Softvérové inžinierstvo - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Nájdete v ňom prehľadné a prehľadné príručky životopisov, v ktorých nájdete všetko, čo potrebujete vedieť na napísanie životopisu softvérového inžiniera, ktorý vám prinesie pracovné pohovory.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 15. november 2023
Average: 4.9 (15 votes)
Accenture Software Engineering Team Lead Resume
Created with Kickresume

Average: 4.9 (15 votes)

Vytvorenie vynikajúceho životopisu softvérového inžiniera je kľúčovým krokom k tomu, aby ste sa presadili v konkurenčnej oblasti vývoja softvéru.

V tejto príručke, ktorá je plná príkladov a užitočných tipov, vás prevedieme procesom tvorby životopisu, ktorý vás odlíši. Bez ohľadu na to, či ste v tejto oblasti veteránom alebo sa práve vydávate na cestu kódovania, kroky tu uvedené zabezpečia, že vaša žiadosť zanechá trvalý dojem.

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • správne naformátovať svoj životopis softvérového inžiniera
 • napísať silné zhrnutie životopisu softvérového inžiniera
 • Uveďte svoje najlepšie tvrdé a mäkké zručnosti softvérového inžiniera
 • opíšte svoje pracovné skúsenosti a kľúčové projekty ako softvérový inžinier
 • Správne uveďte svoje doklady o vzdelaní
 • Vyberte perfektné dodatočné časti pre životopis softvérového inžiniera
 • Pripojte k životopisu softvérového inžiniera sprievodný list
 • Nájdite zdroje pre softvérových inžinierov

A ak chcete zmeniť svoj profil v sieti LinkedIn na životopis jedným kliknutím, máme pre vás riešenie.

1. Správne naformátujte svoj životopis softvérového inžiniera

Zostavenie obsahu vášho životopisu softvérového inžiniera sa môže zdať ako tá najťažšia časť. Rovnako dôležité je však prezentovať tieto informácie v používateľsky prívetivom formáte.

Vzhľadom na množstvo typov formátov, ktoré treba zvážiť, zhrnieme ich do troch najbežnejších, s ktorými sa pravdepodobne stretnete - a to chronologický, funkčný a hybridný formát.

 • Chronologický formát: Chronologický formát, ako už názov napovedá, usporadúva vašu pracovnú históriu v opačnom poradí, pričom na prvom mieste je posledné zamestnanie. Tento formát najlepšie slúži skúseným odborníkom, pretože zdôrazňuje váš kariérny postup a odborné znalosti.
 • Funkčný formát: Funkčný formát naopak zdôrazňuje zručnosti pred pracovnou históriou. Tento formát uprednostňujú čerství absolventi alebo tí, ktorí plánujú zmeniť povolanie a nemusia mať širokú škálu súvisiacich pracovných skúseností. Namiesto zamerania sa na pracovné pozície zväčšuje vaše zručnosti relevantné pre sektor softvérového inžinierstva.
 • Hybridný formát: Hybridný formát kombinuje aspekty chronologického aj funkčného formátu. Je účinný, ak chcete zdôrazniť špecifické schopnosti a zároveň podrobne opísať svoju pracovnú históriu. Tento formát vám umožňuje prezentovať svoje odborné znalosti dopredu, podporené vašimi profesionálnymi skúsenosťami.

Nezabudnite, že najlepší formát je ten, ktorý vyzdvihuje vaše silné stránky a zodpovedá opisu pracovnej pozície. Bez ohľadu na zvolený formát dbajte na konzistentnosť celého životopisu. Zachovajte profesionálne písmo a úhľadné rozloženie, aby ste zamestnávateľom nedali žiadnu výhovorku, aby vás nepozvali na pohovor!

Vyberte si teda preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis softvérového inžiniera zažiariť.

Vyskúšaj náš AI nástroj a vytvor si životopis za pár minút!

