Ako vytvoriť skvelý motivačný list produktového dizajnéra

Produktoví dizajnéri dohliadajú na celý vývoj výrobkov - od návrhu počiatočných vzoriek a prototypov až po finalizáciu hotových výsledkov. Ak sa chcete stať produktovým dizajnérom, budete potrebovať motivačný list, ktorý nielen ukáže vaše technické nadanie, ale aj profesionalitu a dizajnérske schopnosti.

V tejto príručke vás naučíme 5 základných prvkov motivačného listu produktového dizajnéra. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Formátovanie záhlavia a titulku motivačného listu produktového dizajnéra
 • Vytvorenie osobného pozdravu v motivačnom liste produktového dizajnéra
 • Písaní presvedčivého úvodu motivačného listu produktového dizajnéra
 • Ukázanie vašej profesionálnej hodnoty ako produktového dizajnéra
 • Ukončenie motivačného listu silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Ako správne naformátovať záhlavie a nadpis motivačného listu produktového dizajnéra

Na začiatku dobre napísaného motivačného listu sa používajú dva kľúčové prvky: záhlavie a nadpis.

Záhlavie motivačného listu je krátky blok textu, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu dokumentu a v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie o spoločnosti a uchádzačovi.

Za záhlavím nasleduje titulok motivačného listu, krátka titulná veta, ktorá slúži na upútanie pozornosti zamestnávateľa a na náhľad informácií, ktoré budú v liste uvedené.

Aby sme pomohli ilustrovať, ako vytvoriť každý z týchto prvkov, nižšie uvádzame podrobnejšie príklady jednotlivých prvkov:

Formátovanie záhlavia

V záhlaví motivačného listu produktového dizajnéra je nevyhnutné uviesť:

 • názov spoločnosti a oddelenia, do ktorého sa hlásite
 • Vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, LinkedIn atď.)

Tu je príklad dobre zostaveného záhlavia listu produktového dizajnéra

Pre: Od: Meta Products, Design & Development Department
John Doe, produktový dizajnér
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe

Písanie titulku

Titulok sprievodného listu je podobný titulku v novinách alebo časopise - mal by presne avizovať informácie, ktoré budú nasledovať, a to pomocou presvedčivého jazyka.

Pri písaní titulku motivačného listu produktového dizajnéra je veľmi dôležité uviesť kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad vhodného titulku z motivačného listu produktového dizajnéra

Môj trojstupňový prístup k navrhovaniu produktov a ako môže zlepšiť pracovný tok vašej spoločnosti

Spúšťacie slovo/číslo: 3-krokový prístup
Kľúčové slovo: Návrh výrobku
Prídavné meno/sloveso: Zlepšiť
Prísľub: Pracovný tok vašej spoločnosti - toto tvrdenie ukazuje zamestnávateľovi, že nielen opíšete svoje zručnosti a metódy návrhu výrobku, ale že ich aj priamo prepojíte s potrebami jeho spoločnosti.

2. Vytvorte osobný pozdrav v motivačnom liste produktového dizajnéra.

V súčasnosti zamestnávatelia vyhľadávajú uchádzačov, ktorí sa rozhodnú pre personalizované pozdravy v motivačnom liste namiesto všeobecných pozdravov.

Všeobecný pozdrav je neurčitý a široký, napríklad "Komukoľvek, koho sa to týka". V porovnaní s tým personalizovaný pozdrav osloví konkrétnu osobu alebo oddelenie a ukáže zamestnávateľom, že ste si spoločnosť vopred dôkladne preštudovali.

Hoci je vhodnejšie použiť presné meno osoby, ktorá bude vašu žiadosť posudzovať, kedykoľvek je to možné, môžete použiť aj jednu z nasledujúcich alternatív, ak táto informácia nie je ľahko dostupná:

[Názov spoločnosti] tímu

Alebo

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti]

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte presvedčivý úvodný motivačný list produktového dizajnéra

Po úspešnom vytvorení hlavičky, nadpisu a osobného pozdravu je čas napísať pútavý úvod. Váš nadpis a pozdrav urobia veľa ťažkej práce, pokiaľ ide o prvotné upútanie pozornosti zamestnávateľa - úlohou úvodu je potom túto pozornosť udržať.

