uviesť vo svojom životopise
 • Efektívne opíšte svoje skúsenosti ako tester
 • stručne vymenujte svoje vzdelanie ako tester

1. Vyberte si najlepší formát pre svoj životopis testera

Prvým krokom k napísaniu skvelého životopisu testera je výber najlepšieho formátu pre vaše potreby.

Hoci životopis môžete naformátovať akokoľvek uznáte za vhodné, existujú tri hlavné typy formátov, z ktorých si môžete vybrať ako základ pre svoj životopis. Patria medzi ne:

 • Obrátený chronologický: V reverzno-chronologickom (RC) životopise sa uprednostňujú predovšetkým pracovné skúsenosti. Tento životopis je štandardný formát, v ktorom väčšina ľudí píše životopisy a ktorý zamestnávatelia vo všeobecnosti očakávajú. Ak však nemáte dostatočné pracovné skúsenosti ako tester, môžete si namiesto neho zvoliť alternatívny formát.
 • Funkčný: Funkčný životopis je hlavným typom alternatívneho formátu životopisu. Namiesto zamerania sa na pracovné skúsenosti funkčný životopis namiesto toho zdôrazňuje vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti (napríklad stáže alebo dobrovoľnícku prácu). Môže to byť dobrá možnosť formátu pre nových absolventov, ktorí ešte nemajú pracovné skúsenosti.
 • Hybridný životopis: Hybridný životopis rozdeľuje pozornosť rovnomernejšie medzi všetky časti životopisu. To umožňuje uchádzačovi trochu sa pochváliť každou časťou bez toho, aby sa musel príliš podrobne venovať niektorej konkrétnej časti. Tento formát často používajú uchádzači, ktorí menia kariérnu dráhu.

Začiatok písania životopisu je vždy rovnaký bez ohľadu na to, ktorý formát používate - mali by ste začať vytvorením záhlavia. Toto záhlavie by malo obsahovať vaše meno, profesijný titul a profesijné kontaktné údaje, aby ho zamestnávateľ ľahko našiel.

Tu je príklad dobre vytvoreného záhlavia životopisu testera

Jacob Smith, softvérový tester
(123) 456-7890 | jacobsmith@email.com | linked.com/in.jacob-smith

2. Vytvorte presvedčivé zhrnutie životopisu testera

Zhrnutie životopisu sa nachádza za hlavičkou, ale pred prvou časťou životopisu.

V tomto zhrnutí by ste sa mali snažiť prinútiť zamestnávateľa, aby sa o váš životopis naďalej zaujímal a pokračoval v čítaní. Na tento účel by mal váš súhrn obsahovať stručný prehľad vašej profesionálnej histórie vrátane špecializácií.

Okrem toho by zhrnutie malo obsahovať stručnú informáciu o tom, aký typ zamestnania alebo príležitostí hľadáte ako uchádzač o zamestnanie.

Tu je príklad dobre napísaného zhrnutia životopisu testera

Skúsený softvérový tester so 6-ročnou špecializáciou na identifikáciu softvérových chýb a zásadných bezpečnostných chýb. Hľadám pracovnú príležitosť, ktorá by mohla rozšíriť môj súbor testovacích zručností a bola by pre mňa výzvou stať sa lepším odborníkom na testovanie kybernetickej bezpečnosti.

Prečo je to správne?

V tomto súhrne sa preberajú základy ich pracovnej histórie a rozoberá sa špecializovaná oblasť, ktorú má uchádzač. Potom pokračuje v upútaní pozornosti čitateľa tým, že jasne uvádza, aké typy príležitostí žiadateľ hľadá, čím dáva zamestnávateľovi hneď na začiatku vedieť, či sa pre neho hodí alebo nie.

3. Vyberte si kľúčové zručnosti testera, ktoré chcete uviesť vo svojom životopise

Každý dobrý životopis bude obsahovať rôzne zručnosti, technické aj interpersonálne.

Technické zručnosti zvyčajne nevyžadujú veľa vysvetlení, pretože jednoduchšie opisujú, v čom je tester zručný (napr. "Znalosť kódovacích jazykov"). Na porovnanie, interpersonálne zručnosti si spravidla vyžadujú trochu viac vysvetlení - napríklad ak tester uvádza, že má vodcovské zručnosti, o aký druh vodcovstva ide a ako sa uplatnil na pracovisku?

Technické zručnosti ako také môžu byť často uvedené v krátkej časti "Skills" (Zručnosti), zatiaľ čo interpersonálne zručnosti by sa mali použiť v opise pracovných skúseností, aby poskytli väčší kontext.