Náš AI nástroj dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť skvelý prvý návrh životopisu. Stačí zadať názov pracovnej pozície a nechať umelú inteligenciu nájsť tie správne slová pre tvoj životopis.
Životopis pomocou AI

2. Napíšte silné zhrnutie alebo cieľ životopisu softvérového inžiniera

Hneď v hornej časti vášho životopisu, pod kontaktnými údajmi, by malo sedieť vaše zhrnutie alebo cieľ životopisu. Kým zhrnutie obsahuje vaše odborné skúsenosti a kľúčové úspechy, cieľ životopisu informuje o vašich kariérnych cieľoch a ukazuje, ako môžete byť pre organizáciu prínosom.

Ak práve začínate v oblasti softvérového inžinierstva, meníte svoju kariéru alebo máte špecifické ciele, použitie cieľa životopisu môže byť pre vás ideálne. Umožní vám zamerať sa na to, ako sú vaše zručnosti a kariérne ambície v súlade s potrebami a poslaním spoločnosti.

Ukážme si to na príkladoch:

Nesprávny príklad cieľa životopisu softvérového inžiniera

Hľadám náročnú pozíciu softvérového inžiniera, aby som sa posunul v kariére.

Tento cieľ je nedostatočný, pretože sa zameriava výlučne na želania uchádzača a chýbajú v ňom konkrétne informácie o tom, aký prínos by spoločnosť mala z jeho prínosu.

Správny príklad cieľa životopisu softvérového inžiniera

Začínajúci softvérový inžinier s bakalárskym titulom v oblasti informatiky a znalosťou jazykov Java a Python. Hľadá využitie akademických znalostí, skúseností z praxe a vášne pre programovanie na riešenie jedinečných výziev a prispievanie k poslaniu spoločnosti XYZ Tech, ktorým je vytváranie inovatívnych softvérových riešení.

Prečo je tento príklad správny? Tento cieľ je úspešný tam, kde predchádzajúci príklad zlyhal. Poukazuje na kvalifikáciu a zručnosti uchádzača, ukazuje, ako ich chce uplatniť, a spája jeho ciele s cieľmi spoločnosti.

Ako skúsený softvérový inžinier by ste mali písať zhrnutie životopisu. Mal by vyjadrovať vaše odborné znalosti, kľúčové úspechy a akúkoľvek jedinečnú hodnotu, ktorú môžete spoločnosti poskytnúť. Skomunikujte svoje najdôležitejšie zručnosti v súlade s opisom pracovnej pozície.

Pozrime sa na kontrastné príklady, aby ste pochopili, ako efektívne formulovať zhrnutie životopisu:

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu softvérového inžiniera

Softvérový inžinier s dlhoročnými skúsenosťami. Pracoval v rôznych typoch podnikov, vie kódovať v rôznych jazykoch.

Prečo je tento príklad nesprávny? Tento súhrn životopisu je príliš široký a chýba mu konkrétnosť. Potenciálnym zamestnávateľom neprezrádza, na čo sa vo svojej kariére zameriavate, ani presne neuvádza, aké zručnosti a skúsenosti prinášate.

Správny príklad zhrnutia životopisu softvérového inžiniera

Skúsený softvérový inžinier s osemročnými odbornými skúsenosťami, špecializujúci sa na návrh systému, bezpečnosť údajov a vývoj celého balíka. Ovláda jazyky C++, JavaScript a Python s preukázateľnými skúsenosťami pri vytváraní efektívnych a škálovateľných riešení. Viedol vývojový tím v spoločnosti XYZ Tech, ktorý zvýšil efektivitu vydávania softvéru o 30 %.

Prečo je toto zhrnutie správne? Tento príklad podrobne opisuje skúsenosti uchádzača, jeho špecializované zručnosti, naznačuje jeho profesionálne zameranie a prezentuje kvantifikovateľný úspech relevantný pre danú pozíciu.

