Stavebníctvo - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu v stavebníctve? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 5.0 (13 votes)
Príklad sprievodného listu majstra v spoločnosti Lendlease
Created with Kickresume

Average: 5.0 (13 votes)

Ako vytvoriť presvedčivý sprievodný list v stavebníctve

Ako odborník v stavebníctve môžete zastávať mnoho rôznych funkcií s jedinečnými povinnosťami - od inšpektorov a geodetov až po praktickejšie pozície, ako sú robotníci alebo kovoobrábači. Ak chcete získať ideálnu pozíciu v stavebníctve, potrebujete motivačný list, ktorý prezentuje vaše profesionálne nadanie a špecializované odborné znalosti.

v tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových tipov na písanie motivačného listu ako odborníka v stavebníctve. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Efektívne formátovanie záhlavia a titulku motivačného listu v stavebníctve
 • Vytvorenie osobného pozdravu vo vašom sprievodnom liste v stavebníctve
 • Písaní presvedčivého úvodu motivačného listu v stavebníctve
 • Ukázanie vašej profesionálnej hodnoty ako stavebného odborníka
 • Ukončenie motivačného listu v oblasti stavebníctva silným záverečným vyhlásením]

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Efektívne naformátujte záhlavie a titulok sprievodného listu v stavebníctve

Ak chcete začať písať motivačný list ako profesionál v stavebníctve, prvým kľúčovým krokom je vytvoriť dobre naformátované záhlavie a nadpis.

Záhlavie motivačného listu označuje blok textu, ktorý sa zvyčajne nachádza v ľavom hornom rohu a v ktorom sú uvedené identifikačné údaje o uchádzačovi a spoločnosti, do ktorej sa uchádza.

Po záhlaví nasleduje titulok motivačného listu, stručný názov, ktorý pomáha upútať pozornosť zamestnávateľa tým, že predkladá najdôležitejšie informácie v liste.

Aby sme lepšie ukázali, ako vytvoriť každý z týchto prvkov sprievodného listu, nižšie uvádzame podrobnejšie vysvetlenia a príklady:

Formátovanie záhlavia

Záhlavie motivačného listu sa môže líšiť formátovaním a poradím informácií v závislosti od celkového štýlu, o ktorý sa v liste usilujete.

Niektorí uchádzači napríklad uvedú svoje meno a profesijné informácie vo väčšom rozsahu na začiatku. Iní uvedú všetky tieto informácie v jednotnejšom bloku textu štylizovanom skôr ako formálne oslovenie v liste. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodnete formátovať záhlavie, vždy by malo obsahovať:

 • názov spoločnosti, do ktorej sa hlásite (prípadne aj oddelenie)
 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail, LinkedIn atď.)

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia sprievodného listu v stavebníctve

Komu: Builders United, oddelenie riadenia projektov
Od: Builders United, oddelenie riadenia projektov John Doe, manažér stavebných projektov
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

Písanie nadpisu

Nadpis vášho motivačného listu slúži na veľmi užitočný účel, pretože pomáha okamžite upútať pozornosť zamestnávateľa. Aby tento nadpis upútal pozornosť, mali by ste vždy použiť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu v stavebníctve, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných zložiek

Moje 3 najlepšie stavebné zručnosti a ako môžu zlepšiť projekty vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3 zručnosti
Kľúčové slovo: Stavebníctvo
Prídavné meno/sloveso: Najlepšie, Zlepšiť
Prísľub: Projekty vašej spoločnosti - pridanie tohto detailu do titulku hovorí zamestnávateľom, že pôjdete nad rámec jednoduchého opisu svojich zručností a priamo ich prepojíte s potrebami spoločnosti.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

2. Vytvorte si personalizovaný pozdrav v sprievodnom liste v stavebníctve

Vždy, keď píšete motivačný list, je nevyhnutné uviesť v ňom osobný pozdrav .

Na rozdiel od všeobecných pozdravov - ako napríklad "Komukoľvek, koho sa to týka" - personalizovaný pozdrav osloví konkrétnu osobu alebo oddelenie v spoločnosti menom. Je to veľmi dôležité, pretože to zamestnávateľovi ukáže, aké úsilie ste vynaložili na dôkladný prieskum jeho spoločnosti.

Ak ste preskúmali spoločnosť a nedokážete presne určiť osobu alebo oddelenie, ktoré bude váš motivačný list posudzovať, vyskúšajte jednu z nasledujúcich alternatív:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

3. Napíšte presvedčivý úvodný motivačný list v oblasti stavebníctva

Po záhlaví, nadpise a pozdrave nasleduje úvodný odsek vášho motivačného listu. Aby bol tento úvod presvedčivý, mali by ste uviesť:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • Vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list v oblasti stavebníctva

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som odborník v oblasti stavebníctva s viac ako 5-ročnou odbornou praxou v oblasti spracovania kovov a riadenia projektov. Nedávno som sa rozprával s vaším hlavným majstrom Jackom Smithom o voľnom mieste asistenta projektového manažéra. Pán Smith mi odporučil, aby som sa prihlásil po preskúmaní môjho portfólia relevantnej práce a dokončených projektov.

