Stručný návod na napísanie životopisu vývojára predného konca

Ak chcete zapôsobiť na manažérov IT, musíte si vytvoriť životopis front end developera, ktorý bude prezentovať vaše skúsenosti a zručnosti. Predstavte si ho podobne ako vývojársky projekt - svoje osobné informácie musíte transformovať do vizuálneho dokumentu, ktorý bude príťažlivý a presvedčivý.

V tomto sprievodcovi v šiestich krokoch vám poskytneme všetky náležitosti, ktoré potrebujete na napísanie životopisu, s ktorým získate prácu frontendového vývojára. Dozviete sa o:

 • Aký formát zvoliť, aby najlepšie zodpovedal úrovni vašich skúseností ako vývojára
 • Ako napísať zhrnutie, ktoré je špecifické pre vývoj front endov
 • Kľúčové zručnosti v oblasti front end vývoja, ktoré je potrebné zvážiť
 • Ako napísať efektívny opis pracovných skúseností, ktorý vyzdvihne vaše úspechy
 • Ako zahrnúť relevantnú prácu na kurzoch vývoja front endov
 • Nepovinné časti, ktoré môžete pridať, aby ste ukázali svoje nepracovné skúsenosti ako vývojár

1. Zvážte, ktorý formát životopisu najlepšie vyhovuje vašim potrebám

Ešte predtým, ako začnete vypĺňať jednotlivé časti životopisu, musíte zvážiť, ktorý formát životopisu vám poslúži najlepšie.

V závislosti od toho, ako dlho pracujete ako front end developer, sa úroveň vašich pracovných skúseností môže líšiť. Ak ste napríklad čerstvo ukončili vysokoškolské štúdium, pravdepodobne nebudete mať množstvo formálnych pracovných skúseností, ktoré by ste mohli uviesť.

S ohľadom na to preskúmajme dva hlavné formáty životopisu, z ktorých si môžete vybrať: reverzno-chronologický a funkčný.

Kedy použiť obrátený chronologický formát životopisu:

V životopise s obráteným chronologickým poradím sa zameriavate na svoje pracovné skúsenosti, pričom ako prvé uvádzate posledné zamestnanie a potom postupujete smerom dozadu. Tento formát sa najčastejšie používa pri žiadostiach o zamestnanie na základnej a strednej úrovni a zamestnávateľ ho pravdepodobne pozná najlepšie.

Tento formát je najlepšie použiť vtedy, keď máte množstvo relevantných pracovných skúseností, ktoré môžu zaplniť celú stranu.

V ideálnom prípade budete mať 3 až 5 príkladov minulých zamestnaní, ktoré sa týkajú danej oblasti.

Kedy použiť funkčný formát životopisu:

Funkčný životopis kladie dôraz na iné časti okrem pracovných skúseností a umožňuje uchádzačovi o zamestnanie zamerať sa na svoje zručnosti alebo neplatené skúsenosti. Na rozdiel od obráteného chronologického životopisu funkčný životopis vykresľuje širší obraz, ktorý zahŕňa referencie získané inými cestami ako formálnymi zamestnaniami.

Pre vývojárov front endov poskytuje funkčný životopis príležitosť prezentovať nielen zručnosti, ale aj certifikáty, prácu na voľnej nohe, osobné alebo profesionálne projekty a príslušné študijné výsledky.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ako front end developer rozhodnúť pre funkčný životopis, vrátane:

 • Ak ste čerstvým absolventom s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, ale minimálnymi pracovnými skúsenosťami
 • Ak ste pracovali ako vývojár na voľnej nohe na množstve rôznych projektov
 • Ak máte v životopise medzery alebo meníte povolanie a chcete sa stať front end developerom

2. Napíšte podrobné zhrnutie životopisu front end developera

Keď ste si vybrali formát, ktorý vám najlepšie vyhovuje, je čas napísať zhrnutie životopisu.

Zhrnutie životopisu vás stručne predstaví IT manažérovi, ktorý číta váš životopis. V závislosti od toho, ako dobre toto zhrnutie vytvoríte, môže na zamestnávateľa zapôsobiť natoľko, že bude pokračovať v čítaní. Zle sformulovaný alebo nerelevantný súhrn však môže viesť k predčasnému vyradeniu vášho životopisu.

