Elektroinžinieri - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu elektrotechnika? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 24. november 2023
Average: 4.9 (16 votes)
Ukážka sprievodného listu technika elektroniky
Created with Kickresume

Average: 4.9 (16 votes)

Podporte svoju žiadosť o zamestnanie pomocou našich najlepších tipov, ako napísať motivačný list pre elektrotechnikov. Rozsvieťte svoje kariérne vyhliadky pomocou našich odborných príkladov a praktických návrhov.

Táto príručka naštartuje váš spisovateľský potenciál a zabezpečí, že budete na trhu práce vždy aktuálny . Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • správne formátovanie motivačného listu pre elektrotechnika
 • Vytvorenie pútavého záhlavia pre váš motivačný list
 • Vytvorenie presvedčivého nadpisu motivačného listu
 • personalizácii pozdravu v motivačnom liste elektrotechnika
 • Vytvorenie dôkladného úvodu pre motivačný list
 • Vyzdvihnutie vašich elektrotechnických zručností a úspechov
 • vypracovanie presvedčivého záveru motivačného listu
 • Vyhýbanie sa častým chybám v motivačnom liste elektrotechnika
 • Poznanie priemerného platu a vyhliadok na zamestnanie pre elektrotechnikov
 • Používanie užitočných zdrojov pre elektrotechnikov počas hľadania práce

1. Ako správne naformátovať motivačný list elektrotechnika

Tak ako dobre navrhnutá doska plošných spojov, aj váš motivačný list musí byť čistý, usporiadaný a efektívny. Tu je návod, ako si upraviť formát, aby sa vám hladko čítal a ľahko sa v ňom orientovalo:

 • Rozloženie stránky: Použite štandardné rozloženie strany, najlepšie vo formáte A4. Zachovajte 1-palcový okraj na všetkých stranách, aby ste vytvorili dobrý rámec pre váš text.
 • Štýl a veľkosť písma: Vyberte si profesionálne, ľahko čitateľné písmo. Nezabudnite, že sprievodný list nie je miesto, kde by ste mali prezentovať svoju lásku k nepredvídateľným fontom. Držte sa písma ako Arial, Calibri alebo Times New Roman, zvyčajne veľkosti 10 alebo 12.
 • Zarovnanie: Ak nie ste v Spojenom kráľovstve, zarovnajte text doľava. To prirodzene vedie pohľad vášho čitateľa zhora nadol.
 • Medzery: Odseky udržiavajte krátke a s konzistentnými medzerami medzi nimi. Zlepšuje to čitateľnosť, podobne ako sledovanie cesty najmenšieho odporu v obvode.

Nezabudnite, že váš motivačný list je vaším profesionálnym predstavením. Je veľmi dôležité urobiť jasný prvý dojem!

Vytvor si motivačný list pomocou umelej inteligencie.

Vytvor si pomocou nášho AI nástroja skvelý prvý návrh motivačného listu. Rýchlo nájdi tie správne slová s pomocou najvýkonnejšieho jazykového modelu na svete od OpenAI.
Motivačný list pomocou AI

2. Ako napísať efektívny titulok sprievodného listu elektrotechnika

Tak ako projekt elektroinštalácie usmerňuje plán, záhlavie vášho motivačného listu usmerňuje tok informácií. Je to ten kľúčový východiskový bod vášho dokumentu, ktorý vás predstavuje a uľahčuje zamestnávateľom kontakt s vami.

Poďme si rozobrať, čo by mal váš záhlavie obsahovať:

 • Vaše kontaktné údaje: Patrí sem vaše meno, adresa (hoci to môže byť nepovinné), telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Dátum: Uvedenie dátumu podania žiadosti je dôležité, aby ste ukázali, že ste túto žiadosť nedávno prispôsobili danej pracovnej pozícii.
 • Kontaktné údaje zamestnávateľa: Mali by obsahovať meno príjemcu (ak je známe), jeho pozíciu, názov spoločnosti a adresu.

Teraz sa pozrime na niekoľko príkladov:

Príklad nesprávneho záhlavia sprievodného listu

John Doe
john.doe@gmail.com

Prečo je tento príklad slabý? Toto záhlavie neobsahuje žiadne kontaktné údaje okrem e-mailovej adresy. Chýba v nej kontaktné číslo, aktuálny dátum a akékoľvek údaje o príjemcovi.

