Rodený hovorca binárneho kódu, linuxový homie, šialené Javascriptové zručnosti? Šťastie!

Keďže digitálne technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom, IT experti sú veľmi žiadaní. Americký úrad pre štatistiku práce predpokladá 13 % nárast IT profesií v rokoch 2016 až 2026. To predstavuje viac ako pol milióna nových pracovných miest v oblasti informačných technológií.

A s priemernou ročnou mzdou 84 580 USD (k máju 2017) je plat IT odborníka viac ako dvakrát vyšší ako národný priemer všetkých povolaní. A to je určite cieľ, ktorý sa oplatí dosiahnuť, však?

Ale po poriadku. Neustále sa vyvíjajúce technické odvetvie si vyžaduje, aby ste svoje zručnosti neustále aktualizovali. A to isté platí aj pre váš životopis. Ak chcete získať skvelú prácu v oblasti, ktorá formuje budúcnosť, ako je cloud computing, big data alebo informačná bezpečnosť, bezchybná prezentácia vašej osoby je nevyhnutnosťou.

Nezabudnite však, že nejde len o vašu technickú zdatnosť. Obdivuhodný zoznam všetkých programovacích jazykov, ktoré ovládate, nikdy nenahradí dobre štruktúrovaný životopis, ktorý vás opisuje ako sympatického, rozhľadeného človeka.

Zostavili sme 10 skutočných príkladov IT životopisov, vďaka ktorým boli ľudia prijatí do niektorých z najlepších spoločností v neustále sa vyvíjajúcom technickom odvetví. Môžu vám - spolu s naším dokonalým sprievodcom životopismi - pomôcť uspieť v konkurencii a získať prácu, ktorú chcete aj vy.

Poďme sa teda hneď vrhnúť na tie skutočné! Tu je našich 10 najsilnejších skutočných príkladov životopisov z oblasti IT.

Publikované 10. november 2021