Nezabudnite, že silné zhrnutie životopisu alebo cieľ je len štartovacia rampa, ktorá vás posunie do užšieho výberu na pohovor. Nech je presvedčivý, konkrétny a prispôsobený ponúkanej úlohe softvérového inžiniera.

software engineer summary examples

3. Uveďte svoje najlepšie tvrdé a mäkké zručnosti softvérového inžiniera

Výber najvhodnejších zručností, ktoré chcete prezentovať vo svojom životopise softvérového inžiniera, je kľúčový. To si vyžaduje pochopenie rozdielu medzi tvrdými a mäkkými zručnosťami a ich významu vo vašich žiadostiach.

Tvrdé zručnosti sú špecifické, naučiteľné schopnosti, ktoré sa dajú merať, ako napríklad znalosť programovacieho jazyka alebo pochopenie agilných metodík.

Na druhej stranemäkké zručnosti súvisia s tým, ako pracujete a komunikujete s ostatnými. Sú menej hmatateľné, ale rovnako dôležité - spomeňte si na riešenie problémov alebo tímovú prácu.

Keď svoj životopis prispôsobujete konkrétnemu pracovnému inzerátu, je nevyhnutné zdôrazniť najprv zručnosti uvedené v opise pracovnej pozície. Prečo? Pretože náboroví manažéri alebo systémy na sledovanie uchádzačov (ATS) môžu hľadať práve tieto zručnosti.

Tu sú príklady tvrdých a mäkkých zručností relevantných pre softvérového inžiniera:

Najlepšie tvrdé zručnosti pre životopis softvérového inžiniera

 • Java, Python, C++ alebo iné programovacie jazyky
 • Vývoj celého balíka
 • Správa databáz
 • Zručnosti v oblasti ladenia a kontroly kódu
 • Znalosť algoritmov a dátových štruktúr
 • agilné metodiky

Najlepšie mäkké zručnosti pre životopis softvérového inžiniera

 • Riešenie problémov
 • Pozornosť k detailom
 • Riadenie času
 • Tímová práca
 • Komunikácia
 • Prispôsobivosť

Rozpoznanie najefektívnejších tvrdých a mäkkých zručností relevantných pre danú pracovnú pozíciu ukazuje, že rozumiete danej pracovnej pozícii, a dokazuje vašu priamu hodnotu pre potenciálneho zamestnávateľa. Vďaka správnej kombinácii týchto zručností môže váš životopis softvérového inžiniera zažiariť jasnejšie ako ostatné.

software engineering skills examples

4. Opíšte svoje pracovné skúsenosti a kľúčové projekty ako softvérový inžinier

Časť o vašich pracovných skúsenostiach je príležitosťou na zobrazenie vašej profesionálnej cesty a úspechov. Zvyčajne je formátovaná v obrátenom chronologickom poradí a obsahuje nasledujúce prvky:

 • Názov práce
 • Názov spoločnosti a obdobie zamestnania
 • Zoznam s odrážkami, v ktorom sú zhrnuté vaše hlavné zodpovednosti, úspechy a kľúčové zručnosti, ktoré ste preukázali alebo získali.

Uveďte svoje tvrdenia do pohybu pomocou silných akčných slovies a pridajte niekoľko silných prídavných mien, aby ste si svoje úspechy všimli.

Akčné slovesá pre časť o pracovných skúsenostiach

 • Vypracované
 • Vypracované
 • Optimalizované
 • Implemented
 • Riadený

Výkonné prídavné mená, ktoré môžete použiť vo svojom životopise

 • Efektívne
 • Inovatívny
 • Strategický
 • Pokročilé
 • Efektívny

Teraz sa pozrime na dva kontrastné príklady časti o pracovných skúsenostiach a kľúčových projektoch pre softvérového inžiniera:

Nesprávny príklad pracovných skúseností softvérového inžiniera

Softvérový inžinier, ABC Tech
marec 2018 - súčasnosť

 • Napísal kód
 • Bol súčasťou vývojového tímu

Prečo je tento príklad nesprávny? V tomto príklade nie sú uvedené konkrétne zodpovednosti, zručnosti alebo úspechy, ktoré uchádzač zastával alebo získal počas svojho pôsobenia. Je nejasný a nepreukazuje vplyv práce uchádzača.

