Chemickí inžinieri - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Ak máte záujem o pozíciu chemického inžiniera, náš sprievodca životopisom je pre vás ideálny. Poskytne vám praktické tipy a dobre spracované príklady, vďaka ktorým ľahko vytvoríte presvedčivý životopis chemického inžiniera.
Nikoleta Kuhejda — PR & Content Manager
Nikoleta Kuhejda
PR & Content Manager
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (8 votes)
Average: 4.9 (8 votes)

Päť krokov na optimalizáciu životopisu chemického inžiniera

Chemickí inžinieri môžu pracovať v rôznych odvetviach, od zdravotníctva a farmaceutického priemyslu až po výrobu a stavebníctvo. Ak chcete získať pozíciu chemického inžiniera, je veľmi dôležité, aby ste mali dobre napísaný životopis, ktorý prezentuje vaše najdôležitejšie skúsenosti a najlepšie zručnosti a vlastnosti.

V tejto príručke vám poskytneme 5 kľúčových krokov na napísanie životopisu chemického inžiniera. Tieto kroky sú nasledovné:

 • Vyberte si formát životopisu, ktorý zodpovedá úrovni vašich skúseností chemického inžiniera.
 • Napíšte zhrnutie životopisu, ktoré predstaví vaše najlepšie vlastnosti
 • Zahrňte rôzne technické aj interpersonálne zručnosti
 • opíšte svoje pracovné skúsenosti pomocou kvantifikovateľných údajov
 • stručne a presne uveďte svoje vzdelanie v oblasti chemického inžinierstva

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vyberte si formát životopisu, ktorý zodpovedá úrovni vašich skúseností chemického inžiniera

Správny formát životopisu, ktorý treba použiť, veľmi závisí od úrovne skúseností každého uchádzača. Všeobecne platí, že najlepšími formátmi pre chemických inžinierov sú buď obrátený chronologický životopis , alebo životopis (CV) .

Reverzno-chronologický životopis je najčastejšie používaným formátom v každom odvetví. Zameriava sa predovšetkým na pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza posledné zamestnanie a od neho sa postupuje smerom dozadu. Tento životopis bude obsahovať ďalšie časti, ako sú zručnosti a vzdelanie.

Tieto časti však budú oveľa menšie ako časť o pracovných skúsenostiach a často budú umiestnené v bočných lištách.

Životopis je dlhšia forma životopisu, ktorá pozostáva z viacerých strán s podrobnými informáciami o celej profesionálnej a akademickej kariére uchádzača. Hoci nie vždy je najlepšou voľbou - keďže väčšina zamestnávateľov nechce, aby sa predkladali viacstranové životopisy - životopis je ideálny pre chemických inžinierov, ktorí sa uchádzajú o formálne vedecké alebo akademické pozície.

Ak ste čerstvým absolventom s malými alebo žiadnymi formálnymi pracovnými skúsenosťami, môžete zvážiť použitie alternatívneho formátu, ako napr. funkčný životopis alebo hybridný životopis. Funkčné životopisy sa zameriavajú skôr na vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti než na pracovné skúsenosti. Zatiaľ čo hybridné životopisy rozkladajú zameranie dokumentu rovnomernejšie medzi všetky časti.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

2. Napíšte zhrnutie životopisu chemického inžiniera, ktoré predstaví vaše najlepšie vlastnosti.

Hoci sa zhrnutie životopisu nepovažuje vždy za povinnú súčasť, môže pomôcť rýchlo zhrnúť vašu profesionálnu históriu, ako aj poskytnúť príležitosť, aby ste hneď upútali pozornosť zamestnávateľa.

Zhrnutie by malo mať dĺžku jednej až troch viet a malo by obsahovať konkrétne údaje o vašej úrovni skúseností a odborných úspechoch.

Aby ste si mohli ukázať, ako napísať účinné zhrnutie, pozrite si nasledujúci slabý príklad, po ktorom nasleduje opravené vysvetlenie.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu chemického inžiniera

Chemický inžinier s viac ako 3 rokmi skúseností s prácou v zdravotníctve. Vášnivý záujem o vývoj dostupnejších liekov a liečby. Pomáhal pri návrhu novej metódy na zlepšenie výrobných procesov.

Prečo je to nesprávne?

Na začiatku tohto súhrnu je síce určitá konkrétnosť, ale celkovo je dosť vágny. Uvedením presnejších informácií a podrobností môže uchádzač tento súhrn urobiť oveľa pútavejším a zaujímavejším pre zamestnávateľov, čo ich podnieti k tomu, aby si tento životopis zapamätali viac ako ostatné.

Opravený príklad zhrnutia životopisu chemického inžiniera

Vášnivý chemický inžinier s viac ako 3 rokmi skúseností s vývojom cenovo dostupných liekov. Špecialista na navrhovanie a zlepšovanie výrobných procesov. Pomáhal predchádzajúcemu zamestnávateľovi pri návrhu nového procesu, ktorý znížil prevádzkové náklady a náklady na zdroje o takmer 30 %.