4. Ukážte svoju profesionálnu hodnotu ako odborník v oblasti stavebníctva

Keď ste úspešne upútali pozornosť zamestnávateľa, je čas využiť hlavné odseky motivačného listu na to, aby ste ukázali profesionálnu hodnotu, ktorú môžete ponúknuť. Na dosiahnutie tohto cieľa by ste sa mali zamerať na zodpovedanie každej z nasledujúcich otázok:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete, že sa naučíte?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácia vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Zameranie sa na úspechy v hlavnom texte je obzvlášť dôležité, pretože vaše skutočné úspechy pomáhajú zamestnávateľom ukázať hodnotu a úspech, ktorý môžete priniesť ich spoločnosti.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste v oblasti stavebníctva

Ako stavebný dozor v [predchádzajúci zamestnávateľ] som zabezpečil nového dodávateľa mechanických dielov, čím som znížil náklady na údržbu zariadení o 15 %. Okrem toho som zaviedol nový pracovný plán, ktorý zvýšil dennú produktivitu viac ako 10 tímov v priemere o 45 %.

5. Ukončite svoj motivačný list v oblasti stavebníctva silným záverečným vyhlásením

Na záver svojho motivačného listu potrebujete silné záverečné vyhlásenie, ktoré obsahuje:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • Ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad účinnej záverečnej vety v sprievodnom liste pre stavebníctvo

Ako najnovšia posila vášho tímu prinesiem do vášho pracovného prostredia vysokú úroveň odborných znalostí a ducha spolupráce. Rád sa s vami porozprávam priamo a som k dispozícii na dohodnutie stretnutia ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 do 17.00. Najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese johndoe@email.com.

S láskavým pozdravom,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy motivačného listu.

Publikované 23. marec 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 5.0 (13 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — stavebníctvo

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad sprievodného listu majstra v spoločnosti Lendlease
Príklad sprievodného listu majstra v spoločnosti Lendlease
Ukážka sprievodného listu vrtáka
Ukážka sprievodného listu vrtáka
Šablóna sprievodného listu zámočníka
Šablóna sprievodného listu zámočníka
Príklad sprievodného listu stavebného inšpektora
Príklad sprievodného listu stavebného inšpektora
Vzorka sprievodného listu pomocníka elektrikára
Vzorka sprievodného listu pomocníka elektrikára
Sprievodný list manažéra stavebných projektov
Sprievodný list manažéra stavebných projektov
Príklad sprievodného listu elektrotechnického dodávateľa
Príklad sprievodného listu elektrotechnického dodávateľa
Príklad sprievodného listu inštalatéra spotrebičov
Príklad sprievodného listu inštalatéra spotrebičov
Inštalátor kobercov ukážka sprievodného listu
Inštalátor kobercov ukážka sprievodného listu
Príklad sprievodného listu subdodávateľa
Príklad sprievodného listu subdodávateľa
Príklad sprievodného listu administratívneho asistenta v stavebníctve
Príklad sprievodného listu administratívneho asistenta v stavebníctve
Príklad sprievodného listu pre stavebníctvo
Príklad sprievodného listu pre stavebníctvo
Bezplatný sprievodný list pre stavebníctvo
Bezplatný sprievodný list pre stavebníctvo
Vzorka sprievodného listu inštalatéra
Vzorka sprievodného listu inštalatéra
Príklad sprievodného listu elektrotechnika
Príklad sprievodného listu elektrotechnika
Sprievodný list kancelárskeho inžiniera
Sprievodný list kancelárskeho inžiniera
Sprievodný list železničného inžiniera
Sprievodný list železničného inžiniera
Sprievodný list inžiniera potrubia
Sprievodný list inžiniera potrubia
Príklad sprievodného listu vŕtacieho inžiniera
Príklad sprievodného listu vŕtacieho inžiniera
Príklad sprievodného listu asistenta tesára
Príklad sprievodného listu asistenta tesára

Related stavebníctvo resume examples

Vedúci elektronickej výroby v spoločnosti Brinks Ukážka životopisu
Vedúci elektronickej výroby v spoločnosti Brinks Ukážka životopisu
Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Príklad životopisu majstra v spoločnosti Lendlease
Príklad životopisu majstra v spoločnosti Lendlease
Vysielací technik Ukážka životopisu
Vysielací technik Ukážka životopisu
Habitat for humanity builder Ukážka životopisu
Habitat for humanity builder Ukážka životopisu
Stavebný inšpektor Ukážka životopisu
Stavebný inšpektor Ukážka životopisu
Telekomunikačný technik Ukážka životopisu
Telekomunikačný technik Ukážka životopisu
Technik elektroniky Ukážka životopisu
Technik elektroniky Ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template