Správny príklad pracovných skúseností softvérového inžiniera

Softvérový inžinier, ABC Tech
marec 2018 - súčasnosť

 • Navrhol efektívny systém správy databáz, ktorý zlepšil čas vyhľadávania údajov o 15 %.
 • Viedol päťčlenný tím pri vývoji inovatívneho klientskeho riešenia, ktoré zvýšilo zapojenie používateľov o 40 %.
 • Implementoval strategické metódy zabezpečenia kvality s cieľom eliminovať chyby softvéru o 30 %.
 • Riadil úspešnú integráciu rozhraní API tretích strán do softvéru spoločnosti, čím rozšíril funkčnosť a používateľský komfort.
 • Optimalizoval výkonnosť kódu, čo viedlo k zvýšeniu rýchlosti softvérových operácií o 25 %.

Kľúčový projekt

 • Vedúci projektu, projekt migrácie do cloudu: Dohliadal na úspešnú migráciu produktového balíka spoločnosti na architektúru založenú na cloude. Výsledkom bolo zníženie nákladov na infraštruktúru o 70 % a zlepšenie prevádzkyschopnosti o 30 %.

Prečo je tento príklad správny? V tejto revidovanej časti o pracovných skúsenostiach softvérového inžiniera sa používajú silné akčné slovesá, špecifikujú sa zodpovednosti a sú v nej zahrnuté kvantifikovateľné úspechy, ktoré jasne ukazujú vplyv uchádzača v práci.

Obsahuje aj jasne definovaný kľúčový projekt, v ktorom je podrobne opísaná úloha kandidáta a vplyv jeho vedenia na úspech projektu

Celkovo vzaté, presvedčivá časť o pracovných skúsenostiach a kľúčových projektoch vytvára živý obraz o vašich schopnostiach. Nezabudnite používať dynamický jazyk, buďte konkrétni, uveďte kvantifikovateľné úspechy a zosúlaďte svoje skúsenosti s opisom pracovnej pozície softvérového inžiniera, aby ste ukázali, že sa na novú pozíciu hodíte.

5. Dajte si záležať na svojom vzdelaní

Zahrnutie časti o vzdelaní do životopisu softvérového inžiniera je veľmi dôležité bez ohľadu na úroveň skúseností. Odráža vaše formálne vzdelanie, poskytuje kontext k vašim ostatným kvalifikáciám a môže byť rozhodujúcim faktorom v prípade tesných výberových konaní.

Aj keď sa vaše vzdelanie netýka softvérového inžinierstva, je to cenná informácia. Akýkoľvek titul preukazuje odhodlanie učiť sa a schopnosť kriticky myslieť. Spomeňte všetky relevantné kurzy, ktoré ste absolvovali, alebo vzdelávacie projekty, ktoré ste realizovali.

Príklad časti o vzdelaní v oblasti softvérového inžinierstva (bez súvisiacej minulosti)

Bakalársky titul z fyziky

Yale University, 2015 - 2019

 • Relevantné kurzy: Programovanie pre vedcov, elektronika a analýza obvodov
 • Projekty: Spolupráca v štvorčlennom tíme na vytvorení aplikácie predpovedajúcej pohyb častíc pomocou jazyka Python.

Ak sa váš diplom priamo týka softvérového inžinierstva, slúži ako silný dôkaz vašich znalostí a zručností v tejto oblasti. Zdôraznite všetky vážené vyznamenania, relevantné predmety alebo pozoruhodné projekty súvisiace s vývojom softvéru.

Príklad časti o vzdelaní v oblasti softvérového inžinierstva

Bakalársky titul z informatiky

Harvardova univerzita, 2010 - 2014

 • Vyznamenania: Absolvoval s vyznamenaním, zoznam dekana 2012 - 2014
 • Kľúčový projekt: V rámci koncoročného projektu vytvoril kompletnú webovú aplikáciu, ktorá výrazne zvýšila efektivitu oddelenia.