Správny príklad hlavičky sprievodného listu

John Doe
1234 Network Grove
Tech City, TE 56789
(123) 456-7890
john.doe@gmail.com
27. októbra 2023

Komu: Mgr: Jane Smith
Náborový manažér
XYZ Networks
123 Tech Parkway
Software City, SC 12345

Prečo je táto hlavička správna? Tento príklad obsahuje všetky kľúčové zložky záhlavia motivačného listu. Obsahuje kontaktné údaje Jany, správny dátum a podrobné kontaktné údaje zamestnávateľa. Toto formátovanie zaručuje, že váš motivačný list ľahko nájde cestu na správny stôl aj mimo digitálneho sveta.

3. Ako napísať presvedčivý nadpis motivačného listu

Váš nadpis je ako istič - okamžite upúta pozornosť a sústredí ju tam, kde je to dôležité. Je to krátke, ale silné vyhlásenie vyjadrujúce váš zámer a profesionálne pozadie.

Pri tvorbe pútavého titulku sa riaďte týmito tipmi:

 • Obmedzte svoj titulok na jeden riadok, ktorý stručne zhrnie váš kariérny cieľ alebo jedinečnú ponuku hodnoty.
 • Používajte názvy pracovných pozícií: Zahrňte svoje súčasné alebo požadované označenie, aby bol titulok relevantnejší.
 • Urobte ho jedinečným: Vyniknite tým, že uvediete kľúčovú silnú stránku, pozoruhodný úspech alebo dôležitú kvalifikáciu.

Teraz sa pozrime na príklady slabých a silných titulkov:

Príklad slabého titulku motivačného listu

Elektrotechnický inžinier hľadá zamestnanie

Prečo je tento nadpis slabý? Je jednoducho neurčitý, nedokáže odlíšiť kandidáta a chýba mu nadšenie.

Príklad silného titulku motivačného listu

Ocenený elektrotechnický inžinier so zameraním na udržateľné energetické riešenia

Prečo je tento nadpis silný? Okamžite prezentuje vašu kvalifikáciu, špecializáciu a úspechy. Identifikuje uchádzača ako elektroinžiniera, poukazuje na jedinečnú oblasť odbornosti (riešenia v oblasti udržateľnej energie) a tiež vyzdvihuje úspech (ocenený), čím je pútavý a atraktívny pre personalistov.

4. Ako prispôsobiť pozdrav v sprievodnom liste

Tak ako obvod potrebuje spínač na spustenie toku energie, aj váš motivačný list potrebuje personalizovaný pozdrav, ktorý naštartuje spojenie s náborovým manažérom. Tento jednoduchý krok môže rozžiariť vašu žiadosť medzi nespočetným množstvom všeobecných žiadostí.

Ukazuje, že ste si našli čas na prieskum a prispôsobili svoju žiadosť konkrétnemu náborovému manažérovi a spoločnosti.

Prvým krokom je nájsť správne meno. Často je uvedené v opise pracovnej pozície. Ak nie, rýchle vyhľadávanie na webovej stránke spoločnosti, LinkedIn alebo dokonca telefonát do spoločnosti môže odhaliť meno náborového manažéra alebo náborového pracovníka.

Príklady personalizovaných pozdravov

Vážená pani Petersonová,
Vážená pani Ann Petersonová,
Vážený náborový manažér Ann Petersonová,

Žiadne meno? Žiadny problém: Niekedy sa môže stať, že napriek všetkej snahe sa vám nepodarí nájsť meno. V takýchto prípadoch je lepšie použiť všeobecný, ale profesionálny pozdrav, než hádať.

Vážený náborový manažér, - je to bezpečná, všeobecne prijímaná voľba.
Vážený náborový tím, - môže fungovať, ak sa uchádzate o zamestnanie vo veľkej spoločnosti, v ktorej pravdepodobne bude prijímať tím.
Vážený tím [názov spoločnosti], - ukazuje, že hoci nepoznáte meno, žiadosť ste prispôsobili danej spoločnosti.