Tu je 5 príkladov technických zručností testera, ktoré by ste mali uviesť v životopise

 • Znalosť kódovacích jazykov
 • Postupy testovania softvéru
 • Vývoj automatizovaných procesov
 • Zmierňovanie rizík
 • Analýza systému

Tu je 5 príkladov interpersonálnych zručností testera, ktoré by ste mali uviesť v životopise

 • Spolupráca
 • Riešenie problémov
 • Kritické myslenie
 • jasná verbálna a neverbálna komunikácia
 • kreatívne myslenie

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Efektívne opíšte svoje skúsenosti ako tester

Ak chcete v životopise testera účinne opísať pracovné skúsenosti, je veľmi dôležité uviesť len veľmi relevantné podrobnosti, ktoré ukážu skutočnú hodnotu, ktorú môžete ako uchádzač ponúknuť.

Okrem toho by vaša časť o pracovných skúsenostiach mala byť pre zamestnávateľa čo najjednoduchšia na prelistovanie. Zamestnávateľ pravdepodobne dostal okrem vášho životopisu aj mnoho iných životopisov, takže čím jednoduchšie zamestnávateľ nájde kľúčové informácie, tým lepšie.

Tu je príklad efektívneho záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu testera

Tester UX/UI v spoločnosti Sony Software Developmen
Miami, FL
október 2018 až december 2021

 • Vytvoril nový pracovný postup pre počiatočné testovanie UX aplikácií, ktorý zvýšil rýchlosť počiatočného testovania v priemere o 45 % v rámci celého softvérového oddelenia.
 • Identifikoval chyby v kódovaní a problémy kybernetickej bezpečnosti s 99 % presnosťou.
 • Pomáhal pri implementácii migrácie do cloudu, ktorá viedla k 55 % zníženiu prevádzkových nákladov.

5. Stručne uveďte svoje doklady o vzdelaní testera

Posledným krokom pri vypĺňaní životopisu testera je vyplnenie časti o vzdelaní.

Ak neplánujete použiť životopis vo funkčnom štýle, vaša časť o vzdelaní môže byť relatívne krátka a výstižná. Kľúčové informácie, ktoré je potrebné uviesť v časti o vzdelaní, sú najvyššie dosiahnuté vzdelanie, inštitúcia, ktorú ste navštevovali, a kedy ste štúdium ukončili alebo ukončili.

Tu je príklad dobre spracovanej časti o vzdelaní v životopise testera

B.S. v oblasti informatiky
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, NC

 • Ukončené štúdium: 2016, Summa Cum Laude

 

Publikované 31. máj 2023
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (9 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

All softvérové inžinierstvo resume examples

Všetky vzory životopisov — testeri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Príklad životopisu mobilného vývojára
Príklad životopisu mobilného vývojára
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Senior Automation Tester v Aspire Systems ukážka životopisu
Senior Automation Tester v Aspire Systems ukážka životopisu
Skúsený vývojár softvéru príklad životopisu
Skúsený vývojár softvéru príklad životopisu
Ukážka životopisu staršieho softvérového inžiniera
Ukážka životopisu staršieho softvérového inžiniera
Príklad životopisu inžiniera zabezpečenia kvality
Príklad životopisu inžiniera zabezpečenia kvality
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Vývojár softvéru Vývojár systému
Vývojár softvéru Vývojár systému
Príklad životopisu softvérového inžiniera IBM
Príklad životopisu softvérového inžiniera IBM
Príklad životopisu softvérového analytika
Príklad životopisu softvérového analytika
Poradca pre zabezpečenie kvality ukážka životopisu
Poradca pre zabezpečenie kvality ukážka životopisu
Senior testovací inžinier príklad životopisu
Senior testovací inžinier príklad životopisu
Príklad životopisu mladého softvérového inžiniera
Príklad životopisu mladého softvérového inžiniera
Ukážka životopisu inžiniera mobilného softvéru
Ukážka životopisu inžiniera mobilného softvéru
Príklad životopisu softvérového inžiniera Sutherland
Príklad životopisu softvérového inžiniera Sutherland
Webmaster/webmestre príklad životopisu
Webmaster/webmestre príklad životopisu
TubeBuddy Software Tester príklad životopisu
TubeBuddy Software Tester príklad životopisu
Ukážka životopisu softvérového inžiniera
Ukážka životopisu softvérového inžiniera

Related testeri cover letter examples

Sprievodný list softvérového inžiniera
Sprievodný list softvérového inžiniera
Ukážka sprievodného listu staršieho softvérového inžiniera
Ukážka sprievodného listu staršieho softvérového inžiniera
Príklad sprievodného listu webmastera/webmestre
Príklad sprievodného listu webmastera/webmestre
Príklad sprievodného listu pre juniorského testera
Príklad sprievodného listu pre juniorského testera
Ukážka sprievodného listu testera SAP
Ukážka sprievodného listu testera SAP
Príklad sprievodného listu aplikačného inžiniera
Príklad sprievodného listu aplikačného inžiniera

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template