Ako vytvoriť efektívny motivačný list pre potravinársku výrobu v 5 jednoduchých krokoch

Pracovníci v potravinárskej výrobe vykonávajú mnoho dôležitých úloh vrátane prípravy jedál pre reštaurácie, spracovania potravín v továrňach, postupov pri skladovaní potravín a mnohých ďalších. Ak chcete získať pozíciu v potravinárskom priemysle, potrebujete motivačný list, ktorý predstaví vašu odbornosť a najlepšie kvalifikácie.

V tejto príručke sa budeme venovať 5 jednoduchým krokom na napísanie motivačného listu pre potravinársku výrobu. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to:

 • Vytvorte stručný titulok a nadpis motivačného listu o výrobe potravín
 • Prispôsobiť motivačný list o výrobe potravín konkrétnemu pracovnému miestu
 • napísať presvedčivý úvod motivačného listu o výrobe potravín
 • Zdôraznite svoje najlepšie profesionálne úspechy a zručnosti
 • Ukončite svoj motivačný list pôsobivým záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vytvorenie stručného záhlavia a titulku motivačného listu o výrobe potravín

Keď si zamestnávateľ prečíta váš motivačný list, prvý detail, s ktorým sa stretne, sú informácie v hornej časti stránky - nazývané aj záhlavie dokumentu. V tomto záhlaví môže zamestnávateľ nájsť:

 • meno a profesijný titul uchádzača
 • kontaktné informácie o uchádzačovi
 • názov a oddelenie spoločnosti
 • adresu spoločnosti

Dobre usporiadaná hlavička je nevyhnutná na dosiahnutie dobrého prvého dojmu u zamestnávateľa. Ukazuje, že máte zmysel pre detail a venovali ste čas tomu, aby váš motivačný list vizuálne plynul.

Tu je príklad dobre spracovaného záhlavia z motivačného listu pre potravinársku výrobu

Jack Smith, pracovník potravinárskej výroby
(123) 456-7890 | jacksmith@email.com | linkedin.com/in/jack-smith

Komu: Buster's Produce & Meat Supplies, Production Department
1234 Street Address
Memphis, TN 37501

Bezprostredne za záhlavím nasleduje nepovinný - ale veľmi užitočný - prvok nazývaný nadpis. Silný nadpis pomôže upútať pozornosť zamestnávateľa veľmi relevantnými informáciami.

Ak chcete napísať titulok motivačného listu, uveďte kľúčové slovo súvisiace s pozíciou, pútavé číslo alebo spúšťacie slovo, silné prídavné meno alebo sloveso a prísľub.

Tu je príklad účinného titulku pre potravinársku výrobu, po ktorom nasleduje stručný rozpis jeho hlavných častí

Hľadáte motivovaného pracovníka do výroby potravín? 3 dôvody, prečo sa skvele hodím pre vašu spoločnosť

Spúšťacie slovo/číslo: 3 dôvody
Kľúčové slovo:
Adjektívum/sloveso: Hľadám, motivovaný, skvelý
Prísľub: Skvelá voľba pre vašu spoločnosť - pridanie tohto detailu v rámci titulku ukazuje zamestnávateľovi, že sa v motivačnom liste zameriavate konkrétne na jeho podnik.

2. Prispôsobte svoj motivačný list o výrobe potravín konkrétnemu pracovnému miestu.

Svoj motivačný list by ste mali vždy prispôsobiť presne tej pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. To zamestnávateľovi ukáže úroveň vášho záujmu a pomôže to urobiť dokument celkovo oveľa presvedčivejším.

Aby ste to dosiahli, musíte informácie v motivačnom liste prispôsobiť tak, aby boli čo najrelevantnejšie pre konkrétneho zamestnávateľa. To si bude vyžadovať, aby ste si pred podaním žiadosti zamestnávateľa dôkladne preskúmali.

Jedným z najlepších spôsobov, ako okamžite ukázať svoju snahu o prispôsobenie, je personalizovaný pozdrav - typ pozdravu, ktorý oslovuje konkrétnu osobu v spoločnosti menom (ideálne vedúceho oddelenia alebo personalistu).