Bez ohľadu na konkrétnu frázu, ktorú zvolíte, kľúčom k úspešnému pozdravu je, aby bol čo najosobnejší a najcielenejší. Tým nastavíte pozitívny a profesionálny tón zvyšku motivačného listu.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

5. Ako napísať silný úvod k motivačnému listu elektrotechnika

Silný začiatok vášho motivačného listu je ako vytvorenie dobrého napájania. Úvod vášho motivačného listu vyvoláva prvotný záujem o vás ako o kandidáta.

Úvod v podstate obsahuje tri prvky:

 • Stručný prehľad vašej profesijnej a akademickej histórie s dôrazom na vaše kľúčové úspechy a špecializované zručnosti.
 • Jasné vyjadrenie, prečo sa uchádzate o danú pozíciu, často spojené s tým, akú hodnotu môžete firme priniesť.
 • Vzájomné prepojenie, ak ho máte. Je dobré uviesť akúkoľvek osobu, ktorá sa môže zaručiť za vaše schopnosti a pracovnú morálku, hneď na začiatku, pretože to vzbudí záujem čitateľa.

Teraz sa pozrime na niekoľko príkladov:

Príklad úvodu slabého motivačného listu

Som profesionálny elektrotechnický inžinier a chcem sa uchádzať o pracovné miesto vo vašej spoločnosti.

Prečo je tento úvod slabý? Hoci je tento základný úvod vecne správny, je príliš priamočiary, chýba mu energia a nadšenie a nedáva čitateľovi žiadny presvedčivý dôvod, aby pokračoval v čítaní.

Tu je príklad silného úvodu pre skúseného elektroinžiniera

So solídnou 7-ročnou praxou v navrhovaní inovatívnych elektrických systémov a magisterským titulom v elektrotechnike sa s radosťou uchádzam o pozíciu elektroinžiniera v spoločnosti XYZ Corp. V predchádzajúcom zamestnaní v spoločnosti ABC Inc. som viedol tím, ktorý úspešne znížil spotrebu energie o 25 %. Môj mentor v spoločnosti ABC Inc. a váš bývalý kolega pán John Doe ma povzbudil, aby som sa prihlásil do výberového konania.

Prečo je toto pracovné miesto vhodné? Pohotovo uvádza podrobnosti o profesijnej histórii a akademickom zázemí uchádzača a prezentuje jeho úspechy. Spája sa v ňom aj vyhlásenie o zámere priniesť novému zamestnávateľovi hodnotu a pozoruhodné vzájomné prepojenie.

Ak ste čerstvo po škole a nemáte žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti, nezúfajte. Upozornenie na relevantné akademické úspechy, študijné výsledky a projekty vás môže odlíšiť a zaujať potenciálnych zamestnávateľov.

Tu je príklad silného úvodného príspevku pre čerstvého absolventa

Ako čerstvý absolvent elektrotechnického inžinierstva na Technickej univerzite s vyznamenaním túžim priniesť svoje silné základné znalosti a nový pohľad na pozíciu elektroinžiniera v spoločnosti XYZ Corp. Môj projekt v poslednom ročníku, ktorý získal univerzitné ocenenie za inováciu, sa týkal využitia umelej inteligencie na optimalizáciu spotreby energie.

Prečo je tento príklad správny? Napriek chýbajúcej rozsiahlej profesionálnej histórii tento úvod účinne predáva silné akademické základy uchádzača, sviežosť, ktorú so sebou prináša, a úspech, ktorý ho odlišuje od ostatných čerstvých absolventov.

electrical engineer cover letter introduction examples

6. Ako vyzdvihnúť svoje najdôležitejšie zručnosti a úspechy

Tak ako dobre a jasne zoradená schéma plošného spoja, aj telo motivačného listu musí precízne a jasne prezentovať vaše zručnosti a úspechy.

Telo vášho motivačného listu by malo v ideálnom prípade obsahovať dva až tri odseky. Začnite vysvetlením, prečo máte záujem o danú pozíciu a spoločnosť, a potom uveďte svoje najdôležitejšie zručnosti a úspechy.

Kľúčom k obsahu víťazného motivačného listu je relevantnosť a konkrétnosť. Vráťte sa k opisu pracovného miesta a zosúlaďte svoje zručnosti s tým, čo zamestnávateľ hľadá.