Zahrnutie časti o vzdelaní pomáha doplniť váš životopis softvérového inžiniera a poskytuje ďalší pohľad na vašu kvalifikáciu. Bez ohľadu na váš študijný odbor táto časť ilustruje vaše schopnosti riešiť problémy, oboznámenie sa s príslušnými koncepciami a potenciál významne prispieť k úlohe softvérového inžiniera.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

6. Vyberte si dokonalé dodatočné časti pre svoj životopis softvérového inžiniera

Zahrnutie dodatočných oddielov do životopisu softvérového inžiniera vám môže poskytnúť výhodu tým, že ukáže vašu všestrannú osobnosť, záujmy a ďalšie kompetencie nad rámec vášho profesionálneho a akademického života.

Tieto časti by mali mať pridanú hodnotu a mali by byť v súlade s úlohou alebo kultúrou spoločnosti, do ktorej sa hlásite.

Tu sú tri príklady:

 • Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícke skúsenosti, najmä ak sú zamerané na technológie, môžu pozitívne odrážať vašu schopnosť uplatniť svoje zručnosti v reálnych situáciách. Ukáže tiež vašu sociálnu angažovanosť.
 • Certifikáty: Certifikáty môžu pridať hodnotu vášmu životopisu, najmä ak preukazujú špecializované zručnosti alebo zvyšujú vaše odborné znalosti v konkrétnej oblasti. Môže ísť napríklad o kódovacie jazyky alebo platformy.
 • Osobné projekty: Vedľajšie projekty, ktoré ukazujú uplatnenie vašich zručností, poskytujú potenciálnym zamestnávateľom konkrétnu ukážku toho, čoho ste schopní, aj keď tieto projekty neboli súčasťou vašich odborných alebo vzdelávacích skúseností.

Tu je uvedený zoznam ďalších častí životopisu

Dobrovoľnícke aktivity

 • Code Mentor, Girls Who Code (2018 - súčasnosť): Poskytovanie mentorstva v oblasti základných princípov kódovania a zručností pri riešení problémov pre týždennú triedu stredoškolských dievčat so záujmom o technológie.

Certifikáty

 • Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programátor
 • Certifikovaný odborník v oblasti bezpečnosti informačných systémov (CISSP)

Osobné projekty

 • Aplikácia na sledovanie telesnej kondície: Vyvinul som osobnú aplikáciu na sledovanie telesnej kondície pomocou React Native a Firebase s funkciami, ako je zaznamenávanie aktivít, grafy pokroku a nastavovanie cieľov.

Tieto príklady ponúkajú pohľad na vašu osobnosť, ukazujú vašu oddanosť odboru a poskytujú praktickú ukážku vašich príslušných zručností.

7. Kedy k životopisu softvérového inžiniera priložiť motivačný list

Sprievodný list, hoci sa často prehliada, môže byť účinným doplnkom vášho životopisu softvérového inžiniera. Je vhodný najmä vtedy, keď sa vyžaduje v pracovnej ponuke alebo keď chcete uviesť súvislosti alebo podrobnosti, ktoré váš životopis jednoducho neobsiahne.

Hlavný rozdiel medzi životopisom a sprievodným listom spočíva v ich účele a formáte. Kým životopis je stručným prehľadom vašich zručností, skúseností a vzdelania relevantných pre danú pozíciu, sprievodný list je miestom, kde môžete prepojiť jednotlivé body, povedať svoj príbeh a rozviesť detaily súvisiace s danou pozíciou.

Dobre spracovaný motivačný list môže poskytnúť cenné informácie o vašej osobnosti, motivácii a vhodnosti pre danú pozíciu. Je to vaša šanca upútať pozornosť náborového manažéra, ukázať, že ste si urobili domácu úlohu o spoločnosti, a vyjadriť, prečo vás táto úloha nadchýna nad rámec kódovacích jazykov alebo stratégií vývoja softvéru.

