Spoločnosť RakSul, Inc. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá budovaním obchodných platforiem back-to-back. Ich cieľom je prepracovať a dekorovať hodnotové reťazce v starších priemyselných odvetviach. Firma umožnila vznik obchodného modelu "zdieľanej ekonomiky" v množstve odvetví. Ochrannou známkou ich riešení je zriadenie priameho prepojenia zákazníkov MSP na prebytočné kapacity existujúcich subjektov v odvetviach za nižšie náklady. Zamestnanci si spoločnosť obľúbili pre zdvorilých spolupracovníkov a veľký priestor pre rast a príležitosti. Spoločnosť je takmer výlučne zameraná na japonský trh, takže problémom, na ktorý niektorí poukazujú, je nedostatočné používanie anglického jazyka a niektoré postupy starej školy.
Príklad životopisu obchodného riaditeľa Raksul
Príklad životopisu obchodného riaditeľa Raksul

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template