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v motivačnom liste

 • Pani neznámej,
 • Vážený pán manažér Jane Doe,
 • Vážená pani neznáma a tím pre výrobu potravín,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte presvedčivý úvodný motivačný list o výrobe potravín

Po vašom osobnom pozdrave - ktorý, dúfajme, ešte viac upútal pozornosť zamestnávateľa - nasleduje váš úvodný odsek. Silný úvod motivačného listu k výrobe potravín by mal mať dĺžku dvoch až štyroch viet a mal by obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie
 • vyjadrenie, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť (ak je to možné)

Profesionálny tip: Uvedenie spoločných známych v motivačnom liste môže byť veľmi výhodné, pretože vám pomôže preukázať vlastnú dôveryhodnosť a zároveň poskytne zamestnávateľovi dôveryhodné odborné referencie. Ak nemáte žiadnych spoločných známych, skúste využiť sociálne platformy, ako je LinkedIn, na vybudovanie svojej profesionálnej siete a spojte sa so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločností, o ktoré máte záujem.

Tu je príklad presvedčivo napísaného úvodného motivačného listu k výrobe potravín

Vážená pani manažérka neznáma,

som pracovník v potravinárskej výrobe s viac ako 6-ročnou praxou vo vedení skladu potravín a v priamej spolupráci so zákazníkmi pri plánovaní dodávok. Toto pracovné miesto vo vašej spoločnosti je pre mňa veľmi zaujímavou príležitosťou na kariérny rast a spoznanie vašej najmodernejšej technológie skladovania potravín. John Miller, môj mentor a jeden z manažérov dodávok vašej spoločnosti, ma upozornil na toto otvorenie a vrelo mi odporučil, aby som sa prihlásil.

4. Vyzdvihnite svoje najlepšie úspechy a zručnosti v oblasti výroby potravín

V životopise máte v časti o pracovných skúsenostiach obmedzený priestor na úplný opis vašich kľúčových zručností, povinností a úspechov v predchádzajúcich zamestnaniach.

V porovnaní s tým vám motivačný list poskytuje všetok priestor, ktorý potrebujete na rozpracovanie svojich najlepších vlastností v hlavných odsekoch dokumentu. Silný motivačný list pre potravinársku výrobu bude zvyčajne obsahovať dva až štyri hlavné odseky.

Pri opise svojich úspechov a zručností v oblasti výroby potravín nezabudnite použiť čo najviac konkrétnych a kvantifikovateľných údajov. Informácie tak budú pre zamestnávateľa relevantnejšie a užitočnejšie.

Tu je 6 príkladov zručností v oblasti výroby potravín, ktoré môžete opísať v motivačnom liste

 • Znalosť bezpečnostných noriem OSHA
 • Riadenie zásob
 • Správne skladovanie potravín
 • Obsluha spracovateľských zariadení
 • hodnotenie kvality potravín
 • Príprava surovín a receptov

Tu je príklad opisu dosiahnutých výsledkov v motivačnom liste pre potravinársku výrobu

Ako pracovník potravinárskej výroby u [bývalého zamestnávateľa] som mal na starosti najmä riadenie ranných zásob a zabezpečenie dodržiavania správnych postupov skladovania potravín. Zavedením nového organizačného systému v mrazničkách sa mi podarilo znížiť plytvanie potravinami tým, že som znížila množstvo prebytočných položiek s uplynutou lehotou spotreby o 35 %.

5. Motivačný list o výrobe potravín zakončite pôsobivým záverečným vyhlásením.

Uistite sa, že váš motivačný list o výrobe potravín má rovnako silný záver ako jeho úvod. Ak chcete napísať pôsobivé záverečné vyhlásenie, budete musieť uviesť informácie, ktoré zopakujú váš záujem o prácu, ako napr:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte na odpoveď
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad dobre napísanej záverečnej vety z motivačného listu pre potravinársku výrobu

Som nesmierne nadšený, že sa uchádzam o túto príležitosť a teším sa na priamy rozhovor s vami. Aby som sa uistil, že moja žiadosť sa k vám dostala v poriadku, skontrolujem jej stav budúci piatok, ak sa mi dovtedy neozvete. Som k dispozícii na stretnutie ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. a najlepšie sa mi dovoláte na telefónnom čísle (123) 456-7890

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 25. apríl 2022

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — potravinárska výroba

Zatiaľ nemáme žiadne príklady pre cover_letter tejto profesie, ale nevešaj hlavu! Naši profesionálni autori životopisov už na tom pracujú.

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.