Ako napísať presvedčivý motivačný list pre dobrovoľníkov

Dobrovoľníci pracujú na rôznych pozíciách, v rôznych podnikoch, odvetviach a pod. V závislosti od typu dobrovoľníckej pozície, o ktorú sa uchádzate, môžete potrebovať dobre napísaný motivačný list, v ktorom uvediete príslušné kvalifikácie, vďaka ktorým ste pre danú organizáciu vhodnou voľbou.

V tejto príručke vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť o písaní motivačného listu dobrovoľníka. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o:

 • tvorbe záhlavia a nadpisu motivačného listu pre dobrovoľníkov
 • Prispôsobenie obsahu a pozdravu motivačného listu pre dobrovoľníkov
 • Vytvorenie presvedčivého úvodu motivačného listu dobrovoľníka
 • Ukázanie vašich relevantných zručností a úspechov ako dobrovoľníka
 • Presvedčenie organizátora dobrovoľníckej činnosti, aby vás kontaktoval s vaším záverom

1. Ako napísať efektívny motivačný list pre dobrovoľníkov a jeho nadpis

Záhlavie a nadpis motivačného listu sa vzťahujú na prvé dva prvky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti stránky.

Tieto prvky slúžia na dva kľúčové účely - dávajú vášmu motivačnému listu toľko potrebnú vizuálnu štruktúru a poskytujú organizátorovi dobrovoľníkov potrebné úvodné informácie o tom, kto ste a prečo ste tento motivačný list napísali.

Hlavička vášho motivačného listu je vždy na prvom mieste, umiestnená buď v ľavom hornom rohu, alebo v strede stránky. V tomto záhlaví by mal organizátor dobrovoľníkov nájsť:

 • vaše meno a profesijný titul
 • Vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov spoločnosti alebo organizácie, v ktorej chcete vykonávať dobrovoľnícku činnosť

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia motivačného listu dobrovoľníka

Madison Jonesová, dobrovoľníčka v oblasti starostlivosti o zvieratá
(123) 456-7890 | madisonjones@email.com | linkedin.com/in/madison-jones

Komu: McKendall Animal Center
1234 Adresa ulice
Salem, MA 97301

Ďalej napíšete titulok svojho sprievodného listu.

Keď sa uchádzate o platenú pozíciu, tento nadpis slúži na to, aby ste zamestnávateľa presvedčili, že máte najvyššiu kvalifikáciu potrebnú na danú prácu. V prípade motivačného listu pre dobrovoľníkov by mal titulok vyjadrovať vaše nadšenie a angažovanosť pre danú pozíciu.

Ak chcete napísať titulok motivačného listu, uveďte:

 • relevantné kľúčové slovo (napríklad konkrétny typ dobrovoľníckej činnosti, ktorú budete vykonávať)
 • číslo alebo spúšťacie slovo, ktoré vyjadruje kvalifikáciu
 • prídavné meno a/alebo sloveso , ktoré vyjadruje vaše odhodlanie
 • osobné vyhlásenie , ktoré ukazuje, že ide o výlučne písaný motivačný list

Tu je príklad skvelého titulku motivačného listu pre dobrovoľníkov

Moje 3 hlavné dôvody pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti starostlivosti o zvieratá a ako to prospeje vášmu útulku

Spúšťacie slovo/číslo: 3 dôvody
Kľúčové slovo: Dobrovoľníctvo v oblasti starostlivosti o zvieratá
Prídavné meno/sloveso: Top, prínos
Personalizované vyhlásenie: Váš útulok

2. Ako prispôsobiť obsah a pozdrav vášho motivačného listu o dobrovoľníckej činnosti

Pri písaní motivačného listu o dobrovoľníctve je vaším hlavným cieľom vyjadriť, prečo chcete pracovať ako dobrovoľník v konkrétnej spoločnosti alebo organizácii, do ktorej sa hlásite.

Aby ste to dosiahli, je nevyhnutné prispôsobiť nielen nadpis, ale aj obsah a pozdrav vášho motivačného listu. Personalizácia motivačného listu znamená, že si pred podaním žiadosti musíte prečítať informácie o spoločnosti alebo organizácii a hľadať kľúčové informácie o ich hodnotách, cieľoch a potrebách.