Prečo je to správne?

V tomto opravenom príklade je žiadateľ oveľa otvorenejší, pokiaľ ide o podrobnosti, ktoré uvádza. Používa veľmi konkrétne formulácie ako "cenovo dostupné farmaceutické výrobky", aby poskytol jasnejší obraz o svojich špecializovaných odborných znalostiach. Navyše uvádzajú cenné informácie o tom, ako môžu uplatniť svoje odborné znalosti na zníženie režijných nákladov zamestnávateľa.

3. Zahŕňajú rôzne technické aj interpersonálne zručnosti

Vždy, keď píšete životopis, je dôležité zahrnúť technické aj interpersonálne zručnosti.

Zamestnávatelia chcú vedieť, že máte technické znalosti na správne vykonávanie práce - to je pravda. Chcú však vidieť aj to, že dokážete efektívne pracovať a spolupracovať s ostatnými. Zahrnutie interpersonálnych schopností do vášho životopisu vám dáva túto príležitosť ukázať aj vaše schopnosti v oblasti práce s ľuďmi.

Najlepšie technické zručnosti, ktoré môžete uviesť v životopise chemického inžiniera

 • Hlboké znalosti technických princípov
 • Matematika
 • Procesné a chemické inžinierstvo
 • Prevádzka rafinérií
 • Modelovanie a simulácia procesov
 • Chemická bezpečnosť a dodržiavanie noriem
 • Riadenie projektov
 • Vykonávanie chemických testov
 • Vykonávanie analýz
 • Počítačové programy (CAD, MATLAB atď.)

Efektívne tnterpersonálne zručnosti pre váš životopis chemického inžiniera

 • Spolupráca
 • Kreativita
 • Jasná komunikácia
 • Vedenie
 • Pozornosť k detailom
 • Riešenie problémov
 • Kritické myslenie
 • Súcit
 • Riadenie času
 • Organizácia

4. Opíšte svoje pracovné skúsenosti chemického inžiniera pomocou kvantifikovateľných údajov

Pri opise pracovných skúseností je nevyhnutné uvádzať stručné bodové informácie. Zamestnávateľ by mal byť schopný rýchlo prelistovať záznamy o vašich pracovných skúsenostiach a získať dôkladnú predstavu o úrovni vašich odborných znalostí.

Vzhľadom na rôznorodú povahu pozícií chemického inžiniera môže byť niekedy užitočné pred vaše opisné odrážky uviesť krátke, jednovetové vyhlásenie. V tomto vyhlásení by ste mali veľmi stručne zhrnúť typ chemického inžinierstva, ktoré ste vykonávali, a odvetvie, v ktorom ste pracovali.

Tu je príklad záznamu o pracovných skúsenostiach zo životopisu chemického inžiniera

Chem United, Washington, D.C.
Inžinier chemických procesov
január 2017 až október 2021

 • Vykonával chemické aj procesné inžinierstvo pre plynovú rafinériu so zameraním na zvyšovanie ziskových marží a prevádzkový obrat.
 • Zaviedol nový proces a pracovný postup, ktorý zvýšil denný zisk o 15 % a znížil prevádzkové náklady o 25 %.
 • Vykonal viacero bezpečnostných štúdií podľa noriem HAZOP, ktoré pomohli znížiť výskyt úrazov a kontaminácie na pracovisku.
 • Dohliadal na tím viac ako 15 chemických inžinierov počas každodenných výrobných a výskumných procesov.

5. Stručne a presne uveďte svoje vzdelanie v oblasti chemického inžinierstva

Ak sa chcete stať chemickým inžinierom, potrebujete minimálne bakalársky titul v oblasti chemického inžinierstva, procesného inžinierstva, biochemického inžinierstva alebo v podobne príbuznom odbore.

Pri zostavovaní časti o vzdelaní môžete tiež uviesť všetky certifikáty, ktoré máte, napríklad certifikáty o bezpečnosti alebo prvej pomoci. Tieto typy certifikátov zvyšujú vašu konkurencieschopnosť ako uchádzača a zároveň dokazujú, že chápete dôležitosť dodržiavania správnych bezpečnostných noriem.

Tu je príklad dobre spracovanej časti životopisu chemického inžiniera o vzdelaní

Vzdelanie

Texaská univerzita v Austine
Bc. v odbore chemické inžinierstvo
Ukončené štúdium: 2016, Magna Cum Laude

Certifikáty

 • Certifikát o vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a chemického inžinierstva - Centrum pre bezpečnosť chemických procesov
 • Prvá pomoc a resuscitácia - Americký červený kríž

 

Publikované 24. január 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (8 votes)

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory životopisov — chemickí inžinieri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
We don’t have any resume examples for this profession yet but stay tuned! Our professional resume writers are already working on it.

Related chemickí inžinieri cover letter examples

Šablóna sprievodného listu chemického inžiniera
Šablóna sprievodného listu chemického inžiniera

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template