Lekárski výskumníci - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Máte záujem uchádzať sa o prácu výskumného pracovníka v oblasti medicíny, ale neviete, ako začať? Náš praktický sprievodca životopisom a vzory vám pomôžu rýchlo vytvoriť atraktívny životopis výskumného pracovníka v oblasti medicíny.
Martin Poduška — Editor in Chief / Resume Writer
Martin Poduška
Editor in Chief / Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.8 (11 votes)
Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd ukážka životopisu
Created with Kickresume

Average: 4.8 (11 votes)

Konečný návod na napísanie životopisu lekárskeho výskumníka

Výskumní pracovníci v oblasti medicíny zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti zdravia ľudí na celom svete, pretože pomáhajú skúmať a dokumentovať nové choroby, liečebné postupy a iné lekárske objavy. Ak chcete získať pozíciu výskumného pracovníka v oblasti medicíny, musíte venovať svoj čas nielen získavaniu vzdelania a skúseností, ale aj vytvoreniu optimalizovaného životopisu, ktorý vám prinesie prácu.

V tejto príručke vás naučíme 5 kľúčových krokov, ktoré musíte vedieť, aby ste mohli napísať efektívny životopis výskumného pracovníka v oblasti medicíny. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to:

 • Vybrať správny formát životopisu výskumného pracovníka v oblasti medicíny
 • Napísať silné zhrnutie životopisu výskumného pracovníka v oblasti medicíny
 • Vybrať kľúčové zručnosti výskumného pracovníka v oblasti medicíny, ktoré uvediete vo svojom životopise
 • opíšte svoje pracovné skúsenosti s konkrétnymi a kvantifikovateľnými podrobnosťami
 • správne a presne uveďte svoje doklady o vzdelaní

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vyberte si správny formát životopisu výskumného pracovníka v oblasti medicíny

Vo všeobecnosti platí, že na pozícii výskumného pracovníka v oblasti medicíny si budete musieť zvoliť dlhší formát životopisu, ako napr. Životopis.

Životopis alebo Curriculum Vitae je viacstranový životopis, v ktorom je každá časť opísaná veľmi podrobne a dôkladne. Tento formát je vhodný pre výskumných pracovníkov v oblasti medicíny, pretože umožňuje zahrnúť publikácie, prezentácie a ďalšie prvky, ktoré štandardný životopis zvyčajne neobsahuje.

Okrem klasických častí o pracovných skúsenostiach, vzdelaní a zručnostiach môže životopis obsahovať aj tieto časti:

 • Publikácie a výskum
 • prezentácie a konferencie
 • profesijné združenia
 • Ocenenia a vyznamenania
 • Jazyky

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. Napíšte silné zhrnutie životopisu lekárskeho výskumníka

Zhrnutie životopisu je nevyhnutnou súčasťou každého životopisu, ktorá sa umiestňuje na začiatku dokumentu. V tomto zhrnutí uchádzač uvedie čo najviac kľúčových údajov o sebe vrátane ocenení a významných publikácií.

Na ilustráciu toho, ako napísať silný súhrn životopisu, sme uviedli slabý príklad, po ktorom nasleduje oprava a vysvetlenie:

Nesprávny príklad profesijného profilu lekárskeho výskumníka

Lekársky výskumník, ktorý skúma pôvod chorôb a mutácie. Špecialista na zadržiavanie a analýzu nebezpečných látok. Publikované zistenia v mnohých významných odborných časopisoch.

Čo je na tomto príklade nesprávne? Vždy, keď píšete zhrnutie životopisu, je nevyhnutné pamätať na to, že kľúčom k úspechu je konkrétnosť. Je to vaša najväčšia príležitosť upútať pozornosť zamestnávateľov a prinútiť ich, aby si prečítali zvyšok vášho životopisu alebo CV - preto by ste mali súhrn využiť čo najefektívnejšie tým, že uvediete presnejšie údaje a informácie.