Tu sú niektoré zručnosti, ktoré by ste mohli v motivačnom liste zdôrazniť

 • znalosť softvéru na simuláciu elektrických zariadení
 • Dobrá znalosť elektrotechnických noriem
 • schopnosť navrhovať a realizovať menšie a väčšie elektrické systémy
 • Dobré schopnosti riešiť problémy
 • Veľký zmysel pre detail

Keď ste identifikovali svoje relevantné zručnosti, ktoré sú v súlade s opisom pracovnej pozície, je čas ich efektívne prezentovať v texte motivačného listu.

Príklad odseku tela pre skúseného odborníka

V mojej nedávnej pozícii hlavného elektroinžiniera v spoločnosti ABC Corporation som zohral neoddeliteľnú úlohu pri znížení nákladov na energiu o 20 %, pričom som zachoval 100 % súlad s národnými elektrotechnickými predpismi. K tomuto míľniku prispeli najmä moja zručnosť v používaní elektrotechnického softvéru, silné schopnosti riešiť problémy a dôsledná pozornosť venovaná detailom.

Prečo je tento odsek motivačného listu účinný? Skvele ukazuje, a nie rozpráva. Schopnosti uchádzača v oblasti ovládania softvéru, riešenia problémov a pozornosti k detailom nie sú len spomenuté, ale sú priamo spojené s významným úspechom - znížením nákladov na energiu o 20 %.

Ste čerstvý absolvent? Skúsenosti sa nezískavajú len prostredníctvom odborných úloh. Silný dojem môže vytvoriť stáž, práca na kurze, univerzitné projekty a dokonca aj osobné záľuby, ktoré sa týkajú elektrotechniky.

Príklad odseku tela pre čerstvého absolventa

Aj keď moje profesionálne skúsenosti sú obmedzené, moja práca na kurze, ako aj môj projekt v poslednom ročníku ma pripravili na vstup do profesionálnej sféry. Môj projekt bol zameraný na návrh a realizáciu malého elektrického systému, ktorý úspešne osvetlil celú našu univerzitnú poslucháreň pomocou udržateľnej energie. Tento projekt mi pomohol zdokonaliť sa v ovládaní softvéru, v riešení problémov a v pozornosti k detailom.

Prečo je tento príklad účinný? Výslovne uvádza zručnosti a priamo ich spája s konkrétnymi úspechmi. Telo motivačného listu vytvára jasnú, personalizovanú cestu k záveru.

electrical engineer cover letter body paragraph example

7. Ako uzavrieť motivačný list elektrotechnika

Silný záver vášho motivačného listu je ekvivalentom efektívne uzemneného elektrického systému - dodáva stabilitu a úplnosť tomu, čo ste skonštruovali pred ním.

Je to vaša posledná šanca zdôrazniť váš záujem o danú pozíciu a zanechať trvalý dojem. Efektívny záver nielen potvrdzuje vašu vhodnosť pre danú prácu, ale aj načrtáva ďalšie kroky.

Uistite sa, že ste uviedli, ako a kedy vás môžu kontaktovať a kedy dúfate, že sa vám ozvú. Úmysel nadviazať ďalšie kroky môže ukázať odhodlanie a nadšenie. Nezabudnite na formálne podpísanie, aby ste zachovali profesionalitu.

Nesprávny príklad záveru motivačného listu

Dúfam, že ma zamestnáte.

S úctou,
[Vaše meno]

Prečo je tento záver nesprávny? Pôsobí skôr zúfalým než sebavedomým dojmom. Nenaznačuje istotu v schopnosti ani sa nezmieňuje o žiadnych následných opatreniach.

Príklad správneho záveru motivačného listu

Vďaka mojim silným technickým zručnostiam a preukázaným výsledkom v oblasti zvyšovania efektívnosti som presvedčený, že by som mohol významne prispieť ako súčasť vášho tímu v spoločnosti XYZ Corp.

Teším sa na možnosť bližšej diskusie o tejto pozícii a mojej kvalifikácii. Prosím, neváhajte ma kontaktovať v čo najkratšom čase. Ďakujem, že ste zvážili moju žiadosť. V priebehu týždňa budem pokračovať v riešení mojej žiadosti.