Okrem uvedenia týchto informácií v celom texte motivačného listu by ste ich mali použiť aj na vytvorenie personalizovaného pozdravu, ktorý oslovuje konkrétnu osobu menom, napríklad organizátora dobrovoľníkov.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov do motivačného listu dobrovoľníka

 • Vážený vedúci dobrovoľník Joe Smith,
 • Vážený organizátor dobrovoľníkov Joe Smith,
 • Vážený pán Joe Smith,

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Ako vytvoriť pútavý úvodný motivačný list ako dobrovoľník

Pri písaní motivačného listu dobrovoľníka budete mať veľa príležitostí vysvetliť svoje nadšenie pre skutky služby a zručnosti, ktoré z vás robia skvelého dobrovoľníka.

V úvode by ste však mali klásť osobitný dôraz na svoju najvyššiu kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti. Môžete sem zahrnúť aj všetky špecializované oblasti, ktoré ovládate, čo môže byť obzvlášť dôležité, ak sa uchádzate o dobrovoľnícku pozíciu, ktorá si vyžaduje špecifický súbor zručností, napríklad starostlivosť o deti.

Tu je príklad presvedčivého úvodu z motivačného listu dobrovoľníka

Vážený vedúci dobrovoľník Joe Smith,

Som veľmi skúsený dobrovoľník so špecializovanými skúsenosťami s prácou s mládežou bez domova a mentálne postihnutou mládežou. S viac ako 8 rokmi skúseností s prácou v komunitných mládežníckych centrách prinášam zručnosti, súcit a odhodlanie, ktoré vaša organizácia potrebuje, aby mohla pokračovať v podpore detí z rôznych prostredí v miestnej komunite. Moja zamestnávateľka, pani Harriet Leonardová, je v súčasnosti dobrovoľníčkou vašej organizácie a dôrazne mi odporučila, aby som sa uchádzala o túto pozíciu.

4. Ako preukázať svoje relevantné zručnosti a úspechy ako dobrovoľník

Práca dobrovoľníka si môže vyžadovať rôznorodé zručnosti , ktoré vám umožnia efektívne komunikovať a dobre pracovať v tíme.

Keď opisujete svoje zručnosti, úspechy a rôzne kvalifikácie ako dobrovoľník, je veľmi dôležité, aby všetky údaje, ktoré uvediete, boli vysoko relevantné, špecifické pre danú úlohu a kvantifikovateľné (vždy, keď je to možné). To vám pomôže ukázať organizátorovi dobrovoľníkov vašu angažovanosť v danej úlohe, ako aj kľúčové dôvody, prečo sa na danú pozíciu výborne hodíte.

Tu je 6 zručností, ktoré treba opísať v motivačnom liste dobrovoľníka

 • Komunikácia (opíšte svoj špecifický štýl komunikácie)
 • Riešenie problémov
 • Vedenie (opíšte svoj špecifický štýl vedenia)
 • Spolupráca a tímová práca
 • Súcit
 • Riadenie času

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste dobrovoľníka

Ako dobrovoľník Amerického Červeného kríža som pomáhal organizovať pracoviská zdravotných sestier a udržiavať ich dobre zásobené materiálom. Po 48 hodinách usilovnej práce na návrhu optimálneho usporiadania odberov sa nám s tímom podarilo zvýšiť efektivitu odberov, čo viedlo k zvýšeniu počtu odberov o 25 % za deň darovania krvi.

5. Ako vytvoriť presvedčivý záver motivačného listu dobrovoľníka

Posledným aktom procesu písania motivačného listu je napísanie presvedčivého záveru, ktorý organizátorovi dobrovoľníckej akcie umožní zistiť, ako vás najlepšie kontaktovať.

Nezabudnite nielen zopakovať svoje kontaktné údaje, ale uveďte aj najlepšie časy a dni, kedy vás možno zastihnúť.

Okrem toho vždy pripojte formálny podpis, aby ste prejavili náležitú úctu a uznanie osobe, ktorá číta váš motivačný list.

Tu je príklad presvedčivého motivačného listu dobrovoľníka

Hlboko si vážim váš tím za to, že si našiel čas na posúdenie mojej žiadosti a dúfam, že sa čoskoro pridám do radov vašej fantastickej dobrovoľníckej organizácie. Môžete ma zastihnúť ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle (123) 456-7890 alebo cez víkendy na adrese madisonjones@email.com. Dúfam, že sa mi ozvete do budúcej stredy, a ak sa mi ešte neozvete, plánujem sa v ten deň popoludní ozvať.

S pozdravom v službe,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 7. október 2022

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory motivačných listov — dobrovoľníctvo

Zatiaľ nemáme žiadne príklady pre cover_letter tejto profesie, ale nevešaj hlavu! Naši profesionálni autori životopisov už na tom pracujú.

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.