Kľúčom k napísaniu silného zhrnutia pre vývojárov front endov je, aby bolo špecifické pre danú pracovnú pozíciu a obsahovalo čo najpresnejšie údaje.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu front end developera:

"Som frontendový vývojár so silnými kódovacími a programovými zručnosťami. Plynule ovládam viac ako 5 rôznych programovacích jazykov a som mimoriadne cieľavedomý a projektovo orientovaný."

Čo je na tomto príklade nesprávne? Tento nesprávny príklad je príliš vágny a hovorí v prvej osobe. Zhrnutie by ste mali vždy písať v tretej osobe a uvádzať vysoko konkrétne detaily.

Opravený príklad zhrnutia životopisu front end developera:

"Detailne orientovaný vývojár front-endu s viac ako 5-ročnými skúsenosťami s jazykmi HTML, CSS, Javascript, JQuery a TypeScript. Vysoko zručný v samostatných aj spoločných projektoch s dôrazom na vývoj vstupných stránok a webových stránok."

Prečo je to lepšie? V tomto príklade uchádzač uvádza vyčísliteľné číslo, ktoré predstavuje jeho roky skúseností, ako aj vymenúva konkrétne programovacie jazyky, ktoré ovláda. Okrem toho vyzdvihuje svoju odbornosť (vývoj vstupných stránok a webových stránok), ako aj schopnosť pracovať samostatne aj v spolupráci.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Doplňte svoj životopis o zručnosti špecifické pre vývoj front endov

Pri písaní životopisu frontendového vývojára by ste mali neustále uvažovať o tom, ako do životopisu zakomponovať relevantné zručnosti a kľúčové slová.

Najlepšie zručnosti a kľúčové slová, ktoré môžete uviesť v životopise frontend developera

 •  
 • HTML
 •  
 • CSS
 •  
 • Javascript/knižnice Javascriptu
 •  
 • Optimalizácia výkonu webu (WPO)
 •  
 • SCRUM a agilná metodika
 •  
 • MySQL
 •  
 • Manipulácia s DOM
 •  
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 •  
 • Implementácia webových stránok alebo aplikácií
 •  
 • Posúdenie UX/UI
 •  
 • Kontrola verzií
 •  
 • Objektovo orientované programovanie
 •  

4. Stanovte priority dosiahnutých výsledkov v časti o pracovných skúsenostiach

Pri písaní časti o pracovných skúsenostiach ako front end vývojár chcete zabezpečiť, aby vám opisy vašich pracovných činností pomohli vyniknúť nad konkurenciou.

Podobne ako pri zhrnutí životopisu, aj vaša časť o pracovných skúsenostiach by mala byť čo najkonkrétnejšia a kvantifikovateľná .

Pri písaní opisu práce s podrobným opisom predchádzajúcich skúseností by ste mali uprednostniť svoje najlepšie dosiahnuté úspechy alebo získané referencie.

Tu je príklad silného a presvedčivého opisu práce front end developera

Front End Developer

Unum | november 2018 - súčasnosť | Chattanooga, TN

 •  
 • Pomáhal pri A/B testovaní rôznych komponentov UX, ktoré viedlo k 25 % zvýšeniu miery konverzie zákazníkov.
 •  
 • Vybudoval infraštruktúru jednotkového testovania pomocou Selenium, ktorá znížila počet hlásení o chybách o 10 %.
 •  
 • Optimalizoval obrázky a kód s cieľom zvýšiť Time on Page o 30 sekúnd na viac ako 60 webových stránkach.
 •  

5. Zvýraznite súvisiace práce na kurzoch v časti o vzdelávaní

Ak ste nedávno ukončili vysokoškolské štúdium alebo ste pokračovali vo vyššom stupni (napríklad magisterskom), pravdepodobne máte obrovské množstvo relevantných kurzov a školských projektov v oblasti front end developmentu.

Je vhodnejšie, ak vo svojom životopise uvediete skutočné pracovné skúsenosti. Ak však väčšina vašich skúseností pochádza z vašej akademickej kariéry, potom je kľúčové zdôrazniť vaše relevantné študijné výsledky a všetky úspechy alebo projekty získané vďaka týmto študijným výsledkom.