S úctou,
[Vaše meno]

Prečo je tento príklad správny? Tento záver potvrdzuje vhodnosť uchádzača na danú pozíciu, prejavuje ochotu ďalej skúmať príležitosť, ponúka časový harmonogram následných opatrení a končí zdvorilo a profesionálne.

8. Ako sa vyhnúť bežným chybám v motivačnom liste elektrotechnika

Aj v dokonale navrhnutom elektrickom systéme môže voľne pripojený vodič narušiť celú prevádzku. Podobne môžu bežné chyby narušiť hladký priebeh rozprávania vášho motivačného listu. Tu je niekoľko nástrah, ktorým sa treba vyhnúť:

 • Nejasnosti: Samotné konštatovanie, že ste elektrotechnický inžinier, nestačí. Uveďte oblasti, v ktorých máte odbornú spôsobilosť, projekty, ktoré ste zvládli, alebo zlepšenia, ktoré ste priniesli na predchádzajúcich pozíciách.
 • Negatívnosť: V motivačnom liste nikdy nevyzdvihujte nedostatok skúseností alebo zručností. Zamerajte sa na to, čo môžete ponúknuť, nie na to, čo nemôžete.
 • Neprispôsobenie motivačného listu: Všeobecný motivačný list je premárnenou príležitosťou. Prispôsobte svoj list každej pozícii a spoločnosti. Použite opis pracovnej pozície ako pomôcku na pochopenie toho, čo si zamestnávateľ cení.
 • Pravopisné a gramatické chyby: Písomná chyba alebo gramatický prešľap môže pôsobiť neprofesionálne. Vždy si list skontrolujte a zvážte, či by to nemal urobiť aj váš priateľ alebo člen rodiny.
 • Nesprávny názov spoločnosti alebo pozície: Vždy si dvakrát skontrolujte údaje. Nič nie je pre náborového manažéra nepríjemnejšie ako vidieť v motivačnom liste iný názov spoločnosti.

Udržujte svoj životopis a motivačný list aktualizované, rovnako ako najnovšie elektrotechnické normy, a neúnavne sa zamerajte na presnosť.

9. Priemerný plat a vyhliadky na zamestnanie pre elektrotechnikov

Znalosť aktuálnych trendov na trhu práce a možností zárobku vám pomôže efektívnejšie sa orientovať vo vašej kariére. Podľa informácií Úradu pre štatistiku práce (BLS) bol v máji 2022 priemerný ročný plat elektrotechnikov 104 610 USD.

Nie je to však len atraktívny potenciálny zárobok, ktorý by mal upútať vašu pozornosť. Oblasť elektrotechniky očakáva v najbližších rokoch aj zdravý rast. BLS predpovedá 5-percentný nárast celkovej zamestnanosti inžinierov elektrotechniky a elektroniky v rokoch 2022 až 2032. Toto tempo rastu je rýchlejšie ako priemer všetkých povolaní, čo signalizuje sľubné príležitosti v tejto oblasti.

Ak tento rast vyjadríme v číslach, predpokladá sa, že v nasledujúcom desaťročí sa v priemere každý rok otvorí približne 17 800 pracovných miest pre inžinierov elektrotechniky a elektroniky.

Znalosť týchto štatistík vám určite pomôže riadiť svoju kariéru v súlade s trendmi v odvetví a efektívnejšie zosúladiť svoje úsilie pri hľadaní práce.

10. Užitočné zdroje pre elektrotechnikov pri hľadaní práce

Tak ako sú pri efektívnom vykonávaní elektrotechnických projektov nevyhnutné správne nástroje, existujú kľúčové zdroje, ktoré môžu podporiť a zefektívniť váš proces hľadania práce:

 • Odvetvové siete: Vstúpte do profesijných organizácií, ako je napríklad Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (IEEE), ktoré môžu poskytnúť príležitosti na nadväzovanie kontaktov, novinky z odvetvia a zdroje na profesionálny rozvoj.
 • Webové stránky na hľadanie práce: Okrem všeobecných webových stránok na hľadanie práce, ako je Indeed alebo LinkedIn, zvážte aj pracovné stránky špecifické pre dané odvetvie, ako je IEEE Job Site alebo Engineering.com Jobs.
 • Sociálne médiá: Využívajte platformy, ako je LinkedIn, na nadväzovanie kontaktov s inými profesionálmi vo vašom odbore, vyhľadávanie potenciálnych pracovných príležitostí a prezentáciu svojho portfólia projektov. Svoj profil na sieti LinkedIn teraz môžete v priebehu niekoľkých sekúnd premeniť na dokonalý životopis.
 • Ďalšie vzdelávanie: Udržujte si svoje zručnosti na aktuálnej úrovni absolvovaním relevantných kurzov na platformách ako Coursera, Lynda alebo Khan Academy.
 • Kariérni koučovia alebo náborové agentúry: Oslovte profesionálnych koučov alebo náborové agentúry špecializujúce sa na inžinierske profily. Môžu vám poskytnúť individuálne poradenstvo a nasmerovať vás na neinzerované voľné pracovné miesta.

Nezabudnite, že hľadanie práce je proces, ktorý si vyžaduje strategické plánovanie, prípravu a trpezlivosť. Využívajte všetky dostupné zdroje a udržiavajte svoje zručnosti v ostrom stave, podobne ako najlepší elektrotechnici starostlivo kalibrujú svoje nástroje. Veľa šťastia pri napredovaní vašej kariéry!

Publikované 7. apríl 2022

Elektroinžinieri Cover Letter FAQ

A cover letter shouldn't exceed one page. Usually, three to four short paragraphs would suffice to introduce yourself, highlight your skills and experiences, and express your interest in the job.

While your cover letter should complement your resume, it shouldn't simply reiterate its content. Instead, use it to build on the high points in your resume or explain important aspects in more detail.

While you may use a similar structure for each application, it's crucial to tailor your cover letter to each job description. Employers can often tell when a candidate uses a generic cover letter, and it may make your application appear less competitive.

Although some job postings might not explicitly request a cover letter, it's always a good idea to include one. A well-crafted cover letter can give the employer additional insights about your skills, experiences, and enthusiasm for the job which your resume alone may not convey.

Yes, but it should be relevant to the job or highlight transferable skills. For example, a hobby that demonstrates problem-solving skills or intricate handiwork could be applicable. Remember, every piece of information in your cover letter should serve the purpose of showcasing why you'd be a great fit for the job. If your hobby doesn't add to that narrative, it's probably best left out.

Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (16 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — elektroinžinieri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Ukážka sprievodného listu technika elektroniky
Ukážka sprievodného listu technika elektroniky
Príklad sprievodného listu elektrotechnického dodávateľa
Príklad sprievodného listu elektrotechnického dodávateľa
Príklad sprievodného listu elektrotechnika
Príklad sprievodného listu elektrotechnika
Šablóna sprievodného listu elektrikára
Šablóna sprievodného listu elektrikára
Vzor sprievodného listu solárneho inžiniera
Vzor sprievodného listu solárneho inžiniera
Príklad sprievodného listu optického inžiniera
Príklad sprievodného listu optického inžiniera
Príklad sprievodného listu bezdrôtového inžiniera
Príklad sprievodného listu bezdrôtového inžiniera

Related elektroinžinieri resume examples

Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Príklad životopisu asistenta elektrotechnika
Šablóna životopisu absolventa inžinierskej praxe v spoločnosti Olam
Šablóna životopisu absolventa inžinierskej praxe v spoločnosti Olam
Šablóna životopisu terénneho technika
Šablóna životopisu terénneho technika
Inžinier výkonovej elektroniky Ukážka životopisu
Inžinier výkonovej elektroniky Ukážka životopisu
Inžinier návrhu pamäte Ukážka životopisu
Inžinier návrhu pamäte Ukážka životopisu
Ukážka životopisu inžiniera mechanickej robotiky
Ukážka životopisu inžiniera mechanickej robotiky
Telekomunikačný inžinier elektronik Ukážka životopisu
Telekomunikačný inžinier elektronik Ukážka životopisu
Inžinier elektrickej reléovej ochrany a riadenia Ukážka životopisu
Inžinier elektrickej reléovej ochrany a riadenia Ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template