Silný úvod motivačného listu bude obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • vyhlásenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Tu je príklad, ktorý vám pomôže ukázať, ako napísať úvodný motivačný list produktového dizajnéra

Náborovému manažérovi [názov spoločnosti],

Som produktová dizajnérka orientovaná na detaily s viac ako 6-ročnou praxou v oblasti líčenia a starostlivosti o pleť. Popri navrhovaní nových výrobkov a dohľade nad výrobou som tiež vysoko kvalifikovaná v oblasti testovania výrobkov a kontroly kvality. Po rozhovore s vašou vedúcou oddelenia komunikácie Jane Smithovou na veľtrhu práce mi pani Smithová odporučila, aby som sa uchádzala o túto pozíciu.

4. Ukážte svoju profesionálnu hodnotu ako návrhár výrobkov

Zatiaľ čo váš úvodný odsek by mal ďalej upútať pozornosť zamestnávateľov, hlavné odseky by sa mali zamerať na poskytnutie podrobnejších informácií o vašej odbornej kvalifikácii.

Dobre napísané motivačné listy produktových dizajnérov by mali obsahovať 2 až 4 hlavné odseky, ktoré odpovedajú na nasledujúce otázky:

 • Čo vás vzrušuje na práci v tejto spoločnosti?
 • Čo si od práce v tejto spoločnosti sľubujete?
 • Aké úspechy alebo kvalifikácie vás ako uchádzača zvýrazňujú?
 • Aké kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre túto pozíciu, máte?

Zahrnutie úspechov do hlavných odsekov je obzvlášť dôležité, pretože vaše úspechy ako produktového dizajnéra pomáhajú zamestnávateľom ukázať skutočnú hodnotu, ktorú môžete priniesť ich spoločnosti.

Tu je príklad opisu úspechov v motivačnom liste produktového dizajnéra

Ako produktový dizajnér pre [predchádzajúceho zamestnávateľa] som zaviedol nový pracovný postup testovania produktov, ktorý zvýšil produktivitu o 25 % a zároveň znížil chybovosť produktov o pôsobivých 75 %.

5. Ukončite svoj motivačný list silným záverečným vyhlásením

Aby ste svoj motivačný list produktového dizajnéra správne ukončili, budete potrebovať silné záverečné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • dodatočnú vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je skvelý príklad záverečného vyhlásenia z motivačného listu produktového dizajnéra

Moje dlhoročné skúsenosti produktového dizajnéra v strojárskom priemysle spolu so záväzkom vašej spoločnosti k dokonalosti a priemyselnej bezpečnosti z nás robia dokonalú dvojicu. Rád by som s vami túto príležitosť bližšie prediskutoval priamo v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Najlepší čas na zastihnutie je od pondelka do štvrtka od 8.00 do 15.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890.

S vďakou,

[meno žiadateľa]

Pre maximálny úspech postupujte podľa tejto osnovy motivačného listu.

Publikované 6. apríl 2022

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — produktoví dizajnéri

Príklad sprievodného listu priemyselného dizajnéra
Príklad sprievodného listu priemyselného dizajnéra
Ukážka sprievodného listu asistenta módneho návrhára
Ukážka sprievodného listu asistenta módneho návrhára
Príklad sprievodného listu kuchynského dizajnéra
Príklad sprievodného listu kuchynského dizajnéra
Príklad sprievodného listu inžiniera dizajnu výrobkov
Príklad sprievodného listu inžiniera dizajnu výrobkov
Sprievodný list kuchynského dizajnéra
Sprievodný list kuchynského dizajnéra
Ukážka sprievodného listu dizajnéra obuvi
Ukážka sprievodného listu dizajnéra obuvi

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 2 500 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.