Tu je príklad časti o vzdelaní v životopise frontendového vývojára

Bakalársky titul v oblasti informatiky | Zameranie na vývoj webových stránok

University of North Carolina Chapel Hill, 2018

Relevantné kurzy: Objektovo orientované programovanie, dizajn UX/UI, vektory, webová architektúra

6. Pridajte ďalšie časti na prezentáciu certifikátov a projektov

Čo máte robiť, ak ste front end vývojár, ktorý nemá formálne pracovné skúsenosti, ale má viacero certifikátov a silné portfólio projektov?

Vytvoríte si špecializované sekcie certifikácií a projektov!

Vynechanie tradičnej sekcie s pracovnými skúsenosťami výmenou za väčšie "nepovinné" sekcie je rozumné, ak vaše najväčšie prednosti spočívajú v školeniach a projektových skúsenostiach.

V prípade certifikátov by ste mali uviesť informácie, ako napr:

 •  
 • názvy programov a certifikátov
 •  
 • Dátum ukončenia
 •  
 • Názov certifikačnej organizácie
 •  

V prípade projektov by ste mali uviesť informácie, ako napríklad:

 •  
 • Názov projektu
 •  
 • Klient, univerzita alebo spoločnosť, ktorá projekt schválila
 •  
 • Konkrétne a kvantifikovateľné úspechy dosiahnuté v rámci projektu (kľúčové sú konkrétne percentá, napríklad zlepšenie konverzného pomeru!)
 •  
Publikované 30. máj 2023

Dokumentárny fotograf a spisovateľ. Noel pracoval pre medzinárodné publikácie ako Deutsche Welle v Nemecku a News Deeply v New Yorku. Je tiež spoluzakladateľom celosvetového multimediálneho projektu Women Who Stay a spolupracoval ako novinár s University of Southern California. Z cestovania po svete sa vďaka pandémii zmenil na sedenie na gauči, ale vďaka Kickresume môže pomáhať iným ľuďom skutočne robiť veci (napríklad hľadať prácu), takže sa nebude sťažovať.

Všetky vzory životopisov — front-end developeri

Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Šablóna životopisu full-stack vývojára spoločnosti Air France
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Ukážka životopisu softvérového inžiniera (Hired)
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Amazon Software Development Engineer Resume Sample
Vedúci inžinier Devops ukážka životopisu
Vedúci inžinier Devops ukážka životopisu
Skúsený vývojár softvéru príklad životopisu
Skúsený vývojár softvéru príklad životopisu
Ukážka životopisu staršieho softvérového inžiniera
Ukážka životopisu staršieho softvérového inžiniera
Ukážka životopisu mladého vývojára softvéru
Ukážka životopisu mladého vývojára softvéru
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Príklad životopisu vývojára softvéru Fusion Systems
Vývojár softvéru Vývojár systému
Vývojár softvéru Vývojár systému
IBM Software Engineer Resume Sample
IBM Software Engineer Resume Sample
Príklad životopisu softvérového inžiniera IBM
Príklad životopisu softvérového inžiniera IBM
Príklad životopisu softvérového inžiniera v spoločnosti Kegg
Príklad životopisu softvérového inžiniera v spoločnosti Kegg
Príklad životopisu mladého softvérového inžiniera
Príklad životopisu mladého softvérového inžiniera
Príklad životopisu front-end developera
Príklad životopisu front-end developera
Príklad životopisu inžiniera mobilného softvéru
Príklad životopisu inžiniera mobilného softvéru
Ukážka životopisu inžiniera mobilného softvéru
Ukážka životopisu inžiniera mobilného softvéru
Príklad životopisu softvérového inžiniera Sutherland
Príklad životopisu softvérového inžiniera Sutherland
TeamTO Lead Front-end Developer ukážka životopisu
TeamTO Lead Front-end Developer ukážka životopisu
Webmaster/webmestre príklad životopisu
Webmaster/webmestre príklad životopisu
Ukážka životopisu softvérového inžiniera
Ukážka životopisu softvérového inžiniera

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.