Opravený príklad profesijného profilu lekárskeho výskumníka

Lekársky výskumný pracovník s viac ako 6-ročnou praxou v oblasti štúdia infekčných chorôb so zameraním na ich pôvod a mutácie. Špecializovaný a certifikovaný v oblasti bezpečných laboratórnych postupov pri manipulácii s nebezpečnými biologickými zlúčeninami. Viac ako 30 publikovaných článkov vo významných odborných časopisoch vrátane The New England Journal of Medicine a The American Journal of Medicine.

Prečo je to lepšie? V tomto opravenom príklade sa žiadateľ podrobnejšie venuje svojej špecializácii a publikáciám. Tieto konkrétne údaje budú mať veľký význam, pokiaľ ide o upútanie pozornosti zamestnávateľov a zapôsobenie na nich, pretože odhaľujú, že žiadateľ je nielen veľmi skúsený, ale aj mimoriadne zanietený pre svoju prácu.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Vyberte kľúčové zručnosti výskumného pracovníka v oblasti medicíny, ktoré chcete uviesť vo svojom životopise

Ako lekársky výskumný pracovník nie je realizácia rozsiahlych štúdií a klinických skúšok žiadnou maličkosťou - a vyžaduje si to od vás širokú škálu technických aj interpersonálnych zručností.

Technické zručnosti sú naučené schopnosti získané odbornou prípravou a vzdelávaním. Zahŕňajú napríklad hlboké znalosti lekárskych noriem a pochopenie používania lekárskeho vybavenia.

Medziľudské zručnosti môžu byť naučené aj vrodené a týkajú sa skôr vašej osobnosti a štýlu komunikácie. Patria sem schopnosti, ako je verejný prejav alebo spolupráca.

Aby ste si ľahšie pripravili nápady pre svoj životopis, uvádzame 10 príkladov technických aj interpersonálnych zručností výskumných pracovníkov v oblasti medicíny:

Najlepšie technické zručnosti lekárskeho výskumníka, ktoré si môžete uviesť v životopise

 • Vedenie výskumu
 • Analýza údajov
 • Navrhovanie výskumných štúdií
 • Nábor podporného personálu (iných výskumníkov, asistentov atď.)
 • Písanie návrhov na financovanie grantov
 • Príprava a analýza lekárskych vzoriek
 • Hlboká znalosť biologicky nebezpečných materiálov
 • zdravotnícke bezpečnostné normy (prevádzkové zariadenia, manipulácia s biologickým nebezpečenstvom atď.)
 • Vývoj liečby
 • Riadenie a monitorovanie klinických skúšok

Interpersonálne zručnosti pre váš životopis výskumného pracovníka v oblasti medicíny

 • Kritické myslenie
 • Ústna a písomná komunikácia
 • Spolupráca
 • Pozornosť k detailom
 • Rozhodnosť
 • Vášeň
 • Riadenie času
 • Multi-tasking
 • Vedenie
 • Vyjednávanie

4. Opíšte svoje pracovné skúsenosti s konkrétnymi a merateľnými podrobnosťami

Časť o pracovných skúsenostiach je kľúčovým prvkom každého efektívneho životopisu. V tejto časti by ste mali uviesť svoje predchádzajúce zamestnania, zamestnávateľov a dátumy zamestnania. Po jej vyplnení by malo nasledovať 3 až 5 opisných bodov, v ktorých podrobne opíšete svoje kľúčové zodpovednosti a úspechy.

Podobne ako pri zhrnutí životopisu by mali byť údaje, ktoré uvediete, podľa možnosti konkrétne a vyčísliteľné. Týmto spôsobom poskytnete zamestnávateľom presnejšie informácie, ktoré poskytnú lepší celkový obraz o vás ako uchádzačovi.

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu výskumného pracovníka v oblasti medicíny

Greenville Regenerative Medicine, Greenville, SC
Medicínsky výskumný pracovník
jún 2018 až október 2021

 • Vykonával molekulárno-biologický výskum buniek z ľudských tiel s autoimunitnými poruchami.
 • Pomáhal pri objavovaní novej liečby Stillovej choroby pomocou komplexnej bioinžinierskej zlúčeniny.
 • Prezentovala výskum a zistenia na výročnej lekárskej konferencii vo Washingtone D.C., čím získala nové finančné prostriedky od 3 zúčastnených sponzorov.