Nezabudnite, že účinný motivačný list nie je opakovaním vášho životopisu. Dopĺňa ho. Je to príležitosť ukázať svoje komunikačné schopnosti a podeliť sa o svoju profesionálnu cestu spôsobom, ktorý zoznam bodov jednoducho nedokáže zachytiť. Takže keď budete nabudúce posielať svoj prepracovaný životopis softvérového inžiniera, zvážte, či ho nespojíte s presvedčivým sprievodným listom. Možno práve zvýšite svoju šancu na získanie vytúženého pohovoru.

8. Zdroje softvérového inžinierstva

Na podporu vašej cesty hľadania práce a kariérneho rastu v oblasti softvérového inžinierstva je k dispozícii množstvo zdrojov. Ich využívanie vám môže pomôcť udržať si prehľad o najnovšom vývoji v tomto odvetví, zdokonaliť svoje zručnosti a rozšíriť svoje siete. Tu sú niektoré pozoruhodné nástroje a platformy:

 • GitHub: Je to základný nástroj na prezentáciu vašich programátorských schopností a spoluprácu na projektoch. Vybudovanie silného profilu na GitHube môže významne ovplyvniť náborárov a náborových manažérov.
 • Stack Overflow: Táto platforma je centrom informácií, kde si vývojári navzájom pomáhajú riešiť problémy s kódovaním. Je tiež zdrojom noviniek z oblasti kódovania a inzerátov s pracovnými ponukami.
 • LeetCode: Na tejto platforme si môžete zdokonaliť svoje zručnosti pri riešení problémov a pripraviť sa na technické pohovory pomocou cvičných problémov a skúšobných pohovorov.
 • Vzdelávacie platformy: Vzdelávacie platformy ako Coursera alebo Udemy ponúkajú rôzne kurzy kódovania, ktoré často vedú odborníci z odvetvia. Môžete získať prístup ku kurzom zameraným na rôzne programovacie jazyky alebo všeobecné postupy softvérového inžinierstva.
 • Stretnutia alebo skupiny vývojárov: Vyhľadajte si na stránke meetup.com alebo na internete miestne skupiny alebo fóra softvérových inžinierov. Účasť na týchto stretnutiach vám môže pomôcť nadviazať kontakty s kolegami profesionálmi.
 • Technické blogy a podcasty: Sledovanie renomovaných technologických blogov alebo podcastov, ako sú Coding Horror, A List Apart alebo Software Engineering Daily, vás môže informovať o najnovších trendoch vo svete technológií.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že byť úspešný pri hľadaní práce softvérového inžiniera neznamená len mať výnimočný životopis. Je to aj o neustálom vzdelávaní, nadväzovaní kontaktov a sledovaní trendov v odvetví. Uvedené zdroje vám môžu poskytnúť neoceniteľnú podporu na vašej ceste.

9. Priemerný plat a vyhliadky softvérových inžinierov

Vypracovanie vynikajúceho životopisu je prvým krokom k zabezpečeniu uspokojivej kariéry v oblasti softvérového inžinierstva. A pochopenie platových podmienok a perspektív rastu v tomto odvetví vám určite dodá motiváciu.

Podľa najnovších údajov Úradu pre štatistiku práce (BLS) bol priemerný ročný plat softvérových inžinierov v máji 2022 127 260 USD. Toto pôsobivé číslo odráža vysoký dopyt po zručnostiach a kompetenciách, ktoré softvéroví inžinieri prinášajú.

Okrem toho sa budúcnosť tejto profesie javí ako mimoriadne svetlá. Predpokladá sa, že celková zamestnanosť softvérových vývojárov, analytikov zabezpečenia kvality a testerov v rokoch 2022 až 2032 vzrastie o silných 25 %. To je oveľa rýchlejšie ako priemerná miera rastu všetkých povolaní.

Pokiaľ ide o dostupnosť pracovných miest, predpokladá sa, že v priebehu desaťročia sa každoročne otvorí v priemere 153 900 pracovných miest pre softvérových inžinierov. To znamená, že ak budete vyzbrojení silným životopisom a správnymi zručnosťami, vaše šance na získanie pozície sú priaznivé.