5. Správne a presne uveďte svoje doklady o vzdelaní

Ak sa chcete stať výskumným pracovníkom v oblasti medicíny, zvyčajne potrebujete aspoň bakalársky titul, aby ste mohli začať zarábať na vstupných pozíciách. Na vyššie akademické pozície však pravdepodobne budete musieť najprv získať magisterský alebo doktorandský titul.

Keď uvádzate svoje doklady o vzdelaní, nezabudnite uviesť:

 • názov vášho titulu
 • názov školy alebo univerzity
 • dátum ukončenia štúdia
 • Významné akademické úspechy

Tu je príklad dobre spracovanej časti životopisu výskumného pracovníka v oblasti medicíny

Vzdelanie

University of California San Francisco, San Francisco, CA
Mgr. v klinickom výskume

 • Ukončené štúdium: 2016, Summa Cum Laude
 • Šéfredaktorka univerzitného časopisu pre lekársky výskum

University of California San Francisco, San Francisco, CA
B.A. v odbore biológia

 • Absolvovala: 2016, PhD: 2013, Magna Cum Laude
 • Program s vyznamenaním

 

Publikované 7. január 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.8 (11 votes)

Martin je odborník na životopisy a kariérne poradenstvo v spoločnosti Kickresume. Počas piatich rokov pôsobenia v spoločnosti Kickresume napísal takmer 100 podrobných a dôkladne preskúmaných článkov s radami pre životopisy a ako hlavný redaktor upravil a zrevidoval každý článok na tejto webovej stránke. Martinove rady týkajúce sa životopisov si každý mesiac prečítajú desiatky tisíc uchádzačov o zamestnanie. Vyštudoval angličtinu na univerzite v St Andrews a komparatívnu literatúru na univerzite v Amsterdame.

Všetky vzory životopisov — lekárski výskumníci

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd ukážka životopisu
Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd ukážka životopisu
Mount Sinai Hospital Sleep Study Director príklad životopisu
Mount Sinai Hospital Sleep Study Director príklad životopisu
Univerzitný biomedicínsky výskumník ukážka životopisu
Univerzitný biomedicínsky výskumník ukážka životopisu
Analytik lekárskeho zobrazovania v spoločnosti ViTAA Medical Solutions Ukážka životopisu
Analytik lekárskeho zobrazovania v spoločnosti ViTAA Medical Solutions Ukážka životopisu
Zdravotnícky fyzik Ukážka životopisu
Zdravotnícky fyzik Ukážka životopisu
Príklad akademického životopisu zadarmo
Príklad akademického životopisu zadarmo
Laboratórny asistent ukážka životopisu
Laboratórny asistent ukážka životopisu
Príklad životopisu asistenta klinického výskumu
Príklad životopisu asistenta klinického výskumu
Manažér klinických projektov
Manažér klinických projektov
Laboratórny analytik ukážka životopisu
Laboratórny analytik ukážka životopisu
Vzorka životopisu asistenta environmentálneho výskumu
Vzorka životopisu asistenta environmentálneho výskumu
Študentský životopis Biomedicína
Študentský životopis Biomedicína

Related lekárski výskumníci cover letter examples

Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd CL Sample
Výskumný externista v Americkej nadácii pre prevenciu samovrážd CL Sample
Šablóna sprievodného listu pre lekárskeho chemika
Šablóna sprievodného listu pre lekárskeho chemika
Vedúci vedecký pracovník v oblasti medicínskej chémie ukážka motivačného listu
Vedúci vedecký pracovník v oblasti medicínskej chémie ukážka motivačného listu
Príklad sprievodného listu laboratórneho asistenta
Príklad sprievodného listu laboratórneho asistenta
Šablóna sprievodného listu výskumného pracovníka
Šablóna sprievodného listu výskumného pracovníka

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template