Vďaka atraktívnym platom a sľubným pracovným vyhliadkam je softvérové inžinierstvo určite výhodnou voľbou povolania.Publikované 18. apríl 2023

Softvérové inžinierstvo Resume FAQ

Create a dedicated 'tech skills' section and list your programming languages and technical expertise, arranging them based on your proficiency or relevance to the job.

Detail your project experiences under "Work experience and key projects". For each project, include the name, your role, the technologies used, and measurable achievements. Also, consider providing a link to your online portfolio or GitHub account.

Include a separate "Certifications" section and list all your relevant certifications along with their issuing authority and dates.
 

Focus on academic projects, internships, relevant coursework, certifications, and technical skills. Highlight transferable skills and express enthusiasm for the industry.

Don't ignore employment gaps. Instead, explain them in your cover letter or an 'additional information' section on your resume. Showcase any constructive activities during the gap, like freelance projects, courses, or volunteering that kept your skills relevant.

Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (15 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory životopisov — softvérové inžinierstvo

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Accenture Software Engineering Team Lead Resume
Accenture Software Engineering Team Lead Resume
Software Engineering Intern at Agile Technologies Ukážka životopisu
Software Engineering Intern at Agile Technologies Ukážka životopisu
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Air France Team Manager ukážka životopisu
Air France Team Manager ukážka životopisu
Príklad životopisu mobilného vývojára
Príklad životopisu mobilného vývojára
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Inžinier vývoja softvéru v spoločnosti Amazon šablóna životopisu
Inžinier vývoja softvéru v spoločnosti Amazon šablóna životopisu
Senior Solution Architect at Amazon CV Sample
Senior Solution Architect at Amazon CV Sample
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Amazon Systems Administrator Resume Sample
Amazon Systems Administrator Resume Sample
Senior IT špecialista na bezpečnosť infraštruktúry príklad životopisu
Senior IT špecialista na bezpečnosť infraštruktúry príklad životopisu
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Senior Creative Operations Manager príklad životopisu
Senior Automation Tester v Aspire Systems ukážka životopisu
Senior Automation Tester v Aspire Systems ukážka životopisu
Vývojár softvéru v spoločnosti Binary Touch Technologies Ukážka životopisu
Vývojár softvéru v spoločnosti Binary Touch Technologies Ukážka životopisu
Príklad životopisu mladšieho sieťového analytika
Príklad životopisu mladšieho sieťového analytika
Full Stack Developer at Bizconnect Events Resume Sample
Full Stack Developer at Bizconnect Events Resume Sample
Senior Full Stack Engineer Resume Sample
Senior Full Stack Engineer Resume Sample
Príklad životopisu stážistu softvérového inžinierstva
Príklad životopisu stážistu softvérového inžinierstva
Príklad životopisu špecialistu na poskytovanie služieb
Príklad životopisu špecialistu na poskytovanie služieb
Senior systémový administrátor v CentricMIT Ukážka životopisu
Senior systémový administrátor v CentricMIT Ukážka životopisu

Related softvérové inžinierstvo cover letter examples

Sprievodný list softvérového inžiniera
Sprievodný list softvérového inžiniera
Príklad motivačného listu pre stážistov softvérového inžinierstva
Príklad motivačného listu pre stážistov softvérového inžinierstva
Ukážka sprievodného listu staršieho softvérového inžiniera
Ukážka sprievodného listu staršieho softvérového inžiniera
Príklad motivačného listu pre stážistov v oblasti vývoja softvéru DIS
Príklad motivačného listu pre stážistov v oblasti vývoja softvéru DIS
Ukážka sprievodného listu editora videa
Ukážka sprievodného listu editora videa
Elevate Services Java Developer príklad motivačného listu
Elevate Services Java Developer príklad motivačného listu
Príklad motivačného listu manažéra IT v oblasti zdravotnej starostlivosti Essen
Príklad motivačného listu manažéra IT v oblasti zdravotnej starostlivosti Essen
Ukážka sprievodného listu manažéra programu Microsoft Cloud
Ukážka sprievodného listu manažéra programu Microsoft Cloud

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template